Skaffa ett digitalt certifikat och skapa en digital signatur

Den här artikeln förklarar varför du behöver en digital signatur (digitalt ID) för att digitalt signera ett Microsoft Office-dokument och hur du kan skaffa eller skapa en. Mer information om digitala signaturer och hur de används i Office-dokument finns i Lägga till eller ta bort en digital signatur i Office-filer.

Vad är en digital signatur?

En digital signatur eller digitalt ID är mer känt som ett digitalt certifikat. För att signera ett Office-dokument digitalt måste du ha ett giltigt (ej utgånget) digitalt certifikat. Digitala certifikat utfärdas normalt av en certifikatutfärdare (CA) som är en betrodd tredje part som utfärdar digitala certifikat som används av andra. Det finns många kommersiella certifikatutfärdare från vilka du kan köpa ett digitalt certifikat eller få ett kostnadsfritt certifikat. Många institutioner, myndigheter och företag kan även utfärda egna certifikat.

Ett digitalt certifikat krävs för en digital signatur eftersom det innehåller den offentlig nyckel som kan användas för att verifiera den privat nyckel som är kopplad till en digital signatur. Digitala certifikat gör det möjligt för digitala signaturer att användas för att autentisera digital information.

Få en digital signatur från en certifikatutfärdare eller en Microsoft-partner

Om du har för avsikt att utbyta digitalt signerade dokument med andra personer och du vill att dokumentens mottagare ska kunna verifiera giltigheten av din digitala signatur kan du skaffa ett digitalt certifikat från en betrodd extern certifikatutfärdare (CA).

Skapa ett digitalt certifikat för att signera ett dokument digitalt på en gång

Om du inte vill köpa ett digitalt certifikat från en extern certifikatutfärdare (CA) eller om du vill signera dokumentet direkt, kan du skapa ett eget digitalt certifikat.

 1. I Windows klickar du på Start-knappen. Välj Alla program.

 2. Klicka på mappen Microsoft Office och sedan på mappen Microsoft Office 2010-verktyg.

 3. Klicka på Digitalt certifikat för VBA-projekt.

 4. I dialogrutan Skapa ett digitalt certifikat anger du ett namn för certifikatet.

 5. Klicka på OK.

Viktigt!: Om du signerar ett dokument digitalt med ett digitalt certifikat som du skapade och du sedan delar den digitalt signerade filen med andra kan de inte verifiera din digitala signatur utan att manuellt välja att lita på ditt självsignerade certifikat.

Följande bild är ett exempel på dialogrutan Skapa ett digitalt certifikat.

Dialogrutan Skapa ett digitalt certifikat

Obs!: Mer information om digitala ID:n i Microsoft Outlook 2010 finns i Skaffa ett digitalt ID.

Överst på sidan

Hur skaffar jag min egna digitala signatur?

Om du försöker signera ett Office 2007-dokument utan ett digitalt certifikat visas dialogrutan Skaffa ett digitalt ID där du ombeds välja hur du vill skaffa din egna digitala signatur.

Det finns två sätt att skaffa en digital signatur:

I följande avsnitt finns mer information om dessa alternativ.

Få en digital signatur från en Microsoft-partner

Om du väljer alternativet Hämta ett ID-nummer från en Microsoft-partner i dialogrutan Skaffa ett digitalt ID omdirigeras du till webbplatsen för Microsoft Office där du kan köpa ett digitalt certifikat från en av de externa certifikatutfärdarna (CAs).

Om du har för avsikt att utbyta digitalt signerade dokument med andra personer och du vill att dokumentens mottagare ska kunna verifiera giltigheten av din digitala signatur är det en god idé att skaffa ett digitalt certifikat från en betrodd extern certifikatutfärdare (CA).

Skapa din egna digitala signatur

Om du inte vill köpa ett digitalt certifikat från en extern certifikatutfärdare eller om du vill signera dokumentet direkt, kan du skapa ett eget digitalt certifikat genom att välja alternativet Skapa ett eget ID-nummer i dialogrutan Skaffa ett digitalt ID.

Så här skapar du ett eget digitalt certifikat

 1. I dialogrutan Skaffa ett digitalt ID väljer du Skapa ett eget ID-nummer.

  Viktigt!: Dialogrutan Skaffa ett digitalt ID visas bara om du försöker signera ett dokument digitalt utan ett digitalt certifikat.

 2. I dialogrutan Skapa ett ID-nummer anger du följande information som ska finnas med i den digitala signaturen:

  • I rutan Namn anger du ditt namn.

  • I rutan E-postadress anger du din e-postadress.

  • I rutan Organisation anger du namnet på din organisation eller ditt företag.

  • I rutan Plats anger du var du befinner dig.

 3. Klicka på Skapa.

  Obs!: Om du signerar ett dokument digitalt med ett digitalt certifikat som du skapade och du sedan delar den digitalt signerade filen med andra kan de inte verifiera din digitala signatur. Din digitala signatur kan bara verifieras på den dator där den skapades.

Överst på sidan

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×