Skapa DNS-poster på 1&1 Internet för Office 365

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Läs frågor och svar om domäner om du inte hittar det du letar efter.

Varning!: 

 • Observera att 1 & 1 Internet inte tillåter att en domän ska ha en MX-post och en webbplats på den högsta Autodiscover CNAME-post. Detta begränsar sätt som du kan konfigurera Exchange Online för Office 365. Det finns en lösning, men vi rekommenderar med endast om du redan har erfarenhet av att skapa underdomäner hos 1 & 1 Internet.

 • Om du väljer att hantera dina egna Office 365 DNS-poster på 1 & 1 Internet trots den här begränsningen av tjänsten följer du stegen i den här artikeln ska verifiera din domän och konfigurera DNS-posterna för e-post, Skype för företag – Online och så vidare.

Det här är de viktigaste posterna att lägga till. Följ stegen nedan eller titta på videon. (Behöver du mer hjälp? Få support.)

När du har lagt till dessa poster på 1 & 1 Internet är konfigurerad din domän att fungera med Office 365 tjänster.

Mer information om webhosting och DNS för webbplatser med Office 365 finns i använda en offentlig webbplats med Office 365.

Obs!: Det brukar ta ungefär 15 minuter för DNS-ändringarna att gå igenom. Ibland kan det dock ta längre tid att uppdatera DNS-systemet på Internet för en ändring som du har gjort. Om du stöter på problem med e-postflödet eller får andra problem när du har lagt till DNS-posterna, går du till Felsöka problem när du har ändrat domännamn eller DNS-poster.

Lägga till en TXT-post för verifiering

Innan du använder din domän med Office 365 vill vi vara säkra på att det är du som äger den. Att du kan logga in på kontot hos domänregistratorn och skapa en DNS-post bevisar för Office 365 att du äger domänen.

Obs!: Den här posten används endast för att verifiera att du äger domänen. Den påverkar ingenting annat. Du kan ta bort den senare om du vill.

Följ stegen nedan eller titta på videon (börja vid 0:42).

 1. Kom igång genom att gå till domänsidan på 1&1 Internet genom att klicka på den här länken.Du uppmanas att logga in.

  1&1-BP-Configure-1-1

 2. Välj Manage domains.

  1&1-BP-Configure-1-2

 3. På sidan Domain Center letar du reda på domänen du vill uppdatera. Välj sedan kontrollen Panel (v) för den domänen.

  1&1-BP-Configure-1-3

 4. Gå till området Domain Settings och välj Edit DNS Settings.

  1&1-BP-Configure-1-4

 5. Gå till avsnittet TXT and SRV Records och välj Add Record.

  (Du kan behöva rulla nedåt.)

  1&1-BP-Configure-1-5

 6. Gå till Add Record. I den nya postens rutor skriver du in, eller kopierar och klistrar in, värdena från följande tabell.

  (Välj värdet för Type i listrutan.)

  Typ

  Prefix

  Namnvärde

  TXT

  (Lämna det här fältet tomt.)

  MS=msXXXXXXXX

  Obs!: Det här är ett exempel. Använd ditt specifika Mål eller pekar på adress-värde här, från tabellen i Office 365.
  Hur hittar jag detta?

  1&1-BP-Verify-1-1

 7. Välj Save.

  1&1-BP-Verify-1-2

 8. Välj Save.

  1&1-BP-Verify-1-3

 9. Välj Yes i dialogrutan Edit DNS Settings.

  1&1-BP-Configure-3-16

 10. Vänta några minuter innan du fortsätter, så att den post som du nyss skapade kan uppdateras på Internet.

Nu när du har lagt till posten på domänregistratorns webbplats kan du gå tillbaka till Office 365 och begära att Office 365 letar efter posten.

När Office 365 hittar rätt TXT-post är din domän verifierad.

 1. Välj Installation > Domäner.

 2. På sidan Domains väljer du den domän du verifierar.

  Domännamn markerad i administrationscentret för Office 365

 3. På sidan Setup väljer du Start setup.

  Knappen Starta installationsprogrammet

 4. På sidan Verify domain väljer du Verify.

  Knappen Verifiera

Obs!: Det brukar ta ungefär 15 minuter för DNS-ändringarna att gå igenom. Ibland kan det dock ta längre tid att uppdatera DNS-systemet på Internet för en ändring som du har gjort. Om du stöter på problem med e-postflödet eller får andra problem när du har lagt till DNS-posterna, går du till Felsöka problem när du har ändrat domännamn eller DNS-poster.

Lägga till en MX-post så att e-post för din domän kommer till Office 365

Följ stegen nedan eller titta på videon (börja vid 3:22).

Obs!: Om du har registrerat med 1und1.de, Logga in här.

 1. Kom igång genom att gå till domänsidan på 1&1 Internet genom att klicka på den här länken.Du uppmanas att logga in.

  1&1-BP-Configure-1-1

 2. Välj Manage domains.

  1&1-BP-Configure-1-2

 3. På sidan Domain Center letar du reda på domänen du vill uppdatera. Välj sedan kontrollen Panel (v) för den domänen.

  1&1-BP-Configure-1-3

 4. Gå till området Domain Settings och välj Edit DNS Settings.

  1&1-BP-Configure-1-4

 5. Välj Other mail server (annan postserver) i området Mail Exchanger (MX Record) (Mail Exchanger (MX-post)) i avsnittet MX Records (MX-poster).

  (Du kan behöva rulla nedåt.)

  1&1-BP-Configure-2-1

 6. Om det förekommer några MX-poster sen tidigare tar du bort var och en genom att markera posten och sedan trycka på Del-tangenten.

  (Om det inte finns några MX-poster sen tidigare fortsätter du till nästa steg.)

  1&1-BP-Configure-2-2

 7. I rutorna för MX 1-posten skriver du in, eller kopierar och klistrar in, värdena från följande tabell.

  MX 1

  Priority (prioritet)

  <domännyckel>.mail.protection.outlook.com

  Obs!: Få din <domännyckel> från ditt Office 365-portalkonto.
  Hur hittar jag det?

  10

  Mer information om prioritet finns i Vad är MX-prioritet?

  1&1-BP-Configure-2-3

 8. Klicka på Spara.

  (Du kan behöva rulla nedåt.)

  1&1-BP-Configure-2-4

 9. Välj Yes i dialogrutan Edit DNS Settings.

  1&1-BP-Configure-3-16

Lägg till de sex CNAME-posterna som krävs för Office 365

För 1&1 Internet kräv en lösning så att du kan använda en MX-post tillsammans med de CNAME-poster som krävs för Office 365-e-posttjänster. För den här lösningen krävs att du skapar en uppsättning underdomäner hos 1&1 Internet och tilldelar dem till CNAME-poster.

Viktigt!: Kontrollera att du har minst två tillgängliga underdomäner innan du startar den här proceduren. Den här lösningen rekommenderas endast om du redan har erfarenhet av att skapa underdomäner på 1&1 Internet.

Grundläggande CNAME-poster

Följ stegen nedan eller titta på videon (börja vid 3:57).

Obs!: Om du har registrerat med 1und1.de, Logga in här.

 1. Kom igång genom att gå till domänsidan på 1&1 Internet genom att klicka på den här länken.Du uppmanas att logga in.

  1&1-BP-Configure-1-1

 2. Välj Manage domains.

  1&1-BP-Configure-1-2

 3. Hitta den domän som du vill uppdatera på sidan Domain Center och välj sedan Hantera underdomäner.

  1&1-BP-Configure-3-0

  Nu ska du skapa du två underdomäner och ange ett värde för Alias för var och en av dem.

  (Detta krävs eftersom 1 & 1 Internet stöder endast en webbplats på den högsta CNAME-post, men Office 365 kräver flera CNAME-poster.)

  Först måste du skapa Autodiscover-underdomänen.

 4. Välj Create Subdomain (skapa underdomän) i avsnittet Subdomain Overview (underdomänöversikt).

  1&1-BP-Configure-3-1

 5. I rutan Create Subdomain (skapa underdomän) för den nya underdomänen skriver du in, eller kopierar och klistrar in, endast värdet i Skapa underdomän från tabellen nedan. (Du kommer att lägga till värdet för Alias i ett senare steg.)

  Skapa underdomän

  Alias

  autodiscover

  autodiscover.outlook.com

  1&1-BP-Configure-3-2

 6. Välj Create Subdomain (skapa underdomän).

  1&1-BP-Configure-3-3

 7. Leta rätt på underdomänen autodiscover som du just har skapat i området Subdomain Overview (underdomänöversikt) och välj sedan kontrollen Panel (v) för den underdomänen.

  1&1-BP-Configure-3-4

 8. Välj Edit DNS Settings (redigera DNS-inställningar) i området Subdomain Settings (inställningar för underdomän).

  1&1-BP-Configure-3-5

 9. Välj CNAME i området IP address (A Record) (IP-adress (en post)) i avsnittet A/AAAA Records (IP Addresses) (A/AAAA-poster (IP-adresser)).

  1&1-BP-Configure-3-6

 10. I rutan Alias: skriver du in, eller kopierar och klistrar in, värdet i Alias från tabellen nedan.

  Skapa underdomän

  Alias

  autodiscover

  autodiscover.outlook.com

  1&1-BP-Configure-3-7

 11. Markera kryssrutan för ansvarsfriskrivningen I am aware (jag är medveten om).

  1&1-BP-Configure-3-8-1

 12. Välj Save.

  1&1-BP-Configure-3-8-2

 13. Välj Yes i dialogrutan Edit DNS Settings.

  1&1-BP-Configure-3-16

  Nu ska du skapa den andra underdomänen.

 14. Välj Create Subdomain (skapa underdomän) i avsnittet Subdomain Overview (underdomänöversikt).

  1&1-BP-Configure-3-9

 15. I rutan Create Subdomain (skapa underdomän) för den nya underdomänen skriver du in, eller kopierar och klistrar in, endast värdet i Skapa underdomän från tabellen nedan. (Du kommer att lägga till värdet för Alias i ett senare steg.)

  Skapa underdomän

  Alias

  msoid

  clientconfig.microsoftonline-p.net

  1&1-BP-Configure-3-10

 16. Välj Create Subdomain (skapa underdomän).

  1&1-BP-Configure-3-11

 17. Leta rätt på underdomänen msoid som du just har skapat i området Subdomain Overview (underdomänöversikt) och välj sedan kontrollen Panel (v) för den underdomänen.

  1&1-BP-Configure-3-12

 18. Välj Edit DNS Settings (redigera DNS-inställningar) i området Subdomain Settings (inställningar för underdomän).

  1&1-BP-Configure-3-13

 19. Välj CNAME i området IP address (A Record) (IP-adress (en post)) i avsnittet A/AAAA Records (IP Addresses) (A/AAAA-poster (IP-adresser)).

  1&1-BP-Configure-3-14-1

 20. I rutan Alias: skriver du in, eller kopierar och klistrar in, värdet i Alias från tabellen nedan.

  Skapa underdomän

  Alias

  msoid

  clientconfig.microsoftonline-p.net

  1&1-BP-Configure-3-14-2

 21. Markera kryssrutan för ansvarsfriskrivningen I am aware (jag är medveten om).

  1&1-BP-Configure-3-15-1

 22. Välj Save.

  1&1-BP-Configure-3-15-2

 23. Välj Yes i dialogrutan Edit DNS Settings.

  1&1-BP-Configure-3-16

Ytterligare CNAME-poster

De ytterligare CNAME-poster som skapas i följande proceduren aktiverar Skype för företag – Online-tjänster. Du kan utföra samma steg som du använde för att skapa de två CNAME-poster som du redan har skapat.

 1. Skapa den tredje underdomänen (Lyncdiscover).

  Välj Create Subdomain (skapa underdomän) i avsnittet Subdomain Overview (underdomänöversikt).

 2. I rutan Create Subdomain (skapa underdomän) för den nya underdomänen skriver du in, eller kopierar och klistrar in, endast värdet i Skapa underdomän från tabellen nedan. (Du kommer att lägga till värdet för Alias i ett senare steg.)

  Skapa underdomän

  Alias

  lyncdiscover

  webdir.online.lync.com

 3. Välj Create Subdomain (skapa underdomän).

 4. Välj Manage Subdomains (hantera underdomäner) på sidan Domain Center (domäncenter).

 5. Leta rätt på underdomänen lyncdiscover som du just har skapat i området Subdomain Overview (underdomänöversikt) och välj sedan kontrollen Panel (v) för den underdomänen.

  Välj Edit DNS Settings (redigera DNS-inställningar) i området Subdomain Settings (inställningar för underdomän).

 6. Välj CNAME i området IP address (A Record) (IP-adress (en post)) i avsnittet A/AAAA Records (IP Addresses) (A/AAAA-poster (IP-adresser)).

 7. I rutan Alias: skriver du in, eller kopierar och klistrar in, värdet i Alias från tabellen nedan.

  Skapa underdomän

  Alias

  lyncdiscover

  webdir.online.lync.com

 8. Markera kryssrutan för ansvarsfriskrivningen I am aware (jag är medveten om) och välj sedan Save (spara).

 9. Välj Yes i dialogrutan Edit DNS Settings.

 10. Skapa den fjärde underdomänen (SIP):

  Välj Create Subdomain (skapa underdomän) i avsnittet Subdomain Overview (underdomänöversikt).

 11. I rutan Create Subdomain (skapa underdomän) för den nya underdomänen skriver du in, eller kopierar och klistrar in, endast värdet i Skapa underdomän från tabellen nedan. (Du kommer att lägga till värdet för Alias i ett senare steg.)

  Skapa underdomän

  Alias

  sip

  sipdir.online.lync.com

 12. Välj Create Subdomain (skapa underdomän).

 13. Välj Manage Subdomains (hantera underdomäner) på sidan Domain Center (domäncenter).

 14. Leta rätt på underdomänen sip som du just har skapat i området Subdomain Overview (underdomänöversikt) och välj sedan kontrollen Panel (v) för den underdomänen.

  Välj Edit DNS Settings (redigera DNS-inställningar) i området Subdomain Settings (inställningar för underdomän).

 15. Välj CNAME i området IP address (A Record) (IP-adress (en post)) i avsnittet A/AAAA Records (IP Addresses) (A/AAAA-poster (IP-adresser)).

 16. I rutan Alias: skriver du in, eller kopierar och klistrar in, värdet i Alias från tabellen nedan.

  Skapa underdomän

  Alias

  sip

  sipdir.online.lync.com

 17. Markera kryssrutan för ansvarsfriskrivningen I am aware (jag är medveten om) och välj sedan Save (spara).

 18. Välj Yes i dialogrutan Edit DNS Settings.

CNAME-poster som krävs för MDM

Viktigt!: Följ proceduren som används för de andra fyra CNAME-posterna, men använd värdena från följande tabell.

Skapa underdomän

Alias

enterpriseregistration

enterpriseregistration.windows.net

enterpriseenrollment

EnterpriseEnrollment.manage.microsoft.com

Lägga till en TXT-post för SPF för att förhindra skräppost

Viktigt!: Du kan inte ha fler än en TXT-post för SPF för en domän. Om din domän har fler än en SPF-post får du e-postfel och problem med leveranser och skräppostklassificering. Om du redan har en SPF-post för domänen ska du inte skapa en ny förOffice 365. Lägg istället till de obligatoriska Office 365-värdena i den aktuella posten, så att du har en enda SPF-post som innehåller båda uppsättningarna med värden. Behöver du exempel? Ta en titt på den här informationen och de här exemplen på SPF-poster. Om du vill validera SPF-posten kan du använda något av dessa SPF-valideringsverktyg.

Följ stegen nedan eller titta på videon (börja vid 5:09).

Obs!: Om du har registrerat med 1und1.de, Logga in här.

 1. Kom igång genom att gå till domänsidan på 1&1 Internet genom att klicka på den här länken.Du uppmanas att logga in.

  1&1-BP-Configure-1-1

 2. Välj Manage domains.

  1&1-BP-Configure-1-2

 3. På sidan Domain Center letar du reda på domänen du vill uppdatera. Välj sedan kontrollen Panel (v) för den domänen.

  1&1-BP-Configure-1-3

 4. Gå till området Domain Settings och välj Edit DNS Settings.

  1&1-BP-Configure-1-4

 5. Gå till avsnittet TXT and SRV Records och välj Add Record.

  (Du kan behöva rulla nedåt.)

  1&1-BP-Configure-1-5

 6. Gå till Add Record. I den nya postens rutor skriver du in, eller kopierar och klistrar in, värdena från följande tabell.

  (Välj värdet Type i listrutan.)

  Type (typ)

  Prefix

  Namnvärde

  TXT

  (Lämna det här fältet tomt.)

  v=spf1 include:spf.protection.outlook.com -all

  Obs!: Vi rekommenderar att du kopierar och klistrar in den här posten så att alla avstånd förblir korrekta.

  TXT-post

 7. Välj Save.

  Lägg till post

 8. Välj Save.

  Spara post

 9. Välj Yes i dialogrutan Edit DNS Settings.

  1&1-BP-Configure-3-16

Lägga till de två SRV-posterna som krävs för Office 365

Följ stegen nedan eller titta på videon (börja vid 5:51).

Obs!: Om du har registrerat med 1und1.de, Logga in här.

 1. Kom igång genom att gå till domänsidan på 1&1 Internet genom att klicka på den här länken.Du uppmanas att logga in.

  1&1-BP-Configure-1-1

 2. Välj Manage domains.

  1&1-BP-Configure-1-2

 3. På sidan Domain Center letar du reda på domänen du vill uppdatera. Välj sedan kontrollen Panel (v) för den domänen.

  1&1-BP-Configure-1-3

 4. Gå till området Domain Settings och välj Edit DNS Settings.

  1&1-BP-Configure-1-4

 5. Gå till avsnittet TXT and SRV Records och välj Add Record.

  (Du kan behöva rulla nedåt.)

  1&1-BP-Configure-1-5

 6. Lägg till den första av de två SRV-posterna.

  I den nya postens rutor i området Add Record (lägg till post) skriver du in, eller kopierar och klistrar in, värdena från den första raden i tabellen nedan.

  (Välj värdena Type (typ) och TTL i listrutan.)

  Typ

  Tjänst

  Protokoll

  Name (namn)

  Host (värd)

  Priority

  Weight

  Port

  TTL

  SRV

  sip

  tls

  (Lämna det här fältet tomt.)

  sipdir.online.lync.com

  100

  1

  443

  3600 (1 h)

  SRV

  sipfederationtls

  tcp

  (Lämna det här fältet tomt.)

  sipfed.online.lync.com

  100

  1

  5061

  3600 (1 h)

  1&1-BP-Configure-5-1

 7. Välj Save.

  1&1-BP-Configure-5-2

 8. Välj Save.

  1&1-BP-Configure-5-3

 9. Välj Yes i dialogrutan Edit DNS Settings.

  1&1-BP-Configure-3-16

 10. Lägg till den andra SRV-posten.

  Gå till avsnittet TXT and SRV Records och välj Add Record.

  I området Add Record (lägg till post) skapar du en post med värdena från den andra raden i tabellen och väljer sedan Add (lägg till), Save (spara) och Yes (ja) för att slutföra posten.

Obs!: Det brukar ta ungefär 15 minuter för DNS-ändringarna att gå igenom. Ibland kan det dock ta längre tid att uppdatera DNS-systemet på Internet för en ändring som du har gjort. Om du stöter på problem med e-postflödet eller får andra problem när du har lagt till DNS-posterna, går du till Felsöka problem när du har ändrat domännamn eller DNS-poster.

Vill du ha mer hjälp?

Du kan få hjälp i forumen på Office 365-communityn Administratörer: Logga in och skapa en tjänstförfrågning Administratörer: Ring supporten
Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×