Skapa DNS-poster på Gandi.net för Office 365

Deltagare: Peter Baumgartner

Läs frågor och svar om domäner om du inte hittar det du letar efter.

Om Gandi.net är din DNS-värd följer du stegen i den här artikeln för att verifiera din domän och konfigurera DNS-poster för e-post, Skype för företag – Online och så vidare.

Det finns två huvudsakliga delar i den här processen: du ska först verifiera din domän och därefter lägga till DNS-poster i den. (Behöver du mer hjälp?) Få support.)

Verifiera domänen

Lägga till DNS-poster i din domän

För att verifiera och konfigurera domänen för Office 365 behöver du lägga till flera DNS-poster i den domänen med hjälp av något som kallas en zonfil. Du kan inte redigera en aktiv Gandi.net-zonfil. I stället ska du göra endast en kopia av den aktiva Gandi.net-zonfilen för att verifiera din domän. Skapa sedan endast en kopia till där du skapar alla dina DNS-poster för Office 365.

När du har gjort dessa två saker konfigureras din Gandi.net-domän att fungera med Office 365-tjänster.

Mer information om webbvärdverktyg och DNS för webbplatser med Office 365 finns i Använda en offentlig webbplats med Office 365.

Obs!: Det brukar ta ungefär 15 minuter för DNS-ändringarna att gå igenom. Ibland kan det dock ta längre tid att uppdatera DNS-systemet på Internet för en ändring som du har gjort. Om du stöter på problem med e-postflödet eller får andra problem när du har lagt till DNS-posterna, går du till Felsöka problem när du har ändrat domännamn eller DNS-poster.

Skapa en zonfil för verifiering av Office 365

Om du vill verifiera domänen för Office 365 måste du lägga till en post i zonfilen för den domänen. Som vi visat ovan kan du inte redigera en aktiv Gandi.net-zonfil. I stället gör du bara en kopia av den aktiva Gandi.net-zonfilen som du använder i processen för att verifiera din Gandi.net-domän med Office 365.

(När du har genomfört verifieringsprocessen skapar du endast en kopia till i vilken du skapar alla dina DNS-poster för Office 365.)

Den här första zonfilen används bara för att verifiera att du äger domänen, den påverkar ingenting annat. Du kan ta bort den senare om du vill. (Den andra zonfilen, å andra sidan, ska du spara eftersom den innehåller alla DNS-poster som du har skapat så att domänen fungerar med Office 365.)

 1. Kom igång genom att gå till domänsidan på Gandi.net genom att klicka på den här länken. Du uppmanas att logga in först.

  GandiNet-BP-Configure-1-1

 2. På sidan Domäner markerar du kryssrutan bredvid namnet på den domän som du vill ändra.

  I listrutan Markera raderna och välj en åtgärd som öppnas bläddrar du till avsnittet Tekniska ändringar och väljer Ändra zonfilen.

  GandiNet-BP-Configure-1-2

 3. Välj ikonen Ändra (penna) på raden Gandi-standardzonfil på sidan Batchändring av zonfil.

  GandiNet-BP-Configure-1-3

 4. I området Zonfilversioner väljer du Normal i Redigeringsläge.

  GandiNet-BP-Configure-1-4-1

 5. Välj sedan Kopiera den här zonen för att redigera.

  GandiNet-BP-Configure-1-4-2

 6. I dialogrutan Kopiera en zon skriver du ett nytt zonnamn i fältet Namn (till exempel Office 365 Bekräfta).

  GandiNet-BP-Configure-1-5-1

 7. Välj sedan Skicka.

  GandiNet-BP-Configure-1-5-2

 8. På sidan Zoner > zonnamn väljer du Skapa en ny version.

  GandiNet-BP-Configure-1-6

Nu när du har skapat zonfilen kan du gå vidare till nästa avsnitt där du lägger till den TXT-post som du behöver för att verifiera Gandi.net-domänen med Office 365.

Tillbaka till början

Lägga till en TXT-post för verifiering

Om du inte redan har gjort det slutför du proceduren Skapa en zonfil för verifiering av Office 365 i det första avsnittet i den här artikeln innan du påbörjar proceduren i det här avsnittet.

Innan du använder din domän med Office 365 vill vi vara säkra på att det är du som äger den. Att du kan logga in på kontot hos domänregistratorn och skapa en DNS-post bevisar för Office 365 att du äger domänen.

Obs!: Den här posten används endast för att verifiera att du äger domänen. Den påverkar ingenting annat. Du kan ta bort den senare om du vill.

 1. Kom igång genom att gå till domänsidan på Gandi.net genom att klicka på den här länken. Du uppmanas att logga in först.

  GandiNet-BP-Configure-1-1

 2. På sidan Domäner markerar du kryssrutan bredvid namnet på den domän som du vill ändra.

  I listrutan Markera raderna och välj en åtgärd som öppnas bläddrar du till avsnittet Tekniska ändringar och väljer Ändra zonfilen.

  GandiNet-BP-Configure-1-2

 3. Välj ikonen Ändra (penna) på raden för den zonfil som du skapade för Office 365-verifiering på sidan Batchändring av zonfil.

  GandiNet-BP-Configure-1-14

 4. Välj Version 2 i området Zonfilversioner.

  (Välj inteAnvänd den här versionen ännu.)

  GandiNet-BP-Configure-1-7

 5. Medan du fortfarande är i området Zonfilversioner väljer du Lägg till.

  (Du kan behöva rulla nedåt.)

  GandiNet-BP-Configure-1-8

 6. Gå till avsnittet Add a record (Lägg till en post). I den nya postens rutor skriver du in, eller kopierar och klistrar in, värdena från följande tabell.

  (Välj värdena Type, TTL och timmar i listrutorna.)

  Type (Typ)

  TTL

  Namn

  Värde

  TXT

  1 timmar

  @

  MS=msXXXXXXXX

  Obs!: Det här är ett exempel. Använd ditt specifika Mål eller pekar på adress-värde här, från tabellen i Office 365.
  Hur hittar jag detta?

  GandiNet-BP-Verify-1-1

 7. Bekräfta ändringarna genom att välja Skicka.

  GandiNet-BP-Verify-1-2

Nu när du har skapat TXT-filen som Office 365 använder för att verifiera Gandi.net-domänen kan du gå vidare till nästa avsnitt där du aktiverar den nya zonfilen som innehåller posten.

Tillbaka till början

Aktivera zonfilen för verifiering av Office 365

Om du inte redan har gjort det slutför du procedurerna i de två första avsnitten i den här artikeln (Skapa en zonfil för verifiering av Office 365 och Lägga till en TXT-post för verifiering) innan du påbörjar proceduren i det här avsnittet.

Nu ska du uppdatera dina standardinställningar för Gandi.net så att Office 365-verifieringszonfilen blir aktiv zonfil för den domän som du vill ändra.

Varning: Om du inte gör det kan inte Office 365 verifiera din domän.

 1. Välj Version 2 i området Zonfilversioner.

  GandiNet-BP-Configure-1-9-1

 2. Välj sedan Använd den här versionen.

  GandiNet-BP-Configure-1-9-2

 3. I dialogrutan Använd den här versionen väljer du Skicka.

  GandiNet-BP-Configure-1-10

 4. Välj Domäner i det övre navigeringsfältet.

  GandiNet-BP-Configure-1-11

 5. På sidan Domäner markerar du kryssrutan bredvid namnet på den domän som du vill ändra.

  I listrutan Markera raderna och välj en åtgärd som öppnas bläddrar du till avsnittet Tekniska ändringar och väljer Ändra zonfilen.

  GandiNet-BP-Configure-1-2

 6. På sidan Batchändring av zonfil letar du reda på den nya zonfilen och väljer Välj.

  GandiNet-BP-Configure-1-12

 7. Bekräfta ändringarna genom att välja Skicka.

  GandiNet-BP-Configure-1-13

Följ anvisningarna i nästa avsnitt för att slutföra processen med att verifiera Gandi.net-domänen med Office 365.

Tillbaka till början

Verifiera domänen med Office 365

Om du inte redan har gjort det slutför du procedurerna i de tre första avsnitten i den här artikeln (Skapa en zonfil för verifiering av Office 365, Lägga till en TXT-post för verifiering och Aktivera zonfilen för verifiering av Office 365) innan du påbörjar proceduren i det här avsnittet.

Nu när du har lagt till posten på domänregistratorns webbplats kan du gå tillbaka till Office 365 och begära att Office 365 letar efter posten.

När hittar Office 365 rätt TXT-post är din domän verifierad.

 1. Gå till sidan Domäner.

 2. På sidan Domains väljer du den domän du verifierar.

  O365-BP-Verify-1-2

 3. På sidan Setup väljer du Start setup.

  O365-BP-Verify-1-3

 4. På sidan Verify domain väljer du Verify.

  O365-BP-Verify-1-4

Obs!: Det brukar ta ungefär 15 minuter för DNS-ändringarna att gå igenom. Ibland kan det dock ta längre tid att uppdatera DNS-systemet på Internet för en ändring som du har gjort. Om du stöter på problem med e-postflödet eller får andra problem när du har lagt till DNS-posterna, går du till Felsöka problem när du har ändrat domännamn eller DNS-poster.

Nu när du har verifierat Gandi.net-domänen med Office 365 går du vidare till att skapa endast en kopia till av den aktiva Gandi.net-zonfilen. Där skapar du alla DNS-poster som dina Gandi.net-domäner behöver för att fungera med Office 365. Återstående avsnitt i den här artikeln hjälper dig igenom processen.

Tillbaka till början

Skapa en zonfil för verifiering av DNS-poster i Office 365

Om du ännu inte har verifierat Gandi.net-domänen med Office 365 gör du det nu genom att följa procedurerna i de fyra första avsnitten i den här artikeln, som börjar med Skapa en zonfil för verifiering av Office 365.

Den zonfil som du skapar nu är där du skapar de DNS-poster som du behöver för Office 365. Ditt Office 365-konto fungerar inte utan dessa poster. När du har skapat alla dina DNS-poster ska du ange den här zonfilen som den aktiva Gandi.net-zonfilen. Använd den i stället för den zonfil som du skapade för att verifiera din domän i föregående avsnitt.

 1. Kom igång genom att gå till domänsidan på Gandi.net genom att klicka på den här länken. Du uppmanas att logga in först.

  GandiNet-BP-Configure-1-1

 2. På sidan Domäner markerar du kryssrutan bredvid namnet på den domän som du vill ändra.

  I listrutan Markera raderna och välj en åtgärd som öppnas bläddrar du till avsnittet Tekniska ändringar och väljer Ändra zonfilen.

  GandiNet-BP-Configure-1-2

 3. Välj ikonen Ändra (penna) på raden Gandi-standardzonfil på sidan Batchändring av zonfil.

  GandiNet-BP-Configure-1-15

 4. I området Zonfilversioner väljer du Normal i listrutan Redigeringsläge.

  GandiNet-BP-Configure-1-4-1

 5. Välj sedan Kopiera den här zonen för att redigera.

  GandiNet-BP-Configure-1-4-2

 6. I dialogrutan Kopiera en zon skriver du ett nytt zonnamn i fältet Namn (till exempel Office 365 DNS-poster).

  GandiNet-BP-Configure-1-16-1

 7. Välj sedan Skicka.

  GandiNet-BP-Configure-1-16-2

 8. På sidan Zoner > zonnamn väljer du Skapa en ny version.

  GandiNet-BP-Configure-1-17

Nu när du har skapat den nya zonfilen ska du lägga till alla DNS-poster som Gandi.net-domänen måste innehålla för att fungera med Office 365. Du ska skapa fyra typer av poster: MX, CNAME, SPF och SRV. Du kan skapa dessa poster i valfri ordning, men du bör skapa alla innan du aktiverar din nya zonfil, vilket du gör i den sista delen av den här artikeln.

Tillbaka till början

Lägga till en MX-post så att e-post för din domän kommer till Office 365

Viktigt!: Innan du skapar DNS-poster för Gandi.net-domänen måste du först verifiera din domän med Office 365 (se de första fyra avsnitten i den här artikeln) och sedan Skapa zonfilen i vilken du skapar DNS-posterna. När du har skapat alla poster som du behöver ska du aktivera zonfilen.

 1. Kom igång genom att gå till domänsidan på Gandi.net genom att klicka på den här länken. Du uppmanas att logga in först.

  GandiNet-BP-Configure-1-1

 2. På sidan Domäner markerar du kryssrutan bredvid namnet på den domän som du vill ändra.

  I listrutan Markera raderna och välj en åtgärd som öppnas bläddrar du till avsnittet Tekniska ändringar och väljer Ändra zonfilen.

  GandiNet-BP-Configure-1-2

 3. Välj ikonen Ändra (penna) på raden för den zonfil som du skapade för Office 365 DNS-poster på sidan Batchändring av zonfil.

  GandiNet-BP-Configure-1-18

 4. Välj Version 2 i området Zonfilversioner.

  (Välj inteAnvänd den här versionen ännu.)

  GandiNet-BP-Configure-1-7

 5. Medan du fortfarande är i området Zonfilversioner väljer du Lägg till.

  (Du kan behöva rulla nedåt.)

  GandiNet-BP-Configure-1-8

 6. Gå till avsnittet Add a record (Lägg till en post). I den nya postens rutor skriver du in, eller kopierar och klistrar in, värdena från följande tabell.

  (Välj värdena Type, TTL och timmar i listrutorna.)

  Type (Typ)

  TTL

  Namn

  Värde

  MX Priority (MX-prioritet)

  MX

  1 timme

  @

  <domännyckel>.mail.protection.outlook.com.

  Värdet MÅSTE sluta med en punkt (.)

  Obs!: Få din <domän-nyckel> från ditt Office 365-portalkonto.
  Hur hittar jag det?

  0

  Mer information om prioritet finns iVad är MX-prioritet?

  GandiNet-BP-Configure-2-1

 7. Välj Submit.

  GandiNet-BP-Configure-2-2

 8. Om det finns andra MX-poster tar du bort en av dem genom att välja ikonen Ta bort (X) för den posten.

  GandiNet-BP-Configure-2-3

 9. Bekräfta borttagningen genom att klicka på Delete (Ta bort).

  GandiNet-BP-Configure-2-4

 10. Använd samma sätt för att ta bort andra MX-poster i listan tills endast den du skapade tidigare i den här proceduren finns kvar.

Tillbaka till början

Lägg till de sex CNAME-posterna som krävs för Office 365

Viktigt!: Innan du skapar DNS-poster för Gandi.net-domänen måste du först verifiera din domän med Office 365 (se de första fyra avsnitten i den här artikeln) och sedan Skapa zonfilen i vilken du skapar DNS-posterna. När du har skapat alla poster som du behöver ska du aktivera zonfilen.

 1. Kom igång genom att gå till domänsidan på Gandi.net genom att klicka på den här länken. Du uppmanas att logga in först.

  GandiNet-BP-Configure-1-1

 2. På sidan Domäner markerar du kryssrutan bredvid namnet på den domän som du vill ändra.

  I listrutan Markera raderna och välj en åtgärd som öppnas bläddrar du till avsnittet Tekniska ändringar och väljer Ändra zonfilen.

  GandiNet-BP-Configure-1-2

 3. Välj ikonen Ändra (penna) på raden för den zonfil som du skapade för Office 365 DNS-poster på sidan Batchändring av zonfil.

  GandiNet-BP-Configure-1-18

 4. Välj Version 2 i området Zonfilversioner.

  (Välj inteAnvänd den här versionen ännu.)

 5. Medan du fortfarande är i området Zonfilversioner väljer du Lägg till.

  (Du kan behöva rulla nedåt.)

  GandiNet-BP-Configure-1-7

 6. Lägg till den första av de sex CNAME-posterna.

  Gå till avsnittet Add a record (Lägg till en post). I den nya postens rutor skriver du in, eller kopierar och klistrar in, värdena från den första raden i tabellen nedan.

  (Välj värdena Type, TTL och timmar i listrutorna.)

  Type (Typ)

  TTL

  Namn

  Värde

  CNAME

  1 timme

  autodiscover

  autodiscover.outlook.com.

  Värdet MÅSTE sluta med en punkt (.)

  CNAME

  1 timme

  sip

  sipdir.online.lync.com.

  Värdet MÅSTE sluta med en punkt (.)

  CNAME

  1 timme

  lyncdiscover

  webdir.online.lync.com.

  Värdet MÅSTE sluta med en punkt (.)

  CNAME

  1 timme

  msoid

  clientconfig.microsoftonline-p.net.

  Värdet MÅSTE sluta med en punkt (.)

  CNAME

  1 timme

  enterpriseregistration

  enterpriseregistration.windows.net.

  Värdet MÅSTE sluta med en punkt (.)

  CNAME

  1 timme

  enterpriseenrollment

  enterpriseenrollment.manage.microsoft.com.

  Värdet MÅSTE sluta med en punkt (.)

  GandiNet-BP-Configure-3-1

 7. Välj Submit.

  GandiNet-BP-Configure-3-2

 8. Lägg till de andra fem CNAME-posterna.

  I området Zone file versions (Zonfilversioner) väljer du Add (Lägg till). Skapa en post med värdena från nästa rad i tabellen och välj sedan Submit (Skicka) igen för att slutföra den posten.

  Upprepa proceduren tills du har skapat alla sex CNAME-posterna.

Tillbaka till början

Lägga till en TXT-post för SPF för att förhindra skräppost

Viktigt!: Du kan inte ha fler än en TXT-post för SPF för en domän. Om din domän har fler än en SPF-post får du e-postfel och problem med leveranser och skräppostklassificering. Om du redan har en SPF-post för domänen ska du inte skapa en ny för Office 365. Lägg istället till de obligatoriska Office 365-värdena i den aktuella posten, så att du har en enda SPF-post som innehåller båda uppsättningarna med värden. Behöver du exempel? Ta en titt på den här informationen och de här exemplen på SPF-poster. Om du vill validera SPF-posten kan du använda något av dessa SPF-valideringsverktyg.

Viktigt!: Innan du skapar DNS-poster för Gandi.net-domänen måste du först verifiera din domän med Office 365 (se de första fyra avsnitten i den här artikeln) och sedan Skapa zonfilen i vilken du skapar DNS-posterna. När du har skapat alla poster som du behöver ska du aktivera zonfilen.

 1. Kom igång genom att gå till domänsidan på Gandi.net genom att klicka på den här länken. Du uppmanas att logga in först.

  GandiNet-BP-Configure-1-1

 2. På sidan Domäner markerar du kryssrutan bredvid namnet på den domän som du vill ändra.

  I listrutan Markera raderna och välj en åtgärd som öppnas bläddrar du till avsnittet Tekniska ändringar och väljer Ändra zonfilen.

  GandiNet-BP-Configure-1-2

 3. Välj ikonen Ändra (penna) på raden för den zonfil som du skapade för Office 365 DNS-poster på sidan Batchändring av zonfil.

  GandiNet-BP-Configure-1-18

 4. Välj Version 2 i området Zonfilversioner.

  (Välj inteAnvänd den här versionen ännu.)

  GandiNet-BP-Configure-1-7

 5. Medan du fortfarande är i området Zonfilversioner väljer du Lägg till.

  (Du kan behöva rulla nedåt.)

  GandiNet-BP-Configure-1-8

 6. Gå till avsnittet Add a record (Lägg till en post). I den nya postens rutor skriver du in, eller kopierar och klistrar in, värdena från följande tabell.

  (Välj värdena Type, TTL och timmar i listrutorna.)

  Type (Typ)

  TTL

  Namn

  Värde

  TXT

  1 timmar

  @

  v=spf1 include:spf.protection.outlook.com -all

  Obs!: Vi rekommenderar att du kopierar och klistrar in den här posten så att alla avstånd förblir korrekta.

  GandiNet-BP-Configure-4-1

 7. Välj Submit.

  GandiNet-BP-Configure-4-2

Tillbaka till början

Lägga till de två SRV-posterna som krävs för Office 365

Viktigt!: Innan du skapar DNS-poster för Gandi.net-domänen måste du först verifiera din domän med Office 365 (se de första fyra avsnitten i den här artikeln) och sedan Skapa zonfilen i vilken du skapar DNS-posterna. När du har skapat alla poster som du behöver ska du aktivera zonfilen.

 1. Kom igång genom att gå till domänsidan på Gandi.net genom att klicka på den här länken. Du uppmanas att logga in först.

  GandiNet-BP-Configure-1-1

 2. På sidan Domäner markerar du kryssrutan bredvid namnet på den domän som du vill ändra.

  I listrutan Markera raderna och välj en åtgärd som öppnas bläddrar du till avsnittet Tekniska ändringar och väljer Ändra zonfilen.

  GandiNet-BP-Configure-1-2

 3. Välj ikonen Ändra (penna) på raden för den zonfil som du skapade för Office 365 DNS-poster på sidan Batchändring av zonfil.

  GandiNet-BP-Configure-1-18

 4. Välj Version 2 i området Zonfilversioner.

  (Välj inteAnvänd den här versionen ännu.)

  GandiNet-BP-Configure-1-7

 5. Medan du fortfarande är i området Zonfilversioner väljer du Lägg till.

  (Du kan behöva rulla nedåt.)

  GandiNet-BP-Configure-1-8

 6. Lägg till den första av de två SRV-posterna.

  I rutorna för den nya posten anger du eller kopierar och klistrar in värdena från den första raden i följande tabell.

  (Välj värdena Type, TTL och timmar i listrutorna.)

  Type (Typ)

  TTL

  Namn

  Värde

  SRV

  1 timme

  _sip._tls

  100 1 443 sipdir.online.lync.com.

  Värdet MÅSTE sluta med en punkt (.)

  Obs!: Vi rekommenderar att du kopierar och klistrar in den här posten så att alla avstånd förblir korrekta.

  SRV

  1 timme

  _sipfederationtls._tcp

  100 1 5061 sipfed.online.lync.com.

  Värdet MÅSTE sluta med en punkt (.)

  Obs!: Vi rekommenderar att du kopierar och klistrar in den här posten så att alla avstånd förblir korrekta.

  GandiNet-BP-Configure-5-1

 7. Välj Submit.

  GandiNet-BP-Configure-5-2

 8. Lägg till den andra SRV-posten.

  I området Zone file versions (Zonfilversioner) väljer du Add (Lägg till). Skapa en post med värdena från nästa rad i tabellen och välj sedan Submit (Skicka) igen för att slutföra den posten.

Tillbaka till början

Aktivera zonfilen för verifiering av DNS-poster i Office 365

Viktigt!: Om du ännu inte har verifierat domänen och skapat alla DNS-poster som du behöver rekommenderar vi att du gör det innan du utför den här sista proceduren. Alla instruktioner som du behöver finns i föregående avsnitt i den här artikeln.

Om du nu har verifierat din domän och skapat alla MX-, CNAME-, SPF- och SRV-poster som du behöver för Office 365 ska du uppdatera dina standardinställningar för Gandi.net igen. Den här gången ska Office 365-zonfilen för DNS-poster ersätta Office 365-zonfilen för verifiering så att den blir den aktiva zonfilen för den domän som du vill ändra.

Varning: Om du inte gör den ändringen kommer din Gandi.net-domän inte att fungera korrekt med Office 365.

 1. Välj Version 2 i området Zonfilversioner.

  GandiNet-BP-Configure-1-9-1

 2. Välj sedan Använd den här versionen.

  GandiNet-BP-Configure-1-9-2

 3. I dialogrutan Använd den här versionen väljer du Skicka.

  GandiNet-BP-Configure-1-10

 4. Välj Domäner i det övre navigeringsfältet.

  GandiNet-BP-Configure-1-19

 5. På sidan Domäner markerar du kryssrutan bredvid namnet på den domän som du vill ändra.

  I listrutan Markera raderna och välj en åtgärd som öppnas bläddrar du till avsnittet Tekniska ändringar och väljer Ändra zonfilen.

  GandiNet-BP-Configure-1-2

 6. På sidan Batch-fil zonbyte söker du efter den nya zonfilen (den där du har lagt till alla dina DNS-poster för Office 365). Välj sedan Välj.

  GandiNet-BP-Configure-1-20

 7. Bekräfta ändringarna genom att välja Skicka.

  GandiNet-BP-Configure-1-21

Obs!: Det brukar ta ungefär 15 minuter för DNS-ändringarna att gå igenom. Ibland kan det dock ta längre tid att uppdatera DNS-systemet på Internet för en ändring som du har gjort. Om du stöter på problem med e-postflödet eller får andra problem när du har lagt till DNS-posterna, går du till Felsöka problem när du har ändrat domännamn eller DNS-poster.

Tillbaka till början

Vill du ha mer hjälp?

Du kan få hjälp i forumen på Office 365-communityn Administratörer: Logga in och skapa en tjänstförfrågning Administratörer: Ring supporten

Tillbaka till början

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×