Skala ett kalkylblad

Om kalkylbladet innehåller många kolumner kan du använda anpassningsalternativen till att minska storleken på kalkylbladet så att det passar bättre för utskrift.

Så här

 1. Klicka på fliken Sidlayout i menyfliksområdet.

 2. I gruppen Anpassa går du till rutan Bredd och väljer 1 sida, och till rutan Höjd och väljer Automatisk. Kolumnerna visas nu på en sida medan raderna kan utökas till flera sidor.

  Anpassa

  Om du vill skriva ut kalkylbladet på en enda sida väljer du 1 sida i rutan Höjd. Om du gör det kan däremot utskriften bli svårläst eftersom Excel förminskar data så att de passar. Om du vill se hur mycket skalning som används tittar du i rutan Skala. Om det är ett lågt tal kan du behöva göra andra ändringar innan du skriver ut. Du kan till exempel behöva ändra sidorienteringen från stående till liggande eller använda en större pappersstorlek. I avsnittet nedan får du lära dig lite mer om att skala ett kalkylblad så att det passar en utskriven sida.

 3. Om du vill skriva ut kalkylbladet trycker du på Ctrl+P för att öppna dialogrutan Skriv ut. Klicka sedan på OK.

Saker du bör veta om att skala ett kalkylblad

Det är viktigt att komma ihåg några saker om du ska lyckas bra när du skalar kalkylblad.

 • Om kalkylbladet innehåller många kolumner kan behöva du byta sidorientering från stående till liggande. Det gör du genom att gå till sidlayout > Utskriftsformat > Orientering och klicka på Liggande.

 • Överväg att använda en större pappersstorlek om du måste få plats med många utskrivna kolumner. Om du vill byta standardpappersstorlek går du till Sidlayout > Utskriftsformat > Storlek och väljer önskad storlek.

 • Använd kommandot Utskriftsområde (gruppen Utskriftsformat) till att utesluta kolumner eller rader som inte ska skrivas ut. Om du till exempel vill skriva ut kolumnerna A till och med F, men inte kolumnerna G till och med Z, anger du att utskriftsområdet bara ska omfatta kolumn A till F.

 • Du kan förminska eller förstora ett kalkylblad så att det passar bättre i utskrift. Det gör du genom att gå till Utskriftsformat och klicka på dialogruteikonen. Under Skalning klickar du sedan på Justera och anger vilken procentandel av den normala storleken du vill använda.

  Obs!: Ange ett procentvärde som är mindre än 100 % om du vill förminska ett kalkylblad så att det passar de utskrivna sidorna. Ange ett procentvärde som är större än 100 % om du vill förstora ett kalkylblad så att det passar de utskrivna sidorna.

 • Sidlayoutvyn inte är kompatibel med kommandot Lås fönsterrutor. Om du inte vill låsa upp raderna eller kolumnerna i kalkylbladet kan du hoppa över Sidlayoutvyn och i stället använda anpassningsalternativen på fliken Sida i dialogrutan Utskriftsformat. Om du vill göra det måste du gå till fliken Sidlayout och klicka på dialogruteikonen Bild av knapp nere till höger i gruppen Utskriftsformat. Du kan också trycka på ALT+P, S, P.

 • Om du vill skriva ut ett kalkylblad på ett visst antal sidor klickar du på dialogruteikonen i gruppen Utskriftsformat. Under Skalning anger du sedan på hur många sidor (bredd och höjd) du vill skriva ut kalkylbladsdata i båda Anpassa-rutorna.

  Meddelanden: 

  • Manuella sidbrytningar ignoreras i Excel när du använder alternativet Anpassa till.

  • Excel drar inte ut data så att de fyller upp sidorna.

 • Om du vill ta bort ett skalningsalternativ går du till Arkiv > Skriv ut > Inställningar > ingen skalning.

När du skriver ut ett Excel-kalkylblad och den utskrivna teckenstorleken inte är vad du väntat dig så kan du skala kalkylbladet för utskrift genom att öka eller minska teckenstorleken.

 1. Klicka på Arkiv > Skriv ut i kalkylbladet.

 2. Gå till Inställningar och klicka på Anpassade skalning > Anpassade skalningsalternativ.

 3. Klicka på Sida och välj med vilken procentandel du vill öka eller minska teckenstorleken i rutan Justera.

 4. Granska ändringarna i Förhandsgranska och upprepa stegen om du vill använda en annan teckenstorlek.

  Obs!: Innan du klickar på Skriv ut ska du kontrollera inställningen för pappersstorlek i skrivaregenskaperna och även kontrollera att skrivaren faktiskt har papper av den storleken. Om inställningen för pappersstorlek är en annan än pappersstorleken i skrivaren justerar Excel utskriften så att den passar pappersstorleken i skrivaren, och det utskrivna kalkylbladet kanske då inte matchar din förhandsgranskning.

  Om kalkylbladet verkar komprimerat till en enda sida i Förhandsgranska så kan du kontrollera om ett skalningsalternativ som Anpassa bladet till en sida används. Mer information finns i föregående avsnitt.

Mer information finns i

Snabbstart: Skriva ut ett kalkylblad

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×