Självregistrering för Office 365 Education: Vanliga teknikfrågor

Office 365 Education kan studenter, lärare och övrig personal registrera sig själva med sina e-postadresser för skolan. Efter registreringen kan de börja jobba direkt i Office 365. Läs de vanliga frågorna nedan och lär dig mer om fördelarna med Office 365 Education för studenter, lärare och övrig personal.

Den här artikeln innehåller följande avsnitt

Hur gör ni det enklare för studenter, lärare och personal att registrera sig för Office 365?

Studenter, lärare och personal med giltiga e-postadresser för skolan kan registrera sig och använda Office 365-tjänsterna, i vissa fall inklusive Office 365 ProPlus och OneDrive för företag. Microsoft aktiverar möjligheten för studenter, lärare och personal att registrera sig för Office 365 med sina e-postadresser för skolan.

I Office 365 A1 ingår 1 terabyte (TB) lagringsutrymme i OneDrive för företag per användare för skolrelaterade filer, Office Online, SharePoint Online och Yammer.

Vissa skolor är berättigade till Office 365 A1 Plus som innehåller Office 365 ProPlus och gör att studenter, lärare och personal kan installera den senaste versionen av Office på upp till fem PC-eller Mac-datorer * och på andra mobila enheter, inklusive Windows surfplattor och iPad.

*Access och Publisher är endast tillgängliga på PC-datorer. OneNote för Mac är tillgängligt som en separat nedladdning från Mac App Store.

Artikelns början

Vilka är behörighetskraven för studenter, lärare och övrig personal för Office 365 A1 Plus?

Skolor kvalificerar sig för Office 365 A1 Plus när de licensierar Office för lärare och personal inom hela institutionen via Enrollment for Education Solutions, Open Value Subscription Education Solutions, en molnlösningsleverantör eller ett skolavtal. När skolan är kvalificerad är alla aktiva heltids- och deltidsstudenter, lärare och personal berättigade och kan direkt skaffa abonnemanget från Microsoft på Office 365 för utbildning om de uppfyller alla följande tre krav:

 • De har en skolspecifik e-postadress som tillhandahålls av skolan (till exempel sara@contoso.edu) som kan ta emot extern e-post.

 • De har rätt ålder för att individuellt registrera sig för ett onlineerbjudande (13 år).

 • De har internetåtkomst.

Artikelns början

Vad innebär detta för min institution?

Om din akademiska institution är anmäld för att tillåta studenter, lärare och personal att registrera sig direkt hos Microsoft finns det tre scenarier som kan gälla för institutionens kvalificerade studenter, lärare och personal:

 • Scenario 1: Skolan har redan en befintlig Office 365-miljö med studentkonton.    I det här scenariot gäller att om en student, lärare eller personal redan har ett arbets- eller skolkonto i klientorganisationen (t.ex. contoso.edu) men ännu inte har Office 365 A1 Plus kommer Microsoft att aktivera abonnemanget för det kontot och studenten, läraren eller personalen meddelas automatiskt om de extra tjänsterna, inklusive möjligheten att hämta Office 365 ProPlus. Om studenter, lärare eller personal redan har Office 365 A1 Plus-konton eller annan Office 365 ProPlus-licens tilldelad via skolan omdirigeras de till att logga in med sina befintliga inloggningsuppgifter och får ett meddelande som innehåller en Installera nu-fråga.

 • Scenario 2: Skolan har en befintlig Office 365-miljö utan studentkonton.    I det här scenariot har studenten, läraren eller personalen ännu inte åtkomst till några Office 365-tjänster. I det här fallet kan studenten, läraren eller personalen registrera sig på Office 365 Education och tilldelas automatiskt ett konto. Det gör att studenten, läraren eller personalen får åtkomst till tjänster som ingår i Office 365 A1. Om till exempel en student med namnet Sara använder sin e-postadress för skolan (till exempel Sara@contoso.edu) för att registrera sig lägger Microsoft automatiskt till Sara som användare i Office 365-miljön för contoso.onmicrosoft.com och aktiverar Office 365 A1 för kontot. Om Sara går i en skola som är berättigad till förmånen med studentanvändning får hon en licens för Office 365 A1 Plus med vilken hon kan installera Office 365 ProPlus.

 • Scenario 3: Skolan har inte en Office 365-miljö ansluten till din e-postdomän.    Om Sara registrerar sig för Office 365 A1 och hennes institution ännu inte har registrerat sig för Office 365-tjänster skapar Microsoft en Office 365-miljö med den e-postdomänen, lägger till Sara som användare och tillhandahåller automatiskt tjänsterna till hennes konto. Alla efterföljande användare med samma e-postdomän läggs till i den miljön och rätt tjänster tillhandahålls. När som helst i det här scenariot kan skolans IT-avdelning eller domänadministratör registrera sig för Office 365 A1 och börja hantera befintliga användare och tjänsten.

Artikelns början

Hur påverkar detta min säkerhet och regelefterlevnad?

Med OneDrive för företag, liksom med alla Office 365-tjänster, har IT-administratörer kontrollen. Administrations centret för Microsoft 365 är en plats där administratörer kan hantera alla aspekter av OneDrive för företag, inklusive webbplats samling och hantering av användar profiler, konfigurera sökning och upptäck, hantera behörigheter och rapportering. Förutom centraliserad kontroll kan administratörer hantera många aspekter av användare och innehåll, inklusive åtkomsthantering lagringsallokering och begränsning av innehållsdelning.

Alternativ för efterlevnadshantering inkluderar selektiva granskningar, e-Discovery och sammanfattning av aktuell användning som kan användas för att hantera efterlevnad och undersöka eventuella problemområden. Mer information om hur du hanterar säkerhet och efterlevnad med OneDrive för företag finns i OneDrive för företag.

Vilka åtgärder måste vi vidta för att göra den tillgänglig för studenter, lärare och personal?

I de flesta länder behöver institutionen inte vidta några administrativa åtgärder för att registrera. (I vissa länder måste du registrera dig genom att följa stegen nedan i Registreringsåtgärder som krävs i vissa länder.) Du kan enkelt informera studenter, lärare och annan personal om att Office 365 A1 eller Office 365 A1 Plus är tillgängligt med hjälp av innehåll i verktygspaketet Office 365 Campus Marketing. Paketet innehåller e-postmallar, affischer, webbanderoller och annat som hjälper dig att öka medvetenheten bland studenter, lärare och personal. Kontakta din Microsoft-representant om du har specifika frågor om de åtgärder din skola bör vidta.

Viktigt!: Om institutionen har flera e-postdomäner kanske du vill att alla e-postadresstillägg ska finnas i samma klientorganisation. Det gör du – innan studenter, lärare och personal registrerar sig för Office 365 A1 – genom att skapa den primära Office 365-klientorganisationen och lägga till alla dina e-postdomäner i den klientorganisationen. Det är viktigt att du gör det eftersom det inte finns något automatiskt sätt att flytta användare mellan klientorganisationer när de har skapats.

Registreringsåtgärder som krävs i vissa länder

Kunder i vissa länder måste välja att låta nya användare ansluta till befintliga Office 365-klient organisationer. I de här länderna följer du anvisningarna nedan för att göra Office 365 A1 eller Office 365 A1 Plus tillgängligt för studenter och personal.

Obs!: Dessa steg kräver att Windows PowerShell används. Information om hur du kommer igång med Windows PowerShell finns i komma igång med Windows PowerShell.

 1. Installera Microsoft Online Services - inloggningsassistent för IT-experter (Beta). (Ladda ned den härifrån.)

 2. Om du inte redan har gjort det installerar du den senaste 64-bitars versionen av Azure Active Directory-modulen för Windows PowerShell.

  • När du klickat på länken väljer du Kör för att köra installationspaketet.

 3. Öppna Windows PowerShell och ange följande kommandon:

  • Import-Module MsOnline

  • Connect-MsolService

 4. Skriv ditt användarnamn och lösenord för Office 365 i dialogrutan.

 5. Skriv följande Windows PowerShell-kommando för att göra det möjligt för nya användare att ansluta automatiskt till Office 365-klientorganisationen:

  Set-MsolCompanySettings -AllowEmailVerifiedUsers $true

Artikelns början

Vad innebär detta för mina lärare och personal som redan använder Office 365?

Det blir ingen ändring för personer som redan använder Office 365 för lärare-abonnemang. Men eftersom nya användare när som helst kan prenumerera på tjänsten, bör du granska dina behörighetsinställningar för SharePoint-webbplatsen (om tillämpligt).

Viktigt!: Om studenter, lärare och personal inte har använt Office 365-miljön tidigare bör lärare och personal se till att deras webbplatser har lämpliga gruppbehörigheter för läs- och/eller skrivåtkomst. Mer information om hur du ställer in behörigheter finns i Dela dokument eller mappar i Office 365 och Behörigheter i Office 365.

Artikelns början

Hur ändrar detta mitt sätt att hantera identiteter för användare på min institution i dag?

Om din skola redan har en befintlig Office 365-miljö med studentkonton ändras inte identitetshanteringen.

Om din skola redan har en befintlig Office 365-miljö utan studentkonton skapar vi en användare i klientorganisationen och tilldelar licenser baserat på studentens e-postadress för skolan. Det innebär att antalet användare som du hanterar vid en given tidpunkt kommer att växa efterhand som studenter, lärare och personal registrerar sig för tjänsten.

Om du hanterar katalogen lokalt och använder Active Directory Federation Services (AD FS) lägger Microsoft inte till användare i klientorganisationen, och studenter, lärare och personal som försöker att ansluta till klientorganisationen får ett meddelande om att kontakta administratören för sin institution.

Om din skola inte har en Office 365-miljö ansluten till din e-postdomän ändras inte ditt sätt att hanterar identiteter. Studenter, lärare och personal läggs till i en ny användarkatalog med enbart molntjänster, och du får möjlighet att välja att ta över som administratör för klientorganisationen och hantera dem.

Artikelns början

Vilken är processen för att hantera en klientorganisation som skapats av Microsoft för mina studenter?

Om en klientorganisation har skapats av Microsoft kan du begära och hantera klientorganisationen genom att följa stegen nedan:

 1. Anslut till klientorganisationen med hjälp av en e-postadressdomän som överensstämmer med den klientorganisations domän som du vill hantera. Om till exempel Microsoft skapade contoso.edu-klientorganisationen måste du ansluta till klientorganisationen med en e-postadress som slutar med @contoso.edu.

 2. Begära administratörskontroll genom att verifiera att du äger domänen: du kan ge dig själv administratörsrollen genom att verifiera att du äger domänen. Det gör du genom att välja Inställningar i Office 365 #a1, välja Office 365-inställningaroch sedan bli administratör.

Artikelns början

Om jag har flera domäner, kan jag styra vilken Office 365-klientorganisation som studenter, lärare och personal läggs till i?

Om du inte gör någonting skapas en klientorganisation för varje student-e-postdomän och -underdomän.

Om du vill att alla studenter, lärare och personal ska finnas i samma klientorganisation oberoende av deras e-postadresstillägg:

 • Skapa en målklientorganisation i förväg, eller använd en befintlig klientorganisation, och lägg till alla befintliga domäner och underdomäner som du vill samla i den klientorganisationen. Då kommer alla studenter, lärare och personal med e-postadresser som slutar med de domänerna och underdomänerna att automatiskt anslutas till målklientorganisationen när de registrerar sig.

  Viktigt!: Det finns ingen automatiserad mekanism för att flytta användare mellan klientorganisationer när de har skapats. Mer information om den här processen finns i Lägga till användare och domän i Office 365.

Artikelns början

Påverkas e-postflödet om jag lägger till en domän i Office 365? Vad händer om domänen anger Exchange Online till auktoritativ som standard?

Underdomäner läggs till i Exchange Online som ”auktoritativt” godkända domäner om rotdomänen i Office 365 konfigurerats för e-post i Exchange Online. Se till att också ange domänen som icke-auktoritativ, internt relä. Gör lämpliga ändringar i sändningsanslutningar. Mer information finns i Hantera godkända domäner i Exchange Online.

Jag har både Office 365 A1- och Office 365 ProPlus-licenser som tidigare beställts i min klientorganisation. Nu finns det dessutom en stor pool med Office 365 A1 Plus-licenser. Vilken licenspool ska jag använda i fortsättningen?

Båda licenspoolerna fungerar. Du kanske vill använda en licenspool för studenter och en annan för lärare och personal för enkelhetens skull.

Hur kan jag förhindra att studenter ansluter sig till min befintliga Office 365-klientorganisation?

Det finns åtgärder du kan vidta som administratör för att förhindra att studenter, lärare och personal ansluter till din befintliga Office 365-klientorganisation. Om du blockerar detta kommer studenternas försök att logga in att misslyckas och de hänvisas till att kontakta administratören på sin institution.

Dessa steg kräver att Windows PowerShell används. För att komma igång med Windows PowerShell läser du i PowerShell Komma igång.

För att utföra följande steg måste du installera den senaste 64-bitarsversionen av Azure Active Directory-modul för Windows PowerShell.

När du klickat på länken klickar du på Kör för att köra installationspaketet.

Inaktivera automatisk licensdistribution   : Använd detta Windows PowerShell-skript för att inaktivera automatiska licensdistributioner för befintliga användare.

Inaktivera automatisk licensdistribution för befintliga användare:

 • Set-MsolCompanySettings -AllowAdHocSubscriptions $false

Aktivera automatisk licensdistribution för befintliga användare:

 • Set-MsolCompanySettings -AllowAdHocSubscriptions $true

Inaktivera automatisk anslutning till klientorganisation   : Använd det här Windows PowerShell-kommandot för att förhindra nya användare från att ansluta till en hanterad klientorganisation:

Inaktivera automatisk anslutning till klientorganisation för nya användare:

 • Set-MsolCompanySettings -AllowEmailVerifiedUsers $false

Aktivera automatisk anslutning till klientorganisation för nya användare:

 • Set-MsolCompanySettings -AllowEmailVerifiedUsers $true

Obs!: Om du utför de här åtgärderna för att blockera användare från att ansluta kommer aktuell process för Student Advantage-distribuering att finnas kvar. Mer information finns i Office 365 för utbildning.

Artikelns början

Hur verifierar jag om jag har blockering aktiverad i klientorganisationen?

Använd följande Windows PowerShell-skript: Get-MsolCompanyInformation | fl allow*

Hur inaktiverar jag popup-meddelandena om nedladdning av Office 365 ProPlus för mina användare?

Om du inaktiverar den automatiska licensieringen i klientorganisationen inaktiveras också popup-meddelandena för dina användare. Information om att inaktivera automatisk licensiering finns i Inaktivera automatisk licensdistribution i Hur kan jag förhindra att studenter, lärare och personal ansluter sig till min befintliga Office 365-klientorganisation?

Kan studenter, lärare och personal på min institution dra nytta av det här erbjudandet om vi blockerar extern e-post?

E-postbekräftelse krävs för självregistrering för studenter, lärare och personal som ännu inte har ett konto. Det här är det enklaste sättet att bekräfta att en student är berättigad, men om du skapar en klientorganisation med användarkonton (om du t.ex. gjorde det med hjälp av en CSV-fil, PowerShell-cmdlet eller DirSync), kan dina studenter, lärare och personal dra nytta av funktionen för automatisk licensiering för att få åtkomst till tjänster som vi tillhandahåller.

Artikelns början

Kan jag kombinera flera Office 365-klientorganisationer?

Nej. I dagsläget går det inte att kombinera flera klientorganisationer.

Artikelns början

Studenter, lärare och personal på min institution rapporterar om problem med att hämta Office via det här programmet. Vilka resurser finns tillgängliga för att hjälpa dem med det här?

Om elever, lärare och personal har problem med att installera Office, är installations anvisningar tillgängliga i Ladda ned och installera eller ominstallera office 365 eller office 2019 på en PC eller Mac.

Artikelns början

Hur vet jag när nya användare har anslutit till min klientorganisation?

Studenter, lärare och personal som har anslutit till din klientorganisation som en del av det här programmet tilldelas en unik licens som du kan filtrera på i det aktiva användarfönstret på instrumentpanelen för administratörer.

Om du vill skapa den nya vyn går du till användare > aktiva användarei administrations centret för Microsoft 365 och väljer ny vypå menyn Välj en vy . Namnge din nya vy och välj Office 365 A1 Plus för studenter eller Office 365 A1 Plus för lärare och övrig personal under Tilldelade resurser. När den nya vyn har skapats kan du se studenter, lärare och personal i klientorganisationen som har anmält sig i programmet.

Artikelns början

Ändrar det hur jag hanterar OneDrive- och SharePoint-säkerhet?

Du bör granska dina behörighetsinställningar och användarprofiler för SharePoint-webbplatsen (om tillämpligt). Om studenter, lärare och personal inte har använt Office 365-klientorganisationen tidigare bör lärare och personal se till att deras webbplatser och OneDrive har lämpliga behörigheter för studenter. Mer information om hur du ställer in behörigheter finns i Dela dokument eller mappar i Office 365 och Behörigheter i Office 365.

Artikelns början

Jag är SAML/Shibboleth-kund. Kan jag ändå använda självbetjäningsfunktionen för att få Office 365 ProPlus-klienten?

Office 2016-klienten stöder för närvarande SAML/Shibboleth. Det blir standardklienten i februari 2016. Men som administratör kan du även aktivera första versionen för organisationen om du vill använda funktioner i Office 2016.

Finns det något annat som jag ska vara förberedd på?

 • Du får eventuellt fler förfrågningar om återställning av lösenord. Mer information om den här processen finns i Återställa en användares lösenord.

 • För elever som är under 13 år måste du fortfarande tillhandahålla studentlicenser via standardprocessen för Student Advantage-licensiering.

 • Du kan ta bort en användare från klient organisationen via standard processen i Microsoft 365 Admin Center. Men om användaren fortfarande är en aktiv student, lärare eller personal med en aktiv e-postadress från din institution kan de ansluta igen såvida du inte blockerar alla studenter, lärare och personal från att ansluta.

Artikelns början

Översikt över Office 365-licensiering

En licens för Office 365 A1 eller Office 365 A1 Plus tilldelas automatiskt när en student, lärare eller annan personal använder självregistreringstjänsten. En Office 365-administratör kan också tilldela licenser med hjälp av standardtilldelningsprocesserna. De här licensernas tillgänglighet påverkar inte några inställningar som tidigare ställts in vid licenstilldelning.

Här finns svar på ytterligare licensfrågor.

 • Varför visas ett obegränsat antal licenser för Office 365 A1 i min Office 365-klientorganisation?

  Vi tillhandahåller dessa licenser åt dig i din Office 365-klientorganisation så att du lättare kan låta studenter, lärare och personal ta del av fördelarna. I skolor där studenter, lärare och personal har möjlighet till självdistribuering kan du hänvisa dem till inloggningssidan där de tilldelas en licens automatiskt när de verifierat sig. Du kan också välja att tilldela dessa licenser via standard processerna via administrations centret för Microsoft 365.

 • Ska jag fortfarande kunna se licenserna för Office 365 A1 i min klientorganisation om jag stängt av självregistreringen?

  Ja. Licensernas tillgänglighet påverkar inte din förmåga att hantera distribueringen. Om institutionen har valt att blockera självdistribuering sker ingen automatisk licenstilldelning.

 • Eftersom Microsoft har lagt till dessa licenser, innebär det att jag nu ser nya student- och/eller lärar- och personalkonton som visas i min klientorganisation?

  Nej. Du har möjlighet att styra ifall studenter, lärare och personal kan självansluta till klientorganisationen. Om du vill stänga av självdistribuering läser du informationen ovan.

 • Vem hanterar kontrollen av berättigandet för dessa licenser?

  • För ohanterade klientorganisationer är Microsoft ansvarig för verifieringen. För att fastställa fortsatt berättigande får enskilda studenter, lärare och personal ett e-postmeddelande till det institutionskonto de använde för att kvalificera sig för erbjudandet.

  • För klientorganisationer som hanteras av skolans IT-avdelning ansvarar du för hantering av kontinuerlig åtkomst till prenumerationer och för att säkerställa att studenter, lärare och personal är berättigade för Office 365 för studenter, lärare och övrig personal, inklusive berättigande efter examen, ändring av status för heltidsstuderande osv.

 • Om en student, lärare eller personal från min institution registrerar sig med en e-postaktiverad domän som ännu inte kopplats till min primära klientorganisation, får den nya klientorganisationen i så fall nya licenser?

  Den nya klientorganisationen har licenser för att säkerställa att varje ytterligare student eller lärare/personal från den underdomänen får omedelbar åtkomst till Office 365.

 • Vilka användningsvillkor gäller för Office 365 A1 Plus-licenserna i en hanterad klientorganisation?

  De Office 365 A1 Plus licenserna tillhandahålls som en del av student användnings förmånen som din institution har kvalificerat för genom ditt licens avtal och användning av dessa licenser regleras som en del av detta avtal. Det program avtal som användare samtycker till i självbetjänings registreringen är det relevanta avtalet för nya användare i en ny ohanterad klient organisation och administratörer som ansöker om en ohanterad klient organisation. När en administratör har verifierat domän ägandet för en ny ohanterad klient organisation är denna klient nu kopplad till institutionen och villkoren i institutions EES gäller även för dessa licenser.

 • Vad händer om institutionen inte är kvalificerad för förmånen med studentanvändning?

  Om institutionen inte är kvalificerad för förmånen med studentanvändning (kvalificeringskraven för programmet) ansvarar institutionens IT-administratör för att återkalla åtkomsten för elever och personal. Det omfattar att ta bort licenser från användare på dessa konton och hantera meddelanden till elever och personal om off-boarding av data och avetablering av åtkomst till dessa tjänster.

Artikelns början

Office 365 Education och FERPA (Family Education Rights and Privacy Act)

FERPA ställer krav på amerikanska utbildningsorganisationer om användning eller utlämnande av studentutbildningsregister, inklusive e-post och bilagor. Microsoft godtar de begränsningar för användning och upplysning som följer av FERPA, som begränsar Microsofts användning av utbildningsregister, vilket omfattar att inte skanna e-post eller dokument för reklam i Office 365-tjänsterna.

Nedan finner du svaren på vanliga frågor.

 • Skapar möjligheten till självregistrering för Office 365 problem med FERPA-efterlevnad när en skola redan har skapat en Office 365-klientorganisation?

  FERPA-efterlevnad är inget problem när skolan har en befintlig hanterad klientorganisation. FERPA gäller för amerikanska utbildningsorganisationer och kräver att skolor har en process för målsmans medgivande. En sådan medgivandeprocess skulle också gälla för nya studenter, lärare och personal som ansluter till en befintlig klientorganisation.

 • Skapar möjligheten till självregistrering för Office 365 problem med FERPA-efterlevnad när en skola inte har skapat en Office 365-klientorganisation ännu?

  FERPA-efterlevnad är inget problem när skolan inte hanterar Office 365-klientorganisationen. I det här scenariot har skolan inte styrning av administration och förväntas inte ha åtkomst till eller använda utbildningsregister för studenter, lärare och personal och därför gäller inte FERPA.

  Oberoende av detta åtar sig Microsoft säkerhet och sekretess för nya användare i en ohanterad Office 365-klientorganisation precis som för alla befintliga Office 365-kunder.

 • I ett scenario där en skola inte har skapat en Office 365-klientorganisation kan e-postadresser bli synliga i ohanterade domäner när dokument delas. I det här scenariot har skolorna inte möjlighet att kontrollera detta. Påverkar detta skolans efterlevnad av FERPA?

  I scenariot när skolan inte hanterar Office 365-klientorganisationen är skolan inte administratör för klientorganisationen. Det är Microsoft som är administratör för Office 365-klientorganisationen. Frågan om skolans efterlevnad av FERPA uppstår därför inte.

 • Hur kan skolan fortsätta med FERPA-efterlevnad i ett scenario där skolan tar kontroll över en ohanterad klientorganisation?

  Enligt FERPA kan skolor utan medgivande lämna ut "kataloginformation" som t.ex. en students namn, adress, telefonnummer, födelsedatum och -ort, utmärkelser och stipendier samt deltagandedatum. Skolor måste dock meddela föräldrar och berättigade studenter, lärare och personal om kataloginformationen och ge föräldrar och berättigade studenter, lärare och personal en rimlig tid att begära att skolan inte lämnar ut kataloginformation om dem.

Artikelns början

Länder som kräver anmälningssteg för att lägga till nya användare i befintliga Office 365-klientorganisationer

Pakistan, Förenade Arabemiraten, Kazakstan, Turkiet, Jemen, Azerbajdzjan, Kuwait, Jordanien, Qatar, Bahrain, Oman, Libanon, Cypern, Saudiarabien, Israel, Storbritannien och Nordirland, Ukraina, Schweiz, Sverige, Svalbard, Spanien, Slovenien, Slovakien, Serbien, San Marino, Ryssland, Rumänien, Portugal, Polen, Norge, Nederländerna, Montenegro, Monaco, Moldavien, Malta, Makedonien, Luxemburg, Litauen, Liechtenstein, Lettland, Jersey, Italien, Isle of Man, Irland, Island, Ungern, Vatikanstaten, Guernsey, Grekland, Gibraltar, Tyskland, Finland, Frankrike, Färöarna, Estland, Danmark, Tjeckien, Kroatien, Bulgarien, Bosnien och Hercegovina, Belgien, Vitryssland, Österrike, Andorra, Albanien, Åland

Obs!:  Den här sidan har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel och andra felaktigheter. Vår avsikt är att innehållet ska vara användbart för dig. Skulle du vilja svara på om informationen var till hjälp? Här är den engelska artikeln som en referens.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×