Självstudiekurs: Importera Data till Excel och skapa en datamodell

Självstudiekurs: Importera Data till Excel och skapa en datamodell

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Sammandrag:    Det här är den första självstudiekursen i en serie som skapats för att du ska få bekanta dig med Excel och dess inbyggda datasammanställningar och analysfunktioner. I de här självstudiekurserna får du bygga och förfina en Excel-arbetsbok från grunden, skapa en datamodell och sedan skapa otroliga, interaktiva rapporter med Power View. Självstudiekurserna har skapats för att visa Microsoft Business Intelligence-funktioner och funktioner i Excel, pivottabeller Power Pivotoch Power View.

Obs!: I den här artikeln beskrivs datamodeller i Excel 2013. Samma datamodeller och Power Pivot-funktionerna i Excel 2013 gäller emellertid också för Excel 2016.

Du får lära dig att importera och utforska data i Excel, skapa och förfina en datamodell med Power Pivot och skapa interaktiva rapporter med Power View som du kan publicera, skydda och dela.

Följande är självstudiekurserna i den här serien:

 1. Importera data till Excel 2013 och skapa en datamodell

 2. Utöka datamodellrelationer med Excel, Power Pivot och DAX

 3. Skapa kartbaserade Power View-rapporter

 4. Införliva Internet-data och ange standardinställningar för Power View-rapporter

 5. Skapa fantastiska Power View-rapporter - del 1

 6. Skapa fantastiska Power View-rapporter - del 2

I den här självstudiekursen börjar du med en tom arbetsbok i Excel.

Följande är avsnitten i den här självstudiekursen:

Importera data från en databas

Importera data från ett kalkylblad

Importera data genom att kopiera och klistra in

Skapa en relation mellan importerade data

Kontrollpunkt och test

I slutet av självstudiekursen finns ett test du kan ta för att testa vad du har lärt dig.

Den här självstudiekursen använder data som beskriver de Olympiska spelen webbhotell länder och olika Olympiska sport händelser. Vi föreslår att du går igenom varje självstudiekurs i ordning. Också använda självstudiekurser Excel 2013 med Power Pivot aktiverad. Mer information om Excel 2013 klickar du här. Råd om hur du aktiverar Power Pivot klickar du här.


Importera data från en databas

Vi börjar den här självstudiekursen med en tom arbetsbok. Målet i det här avsnittet är att ansluta till en extern datakälla och importera dess data till Excel för ytterligare analys.

Vi börjar med att hämta data från Internet. Dessa data består av information om olympiska medaljer och är en Microsoft Access-databas.

 1. Klicka på följande länkar om du vill hämta filer som behövs under den här självstudiekursen. Hämta vart och ett av de fyra filerna till en plats som är lättillgängliga, till exempel hämtningar eller Mina dokumenteller till en ny mapp som du skapar:
  > OlympicMedals.accdb Access-databas
  > OlympicSports.xlsx Excel-arbetsbok
  > – Population.xlsx Excel-arbetsbok
  > DiscImage_table.xlsx Excel-arbetsbok

 2. Öppna en tom arbetsbok i Excel 2013.

 3. Klicka på DATA > Hämta externa data > Från Access. Menyfliksområdet justeras dynamiskt baserat på bredden på din arbetsbok, vilket innebär att kommandona i menyfliksområdet kan skilja sig något från följande skärmar. På den första skärmen visas menyfliksområdet när arbetsboken är bred, och på den andra skärmen visas en arbetsbok vars storlek har ändrats så att den endast fyller en del av skärmen.

  Importera data från Access

  Importera data från Access med litet menyfliksområde


 4. Markera filen OlympicMedals.accdb som du hämtade och klicka på Öppna. Fönstret Välja tabell öppnas och databasens tabeller visas. Tabeller i en databas liknar kalkylblad eller tabeller i Excel. Markera kryssrutan Tillåt att flera tabeller markeras och markera alla tabeller. Klicka sedan på OK.

  Fönstret Välja tabell

 5. Fönstret Importera data visas.

  Obs!: Observera kryssrutan Lägg till dessa data i datamodellen som du kan markera för att lägga till data på nästa skärm. En datamodell skapas automatiskt när du importerar eller arbetar med två eller flera tabeller samtidigt. En datamodell integrerar tabellerna och aktiverar en omfattande analys med hjälp av pivottabeller, Power Pivot och Power View. När du importerar tabeller från en databas används den befintliga databasrelationen mellan tabellerna för att skapa datamodellen i Excel. Datamodellen är transparent i Excel, men du kan visa och ändra den med hjälp av Power Pivot-tilläggsprogrammet. Datamodellen diskuteras i mer detalj längre fram i den här självstudiekursen.


  Välj alternativet Pivottabellrapport som importerar tabellerna till Excel och förbereder en pivottabell för att analysera de importerade tabellerna. Klicka sedan på OK.

  Fönstret Importera data

 6. När alla data har importerats skapas en pivottabell med hjälp av de importerade tabellerna.

  Tom pivottabell

Med de data som importerats till Excel och datamodellen som skapas automatiskt är du redo att utforska alla data.

Utforska data med hjälp av en pivottabell

Det är lätt att utforska importerade data med hjälp av en pivottabell. I en pivottabell drar du bara fält (ungefär som kolumnerna i Excel) från tabeller (t.ex. de tabeller som du precis importerat från Access-databasen) till olika områden i pivottabellen för att anpassa hur dina data ska presenteras. En pivottabell består av fyra områden: FILTER, KOLUMNER, RADER och VÄRDEN.

De fyra områdena i pivottabellen

Det kan kräva lite övning innan du lär dig vilket område ett fält ska dras till. Du kan dra så många eller få fält från tabellerna som du vill, tills dina data visas som du vill i pivottabellen. Prova på genom att dra fält till olika områden i pivottabellen. Underliggande data påverkas inte när du ordnar fält i en pivottabell.

Låt oss utforska data om olympiska medaljer i pivottabellen, och vi börjar med att sortera medaljerna efter gren, valör och utövarens hemland eller region.

 1. I pivottabellen expanderar du tabellen Medaljer genom att klicka på pilen bredvid. Leta reda på fältet NOC_CountryRegion i den utökade tabellen Medaljer och dra det till området KOLUMNER. NOC står för National Olympic Committees som är organisationsenheten för ett land eller en region.

 2. Från tabellen Grenar drar du sedan Gren till området RADER.

 3. Låt oss nu filtrera Grenar så att endast fem sporter visas: bågskytte, dykning, fäktning, konståkning och skridskoåkning. Du kan göra detta i området Pivottabellfält eller från filtret Radetiketter i själva pivottabellen.

  1. Klicka var som helst i pivottabellen för att se till att Pivottabell har valts i Excel. I listan Pivottabellfält med tabellen Grenar utökad, kan du hovra över fältet Gren så visas en nedrullningsbar pil till höger om fältet. Klicka på listrutan, och klicka på (Markera alla) för att ta bort alla markeringar. Bläddra sedan nedåt och välj Bågskytte, Dykning, Fäktning, Konståkning och Skridskoåkning. Klicka på OK.

  2. Eller så kan du i avsnittet Radetiketter i pivottabellen, klicka på listrutan bredvid Radetiketter i pivottabellen, och klicka på (Markera alla) för att ta bort alla markeringar, och därefter bläddra nedåt och välja Bågskytte, Dykning, Fäktning, Konståkning och Skridskoåkning. Klicka på OK.

 4. I Pivottabellfält, från tabellen Medaljer tabell drar du medaljen till området VÄRDEN. Eftersom värdena måste vara numeriska ändrar Excel automatiskt Medalj till Antal medaljer.

 5. Från tabellen Medaljer markerar du Medalj igen och drar den till området FILTER.

 6. Låt oss filtrera pivottabellen så att den endast visar de länder eller regioner som vunnit mer än 90 medaljer totalt. Gör så här:

  1. I pivottabellen klickar du på listrutan till höger om Kolumnetiketter.

  2. Välj Värdefilter och välj Större än ...

  3. Skriv 90 i det sista fältet (till höger). Klicka på OK.
   Fönstret Värdefilter

Pivottabellen ser ut som på skärmen nedan.

Uppdaterad pivottabell

Nu har du med minimal ansträngning skapat en enkel pivottabell med fält från tre olika tabeller. Anledningen till att det gick så lätt är de fördefinierade relationerna mellan tabellerna. Eftersom det förekommer tabellrelationer i källan och du importerade alla tabeller genom en enda åtgärd, kunde relationerna återskapas i datamodellen.

Men vad händer om dina data kommer från olika källor eller importeras senare? Då kan du oftast infoga nya data genom att skapa relationer som baseras på överensstämmande kolumner. I nästa steg får du importera fler tabeller och lära dig att skapa nya relationer.

Importera data från ett kalkylblad

Nu får du prova att importera data från en annan källa – från en befintlig arbetsbok, och sedan får du lära dig att ange relationerna mellan befintliga data och nya data. Med hjälp av relationer kan du analysera datasamlingar i Excel och skapa intressanta och spännande visualiseringar baserat på de data som du importerar.

Börja med att skapa ett tomt kalkylblad och importera sedan data från en Excel-arbetsbok.

 1. Infoga ett nytt Excel-kalkylblad och ge det namnet Sport.

 2. Bläddra till mappen som innehåller de hämtade exempeldatafilerna och öppna OlympicSports.xlsx.

 3. Markera och kopiera alla data till Blad1. Om du markerar en cell med data, t.ex. cell A1, kan du trycka på Ctrl + A för att markera alla angränsande data. Stäng arbetsboken OlympicSports.xlsx.

 4. På kalkylbladet Sport placerar du markören i cell A1 och klistrar in dina data.

 5. Medan informationen fortfarande är markerad trycker du på Ctrl + T för att formatera den som en tabell. Du kan även formatera dina data som en tabell från menyfliksområdet genom att välja START > Formatera som tabell. Eftersom data har rubriker väljer du Tabellen har rubriker i fönstret Skapa tabell, så som visas här.

  Fönstret Skapa tabell

  Formatering av data som en tabell har många fördelar. Du kan ge tabellen ett namn som gör den lätt att identifiera. Du kan också skapa relationer mellan tabeller, vilket möjliggör utforskning och analys i pivottabeller, Power Pivot och Power View.

 6. Ge tabellen ett namn. I TABELLVERKTYG > DESIGN > Egenskaper letar du reda på fältet Tabellnamn och skriver Sport. Arbetsboken ser ut som på följande skärm.
  Namnge en tabell i Excel

 7. Spara arbetsboken.

Importera data genom att kopiera och klistra in

Nu när du har importerat data från en Excel-arbetsbok fortsätter du med att importera data från en tabell på en webbsida, eller från en annan källa som du kan kopiera och klistra in i Excel. I de följande stegen ska du lägga till den olympiska värdstaden från en tabell.

 1. Infoga ett nytt Excel-kalkylblad och ge det namnet Värdar.

 2. Markera och kopiera följande tabell, inklusive tabellrubrikerna.

Ort

NOC_LandRegion

Alfa-2-kod

Upplaga

Årstid

Melbourne/Stockholm

AUS

AS

1956

Sommar

Sydney

AUS

AS

2000

Sommar

Innsbruck

AUT

AT

1964

Vinter

Innsbruck

AUT

AT

1976

Vinter

Antwerpen

BEL

BE

1920

Sommar

Antwerpen

BEL

BE

1920

Vinter

Montreal

CAN

CA

1976

Sommar

Lake Placid

CAN

CA

1980

Vinter

Calgary

CAN

CA

1988

Vinter

St. Moritz

SUI

SZ

1928

Vinter

St. Moritz

SUI

SZ

1948

Vinter

Beijing

CHN

CH

2008

Sommar

Berlin

GER

GM

1936

Sommar

Garmisch-Partenkirchen

GER

GM

1936

Vinter

Barcelona

ESP

SP

1992

Sommar

Helsingfors

FIN

FI

1952

Sommar

Paris

FRA

FR

1900

Sommar

Paris

FRA

FR

1924

Sommar

Chamonix

FRA

FR

1924

Vinter

Grenoble

FRA

FR

1968

Vinter

Albertville

FRA

FR

1992

Vinter

London

GBR

Storbritannien

1908

Sommar

London

GBR

Storbritannien

1908

Vinter

London

GBR

Storbritannien

1948

Sommar

München

GER

DE

1972

Sommar

Aten

GRC

GR

2004

Sommar

Cortina d'Ampezzo

ITA

IT

1956

Vinter

Rom

ITA

IT

1960

Sommar

Turin

ITA

IT

2006

Vinter

Tokyo

JPN

JA

1964

Sommar

Sapporo

JPN

JA

1972

Vinter

Nagano

JPN

JA

1998

Vinter

Seoul

KOR

KS

1988

Sommar

Mexico

MEX

MX

1968

Sommar

Amsterdam

NED

NL

1928

Sommar

Oslo

NOR

NO

1952

Vinter

Lillehammer

NOR

NO

1994

Vinter

Stockholm

SWE

SW

1912

Sommar

St Louis

USA

US

1904

Sommar

Los Angeles

USA

US

1932

Sommar

Lake Placid

USA

US

1932

Vinter

Squaw Valley

USA

US

1960

Vinter

Moskva

URS

RU

1980

Sommar

Los Angeles

USA

US

1984

Sommar

Atlanta

USA

US

1996

Sommar

Salt Lake City

USA

US

2002

Vinter

Sarajevo

YUG

YU

1984

Vinter

 1. Placera markören i cell A1 i kalkylbladet Värdar i Excel och klistra in informationen.

 2. Formatera informationen som en tabell. Enligt beskrivningen tidigare i den här självstudiekursen ska du trycka på Ctrl + T för att formatera data som en tabell. Det kan även göras genom att välja START > Formatera som tabell. Eftersom data har rubriker väljer du Tabellen har rubriker i fönstret Skapa tabell som visas.

 3. Ge tabellen ett namn. I TABELLVERKTYG > DESIGN > Egenskaper letar du reda på fältet Tabellnamn och skriver Värdar.

 4. Välj kolumnen Årgång och från fliken START formaterar du den som Tal med 0 decimaler.

 5. Spara arbetsboken. Arbetsboken ser ut som på skärmen nedan.

Värdtabell

När du nu har en Excel-arbetsbok med tabeller kan du skapa relationer mellan dem. När du skapar relationer mellan tabeller kan du sammanställa data från två tabeller.

Skapa en relation mellan importerade data

Du kan börja använda fält i din pivottabell från importerade tabeller direkt. Om Excel inte kan avgöra hur ett fält ska infogas i pivottabellen, måste en relation upprättas med den befintliga datamodellen. I stegen nedan får du lära dig att skapa en relation mellan data du har importerat från olika källor.

 1. Blad1 längst upp i Pivottabellfält klickar du på Alla för att visa hela listan med tillgängliga tabeller, så som visas på skärmen nedan.
  Klicka på Alla i Pivottabellfält för att visa alla tillgängliga tabeller

 2. Bläddra genom listan för att se de nya tabellerna som du precis har lagt till.

 3. Utöka Sport och välj Sport för att lägga till den i pivottabellen. Observera att du i Excel uppmanas att skapa en relation, så som det visas på skärmen nedan.
  Uppmaning om att Skapa relation i Pivottabellfält

  Meddelandet visas på grund av att du har använt fält från en tabell som inte ingår i den underliggande datamodellen. Ett sätt att lägga till en tabell i datamodellen är att skapa en relation till en tabell som redan finns i datamodellen. Om du vill skapa en relation måste en av tabellerna ha en kolumn med unika, ej upprepade värden. I exempeldata innehåller tabellen Grenar som importerades från databasen ett fält med sportkoder som vi kallar SportID. Dessa sportkoder finns som ett fält i den importerade Excel-informationen. Nu ska du skapa relationen.

 4. Klicka på SKAPA ... i det markerade området Pivottabellfält så öppnas dialogrutan Skapa relation, så som det visas på skärmen nedan.

  Fönstret Skapa relation

 5. I Tabell väljer du Grenar i den nedrullningsbara listan.

 6. I Kolumn (sekundär) väljer du SportID.

 7. I Relaterad tabell väljer du Sport.

 8. I Relaterad kolumn (primär) väljer du SportID.

 9. Klicka på OK.

Pivottabellen ändras i enlighet med den nya relationen. Men pivottabellen är inte riktigt klar än. Fälten i området RADER behöver ordnas. Gren är en underkategori för de olika sporterna, men eftersom vi placerat Gren ovanför Sport i området RADER är ordningen fel. På skärmen nedan visas den felaktiga ordningen.
Pivottabell med felaktig ordning

 1. I området RADER flyttar du Sport så att den finns ovanför Gren. Nu ser det mycket bättre ut och pivottabellen visar informationen så som du vill ha den, och det visas på skärmen nedan.

  Pivottabell med rätt ordning

Excel skapar en datamodell i bakgrunden som kan användas i hela arbetsboken, i valfri pivottabell, i pivotdiagram, Power Pivot, och i valfri Power View-rapport. Tabellrelationer utgör grunden för en datamodell och är vad som avgör navigering och sökvägar.

I nästa självstudiekurs, Utöka datamodellrelationer med Excel 2013, Power Pivot och DAX, utgår du ifrån det du fått lära dig här och fortsätter att utöka datamodellen med hjälp av ett kraftfullt och visuellt tilläggsprogram i Excel som heter Power Pivot. Du får även lära dig att beräkna kolumner i en tabell, och använda den beräknade kolumnen så att en i annat fall orelaterad tabell kan läggas till i datamodellen.

Kontrollpunkt och test

Gå igenom det du lärt dig

Nu har du en Excel-arbetsbok som innehåller en pivottabell med dataåtkomst i flera tabeller, varav några har importerats separat. Du har fått lära dig att importera från en databas, från en annan Excel-arbetsbok, och att kopiera och klistra in informationen i Excel.

För att informationen skulle kunna samverka var du tvungen att skapa en tabellrelation som Excel använder för att referera raderna. Du fick även lära dig vikten av att ha kolumner i en tabell som refererar till data i en annan tabell för att skapa relationer, och för att leta upp relaterade rader.

Du är nu klar för nästa självstudiekurs i den här serien. Här är en genväg:

Utöka datamodellrelationer med Excel 2013, Power Pivot och DAX

TEST

Vill du ta reda på hur väl du kommer ihåg det du lärt dig? Nu har du chansen. Följande test tar upp de funktioner, möjligheter och krav du har läst om i den här självstudiekursen. Du hittar svaren längst ned på sidan. Lycka till!

Fråga 1: Varför är det viktigt att konvertera importerade data till tabeller?

A: Du behöver inte konvertera data till tabeller, eftersom alla importerade data automatiskt omvandlas till tabeller.

B: Om du konverterar importerade data till tabeller kommer de att uteslutas från datamodellen. Endast när data är uteslutna från datamodellen blir de tillgängliga i pivottabeller, Power Pivot och Power View.

C: Om du konverterar importerade data till tabeller kan de inkluderas i datamodellen och göras tillgängliga för pivottabeller, Power Pivot och Power View.

D: Du kan inte konvertera importerade data till tabeller.

Fråga 2: Vilka av följande datakällor kan importeras till Excel och inkluderas i datamodellen?

A: Access-databaser och många andra databaser.

B: Befintliga Excel-filer.

C: Allt som du kan kopiera och klistra in i Excel och formatera som en tabell, inklusive datatabeller på webbplatser, dokument eller något annat som kan klistras in i Excel.

D: Allt ovanstående.

Fråga 3: Vad händer i en pivottabell när du ändrar ordning för fälten i de fyra områdena i Pivottabellfält?

A: Inget. Du kan inte ändra ordningen för fält efter att du har placerat dem i områdena i Pivortabellfält.

B: Pivottabellformatet ändras så att det speglar layouten, men underliggande data påverkas inte.

C: Pivottabellformatet ändras så att det speglar layouten, och alla underliggande data ändras permanent.

D: Underliggande data ändras, vilket resulterar i nya datauppsättningar.

Fråga 4: Vad krävs när en relation ska skapas mellan tabeller?

A: Ingen av tabellerna kan ha en kolumn med unika, ej upprepade värden.

B: En av tabellerna får inte ingå i Excel-arbetsboken.

C: Kolumnerna får inte konverteras till tabeller.

D: Inget av ovanstående är rätt.

Testsvar

 1. Rätt svar: C

 2. Rätt svar: D

 3. Rätt svar: B

 4. Rätt svar: D

Meddelanden: Data och bilder i den här självstudiekursserien bygger på följande:

 • Olympics-datauppsättningen från Guardian News & Media Ltd.

 • Flaggbilder från CIA Factbook (cia.gov)

 • Befolkningsdata från Världsbanken (worldbank.org)

 • Piktogram över olympiska grenar av Thadius856 och Parutakupiu

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×