Skapa DNS-poster på Hostgator för Office 365

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Läs frågor och svar om domäner om du inte hittar det du letar efter.

Om Hostgator är din DNS-värd följer du stegen i den här artikeln för att verifiera din domän och konfigurera DNS-poster för e-post, Skype för företag – Online och så vidare.

Viktigt!: 

När du har gjort alla dessa ändringar i Hostgator konfigurerad din domän att fungera med Office 365 tjänster.

Mer information om webhosting och DNS för webbplatser med Office 365 finns i använda en offentlig webbplats med Office 365.

Obs!: Det brukar ta ungefär 15 minuter för DNS-ändringarna att gå igenom. Ibland kan det dock ta längre tid att uppdatera DNS-systemet på Internet för en ändring som du har gjort. Om du stöter på problem med e-postflödet eller får andra problem när du har lagt till DNS-posterna, går du till Felsöka problem när du har ändrat domännamn eller DNS-poster.

Ange att domänen ska peka på värdkontot

Viktigt!: Du måste utföra den här proceduren innan du utför någon av de andra procedurerna i den här artikeln.

Följ dessa steg för att associera domänen med värdkontona.

 1. Kom igång genom att gå till domänhanteringssidan på Hostgator genom att klicka på den här länken. Du uppmanas att logga in.

  Hostgator-BP-Redelegate-1-0

 2. Välj Manage Domains.

  Hostgator-BP-Redelegate-1-1

 3. På sidan Manage Domains, i området My Domains, väljer du den domän som du vill uppdatera.

  Hostgator-BP-Redelegate-1-3

 4. Välj Name Servers.

  Hostgator-BP-Redelegate-1-4

 5. På sidan Name Servers för domänen, i listrutan To point this domain to an existing host account, väljer du det värdkonto som är kopplat till din domän.

  Hostgator-BP-Redelegate-1-5

 6. Välj Save Name Servers.

  Hostgator-BP-Redelegate-1-9

Lägga till en TXT-post för verifiering

Viktigt!: Innan du utför den här proceduren måste du först utföra proceduren i det första avsnittet i den här artikeln, Ange att domänen ska peka på värdkontot.

Innan du använder din domän med Office 365 vill vi vara säkra på att det är du som äger den. Att du kan logga in på kontot hos domänregistratorn och skapa en DNS-post bevisar för Office 365 att du äger domänen.

Obs!: Den här posten används endast för att verifiera att du äger domänen. Den påverkar ingenting annat. Du kan ta bort den senare om du vill.

 1. Kom igång genom att gå till sidan cPanel på Hostgator Du uppmanas att logga in först.

  (Varje konto på Hostgator har tilldelats en unik cPanel-adress. cPanel-adressen bör se ut ungefär så här: https://YourSiteAddress:secure-port-number. E-postmeddelandet du fick från Hostgator vid registreringen anger adressen.)

  Viktigt!: Du måste ha ett konto på Hostgator för att associera en cPanel med domänen. För att komma igång med Office 365 kan du antingen köpa ett konto från Hostgator eller delegera om namnservrarna så att de pekar på Office 365.

  Hostgator-BP-Configure-1-1

 2. Gå till sidan Control Panel och området Domains. Välj Advanced DNS Zone Editor.

  (Du kan behöva rulla nedåt.)

  Hostgator-BP-Configure-1-2

 3. Gå till sidan Advanced DNS Zone Editor och området Add a Record. I den nya postens rutor skriver du in, eller kopierar och klistrar in värdena från följande tabell.

  (Välj värdet för Type i listrutan.)

  Name

  TTL

  Type

  TXT Data

  Använd ditt domain_name (till exempel fourthcoffee.com.).

  Värdet MÅSTE sluta med en punkt (.)

  1

  TXT

  MS=msXXXXXXXX

  Obs!: Det här är ett exempel. Använd ditt specifika Mål eller pekar på adress-värde här, från tabellen i Office 365.
  Hur hittar jag detta?

  Hostgator-BP-Verify-1-1

 4. Välj Add record.

  Hostgator-BP-Verify-1-2

 5. Vänta några minuter innan du fortsätter, så att den post som du nyss skapade kan uppdateras på Internet.

Nu när du har lagt till posten på domänregistratorns webbplats kan du gå tillbaka till Office 365 och begära att Office 365 letar efter posten.

När Office 365 hittar rätt TXT-post är din domän verifierad.

 1. Välj Installation > Domäner.

 2. På sidan Domains väljer du den domän du verifierar.

  Domännamn markerad i administrationscentret för Office 365

 3. På sidan Setup väljer du Start setup.

  Knappen Starta installationsprogrammet

 4. På sidan Verify domain väljer du Verify.

  Knappen Verifiera

Obs!: Det brukar ta ungefär 15 minuter för DNS-ändringarna att gå igenom. Ibland kan det dock ta längre tid att uppdatera DNS-systemet på Internet för en ändring som du har gjort. Om du stöter på problem med e-postflödet eller får andra problem när du har lagt till DNS-posterna, går du till Felsöka problem när du har ändrat domännamn eller DNS-poster.

Lägga till en MX-post så att e-post för din domän kommer till Office 365

Viktigt!: Innan du utför den här proceduren måste du först utföra proceduren i det första avsnittet i den här artikeln, Ange att domänen ska peka på värdkontot.

 1. Kom igång genom att gå till sidan cPanel på Hostgator Du uppmanas att logga in först.

  (Varje konto på Hostgator har tilldelats en unik cPanel-adress. cPanel-adressen bör se ut ungefär så här: https://YourSiteAddress:secure-port-number. E-postmeddelandet du fick från Hostgator vid registreringen anger adressen.)

  Viktigt!: Du måste ha ett konto på Hostgator för att associera en cPanel med domänen. För att komma igång med Office 365 kan du antingen köpa ett konto från Hostgator eller delegera om namnservrarna så att de pekar på Office 365.

  Hostgator-BP-Configure-1-1

 2. På sidan Control Panel, i området Mail, väljer du MX Entry.

  (Du kan behöva rulla nedåt.)

  Hostgator-BP-Configure-2-1

 3. I området Email Routing väljer du Remote Mail Exchanger.

  Hostgator-BP-Configure-2-2

 4. Välj Ändra.

  Hostgator-BP-Configure-2-3

 5. Gå till sidan MX Entry Maintenance och området Add a New Record. I den nya postens rutor skriver du, eller kopierar och klistrar in, värdena från följande tabell.

  (Du kan behöva rulla nedåt.)

  Priority

  Destination

  0

  Mer information om prioritet finns iVad är MX-prioritet?

  <domännyckel>.mail.protection.outlook.com

  Obs!: Få din <domännyckel> från ditt Office 365-portalkonto.
  Hur hittar jag det?

  Hostgator-BP-Configure-2-4

 6. Välj Add New Record.

  Hostgator-BP-Configure-2-5

 7. Om det finns andra MX-poster i avsnittet MX Records tar du bort dem:

  Börja genom att välja Delete i kolumnen Action för en av de andra posterna.

  Hostgator-BP-Configure-2-6

 8. Välj Delete för att bekräfta borttagningen av posten.

  Hostgator-BP-Configure-2-7

 9. Använd samma sätt för att ta bort alla andra poster tills endast den du skapade tidigare i den här proceduren finns kvar.

Lägg till de sex CNAME-posterna som krävs för Office 365

Viktigt!: Innan du utför den här proceduren måste du först utföra proceduren i det första avsnittet i den här artikeln, Ange att domänen ska peka på värdkontot.

 1. Kom igång genom att gå till sidan cPanel på Hostgator Du uppmanas att logga in först.

  (Varje konto på Hostgator har tilldelats en unik cPanel-adress. cPanel-adressen bör se ut ungefär så här: https://YourSiteAddress:secure-port-number. E-postmeddelandet du fick från Hostgator vid registreringen anger adressen.)

  Viktigt!: Du måste ha ett konto på Hostgator för att associera en cPanel med domänen. För att komma igång med Office 365 kan du antingen köpa ett konto från Hostgator eller delegera om namnservrarna så att de pekar på Office 365.

  Hostgator-BP-Configure-1-1

 2. Gå till sidan Control Panel och området Domains. Välj Advanced DNS Zone Editor.

  (Du kan behöva rulla nedåt.)

  Hostgator-BP-Configure-1-2

 3. Lägg till den första av de sex CNAME-posterna.

  Gå till sidan Advanced DNS Zone Editor och området Add a Record. I den nya postens rutor skriver du, eller kopierar och klistrar in, värdena från den första raden följande tabell.

  (Välj värdet Type i listrutan.)

  Namn

  TTL

  Type

  CNAME

  autodiscover.domännamn. (Till exempel autodiscover.fourthcoffee.com.)

  Värdet MÅSTE sluta med en punkt (.)

  3600

  CNAME

  autodiscover.outlook.com

  sip.domännamn. (Till exempel sip.fourthcoffee.com.)

  Värdet MÅSTE sluta med en punkt (.)

  3600

  CNAME

  sipdir.online.lync.com

  lyncdiscover.domännamn. (Till exempel lyncdiscover.fourthcoffee.com.)

  Värdet MÅSTE sluta med en punkt (.)

  3600

  CNAME

  webdir.online.lync.com

  msoid.domännamn. (Till exempel msoid.fourthcoffee.com.)

  Värdet MÅSTE sluta med en punkt (.)

  3600

  CNAME

  clientconfig.microsoftonline-p.net

  enterpriseregistration.domännamn. (Till exempel enterpriseregistration.fourthcoffee.com.)

  Värdet MÅSTE sluta med en punkt (.)

  3600

  CNAME

  enterpriseregistration.windows.net

  enterpriseenrollment.domännamn. (Till exempel enterpriseregistration.fourthcoffee.com.)

  Värdet MÅSTE sluta med en punkt (.)

  3600

  CNAME

  enterpriseenrollment.manage.microsoft.com

  Hostgator-BP-Configure-3-1

 4. Välj Add record.

  Hostgator-BP-Configure-3-2

 5. Lägg till de andra fem CNAME-posterna var för sig.

  I avsnittet Add a Record skapar du en post med värdena från nästa rad i tabellen och väljer sedan Add Record igen för att slutföra posten.

  Upprepa proceduren tills du har skapat alla sex CNAME-posterna.

Lägga till en TXT-post för SPF för att förhindra skräppost

Viktigt!: Du kan inte ha fler än en TXT-post för SPF för en domän. Om din domän har fler än en SPF-post får du e-postfel och problem med leveranser och skräppostklassificering. Om du redan har en SPF-post för domänen ska du inte skapa en ny förOffice 365. Lägg istället till de obligatoriska Office 365-värdena i den aktuella posten, så att du har en enda SPF-post som innehåller båda uppsättningarna med värden. Behöver du exempel? Ta en titt på den här informationen och de här exemplen på SPF-poster. Om du vill validera SPF-posten kan du använda något av dessa SPF-valideringsverktyg.

Viktigt!: Innan du utför den här proceduren måste du först utföra proceduren i det första avsnittet i den här artikeln, Ange att domänen ska peka på värdkontot.

 1. Kom igång genom att gå till sidan cPanel på Hostgator Du uppmanas att logga in först.

  (Varje konto på Hostgator har tilldelats en unik cPanel-adress. cPanel-adressen bör se ut ungefär så här: https://YourSiteAddress:secure-port-number. E-postmeddelandet du fick från Hostgator vid registreringen anger adressen.)

  Viktigt!: Du måste ha ett konto på Hostgator för att associera en cPanel med domänen. För att komma igång med Office 365 kan du antingen köpa ett konto från Hostgator eller delegera om namnservrarna så att de pekar på Office 365.

  Hostgator-BP-Configure-1-1

 2. Gå till sidan Control Panel och området Domains. Välj Advanced DNS Zone Editor.

  (Du kan behöva rulla nedåt.)

  Hostgator-BP-Configure-1-2

 3. Gå till sidan Advanced DNS Zone Editor och området Add a Record. I den nya postens rutor skriver du in, eller kopierar och klistrar in värdena från följande tabell.

  (Välj värdet Type i listrutan.)

  Namn

  TTL

  Type

  TXT Data

  Använd ditt domännamn. (Till exempel fourthcoffee.com.)

  Värdet MÅSTE sluta med en punkt (.)

  3600

  TXT

  v=spf1 include:spf.protection.outlook.com -all

  Obs!: Vi rekommenderar att du kopierar och klistrar in den här posten så att alla avstånd förblir korrekta.

  Hostgator-BP-Configure-4-1

 4. Välj Add record.

Lägga till de två SRV-posterna som krävs för Office 365

Viktigt!: Innan du utför den här proceduren måste du först utföra proceduren i det första avsnittet i den här artikeln, Ange att domänen ska peka på värdkontot.

 1. Kom igång genom att gå till sidan cPanel på Hostgator Du uppmanas att logga in först.

  (Varje konto på Hostgator har tilldelats en unik cPanel-adress. cPanel-adressen bör se ut ungefär så här: https://YourSiteAddress:secure-port-number. E-postmeddelandet du fick från Hostgator vid registreringen anger adressen.)

  Viktigt!: Du måste ha ett konto på Hostgator för att associera en cPanel med domänen. För att komma igång med Office 365 kan du antingen köpa ett konto från Hostgator eller delegera om namnservrarna så att de pekar på Office 365.

  Hostgator-BP-Configure-1-1

 2. Gå till sidan Control Panel och området Domains. Välj Advanced DNS Zone Editor.

  (Du kan behöva rulla nedåt.)

  Hostgator-BP-Configure-1-2

 3. Lägg till den första av de två SRV-posterna.

  Gå till sidan Advanced DNS Zone Editor och området Add a Record. I den nya postens rutor skriver du, eller kopierar och klistrar in, värdena från den första raden följande tabell.

  (Välj värdet Type i listrutan.)

  Namn

  TTL

  Type

  Priority

  Weight

  Port

  Target

  _sip._tls.domännamn. (Till exempel _sip._tls.fourthcoffee.com.)

  Värdet MÅSTE sluta med en punkt (.)

  3600

  SRV

  100

  1

  443

  sipdir.online.lync.com

  _sipfederationtls._tcp.domännamn. (Till exempel _sipfederationtls._tcp.fourthcoffee.com.)

  Värdet MÅSTE sluta med en punkt (.)

  3600

  SRV

  100

  1

  5061

  sipfed.online.lync.com

  Hostgator-BP-Configure-5-1

 4. Välj Add record.

  Hostgator-BP-Configure-5-2

 5. Lägg till den andra SRV-posten.

  I avsnittet Add a Record skapar du en post med värdena från nästa rad i tabellen och väljer sedan Add Record igen för att slutföra posten.

Obs!: Det brukar ta ungefär 15 minuter för DNS-ändringarna att gå igenom. Ibland kan det dock ta längre tid att uppdatera DNS-systemet på Internet för en ändring som du har gjort. Om du stöter på problem med e-postflödet eller får andra problem när du har lagt till DNS-posterna, går du till Felsöka problem när du har ändrat domännamn eller DNS-poster.

Vill du ha mer hjälp?

Du kan få hjälp i forumen på Office 365-communityn Administratörer: Logga in och skapa en tjänstförfrågning Administratörer: Ring supporten
Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×