Skapa elektroniska visitkort

Med ett elektroniskt visitkort kan du visa och dela en kontakt med information från kontakten på ett välkänt sätt.

När du skapar en ny kontakt skapas ett elektroniskt visitkort som är knutet till kontakten och vice versa. Om du gör ändringar i kontakten görs samma ändringar i det elektroniska visitkortet och vice versa.

Elektroniska visitkort ser ut som vanliga visitkort av papper och är lika lätta att dela ut.

På ett elektroniskt visitkort visas en delmängd av informationen i det motsvarande kontaktkortet

1. Ett kontaktformulär som innehåller kontaktinformation för Mikael Sandberg.

2. En vy över dialogrutan Redigera visitkort med motsvarande fält ifyllda för Mikael Sandbergs elektroniska visitkort.

Vad vill du göra?

Skapa ett nytt elektroniskt visitkort från:

Ett elektroniskt visitkort som du fått i ett meddelande

Ett befintligt eller tomt elektroniskt visitkort

Ett elektroniskt visitkort som du fått i ett meddelande

Det här är ett snabbt sätt att lägga till ny kontaktinformation i Outlook. När du sparar ett elektroniskt visitkort från ett e-postmeddelande skapar du en ny kontakt. Om du redan har en kontakt med samma namn kan du spara dubbletten som en ny kontakt eller uppdatera originalet.

Om du vill redigera kortet efter att du har sparat det följer du instruktionerna i följande avsnitt om att skapa ett nytt elektroniskt visitkort från ett befintligt eller tomt elektroniskt visitkort.

 1. Högerklicka på kortet i ett öppet meddelande och klicka sedan på Lägg till i Outlook-kontakter på snabbmenyn. Den nya kontakten öppnas i ett kontaktformulär.

 2. Klicka på Spara & stäng i gruppen Åtgärder på fliken Kontakt.

 3. Om du redan har en kontakt med samma namn upptäcker Outlook att det finns en dubblett. Gör något av följande:

  • Välj Lägga till en ny kontakt. Då skapas en dubblett av kontakten, som innehåller ett kontaktformulär och ett elektroniskt visitkort.

  • Välj Uppdatera informationen för den markerade kontakten. Befintliga dubbletter visas i en lista. Dubbelklicka på kontakten när du vill uppdatera den. Uppdatera sedan informationen i kontaktformuläret och spara det.

Den nya kontaktinformationen sparas nu i Kontakter och är tillgänglig som ett elektroniskt visitkort och i andra vyer. Du kan göra ändringar i kontaktinformationen både innan och efter du sparar den.

Meddelanden: 

 • Du kan även högerklicka på den bifogade VCF-filen i meddelandehuvudet för att öppna snabbmenyn och lägga till kontakten eller välja andra alternativ.

 • Om du klickar på alternativet Spara och stäng i kontaktformuläret sparas den öppna kontakten och ett nytt tomt kontaktformulär öppnas.

Ett befintligt eller tomt elektroniskt visitkort

Skapa ett nytt elektroniskt visitkort från ett tomt kort eller använd ett befintligt kort som en mall och skapa ett nytt, liknande kort. Du kan ändra vilken del av informationen som helst och du kan också ändra layouten och designelementen. Ett snabbt sätt att skapa ett elektroniskt visitkort är att utgå från ett gammalt kort som av någon anledning redan innehåller en del av den information du vill använda. Du kan till exempel skapa tre egna kort, ett för jobbet, ett för hemmet och ett för föreningslivet eller klubben.

När du skapar ett nytt elektroniskt visitkort skapar du även en ny kontakt. När du sparar det nya kortet skapas en ny kontakt i Outlooks kontaktlista. Du kan ha kontakter med samma namn. När du sparar ett nytt kort med ett namn som redan finns läggs det till i Kontakter och visas jämte dubbletten.

Tips: Visitkortsvyn är en bra vy när du vill se tillräckligt med information för att kunna särskilja kontakter med samma namn.

Obs!: Du kan börja redigera kontaktinformationen i ett befintligt kontaktformulär innan du placerar ut och formaterar texten i dialogrutan Redigera visitkort. Du kan också välja att redigera all information från dialogrutan Redigera visitkort. Vilket sätt du än väljer har du möjlighet att lägga till ny information efter hand. Om du väljer det första alternativet gör du dessa ändringar innan du fortsätter med stegen nedan.

Dialogrutan Redigera visitkort

1. Innan du lägger till eller ändrar kontaktinformationen väljer du en layout och en bakgrund för kortet. Lägg till valfria bilder eller annan grafik. Dessa element hjälper dig att placera ut texten när du börjar lägga till information.

2. När du klickar på Lägg till visas en lista med standardfält. När du markerar ett fält läggs det till i listan Fält. Fyra anpassade fält är också tillgängliga.

3. När du har valt ett fält skriver du texten för det fältet i rutan under Redigera. När du skriver visas texten i kortets förhandsgranskningsfönster.

4. Etiketter för informationen, till exempel "hemtelefon" och "företagsadress", är valfria. Du kan antingen använda fältnamnen eller skriva egna etiketter.

5. Du kan lägga in tomma ytor på kortet med hjälp av fält med tomma rader.

6. Klicka på pilknapparna när du vill flytta ett markerat fält upp eller ned på kortet.

Så här gör du ändringar i ett befintligt elektroniskt visitkort och när du vill skapa ett nytt kort från ett tomt kort:

 • Välja bakgrund och layout

  1. Klicka på Nytt i Kontakter.

  2. Klicka på Visitkort i gruppen Alternativ på fliken Kontakter i kontaktformuläret.

  3. Välj en layout i listan Layout i avsnittet Kortdesign. Det finns en Endast text-layout för kort som inte innehåller foton, logotyper eller någon annan typ av bild.

   Obs!: När du börjar visas Outlooks standardlayout för visitkort i förhandsgranskningsrutan bredvid avsnittet Design. Om du vill kan du använda den här bilden och layouten för ditt kort.

  4. Om du vill ha en bakgrundsfärg på kortet klickar du på Bakgrund och sedan på en färg.

  5. Om du vill lägga till en bild, till exempel ett foto eller en företagslogotyp, använder du bildalternativen för att leta upp, lägga till och placera ut bilden.

   Obs!: Om du vill ta bort standardbilden eller någon annan bild från kortet väljer du Endast text i listan Layout.

 • Lägga till kontaktinformation

  1. Välj ett fält eller en tom rad i listan Fält ovanför den plats där du vill att texten ska visas.

  2. Klicka på Lägg till, peka på Namn och klicka sedan på Fullständigt namn.

   Tips: I listan Fält visas endast vilken typ av information det rör sig om. När du har angett text för informationen visas texten ovanför listan Fält i förhandsgranskningsrutan.

  3. Skriv namnet för kortet under Redigera.

  4. Om du vill att namnet ska ha en etikett markerar du Vänster eller Höger i etikettlistan.

   Obs!: En etikett kan tydliggöra vilken typ av information som finns på kortet, och Vänster eller Höger anger var etiketten ska placeras i förhållande till informationen. Till exempel: I den elektroniska visitkortsposten Mikael Sandberg, ägare är Mikael Sandberg namnet och ägare är etiketten för namnet.

  5. Skriv etikettens namn i rutan Etikett.

   Tips: Fältnamnen blir praktiska lättigenkännliga etiketter.

  6. Fortsätt att lägga till information på kortet som i steg 1 till 5.

  7. Om du vill ta bort ett fält från kortet klickar du på fältet och sedan klickar du på Ta bort.

  8. Om du vill lägga till tomma rader klickar du på fältet ovanför platsen där du vill ha den tomma ytan, sedan klickar du på Lägg till och Tom rad.

   Tips: Som standard visas tomma rader på kortet som Tom rad-fält. När du lägger till information på kortet kan du också lägga till nya informationsfält mellan Tom rad-fälten. Du kan till exempel klicka på Tom rad, Lägg till och sedan klicka på ett fält. Fältet hamnar under den tomma raden.

  9. När du ska placera ut text på kortet klickar du i ett fält och sedan använder du pilarna Upp och Ned under Fält för att flytta fälten.

  10. Om du vill formatera texten använder du formateringsknapparna under Redigera. Verktygsfältet för textformatering i dialogrutan Redigera visitkort

   Bland alternativen hittar du bland annat:

   • Ändra storlek på text

   • Använda färgad text

   • Placera (justera) text åt vänster, höger eller i mitten

  11. Klicka på OK när du har lagt till all information på kortet.

   Obs!: Om du klickar på Återställ kort återställs kortet till standardlayouten i Outlook, och den information som angetts står i standardfälten i kontaktformuläret.

Överst på sidan

Dela Facebook Facebook Twitter Twitter E-post E-post

Hade du nytta av den här informationen?

Bra! Andra synpunkter?

Hur kan vi förbättra den?

Tack för din feedback!

×