Skapa användare i Office 365

Som Office 365-administratör kan du skapa och redigera användarkonton för alla i din organisation som använder Office 365-tjänsterna. När du skapar eller redigerar ett användarkonto kan du också tilldela användare licenser och ange administrativa behörigheter för varje användare.

Titta på: Så här lägger du till användare i Office 365

Din webbläsare har inte stöd för video. Installera Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Den här artikeln innehåller följande avsnitt

Lägga till ett enskilt användarkonto

Redigera en användare

Redigera flera användare

Ta bort eller återställa användare

Lägga till ett enskilt användarkonto

 1. Gå till Admin > Office 365 > Användare och grupper > Lägg till Lägg till.

 2. Fyll i uppgifterna på sidan Detaljerad information. Om du vill lägga till ytterligare användarinformation klickar du på pilen bredvid Ytterligare information. Klicka sedan på Nästa när du är klar.

 3. På sidan Inställningar klickar du på Ja om du vill tilldela användaren administratörsbehörigheter.

Om du klickade på Ja väljer du en administratörsroll. Om du har valt ett ge användaren en administratörsroll måste du också ange en Alternativ e-postadress. Mer information finns i Tilldela administratörsroller.

 1. Konfigurera användarens plats markerar du användarens arbetsplats och klickar sedan på Nästa.

 2. På sidan Tilldela licenser markerar du de licenser som du vill tilldela användaren. Klicka sedan på Nästa.

Om du inte har några tillgängliga licenser kan du frigöra licenser genom att ta bort licenser från befintliga användare som inte längre behöver dem, eller ta bort användarkonton som inte längre behövs. Mer information finns i Tilldela eller ta bort en licens.

 1. Markera Skicka e-post på sidan Skicka resultat via e-post, ange din e-postadress och klicka sedan på Skapa.

Du kan ange totalt fem e-postadresser.

 1. Granska informationen på sidan Resultat och klicka sedan på Slutföreller påSkapa en till användareom du villupprepa processen.

Det kan ta tid att verkställa vissa ändringar så att de fungerar i flera tjänster.

Vill du veta hur du skapar flera användarkonton? Läs under Lägga till flera användare med en CSV-fil.

Om organisationen använder fler än en domän finns det några saker du bör tänka på när du skapar ett användarkonto:

 • Du kan skapa användarkonton med samma huvudnamn (UPN) över flera domäner, om första kontot du skapar till exempel är geoff@contoso.onmicrosoft.com. Det kontot måste använda "onmicrosoft"-delen av domännamnet. Sedan kan du också skapa kontot geoff@contoso.com.

 • Du kan inte skapa geoff@contoso.com följt av geoff@contoso.onmicrosoft.com.

  Meddelanden  

  • Om organisationen har samexistens av e-post måste du skapa och redigera alla användarkonton i din lokala katalogtjänst i Active Directory. Läs mer i Översikt över katalogssynkronisering.

Redigera en användare

Viktigt!    Om användaren som du försöker redigera är synkroniserad med Active Directory -tjänsten visas ett felmeddelande, vilket betyder att du inte kommer att kunna redigera användaren på det här sättet. Om du vill redigera användaren kan du använda de lokala hanteringsverktygen i Active Directory .

Gör så här om du vill redigera en enskild användares information.

 1. Gå till Admin > Office 365 > Användare och grupper.

 2. På sidan Aktiva användare klickar du på den användare du vill redigera och klickar sedan på Redigera Redigera.

 3. Klicka på flikarna Detaljerad information, Inställningar, Licenser eller Merberoende på vilka ändringar du vill göra.

  Viktigt!    Om du blockerar en användare från att logga in på Office 365 tar det cirka en timme innan det börjar gälla på alla användarens enheter och klienter. Se också till att du tar bort eller inaktiverar användaren från din lokala Blackberry Enterprise Service eller BlackBerry Business Cloud Services. Du bör också inaktivera alla Blackberry-enheter för användaren. Läs i administrationshandboken för Blackberry Business Cloud Services om du behöver specifika anvisningar om hur du avaktiverar användaren.

 4. Slutför ändringarna och klicka sedan på Spara.

Mer information om hur du ändrar en användares inställningar finns i:

Överst på sidan

Redigera flera användare

Viktigt!    Om användaren du vill redigera är synkroniserad med din Active Directory -tjänst kan du inte slutföra proceduren, ändringarna kommer alltså inte att tillämpas på sidan Resultat . Om du vill redigera flera användare ska du använda dina lokala Active Directory -hanteringsverktyg.

Gör så här om du vill redigera användarinformation eller tilldela flera användare licenser.

 1. Gå till Admin >Office 365 > Användare och grupper.

 2. På sidan Aktiva användare klickar du på den användare du vill redigera och klickar sedan på Redigera Redigera.

 3. På sidorna Detaljerad information och Inställningar redigerar du den information du vill ändra och klickar sedan på Nästa. Om du inte vill göra några ändringar klickar du bara på Nästa.

  Viktigt!    Om du blockerar en användare från att logga in på Office 365 tar det cirka en timme innan det börjar gälla på alla användarens enheter och klienter. Se också till att du tar bort eller inaktiverar användaren från din lokala Blackberry Enterprise Service eller BlackBerry Business Cloud Services. Du bör också inaktivera alla Blackberry-enheter för användaren. Läs i administrationshandboken för Blackberry Business Cloud Services om du behöver specifika anvisningar om hur du avaktiverar användaren.

 4. På sidan Tilldela licenser gör du något av följande och klickar sedan på Skicka:

  • Om du inte gör några ändringar till de licenser som för tillfället är tilldelade klickar du på Behåll befintliga tilldelade licenser.

  • Om du vill ersätta de befintliga licenstilldelningarna kan du klicka på Ersätt befintliga licenstilldelningar och sedan välja en eller flera licenser från listan.

  • Om du vill lägga till licenser i de befintliga licenstilldelningarna kan du klicka på Lägg till i befintliga licenstilldelningar och sedan välja en eller flera licenser från listan.

 5. Kontrollera uppgifterna på sidan Resultat och klicka sedan på Slutför.

Det kan ta tid att verkställa vissa ändringar så att de fungerar i flera tjänster.

Överst på sidan

Ta bort eller återställa användare

Vill du veta hur du tar bort eller återställer användare? Läs mer i Ta bort eller återställa användare.

Överst på sidan

Gäller för: Office 365 AdminHade du nytta av den här informationen?

Ja Nej

Hur kan vi förbättra den?

255 återstående tecken

För att skydda din integritet bör du inte ange någon kontaktinformation i feedbacken. Granska våra sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

Supportresurser

Ändra språk