Skapa SmartArt-grafik

Med hjälp av SmartArt-grafik kan du snabbt och enkelt visualisera din information, med utgångspunkt i olika layouter, för att på ett så effektivt sätt som möjligt förmedla ditt budskap eller dina idéer.

SmartArt-grafik med bildtext och layoutgalleri

Artikelinnehåll

Översikt över hur du skapar SmartArt-grafik

Att tänka på när du skapar SmartArt-grafik

Skapa SmartArt-grafik

Ändra färger på hela SmartArt-grafiken

Använda ett SmartArt-format på en hel SmartArt-grafik

Översikt över hur du skapar SmartArt-grafik

Det mesta av innehållet som skapas när du använder programmen i Microsoft Office 2007-systemet är textuellt, även om användningen av bilder gör det lättare att förstå och minnas budskapet och uppmuntrar till handling. Det kan vara svårt att göra högkvalitativa och snygga bilder, framför allt om du inte är en professionell grafisk designer eller inte har råd att anställa en. Om du använder tidigare versioner av Microsoft Office kan det vara tidsödande att skapa figurer av samma storlek och rätt justerade så att texten ser bra ut, och att manuellt formatera figurerna så att de passar in i dokumentets utseende som helhet, när du istället borde fokusera på innehållet. Med den nya funktionen SmartArt i Office-version 2007 och andra nya funktioner, till exempel tema, kan du skapa högkvalitativa bilder med bara några musklick.

Du kan skapa SmartArt-grafik i Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Office Word 2007 eller i ett e-postmeddelande i Microsoft Office Outlook 2007. Även om du inte kan skapa SmartArt-grafik i andra Office-version 2007-program kan du kopiera och klistra in SmartArt-grafik i de programmen.

Eftersom Office PowerPoint 2007-presentationer ofta innehåller bilder med punktlistor kan du snabbt konvertera en bild till SmartArt-grafik. Dessutom kan du lägga till animationer till SmartArt-grafiken i Office PowerPoint 2007-presentationer.

När du skapar SmartArt-grafik uppmanas du välja typ av SmartArt-grafik, till exempel Process, Hierarki, Cyklisk eller Relation. De olika typerna kan sägas motsvara olika SmartArt-kategorier, och varje typ innehåller flera olika layouter. När du har valt en layout är det lätt att ändra layouten för SmartArt-grafiken. Större delen av texten och annat innehåll, till exempel bilder, format, effekter och textformatering, förs automatiskt över till den nya layouten.

När du väljer en layout visas platshållartext (till exempel [Text]) så att du kan se hur SmartArt-grafiken ser ut. Platshållartexten skrivs inte ut och visas inte under ett bildspel. Däremot visas alltid figurer, och skrivs ut, om du inte tar bort dem. Du kan ersätta platshållartexten med eget innehåll.

Medan du lägger till och redigerar innehållet i textfönstret uppdateras SmartArt-grafiken automatiskt: figurer läggs till eller tas bort efter behov.

Du kan även lägga till och ta bort figurer i SmartArt-grafik om du vill anpassa layoutens struktur. Layouten Enkel process innehåller exempelvis tre figurer och du kanske behöver två eller fem figurer. När du lägger till eller tar bort figurer och redigerar texten uppdateras figurernas disposition och mängden text inom figurerna automatiskt och den ursprungliga designen och kantlinjen för SmartArt-grafiklayouten behålls.

Om du snabbt vill lägga till ett högkvalitativt utseende och finslipa SmartArt-grafiken kan du använda SmartArt-format.

Överst på sidan

Att tänka på när du skapar SmartArt-grafik

Innan du skapar SmartArt-grafik bör du tänka igenom vilken typ och vilken layout som bäst visar din information. Vad vill du visa med din grafik? Vill du ha ett visst utseende? Du kan snabbt och lätt byta layout och prova olika layouter (och olika typer av layouter) tills du hittar en som passar ditt budskap. Din grafik ska vara tydlig och lätt att följa. Experimentera med olika typer av layouter genom att använda tabellen nedan som startpunkt. Tabellens syfte är att hjälpa dig komma igång och den är alltså inte en fullständig lista.

Grafikens syfte

Grafiktyp

Visa icke-sekventiell information

Lista

Visa steg i en process eller tidslinje

Process

Visa kontinuerlig process

Cyklisk

Visa beslutsträd

Hierarki

Skapa organisationsschema

Hierarki

Visa samband

Relation

Visa hur delar relaterar till en helhet

Matris

Visa proportionella relationer med den största komponenten upptill eller nedtill

Pyramid

Tänk också på hur mycket text du har, eftersom mängden text ofta avgör vilken layout du ska använda och hur många figurer du behöver i layouten. I allmänhet är SmartArt-grafik mest effektiv när antalet figurer och mängden text är begränsade till huvudpunkter. Stora mängder text kan dra uppmärksamheten från SmartArt-grafikens visuella intryck, vilket gör det svårare att förmedla ett visuellt budskap. Vissa layouter, till exempel Parallelltrapetslista i typen Lista, fungerar dock bra med stora mängder text.

En del av SmartArt-layouterna innehåller ett fast antal figurer. Till exempel är layouten Motviktspilar i typen Relation utformad för två motstående idéer eller koncept. Endast två figurer får innehålla text och layouten kan inte ändras så att den visar fler idéer eller koncept.

Layouten Motviktspilar

Om du behöver visa fler än två idéer kan du byta till en annan layout som har fler än två figurer för text, till exempel layouten Enkel pyramid i typen Relation. Tänk på att betydelsen i din information kan förändras om du ändrar SmartArt-layout eller -typ. En layout med pilar som pekar åt höger, till exempel Enkel process i typen Process, har en annan betydelse än en SmartArt-grafik med pilar som går i en cirkel, som Löpande cykliskt i typen Cykel.

Överst på sidan

Skapa SmartArt-grafik

 1. Klicka på SmartArt i gruppen Illustrationer på fliken Infoga.

  Bild av gruppen Illustrationer

 2. Klicka på typen och layouten du vill använda i dialogrutan Välj en SmartArt-grafik.

 3. Ange text genom att göra något av följande:

  • Klicka i en figur i SmartArt-grafiken och skriv sedan in din text.

  • Klicka på [Text] i textfönstret och skriv sedan in eller klistra in din text.

  • Kopiera text från ett annat program, klicka på [Text] och klistra sedan in texten i textfönstret.

   Om textfönstret inte är synligt

   1. Klicka på SmartArt-grafiken.

   2. Klicka på Textfönster i gruppen Skapa grafik på fliken Design under SmartArt-verktyg.

Överst på sidan

Ändra färger på hela SmartArt-grafiken

Du kan använda färgvariationer från temafärger i figurerna i din SmartArt-grafik.

 1. Klicka på SmartArt-grafiken.

 2. Klicka på Ändra färger i gruppen SmartArt-format på fliken Design under SmartArt-verktyg.

  Bild av gruppen SmartArt-format

 3. Klicka på den färgvariation som du vill använda .

Överst på sidan

Använda ett SmartArt-format på en hel SmartArt-grafik

Ett SmartArt-format är en kombination av flera effekter, till exempel linjeformat, fasning eller 3D, som du kan använda på figurerna i SmartArt-grafiken när du vill skapa ett unikt och professionellt utseende.

 1. Klicka på SmartArt-grafiken.

 2. Klicka på det SmartArt-format du vill använda i gruppen SmartArt-format på fliken Design under SmartArt-verktyg.

  Om du vill se fler SmartArt-format klickar du på Mer Bild av knapp.

Tips!    

Överst på sidan

Gäller för: Excel 2007, Word 2007, PowerPoint 2007Hade du nytta av den här informationen?

Ja Nej

Hur kan vi förbättra den?

255 återstående tecken

För att skydda din integritet bör du inte ange någon kontaktinformation i feedbacken. Granska våra sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

Ändra språk