Skapa DNS-poster för Office 365 med Windows-baserad DNS

Deltagare: Peter Baumgartner

Läs frågor och svar om domäner om du inte hittar det du letar efter.

Telefon

Behöver du hjälp?   

Ring supporten.

Om du är värd för dina egna DNS-poster med hjälp av Windows-baserad DNS följer du anvisningarna i den här artikeln för att konfigurera posterna för e-post, Skype för företag – Online och så vidare.

För att komma igång måste du hitta DNS-posterna för din domän i Windows-baserad DNS så att du kan uppdatera dem. Om du planerar att synkronisera din lokala Active Directory med Office 365 bör du kontrollera att du inte först behöver uppdatera ditt huvudnamn (UPN).

Det här är de viktigaste posterna att lägga till. (Behöver du mer hjälp? Få support.)

Om du ännu inte har verifierat din domän måste du också lägga till en post för att göra det:

Om du har en offentlig SharePoint Online-webbplats kan du konfigurera den så att den använder din egen domän.

Obs!: Det tar normalt ca 15 minuter innan DNS-ändringar träder i kraft. Det kan dock ta upp till 72 timmar för en ändrad post att spridas genom DNS-systemet. Om du har problem med att lägga till DNS-poster går du till Felsöka problem efter ändring av domännamn eller DNS-poster.

Hitta dina DNS-poster i Windows-baserad DNS

Uppgift

Gå till sidan som innehåller DNS-posterna för din domän.

 1. Om du arbetar i Windows Server 2008 går du till Start > Kör.

  Om du arbetar i Windows Server 2012 trycker du på Windows-tangenten och r.

 2. Skriv dnsmgmnt.msc och välj sedan OK.

 3. I DNS-hanteraren visar du <DNS-servernamn> > Zoner för vanlig sökning.

 4. Välj din domän.

Nu är du redo att skapa DNS-poster.

Lägga till MX-post

Lägg till en MX-post så att e-post för din domän kommer till Office 365.

Uppgift

MX-posten du lägger till innehåller ett värde (värdet Pekar på adress) som ser ut ungefär så här: <MX token>.mail.protection.outlook.com, där <MX token> är ett värde som MSxxxxxxx.

 1. Från MX-raden i Exchange Online-avsnittet på sidan Lägg till DNS-poster i Office 365 kopierar du värdet som visas under Pekar på adress.

  Du ska använda det här värdet i posten som du skapar i den här uppgiften.

 2. På sidan DNS-hanteraren för domänen går du till Åtgärd > E-post (MX).

  Information om hur du hittar den här sidan för domänen finns i Hitta dina DNS-poster i Windows-baserad DNS.

 3. I dialogrutan Ny resurspost kontrollerar du att fälten är inställda på exakt följande värden:

  • Värdnamn: @

  • Address: Klistra in värdet Pekar på adress som du just kopierade från Office 365.

  • Pref: 0

   Mer information om prioritet finns i Vad är MX-prioritet?

 4. Välj Save Changes.

Ta bort eventuella gamla MX-poster.

Om du har några gamla MX-poster för den här domänen som dirigerar e-posten till en annan plats:

 1. Markera kryssrutan bredvid var och en av de gamla posterna och välj sedan Ta bort.

 2. Välj OK.

Tillbaka till början

Lägga till CNAME-poster

Lägg till de CNAME-poster som krävs för Office 365. Om det finns ytterligare CNAME-poster i Office 365 lägger du till dem genom att följa samma allmänna anvisningar som visas här. Lägg bara till de båda MDM-posterna (Mobile Device Manager) om du använder MDM.

Uppgift

Lägg till e-post (Exchange) Automatisk upptäckt för CNAME-post

 1. På sidan DNS-hanteraren för domänen går du till Åtgärd > CNAME (CNAME).

  Information om hur du hittar den här sidan för domänen finns i Hitta dina DNS-poster i Windows-baserad DNS.

 2. I dialogrutan Ny resurspost kontrollerar du att fälten är inställda på exakt följande värden:

  • Värdnamn: autodiscover

  • Skriv: CNAME

  • Adress: autodiscover.outlook.com

 3. Välj OK.

Lägga till SIP CNAME-posten.

 1. På sidan DNS-hanteraren för domänen går du till Åtgärd > CNAME (CNAME).

  Information om hur du hittar den här sidan för domänen finns i Hitta dina DNS-poster i Windows-baserad DNS.

 2. I dialogrutan Ny resurspost kontrollerar du att fälten är inställda på exakt följande värden:

  • Värdnamn: sip

  • Skriv: CNAME

  • Adress: sipdir.online.lync.com

 3. Välj OK.

Lägga till Autodiscover CNAME-posten för Skype för företag – Online.

 1. På sidan DNS-hanteraren för domänen går du till Åtgärd > CNAME (CNAME).

  Information om hur du hittar den här sidan för domänen finns i Hitta dina DNS-poster i Windows-baserad DNS.

 2. I dialogrutan Ny resurspost kontrollerar du att fälten är inställda på exakt följande värden:

  • Värdnamn: lyncdiscover

  • Skriv: CNAME

  • Adress: webdir.online.lync.com

 3. Välj OK.

Lägg till den extra CNAME-post som krävs för Office 365.

 1. På sidan DNS-hanteraren för domänen går du till Åtgärd > CNAME (CNAME).

  Information om hur du hittar den här sidan för domänen finns i Hitta dina DNS-poster i Windows-baserad DNS.

 2. I dialogrutan Ny resurspost kontrollerar du att fälten är inställda på exakt följande värden:

  • Värdnamn: msoid

  • Skriv: CNAME

  • Adress: clientconfig.microsoftonline-p.net

 3. Välj OK.

Lägga till två CNAME-poster för MDM (Mobile Device Management) för Office 365

Viktigt!: Om du har MDM (Mobile Device Management) för Office 365 måste du också skapa följande två CNAME-poster.

Uppgift

Lägga till MDM Enterpriseregistration CNAME-posten.

 1. På sidan DNS-hanteraren för domänen går du till Åtgärd > CNAME (CNAME).

  Information om hur du hittar den här sidan för domänen finns i Hitta dina DNS-poster i Windows-baserad DNS.

 2. I dialogrutan Ny resurspost kontrollerar du att fälten är inställda på exakt följande värden:

  • Värdnamn: enterpriseregistration

  • Skriv: CNAME

  • Adress: enterpriseregistration.windows.net

 3. Välj OK.

Lägga till MDM Enterpriseenrollment CNAME-posten.

 1. På sidan DNS-hanteraren för domänen går du till Åtgärd > CNAME (CNAME).

  Information om hur du hittar den här sidan för domänen finns i Hitta dina DNS-poster i Windows-baserad DNS.

 2. I dialogrutan Ny resurspost kontrollerar du att fälten är inställda på exakt följande värden:

  • Värdnamn: enterpriseenrollment

  • Skriv: CNAME

  • Adress: enterpriseenrollment-s.manage.microsoft.com

 3. Välj OK.

Tillbaka till början

Lägga till en TXT-post för SPF för att förhindra skräppost

Viktigt!: Du kan inte ha fler än en TXT-post för SPF för en domän. Om din domän har fler än en SPF-post får du e-postfel och problem med leveranser och skräppostklassificering. Om du redan har en SPF-post för domänen ska du inte skapa en ny för Office 365. Lägg istället till de obligatoriska Office 365-värdena i den aktuella posten, så att du har en enda SPF-post som innehåller båda uppsättningarna med värden. Behöver du exempel? Ta en titt på den här informationen och de här exemplen på SPF-poster. Om du vill validera SPF-posten kan du använda något av dessa SPF-valideringsverktyg.

Lägg till SPF TXT-posten för din domän för att förhindra skräp i e-posten.

Uppgift

Vad du kommer att se

Du kanske redan har andra strängar i TXT-värdet för den här posten (t.ex. strängar för reklamutskick) och det är ok. Låt dessa strängar vara kvar och lägg till den här. Sätt dubbla citattecken runt varje sträng för att separera dem.

 1. På sidan DNS-hanteraren för din domän går du till Åtgärd > Text (TXT).

  Information om hur du hittar den här sidan för domänen finns i Hitta dina DNS-poster i Windows-baserad DNS.

 2. I dialogrutan Ny resurspost kontrollerar du att fälten är inställda på exakt följande värden.

  Viktigt!: I vissa versioner av Windows DNS-hanteraren kanske domänen har konfigurerats så att när du skapar en txt-post blir startsidenamnet som standard den överordnade domänen. När du lägger till en TXT-post i det här fallet ska du ange värdnamnet till tomt (inget värde) i stället för att ange det till @ eller domännamnet. I den här KB-artikeln om hur du konfigurerar SPF-poster finns mer information.

  • Värdtyp: @

  • Posttyp: TXT

  • Address: v=spf1 include:spf.protection.outlook.com -all

   Vi rekommenderar att du kopierar och klistrar in den här posten så att alla avstånd förblir korrekta.

 3. Välj OK.

Tillbaka till början

Lägga till SRV-poster

Lägg till de två SRV-poster som krävs för Office 365.

Uppgift

Lägga till SIP SRV-posten för webbkonferens i Skype för företag – Online.

 1. På sidan DNS-hanteraren för din domän går du till Åtgärd > Andra nya poster.

  Information om hur du hittar den här sidan för domänen finns i Hitta dina DNS-poster i Windows-baserad DNS.

 2. I fönstret Typ av resurspost väljer du Tjänstplats (SRV) och klickar sedan på Skapa post.

 3. I dialogrutan Ny resurspost kontrollerar du att fälten är inställda på exakt följande värden:

  • Tjänst: _sip

  • Protokoll: _tls

  • Prioritet: 100

  • Weight: 1

  • Port: 443

  • Target (Hostname): sipdir.online.lync.com

 4. Välj OK.

Lägga till SIP SRV-posten för Skype för företag – Online-federation.

 1. På sidan DNS-hanteraren för din domän går du till Åtgärd > Andra nya poster.

  Information om hur du hittar den här sidan för domänen finns i Hitta dina DNS-poster i Windows-baserad DNS.

 2. I fönstret Typ av resurspost väljer du Tjänstplats (SRV) och klickar sedan på Skapa post.

 3. I dialogrutan Ny resurspost kontrollerar du att fälten är inställda på exakt följande värden:

  • Tjänst: _sipfederationtls

  • Protokoll: _tcp

  • Prioritet: 100

  • Weight: 1

  • Port: 5061

  • Target (Hostname): sipfed.online.lync.com

 4. Välj OK.

Tillbaka till början

Lägg till en post för att verifiera att du äger domänen, om du inte redan har gjort det

Innan du kan lägga till DNS-posterna för att konfigurera dina Office 365-tjänster, måste Office 365 bekräfta att du äger den domän som du håller på att lägga till. Det här gör du genom att lägga till en post enligt stegen nedan.

Obs!: Den här posten används endast för att verifiera att du äger domänen, den påverkar ingenting annat.

Uppgift

Hämta information från Office 365.

 1. Logga in på Office 365 med ditt arbets- eller skolkonto.

 2. Gå till sidan Domäner.

 3. På sidan Manage domains i kolumnen Action för den domän du verifierar väljer du Start setup.

  Obs!: Om du ännu inte har lagt till en domän, se Verifiera din domän i Office 365.

 4. På sidan Lägg till en domän i Office 365 väljer du Starta steg 1.

 5. På sidan Bekräfta att du äger din_domän väljer du Allmänna instruktioner i listrutan Se anvisningar om hur du genomför det här steget med.

 6. Kopiera värdet för Mål eller pekar på-adress i tabellen. Du behöver det i nästa steg.

  Vi rekommenderar att du kopierar och klistrar in det här värdet så att alla avstånd förblir korrekta.

Lägga till en TXT-post.

 1. På sidan DNS-hanteraren för din domän går du till Åtgärd > Text (TXT).

  Information om hur du hittar den här sidan för domänen finns i Hitta dina DNS-poster i Windows-baserad DNS.

 2. Välj Redigera i dialogrutan Ny resurspost.

 3. I området för namn på anpassade värdar i dialogrutan Ny resurspost kontrollerar du att fälten är inställda på exakt följande värden..

  Viktigt!: I vissa versioner av Windows DNS-hanteraren kanske domänen har konfigurerats så att när du skapar en txt-post blir startsidenamnet som standard den överordnade domänen. När du lägger till en TXT-post i det här fallet ska du ange värdnamnet till tomt (inget värde) i stället för att ange det till @ eller domännamnet. I den här KB-artikeln om hur du konfigurerar SPF-poster finns mer information.

  • Värdnamn: @

  • Typ: TXT

  • Adress: Klistra in värdet Mål eller pekar på-adress som du just kopierade från Office 365 här.

 4. Välj OK och välj sedan Klart.

Verifiera din domän i Office 365.

Viktigt!: Vänta i ca 15 minuter innan du gör detta, så att den post som du just skapade kan uppdateras på internet.

Gå tillbaka till Office 365 och följ stegen nedan för att begära en verifikationskontroll. Kontrollen används för TXT-posten du lade till i föregående steg. När den hittar rätt TXT-post är domänen verifierad.

 1. Gå till sidan Domäner.

 2. På sidan Manage domains i kolumnen Action för den domän du verifierar väljer du Start setup.

 3. Välj Klar, verifiera nu och sedan på Slutför i bekräftelsedialogrutan på sidan Bekräfta att du äger din_domän.

Obs!: Det brukar ta ungefär 15 minuter för DNS-ändringarna att gå igenom. Ibland kan det dock ta längre tid att uppdatera DNS-systemet på Internet för en ändring som du har gjort. Om du stöter på problem med e-postflödet eller får andra problem när du har lagt till DNS-posterna, går du till Felsöka problem när du har ändrat domännamn eller DNS-poster.

Tillbaka till början

Icke-dirigerbar e-postadress som används som UPN i din lokala Active Directory

Om du planerar att synkronisera din lokala Active Directory med Office 365 bör du se till att UPN-suffixet i Active Directory är ett giltigt domänsuffix och inte ett domänsuffix som inte stöds som @contoso.local. Om du behöver ändra ditt UPN-suffix finns det instruktioner som kan vara till hjälp.

Tillbaka till början

Obs!: Det brukar ta ungefär 15 minuter för DNS-ändringarna att gå igenom. Ibland kan det dock ta längre tid att uppdatera DNS-systemet på Internet för en ändring som du har gjort. Om du stöter på problem med e-postflödet eller får andra problem när du har lagt till DNS-posterna, går du till Felsöka problem när du har ändrat domännamn eller DNS-poster.

Vill du ha mer hjälp?

Du kan få hjälp i forumen på Office 365-communityn Administratörer: Logga in och skapa en tjänstförfrågning Administratörer: Ring supporten

Tillbaka till början

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×