Skapa BPMN-kompatibla processer

BPMN (Business Process Model and Notation) är en standardmetod för grafisk återgivning av affärsprocesser. Visio innehåller en mall med de grafiska element som krävs enligt BPMN 2.0-specifikationen, enligt den analytiska överensstämmelseklassen.

Du hittar rätt mall att börja med genom att gå till Arkiv > Ny och skriva BPMN-diagram i sökrutan.

 1. För varje steg i processen som du vill modellera ska du dra en form från stencilen till sidan och koppla ihop formerna som vanligt.

  1. I BPMN-specifikationen ingår tre typer av kopplingar: sekvensflöde, meddelandeflöde och association. Kopplingar du lägger till med hjälp av Koppla ihop automatiskt eller kopplingsverktyget är sekvensflödeskopplingar som standard. Du kan ändra typ genom att högerklicka på kopplingen och sedan klicka på önskad typ på snabbmenyn.

  2. Allmän information om hur du kopplar ihop former finns i Koppla ihop former med funktionen Koppla ihop automatiskt eller med kopplingsverktyget.

 2. Ange attribut för de enskilda objekten genom att högerklicka på formerna.

  1. Varje BPMN-form har en del underliggande data, eller attribut. Dessa attribut anger hur formen ser ut, liksom ytterligare data som är associerade med formen. Högerklicka på formen om du vill visa och ändra huvudattributen på snabbmenyn.

 3. Verifiera arbetsflödet mot BPMN-regeluppsättningen.

  1. Klicka på Kontrollera diagram i gruppen Diagramverifiering på fliken Process.

  2. Lös eventuella problem som visas i fönstret Problem.

Endast de grafiska elementen kontrolleras. Attributvärdena kontrolleras inte. Mer information om verifiering finns i Verifiera ett strukturdiagram.

Vissa visuella ändringar som kan utföras på former i flödesscheman och andra diagram är inte tillåtna i BPMN-diagram, eftersom de inte är tillåtna enligt specifikationen för BPMN 2.0. Du kan till exempel inte ändra en sekvensflödeslinje till en grå streckad linje, eftersom den skulle se ut som ett meddelandeflöde.

Mer information om BPMN 2.0 och analytisk överensstämmelse finns på webbplatsen för Object Management Group på http://www.bpmn.org.

Hade du nytta av den här informationen?

Bra! Andra synpunkter?

Hur kan vi förbättra den?

Tack för din feedback!

×