Skapa eller ändra bildlayouter

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

PowerPoint innefattar standard bildlayouter med varje tema. Bildlayouter Bestäm hur innehållet ska visas på de bilder som du har lagt till i presentationen. Platshållare i bildlayouter ärver formatering, och ibland storlek och placering från bildbakgrunden. När du lägger till en ny bild i en presentation i vyn normal kan välja du mellan flera olika bildlayouter. Om du märker att du har alltid ändra vissa Bildlayout på ett visst sätt, kanske du vill ändra befintliga bildlayouten i bildbakgrundsvyn. Du kanske vill redigera layouten Rubrikbild i bildbakgrunden och Lägg sedan rubrikbilden (med layoutändringar som du har gjort i bildbakgrunden) i en presentation i vyn normal.

Bildlayouter i bakgrundsvy och normal vy

Bildtext 1 Redigera rubrik bildlayouten i bildbakgrundsvyn

Bildtext 2 Lägga till en ny rubrikbild i vyn normal

Eller, om du skapar en mall kan du skapa egna bildlayouter.

Tips: Det är en bra idé att göra ändringarna i bildbakgrunden och bildlayouterna innan du börjar lägga till bilder för att skapa presentationen. Om du ändrar bildbakgrunden och bildlayouterna efter att du har skapat enskilda bilder kanske en del av objekten i bilderna inte passar med bildbakgrundens design.

Gör något av följande:

Lägga till en ny Bildlayout i bildbakgrunden

 1. I menyn Visa pekar du på Master. Klicka sedan på Bildbakgrund.

 2. Klicka på bildbakgrunden i navigeringsfönstret. Bildbakgrunden är den översta bilden i navigeringsfönstret.

 3. Klicka på fliken Bildbakgrund och klicka sedan på Ny Layout under Bildbakgrund.

  Fliken Bildbakgrund, gruppen Redigera bakgrund

  PowerPoint infogar en ny layout med platshållare för en rubrik och sidfot.

 4. Kontrollera eventuella ytterligare ändringar i den nya bildlayouten.

  Obs!: Mer information om hur du ändrar bildlayouten finns i Lägg till eller ta bort platshållare i en bildlayout.

 5. När du är klar med ändringarna i bildbakgrundsvyn klickar du på Stäng bakgrund i meddelandefältet för att återgå till normalvyn.

  Tips: Ändringar i bildbakgrunden och motsvarande bildlayouter läggs till tillfälligt i det tema som används i presentationen. Om du väljer ett annat tema ignoreras ändringarna i bildbakgrunden. Om du vill spara ändringarna och använda dem senare klickar du på Spara tema under Teman på fliken Teman.

Duplicera en bildlayout i bildbakgrunden

Du kan använda anpassade layouter för att skapa en serie av layouter som har samma utseende men har olika innehåll. Du kan till exempel skapa första layout med företagets logotyp i det vänstra hörnet och en textplatshållare och sedan duplicera den anpassa layouten och ändra platshållaren till en tabell.

 1. I menyn Visa pekar du på Master. Klicka sedan på Bildbakgrund.

 2. Klicka på den Bildlayout där du vill ändra i navigeringsfönstret. Bildlayouterna ligger under bildbakgrunden, vilket är den översta bilden i navigeringsfönstret.

 3. Klicka på Duplicera LayoutInfoga-menyn.

 4. Kontrollera eventuella ytterligare ändringar i den nya bildlayouten.

  Obs!: Mer information om hur du ändrar bildlayouten finns i Lägg till eller ta bort platshållare i en bildlayout.

 5. När du är klar med ändringarna i bildbakgrundsvyn klickar du på Stäng bakgrund i meddelandefältet för att återgå till normalvyn.

  Tips: Ändringar i bildbakgrunden och motsvarande bildlayouter läggs till tillfälligt i det tema som används i presentationen. Om du väljer ett annat tema ignoreras ändringarna i bildbakgrunden. Om du vill spara ändringarna och använda dem senare klickar du på Spara tema under Teman på fliken Teman.

Ta bort en bildlayout i bildbakgrunden

Du kan ta bort alla bildlayouter från en bildbakgrund utom de kortkommandon som används för den aktuella presentationen.

 1. I menyn Visa pekar du på Master. Klicka sedan på Bildbakgrund.

 2. Klicka på Bildlayout som du vill ta bort i navigeringsfönstret. Bildlayouterna ligger under bildbakgrunden som är den översta bilden i navigeringsfönstret.

 3. Klicka på fliken Bildbakgrund och klicka sedan på Ta bort under Bildbakgrund.

  Fliken Bildbakgrund, gruppen Redigera bakgrund

 4. När du är klar med ändringarna i bildbakgrundsvyn klickar du på Stäng bakgrund i meddelandefältet för att återgå till normalvyn.

  Tips: Ändringar i bildbakgrunden och motsvarande bildlayouter läggs till tillfälligt i det tema som används i presentationen. Om du väljer ett annat tema ignoreras ändringarna i bildbakgrunden. Om du vill spara ändringarna och använda dem senare klickar du på Spara tema under Teman på fliken Teman.

Byta namn på en bildlayout i en bildbakgrund

Du kan ändra namnet på en bildlayout som ändras det namn som visas för den layouten i menyn Ny bild eller Layout på fliken Start.

 1. I menyn Visa pekar du på Master. Klicka sedan på Bildbakgrund.

 2. Klicka på den Bildlayout där du vill ändra i navigeringsfönstret. Bildlayouterna ligger under bildbakgrunden, vilket är den översta bilden i navigeringsfönstret.

 3. Klicka på fliken Bildbakgrund och klicka på Byt namn under Bildbakgrund.

  Fliken Bildbakgrund, gruppen Redigera bakgrund

 4. Skriv det nya namnet i namnrutan Layout.

 5. Klicka på Byt namn.

 6. När du är klar med ändringarna i bildbakgrundsvyn klickar du på Stäng bakgrund i meddelandefältet för att återgå till normalvyn.

  Tips: Ändringar i bildbakgrunden och motsvarande bildlayouter läggs till tillfälligt i det tema som används i presentationen. Om du väljer ett annat tema ignoreras ändringarna i bildbakgrunden. Om du vill spara ändringarna och använda dem senare klickar du på Spara tema under Teman på fliken Teman.

Se även

Lägga till eller ta bort platshållare i en bildlayout

Ändra en bildbakgrund

Om att utforma presentationer

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Hade du nytta av den här informationen?

Bra! Andra synpunkter?

Hur kan vi förbättra den?

Tack för din feedback!

×