Skapa diagram

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Delar av innehållet i det här avsnittet behöver inte gälla alla språkområden.

Vilket Office-program använder du?

Word

PowerPoint

Excel

Word

Diagram visar data i ett grafiskt format. Det kan hjälpa dig och dina åhörare att visualisera relationer mellan data. När du skapar ett diagram kan du välja bland många diagramtyper (till exempel ett staplat diagram eller ett uppdelat 3D-cirkeldiagram). När du har skapat ett diagram kan du anpassa det genom att använda snabblayouter eller -format för diagram.

Viktigt!: Du måste ha Excel installerat för att kunna skapa eller ändra ett diagram. Du kan beställa en instans av Excel på Microsofts webbplats.

Information om diagramelement

Diagram innehåller flera element, till exempel en rubrik, axeletiketter, en förklaring och stödlinjer. Du kan dölja eller visa dessa element och du kan även ändra deras plats och formatering.

Ett Office-diagram med bildtext

Bildtext 1 Diagramrubrik

Bild av knapp Rityta

Bildtext 3 Förklaring

Steg 4 Axelrubriker

Bildtext 5 Axeletiketter

Bildtext 6 Skalstreck

Bildtext 7 Stödlinjer

Skapa diagram

Du kan skapa diagram i Excel, Word och PowerPoint. Diagramdata anges och sparas emellertid i ett Excel-blad. Om du infogar ett diagram i Word eller PowerPoint öppnas ett nytt blad i Excel. När du sparar ett Word-dokument eller en PowerPoint-presentation som innehåller ett diagram sparas diagrammets underliggande Excel-data automatiskt i Word-dokumentet eller PowerPoint-presentationen.

 1. Klicka på UtskriftslayoutVisa-menyn.

 2. Klicka på en diagramtyp under Infoga diagram på fliken Diagram och sedan på det du vill lägga till.

  Fliken Diagram, gruppen Infoga diagram

  När du infogar ett diagram i Word eller PowerPoint öppnas ett Excel-blad som innehåller en tabell med exempeldata.

 3. I Excel ersätter du exempeldata med de data som du vill rita i diagrammet. Om du redan har data i en annan tabell kan du kopiera data från den tabellen och klistra in dem över exempeldata. I följande tabell finns riktlinjer för hur du ordnar data så att de passar diagramtypen.

För den här typen av diagram

Ordnar du informationen så här

Yt-, stapel-, ring-, linje- och polärdiagram

I kolumner eller på rader, som i följande exempel:

Serie 1

Serie 2

Kategori A

10

12

Kategori B

11

14

Kategori C

9

15

eller

Kategori A

Kategori B

Serie 1

10

11

Serie 2

12

14

Bubbeldiagram

I kolumner med X-värden i första kolumnen och motsvarande Y-värden och bubbelstorleksvärden i angränsande kolumner, som i följande exempel:

X-värden

Y-värde 1

Storlek 1

0,7

2,7

4

1,8

3,2

5

2,6

0,08

6

Cirkeldiagram

I en kolumn eller på en rad med data, och i en kolumn eller på en rad med dataetiketter, som i följande exempel:

Försäljning

1:a kvart

25

2:a kvart

30

3:e kvart

45

eller

1:a kvart

2:a kvart

3:e kvart

Försäljning

25

30

45

Börskursdiagram

I kolumner eller på rader i följande ordning, med namn eller datum som etiketter, som i följande exempel:

Öppning

Hög

Låg

Stäng

2002-01-05

44

55

11

25

2002-01-06

25

57

12

38

eller

2002-01-05

2002-01-06

Öppning

44

25

Högsta

55

57

Lägsta

11

12

Stängning

25

38

Punktdiagram

I kolumner med X-värden i första kolumnen och motsvarande Y-värden i angränsande kolumner, som i följande exempel:

X-värden

Y-värde 1

0,7

2,7

1,8

3,2

2,6

0,08

eller

X-värden

0,7

1,8

2,6

Y-värde 1

2,7

3,2

0,08

 1. Ändra antalet rader och kolumner som ingår i diagrammet genom att hålla pekaren över det nedre högra hörnet av markerade data och sedan dra för att markera ytterligare data. I följande exempel expanderas tabellen med ytterligare kategorier och dataserier.

  Markera ytterligare data för ett Office-diagram

 2. Du visar resultatet av ändringarna genom att växla till Word.

  Obs!: När du stänger det Word-dokument som innehåller diagrammet stängs diagrammets Excel-datatabell automatiskt.

Ändra vilken diagramaxel som är markerad

När du har skapat ett diagram kanske du vill ändra hur tabellrader och -kolumner ritas i diagrammet.  Exempel: I den första versionen av ett diagram kanske dataraderna från tabellen ritas på diagrammets lodräta axel (värde) och datakolumnerna på den vågräta axeln (kategori). I följande exempel är försäljning per instrument markerat i diagrammet.

Diagram som visar försäljning efter kategori

Om du vill att diagrammet ska markera försäljning per månad kan du återställa hur diagrammet ritas.

Diagram som visar försäljning per månad

 1. Klicka på UtskriftslayoutVisa-menyn.

 2. Klicka på diagrammet.

 3. Under Data på fliken Diagram klickar du på Rita serie efter rad Rita serie efter rad eller Rita serie efter stapel Rita serie efter stapel .

  Fliken Diagram, gruppen Data

  Om Växla ritning inte är tillgängligt

  Växla ritning är endast tillgängligt när diagrammets Excel-datatabell är öppen och endast för vissa diagramtyper.

  1. Klicka på diagrammet.

  2. Klicka på pilen bredvid Redigera under Data på fliken Diagram och sedan på Redigera data i Excel. Fliken Diagram, gruppen Data

Använda en fördefinierad diagramlayout

 1. Klicka på UtskriftslayoutVisa-menyn.

 2. Klicka på diagrammet.

 3. Klicka på önskad layout under Snabblayouter för diagram på fliken Diagram.

  fliken Diagram, gruppen Snabblayouter för diagram

  Om du vill visa fler layouter pekar du på en layout och klickar sedan på Pil för mer nedan .

  Om du direkt vill ångra en snabblayout som du har använt trycker du på KOMMANDO + Z .

Använda ett fördefinierat diagramformat

Diagramformat är en uppsättning komplementfärger och effekter som du kan använda på diagrammet. När du väljer ett diagramformat påverkar ändringarna hela diagrammet.

 1. Klicka på UtskriftslayoutVisa-menyn.

 2. Klicka på diagrammet.

 3. Klicka på önskad formatmall under Diagramformat på fliken Diagram.

  fliken Diagram, gruppen Diagramformat

  Om du vill visa fler formatmallar pekar du på en formatmall och klickar sedan på Pil för mer nedan .

  Om du direkt vill ångra en formatmall som du har använt trycker du på KOMMANDO + Z.

Lägga till en diagramrubrik

 1. Klicka på UtskriftslayoutVisa-menyn.

 2. Klicka på diagrammet och sedan på fliken Diagramlayout.

 3. Klicka på Diagramrubrik under Etiketter och sedan på den du vill använda.

  Fliken Diagramlayout, gruppen Etiketter

 4. Markera texten i rutan Diagramrubrik och skriv sedan en diagramrubrik.

Se även

Redigera data i ett diagram

Ändra ett diagram

Diagramtyper

PowerPoint

Diagram visar data i ett grafiskt format. Det kan hjälpa dig och dina åhörare att visualisera relationer mellan data. När du skapar ett diagram kan du välja bland många diagramtyper (till exempel ett staplat diagram eller ett uppdelat 3D-cirkeldiagram). När du har skapat ett diagram kan du anpassa det genom att använda snabblayouter eller -format för diagram.

Viktigt!: Du måste ha Excel installerat för att kunna skapa eller ändra ett diagram. Du kan beställa en instans av Excel på Microsofts webbplats.

Information om diagramelement

Diagram innehåller flera element, till exempel en rubrik, axeletiketter, en förklaring och stödlinjer. Du kan dölja eller visa dessa element och du kan även ändra deras plats och formatering.

Ett Office-diagram med bildtext

Bildtext 1 Diagramrubrik

Bild av knapp Rityta

Bildtext 3 Förklaring

Steg 4 Axelrubriker

Bildtext 5 Axeletiketter

Bildtext 6 Skalstreck

Bildtext 7 Stödlinjer

Skapa diagram

Du kan skapa diagram i Excel, Word och PowerPoint. Diagramdata anges och sparas emellertid i ett Excel-blad. Om du infogar ett diagram i Word eller PowerPoint öppnas ett nytt blad i Excel. När du sparar ett Word-dokument eller en PowerPoint-presentation som innehåller ett diagram sparas diagrammets underliggande Excel-data automatiskt i Word-dokumentet eller PowerPoint-presentationen.

 1. Klicka på en diagramtyp under Infoga diagram på fliken Diagram och sedan på det du vill lägga till.

  Fliken Diagram, gruppen Infoga diagram

  När du infogar ett diagram i Word eller PowerPoint öppnas ett Excel-blad som innehåller en tabell med exempeldata.

 2. I Excel ersätter du exempeldata med de data som du vill rita i diagrammet. Om du redan har data i en annan tabell kan du kopiera data från den tabellen och klistra in dem över exempeldata. I följande tabell finns riktlinjer för hur du ordnar data så att de passar diagramtypen.

För den här typen av diagram

Ordnar du informationen så här

Yt-, stapel-, ring-, linje- och polärdiagram

I kolumner eller på rader, som i följande exempel:

Serie 1

Serie 2

Kategori A

10

12

Kategori B

11

14

Kategori C

9

15

eller

Kategori A

Kategori B

Serie 1

10

11

Serie 2

12

14

Bubbeldiagram

I kolumner med X-värden i första kolumnen och motsvarande Y-värden och bubbelstorleksvärden i angränsande kolumner, som i följande exempel:

X-värden

Y-värde 1

Storlek 1

0,7

2,7

4

1,8

3,2

5

2,6

0,08

6

Cirkeldiagram

I en kolumn eller på en rad med data, och i en kolumn eller på en rad med dataetiketter, som i följande exempel:

Försäljning

1:a kvart

25

2:a kvart

30

3:e kvart

45

eller

1:a kvart

2:a kvart

3:e kvart

Försäljning

25

30

45

Börskursdiagram

I kolumner eller på rader i följande ordning, med namn eller datum som etiketter, som i följande exempel:

Öppning

Hög

Låg

Stäng

2002-01-05

44

55

11

25

2002-01-06

25

57

12

38

eller

2002-01-05

2002-01-06

Öppning

44

25

Högsta

55

57

Lägsta

11

12

Stängning

25

38

Punktdiagram

I kolumner med X-värden i första kolumnen och motsvarande Y-värden i angränsande kolumner, som i följande exempel:

X-värden

Y-värde 1

0,7

2,7

1,8

3,2

2,6

0,08

eller

X-värden

0,7

1,8

2,6

Y-värde 1

2,7

3,2

0,08

 1. Ändra antalet rader och kolumner som ingår i diagrammet genom att hålla pekaren över det nedre högra hörnet av markerade data och sedan dra för att markera ytterligare data. I följande exempel expanderas tabellen med ytterligare kategorier och dataserier.

  Markera ytterligare data för ett Office-diagram

 2. Du visar ändringarna genom att växla till PowerPoint.

  Obs!: När du stänger den PowerPoint-presentation som innehåller diagrammet stängs diagrammets Excel-datatabell automatiskt.

Ändra vilken diagramaxel som är markerad

När du har skapat ett diagram kanske du vill ändra hur tabellrader och -kolumner ritas i diagrammet.  Exempel: I den första versionen av ett diagram kanske dataraderna från tabellen ritas på diagrammets lodräta axel (värde) och datakolumnerna på den vågräta axeln (kategori). I följande exempel är försäljning per instrument markerat i diagrammet.

Diagram som visar försäljning efter kategori

Om du vill att diagrammet ska markera försäljning per månad kan du återställa hur diagrammet ritas.

Diagram som visar försäljning per månad

 1. Klicka på diagrammet.

 2. Under Data på fliken Diagram klickar du på Rita serie efter rad Rita serie efter rad eller Rita serie efter stapel Rita serie efter stapel .

  Fliken Diagram, gruppen Data

  Om Växla ritning inte är tillgängligt

  Växla ritning är endast tillgängligt när diagrammets Excel-datatabell är öppen och endast för vissa diagramtyper.

  1. Klicka på diagrammet.

  2. Klicka på pilen bredvid Redigera under Data på fliken Diagram och sedan på Redigera data i Excel. Fliken Diagram, gruppen Data

Använda en fördefinierad diagramlayout

 1. Klicka på diagrammet.

 2. Klicka på önskad layout under Snabblayouter för diagram på fliken Diagram.

  fliken Diagram, gruppen Snabblayouter för diagram

  Om du vill visa fler layouter pekar du på en layout och klickar sedan på Pil för mer nedan .

  Om du direkt vill ångra en snabblayout som du har använt trycker du på KOMMANDO + Z .

Använda ett fördefinierat diagramformat

Diagramformat är en uppsättning komplementfärger och effekter som du kan använda på diagrammet. När du väljer ett diagramformat påverkar ändringarna hela diagrammet.

 1. Klicka på diagrammet.

 2. Klicka på önskad formatmall under Diagramformat på fliken Diagram.

  fliken Diagram, gruppen Diagramformat

  Om du vill visa fler formatmallar pekar du på en formatmall och klickar sedan på Pil för mer nedan .

  Om du direkt vill ångra en formatmall som du har använt trycker du på KOMMANDO + Z.

Lägga till en diagramrubrik

 1. Klicka på diagrammet och sedan på fliken Diagramlayout.

 2. Klicka på Diagramrubrik under Etiketter och sedan på den du vill använda.

  Fliken Diagramlayout, gruppen Etiketter

 3. Markera texten i rutan Diagramrubrik och skriv sedan en diagramrubrik.

Se även

Redigera data i ett diagram

Ändra ett diagram

Diagramtyper

Animera text, objekt och diagram i PowerPoint för Mac

Excel

Diagram visar data i ett grafiskt format. Det kan hjälpa dig och dina åhörare att visualisera relationer mellan data. När du skapar ett diagram kan du välja bland många diagramtyper (till exempel ett staplat diagram eller ett uppdelat 3D-cirkeldiagram). När du har skapat ett diagram kan du anpassa det genom att använda snabblayouter eller -format för diagram.

Obs!: Arbetsboksgalleriet i Excel för Mac 2011 ersätter den tidigare Diagramguiden. Arbetsboksgalleriet i Excel öppnas som standard när du öppnar Excel. Du kan bläddra bland mallar och skapa en ny arbetsbok utifrån någon av dessa från galleriet. Om Arbetsboksgalleriet i Excel inte visas klickar du på Ny från mallArkiv-menyn.

Information om diagramelement

Diagram innehåller flera element, till exempel en rubrik, axeletiketter, en förklaring och stödlinjer. Du kan dölja eller visa dessa element och du kan även ändra deras plats och formatering.

Ett Office-diagram med bildtext

Bildtext 1 Diagramrubrik

Bild av knapp Rityta

Bildtext 3 Förklaring

Steg 4 Axelrubriker

Bildtext 5 Axeletiketter

Bildtext 6 Skalstreck

Bildtext 7 Stödlinjer

Skapa diagram

 1. Ordna de data du vill rita i ett diagram på ett blad. I följande tabell finns riktlinjer för hur du ordnar data så att de passar diagramtypen.

För den här typen av diagram

Ordnar du informationen så här

Yt-, stapel-, ring-, linje- och polärdiagram

I kolumner eller på rader, som i följande exempel:

Serie 1

Serie 2

Kategori A

10

12

Kategori B

11

14

Kategori C

9

15

eller

Kategori A

Kategori B

Serie 1

10

11

Serie 2

12

14

Bubbeldiagram

I kolumner med X-värden i första kolumnen och motsvarande Y-värden och bubbelstorleksvärden i angränsande kolumner, som i följande exempel:

X-värden

Y-värde 1

Storlek 1

0,7

2,7

4

1,8

3,2

5

2,6

0,08

6

Cirkeldiagram

I en kolumn eller på en rad med data, och i en kolumn eller på en rad med dataetiketter, som i följande exempel:

Försäljning

1:a kvart

25

2:a kvart

30

3:e kvart

45

eller

1:a kvart

2:a kvart

3:e kvart

Försäljning

25

30

45

Börskursdiagram

I kolumner eller på rader i följande ordning, med namn eller datum som etiketter, som i följande exempel:

Öppning

Hög

Låg

Stäng

2002-01-05

44

55

11

25

2002-01-06

25

57

12

38

eller

2002-01-05

2002-01-06

Öppning

44

25

Högsta

55

57

Lägsta

11

12

Stängning

25

38

Punktdiagram

I kolumner med X-värden i första kolumnen och motsvarande Y-värden i angränsande kolumner, som i följande exempel:

X-värden

Y-värde 1

0,7

2,7

1,8

3,2

2,6

0,08

eller

X-värden

0,7

1,8

2,6

Y-värde 1

2,7

3,2

0,08

 1. Markera de rader och kolumner som du vill ska visas i diagrammet.

 2. Klicka på en diagramtyp under Infoga diagram på fliken Diagram och sedan på det du vill lägga till.

  Fliken Diagram, gruppen Infoga diagram

 3. Ändra antalet rader och kolumner som ingår i diagrammet genom att hålla pekaren över det nedre högra hörnet av markerade data och sedan dra för att markera ytterligare data. I följande exempel expanderas tabellen med ytterligare kategorier och dataserier.

  Markera ytterligare data för ett Excel-diagram

  Tips: Du kan förhindra att data visas i diagrammet genom att dölja rader och kolumner i tabellen.

Ändra vilken diagramaxel som är markerad

När du har skapat ett diagram kanske du vill ändra hur tabellrader och -kolumner ritas i diagrammet.  Exempel: I den första versionen av ett diagram kanske dataraderna från tabellen ritas på diagrammets lodräta axel (värde) och datakolumnerna på den vågräta axeln (kategori). I följande exempel är försäljning per instrument markerat i diagrammet.

Diagram som visar försäljning efter kategori

Om du vill att diagrammet ska markera försäljning per månad kan du återställa hur diagrammet ritas.

Diagram som visar försäljning per månad

 1. Klicka på diagrammet.

 2. Under Data på fliken Diagram klickar du på Rita serie efter rad Rita serie efter rad eller Rita serie efter stapel Rita serie efter stapel .

  Fliken Diagram i Excel, gruppen Data

Använda en fördefinierad diagramlayout

 1. Klicka på diagrammet.

 2. Klicka på önskad layout under Snabblayouter för diagram på fliken Diagram.

  fliken Diagram, gruppen Snabblayouter för diagram

  Om du vill visa fler layouter pekar du på en layout och klickar sedan på Pil för mer nedan .

  Om du direkt vill ångra en snabblayout som du har använt trycker du på KOMMANDO + Z .

Använda ett fördefinierat diagramformat

Diagramformat är en uppsättning komplementfärger och effekter som du kan använda på diagrammet. När du väljer ett diagramformat påverkar ändringarna hela diagrammet.

 1. Klicka på diagrammet.

 2. Klicka på önskad formatmall under Diagramformat på fliken Diagram.

  fliken Diagram, gruppen Diagramformat

  Om du vill visa fler formatmallar pekar du på en formatmall och klickar sedan på Pil för mer nedan .

  Om du direkt vill ångra en formatmall som du har använt trycker du på KOMMANDO + Z.

Lägga till en diagramrubrik

 1. Klicka på diagrammet och sedan på fliken Diagramlayout.

 2. Klicka på Diagramrubrik under Etiketter och sedan på den du vill använda.

  Fliken Diagramlayout, gruppen Etiketter

 3. Markera texten i rutan Diagramrubrik och skriv sedan en diagramrubrik.

Se även

Redigera data i ett diagram

Ändra ett diagram

Diagramtyper

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×