Skapa SmartArt-grafik

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

SmartArt-grafik är en visuell bild av din information som du kan snabbt och enkelt skapa välja bland många olika layouter genom att förmedla ditt budskap eller idéer. Om du vill se en video på en användare skapa SmartArt-grafik, går du till Community-video: lägga till illustrationer med SmartArt. Exemplen i videon visas i Microsoft Office Outlook 2007, men du kan skapa SmartArt-grafik i Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007 och Microsoft Office Word 2007 för.

SmartArt-grafik med bildtext och layoutgalleri

Artikelinnehåll

Översikt över hur du skapar SmartArt-grafik

Att tänka på när du skapar SmartArt-grafik

Skapa SmartArt-grafik och lägga till text.

Lägga till eller ta bort figurer i SmartArt-grafik

Ändra färg på hela SmartArt-grafiken

Använda ett SmartArt-format för en SmartArt-grafik

Översikt över hur du skapar SmartArt-grafik

De flesta innehåll som har skapats med hjälp av Microsoft Office 2007-systemet program är text, även om användning av illustrationer förbättrar förstå och minne och uppmuntrar åtgärd. Skapa designer kvalitet illustrationer kan utvärdera, särskilt om du inte är en professionell designer eller om du inte har råd att anlita en professionell designer. Om du använder tidigare versioner av Microsoft Office kan ägna du en massa tid på att formerna ska ha samma storlek och ska justeras korrekt, få texten ska se rätt ut och manuellt formatera former så att de matchar dokumentets övergripande formatmall i stället för att fokusera på innehållet. Med den nya Office-version 2007 funktionen heter SmartArt-grafik och andra nya funktioner, till exempel teman, kan du skapa designer kvalitet illustrationer med bara några få klick med musen.

Du kan skapa SmartArt-grafik i Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Office Word 2007 eller i ett e-postmeddelande i Microsoft Office Outlook 2007. Även om du inte kan skapa SmartArt-grafik i andra Office-version 2007-program kan du kopiera och klistra in SmartArt-grafik i de programmen.

Gäller endast för Microsoft Office PowerPoint 2007

Eftersom Office PowerPoint 2007-presentationer ofta innehåller bilder med punktlistor kan du snabbt konvertera en bild till SmartArt-grafik. Dessutom kan du lägga till animationer till SmartArt-grafiken i Office PowerPoint 2007-presentationer.

När du skapar SmartArt-grafik uppmanas du välja typ av SmartArt-grafik, till exempel Process, Hierarki, Cyklisk eller Relation. De olika typerna kan sägas motsvara olika SmartArt-kategorier, och varje typ innehåller flera olika layouter. När du har valt en layout är det lätt att ändra layouten för SmartArt-grafiken. Större delen av texten och annat innehåll, till exempel bilder, format, effekter och textformatering, förs automatiskt över till den nya layouten.

När du väljer en layout visas platshållartext (till exempel [Text]) så att du kan se hur SmartArt-grafiken ser ut. Platshållartexten skrivs inte ut och visas inte under ett bildspel. Däremot visas alltid figurer, och skrivs ut, om du inte tar bort dem. Du kan ersätta platshållartexten med eget innehåll.

Medan du lägger till och redigerar innehållet i textfönstret uppdateras SmartArt-grafiken automatiskt: figurer läggs till eller tas bort efter behov.

Du kan även lägga till och ta bort figurer i SmartArt-grafik om du vill anpassa layoutens struktur. Layouten Enkel process innehåller exempelvis tre figurer och du kanske behöver två eller fem figurer. När du lägger till eller tar bort figurer och redigerar texten uppdateras figurernas disposition och mängden text inom figurerna automatiskt och den ursprungliga designen och kantlinjen för SmartArt-grafiklayouten behålls.

Snabbt lägga till en designer kvalitet utseende och polska till SmartArt-grafik, tillämpa ett SmartArt-format .

Överst på sidan

Att tänka på när du skapar SmartArt-grafik

Innan du skapar SmartArt-grafik bör du tänka igenom vilken typ och vilken layout som bäst visar din information. Vad vill du visa med din grafik? Vill du ha ett visst utseende? Du kan snabbt och lätt byta layout och prova olika layouter (och olika typer av layouter) tills du hittar en som passar ditt budskap. Din grafik ska vara tydlig och lätt att följa. Experimentera med olika typer av layouter genom att använda tabellen nedan som startpunkt. Tabellens syfte är att hjälpa dig komma igång och den är alltså inte en fullständig lista.

Grafikens syfte

Grafiktyp

Visa icke-linjär information

Lista

Visa steg i en process eller tidslinje

Process

Visa kontinuerlig process

Cykliskt diagram

Visa beslutsträd

Hierarki

Skapa ett organisationsschema

Hierarki

Visa samband

Relation

Visa hur delar förhåller sig till en helhet

Matris

Visa proportionerlig relationer med den största komponenten högsta eller lägsta

Pyramiddiagram

Tänk också på hur mycket text du har, eftersom mängden text ofta avgör vilken layout du ska använda och hur många figurer du behöver i layouten. I allmänhet är SmartArt-grafik mest effektiv när antalet figurer och mängden text är begränsade till huvudpunkter. Stora mängder text kan dra uppmärksamheten från SmartArt-grafikens visuella intryck, vilket gör det svårare att förmedla ett visuellt budskap. Vissa layouter, till exempel Parallelltrapetslista i typen Lista, fungerar dock bra med stora mängder text.

En del av SmartArt-layouterna innehåller ett fast antal figurer. Till exempel är layouten Motviktspilar i typen Relation utformad för två motstående idéer eller koncept. Endast två figurer får innehålla text och layouten kan inte ändras så att den visar fler idéer eller koncept.

Layouten Motviktspilar

Om du behöver visa fler än två idéer kan du byta till en annan layout som har fler än två figurer för text, till exempel layouten Enkel pyramid i typen Relation. Tänk på att betydelsen i din information kan förändras om du ändrar SmartArt-layout eller -typ. En layout med pilar som pekar åt höger, till exempel Enkel process i typen Process, har en annan betydelse än en SmartArt-grafik med pilar som går i en cirkel, som Löpande cykliskt i typen Cykel.

Överst på sidan

Skapa SmartArt-grafik och lägga till text.

 1. På fliken Infoga klickar du på SmartArt i gruppen Illustrationer.

  Bild av gruppen Illustrationer

 2. Klicka på typen och layouten du vill använda i dialogrutan Välj en SmartArt-grafik.

 3. Ange text genom att göra något av följande:

  • Klicka på [Text] i textfönstret och skriv texten.

  • Kopiera text från en annan plats eller ett annat program, klicka på [Text] i textfönstret och klistra in texten.

   Meddelanden: 

   • Om textfönstret inte visas klickar du på kontrollen.

    Kontroll för textfönstret

   • Du kan lägga till text i en godtycklig position nära eller ovanpå SmartArt-grafiken genom att gå till fliken Infoga i gruppen Text. Klicka på Textruta för att infoga en textruta. Om du vill att endast texten i textrutan ska visas högerklickar du på textrutan, klickar på Formatera figur eller Formatera textruta och anger sedan att textrutan inte ska ha någon bakgrundsfärg och ingen kantlinje.

  • Klicka i en ruta i SmartArt-grafiken och skriv sedan texten. Bäst resultat får du om du använder det här alternativet efter att du har lagt till alla önskade rutor.

Överst på sidan

Lägga till eller ta bort figurer i SmartArt-grafik

 1. Klicka på den SmartArt-grafik som du vill lägga till en till figur i.

 2. Klicka på den befintliga figur som ligger närmast den plats där du vill lägga till en ny figur.

 3. Klicka på pilen under Lägg till figur i gruppen Skapa grafik på fliken Design under SmartArt-verktyg.

  Lägga till en form

  Om inte flikarna SmartArt-verktyg och Design visas kontrollerar du att du har markerat SmartArt-grafiken.

 4. Gör något av följande:

  • Om du vill infoga en cirkel efter den markerade figuren som ska överlappa den markerade figuren klickar du på Infoga figur efter.

  • Om du vill infoga en figur före den markerade cirkeln, som ska överlappa den markerade figuren klickar du på Infoga figur före.

Obs!: 

 • Om du vill infoga en figur från textfönstret klickar du på en befintlig figur, flyttar markören före eller efter texten där du vill lägga till figuren och trycker på RETUR.

 • Om du vill ta bort en figur från SmartArt-grafiken klickar du på figuren du vill ta bort och trycker sedan på DELETE. Om du vill ta bort hela SmartArt-grafiken klickar du på kanten av SmartArt-grafiken och trycker sedan på DELETE.

Överst på sidan

Ändra färg på hela SmartArt-grafiken

Du kan använda färgvariationer från temafärger i figurerna i din SmartArt-grafik.

 1. Klicka på SmartArt-grafiken.

 2. Klicka på Ändra färger i gruppen SmartArt-format på fliken Design under SmartArt-verktyg.

  Bild av gruppen SmartArt-format

  Kontrollera att du har markerat en SmartArt-grafik om inte flikarna SmartArt-verktyg eller Design visas.

 3. Klicka på den färgvariation som du vill använda.

Överst på sidan

Använda ett SmartArt-format på en hel SmartArt-grafik

Ett SmartArt-format är en kombination av flera effekter, till exempel linjeformat, fasning eller 3D, som du kan använda på figurerna i SmartArt-grafiken när du vill skapa ett unikt och professionellt utseende.

 1. Klicka på SmartArt-grafiken.

 2. Klicka på det SmartArt-format du vill använda i gruppen SmartArt-format på fliken Design under SmartArt-verktyg.

  Om du vill visa fler SmartArt-format klickar du på Mer Bild av knapp .

Tips!    

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Dela Facebook Facebook Twitter Twitter E-post E-post

Hade du nytta av den här informationen?

Bra! Andra synpunkter?

Hur kan vi förbättra den?

Tack för din feedback!

×