Signera ett makroprojekt digitalt

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

I den här artikeln lär du dig hur du kan signera en fil eller en makroprojekt med hjälp av en certifikat. Om du inte redan har ett digitalt certifikat kan få du ett. Om du vill testa makroprojekt på din dator kan skapa du egna egensignering med hjälp av verktyget Selfcert.exe.

Office-bloggen

I den här artikeln

Skaffa ett digitalt certifikat för signering

Skapa ditt eget digitala certifikat för egen signering

Signera ett makroprojekt digitalt

Skaffa ett digitalt certifikat för signering

Du kan få ett digitalt certifikat från en kommersiell certifikatutfärdare (CA) eller från din säkerhetsadministratör.

Om du vill veta mer om certifikatutfärdare som erbjuder tjänster för Microsoft-produkter kan du läsa igenom listan över medlemmar i Microsoft Root Certificate-programmet.

Överst på sidan

Skapa ett digitalt certifikat för egensignering

En digital signatur som du själv skapar har inte utfärdats av en formell certifikatutfärdare, och sådana makroprojekt kallas därför egensignerade projekt. Microsoft Office behandlar bara ett egensignerat certifikat som betrott på en dator där certifikatet finns i ditt personliga certifikatarkiv.

Skapa ett certifikat för egensignering

Vilket operativsystem använder du?

Windows Vista

Windows XP

Windows Vista

 1. Klicka på Start-knappen, peka på Alla program, klicka på Microsoft Office, klicka på Microsoft Office-verktyg och klicka sedan på Digitalt certifikat för VBA-projekt. Ange ett beskrivande namn på certifikatet i rutan Namn på certifikat.

 2. Klicka på OK i bekräftelsemeddelandet för certifikatet.

Gör så här om du vill visa certifikatet i det personliga certifikatarkivet:

 1. Öppna Windows Internet Explorer.

 2. Klicka på Internet-alternativ på Verktyg-menyn och sedan på fliken Innehåll.

 3. Klicka på Certifikat och sedan på fliken Privat.

Överst på sidan

Windows XP

 1. Klicka på Start-knappen, peka på Program, klicka på Microsoft Office, klicka på Microsoft Office-verktyg och klicka sedan på Digitalt certifikat för VBA-projekt. Ange ett beskrivande namn på certifikatet i rutan Namn på certifikat.

 2. Klicka på OK i bekräftelsemeddelandet för certifikatet.

Gör så här om du vill visa certifikatet i det personliga certifikatarkivet:

 1. Öppna Windows Internet Explorer.

 2. Klicka på Internet-alternativ på Verktyg-menyn och sedan på fliken Innehåll.

 3. Klicka på Certifikat och sedan på fliken Privat.

Överst på sidan

Signera ett makroprojekt digitalt

Vilket program i Microsoft Office 2007-systemet använder du?

Excel

Excel

 1. Öppna filen som innehåller det makroprojekt som du vill använda att logga in.

  • Klicka på Visual Basic i gruppen Kod på fliken Utvecklare.

   Om fliken utvecklare inte är tillgängligt klickar du på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och klicka sedan på Excel-alternativ. Klicka på vanliga och markera sedan kryssrutan Visa fliken Utvecklare i menyfliksområdet.

   Obs!: Menyfliksområdet är en del av Microsoft Office Fluent-användargränssnittet.

 2. Markera det projekt du vill signera i Projektutforskaren för Visual Basic.

 3. Klicka på Digital signatur på Verktyg-menyn. 

 4. Gör något av följande:

  • Om du inte redan har valt ett digitalt certifikat eller om du vill använda ett annat, klickar du på Välj, markerar certifikatet och klickar sedan två gånger på OK.

  • Om du vill använda det valda certifikatet klickar du på OK.

   Meddelanden: 

   • Signera inte makrot förrän lösningen har testats och är klar för distribution, eftersom den digitala signaturen tas bort när en kod i ett signerat makro ändras på något sätt. Om datorn innehåller ett giltigt digitalt certifikat som tidigare har använts för att signera projektet omsigneras makroprojektet automatiskt när du sparar det.

   • Om du vill förhindra att användare av din lösning av misstag ändrar ditt makroprojekt och därmed upphäver din signatur låser du projektet innan du signerar det.. Den digitala signaturen säger bara att du garanterar att projektet inte har ändrats sedan du signerade. Den digitala signaturen bevisa inte att du skrev projektet. Därför låsa ditt makroprojekt inte förhindra att en annan användare ersätter den digitala signaturen med en annan signatur. Företagsadministratörer kan signera mallar och tillägg så att de kan styra exakt vad användarna kan köra på sina datorer.

   • Om du skapar ett tillägg som lägger till en kod i makroprojektet är det koden som avgör om projektet är digitalt signerat och informerar användarna om följderna av att ändra ett signerat projekt innan de fortsätter.

   • När du signerar makron digitalt bör du skaffa en tidsstämpel så att andra kan kontrollera signaturen även när certifikatet som används för signaturen har upphört. Om du signerar makron utan tidsstämpel är signaturen bara giltig så länge som certifikatet är giltigt.

Överst på sidan

Outlook

 1. Öppna den fil som innehåller det makroprojekt som du vill signera.

  • Peka på MakroVerktyg-menyn och klicka sedan på Visual Basic Editor.

 2. Markera det projekt du vill signera i Projektutforskaren för Visual Basic.

 3. Klicka på Digital signatur på Verktyg-menyn. 

 4. Gör något av följande:

  • Om du inte redan har valt ett digitalt certifikat eller om du vill använda ett annat, klickar du på Välj, markerar certifikatet och klickar sedan två gånger på OK.

  • Om du vill använda det valda certifikatet klickar du på OK.

   Meddelanden: 

   • Signera makron när din lösning har testats och är klar för distribution, eftersom när koden i ett signerat makroprojekt ändras på något sätt, den digitala signaturen tas bort. Men om du har ett giltigt digitalt certifikat som tidigare användes logga projektet på din dator signeras makroprojektet automatiskt igen när du sparar den.

   • Om du vill förhindra att användare av din lösning av misstag ändrar ditt makroprojekt och därmed upphäver din signatur låser du projektet innan du signerar det.. Den digitala signaturen säger bara att du garanterar att projektet inte har ändrats sedan du signerade. Den digitala signaturen bevisa inte att du skrev projektet. Därför låsa ditt makroprojekt inte förhindra att en annan användare ersätter den digitala signaturen med en annan signatur. Företagsadministratörer kan signera mallar och tillägg så att de kan styra exakt vad användarna kan köra på sina datorer.

   • Om du skapar ett tillägg som lägger till en kod i makroprojektet är det koden som avgör om projektet är digitalt signerat och informerar användarna om följderna av att ändra ett signerat projekt innan de fortsätter.

   • När du signerar makron digitalt bör du skaffa en tidsstämpel så att andra kan kontrollera signaturen även när certifikatet som används för signaturen har upphört. Om du signerar makron utan tidsstämpel är signaturen bara giltig så länge som certifikatet är giltigt.

Överst på sidan

PowerPoint

 1. Öppna den fil som innehåller det makroprojekt som du vill signera.

  • Klicka på Visual Basic i gruppen Kod på fliken Utvecklare.

   Om fliken utvecklare inte är tillgängligt klickar du på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och klicka sedan på PowerPoint-alternativ. Klicka på vanliga och markera sedan kryssrutan Visa fliken Utvecklare i menyfliksområdet.

   Obs!: Menyfliksområdet är en del av Microsoft Office Fluent-användargränssnittet.

 2. Markera det projekt du vill signera i Projektutforskaren för Visual Basic.

 3. Klicka på Digital signatur på Verktyg-menyn. 

 4. Gör något av följande:

  • Om du inte redan har valt ett digitalt certifikat eller om du vill använda ett annat, klickar du på Välj, markerar certifikatet och klickar sedan två gånger på OK.

  • Om du vill använda det valda certifikatet klickar du på OK.

   Meddelanden: 

   • Signera inte makrot förrän lösningen har testats och är klar för distribution, eftersom den digitala signaturen tas bort när en kod i ett signerat makro ändras på något sätt. Om datorn innehåller ett giltigt digitalt certifikat som tidigare har använts för att signera projektet omsigneras makroprojektet automatiskt när du sparar det.

   • Om du vill förhindra att användare av din lösning av misstag ändrar ditt makroprojekt och därmed upphäver din signatur låser du projektet innan du signerar det.. Den digitala signaturen säger bara att du garanterar att projektet inte har ändrats sedan du signerade. Den digitala signaturen bevisa inte att du skrev projektet. Därför låsa ditt makroprojekt inte förhindra att en annan användare ersätter den digitala signaturen med en annan signatur. Företagets Administratörer kan signera mallar och tillägg så att de kan styra exakt vad användarna kan köra på sina datorer.

   • Om du skapar ett tillägg som lägger till en kod i makroprojektet är det koden som avgör om projektet är digitalt signerat och informerar användarna om följderna av att ändra ett signerat projekt innan de fortsätter.

   • När du signerar makron digitalt bör du skaffa en tidsstämpel så att andra kan kontrollera signaturen även när certifikatet som används för signaturen har upphört. Om du signerar makron utan tidsstämpel är signaturen bara giltig så länge som certifikatet är giltigt.

Överst på sidan

Publisher

 1. Öppna den fil som innehåller det makroprojekt som du vill signera.

  • Peka på MakroVerktyg-menyn och klicka sedan på Visual Basic Editor.

 2. Markera det projekt du vill signera i Projektutforskaren för Visual Basic.

 3. Klicka på Digital signatur på Verktyg-menyn. 

 4. Gör något av följande:

  • Om du inte redan har valt ett digitalt certifikat eller om du vill använda ett annat, klickar du på Välj, markerar certifikatet och klickar sedan två gånger på OK.

  • Om du vill använda det valda certifikatet klickar du på OK.

   Meddelanden: 

   • Signera inte makrot förrän lösningen har testats och är klar för distribution, eftersom den digitala signaturen tas bort när en kod i ett signerat makro ändras på något sätt. Om datorn innehåller ett giltigt digitalt certifikat som tidigare har använts för att signera projektet omsigneras makroprojektet automatiskt när du sparar det.

   • Om du vill förhindra att användare av din lösning av misstag ändrar ditt makroprojekt och därmed upphäver din signatur låser du projektet innan du signerar det.. Den digitala signaturen säger bara att du garanterar att projektet inte har ändrats sedan du signerade. Den digitala signaturen bevisa inte att du skrev projektet. Därför låsa ditt makroprojekt inte förhindra att en annan användare ersätter den digitala signaturen med en annan signatur. Företagsadministratörer kan signera mallar och tillägg så att de kan styra exakt vad användarna kan köra på sina datorer.

   • Om du skapar ett tillägg som lägger till en kod i makroprojektet är det koden som avgör om projektet är digitalt signerat och informerar användarna om följderna av att ändra ett signerat projekt innan de fortsätter.

   • När du signerar makron digitalt bör du skaffa en tidsstämpel så att andra kan kontrollera signaturen även när certifikatet som används för signaturen har upphört. Om du signerar makron utan tidsstämpel är signaturen bara giltig så länge som certifikatet är giltigt.

Överst på sidan

Visio

 1. Öppna den fil som innehåller det makroprojekt som du vill signera.

  • Peka på MakroVerktyg-menyn och klicka sedan på Visual Basic Editor.

 2. I visuella Grundläggande Projektutforskaren markerar du kryssrutan projektet som du vill signera.

 3. Klicka på Digital signatur på Verktyg-menyn. 

 4. Gör något av följande:

  • Om du inte redan har valt ett digitalt certifikat eller om du vill använda ett annat, klickar du på Välj, markerar certifikatet och klickar sedan två gånger på OK.

  • Om du vill använda det valda certifikatet klickar du på OK.

   Meddelanden: 

   • Signera inte makrot förrän lösningen har testats och är klar för distribution, eftersom den digitala signaturen tas bort när en kod i ett signerat makro ändras på något sätt. Om datorn innehåller ett giltigt digitalt certifikat som tidigare har använts för att signera projektet omsigneras makroprojektet automatiskt när du sparar det.

   • Om du vill förhindra att användare av din lösning av misstag ändrar ditt makroprojekt och därmed upphäver din signatur låser du projektet innan du signerar det.. Den digitala signaturen säger bara att du garanterar att projektet inte har ändrats sedan du signerade. Den digitala signaturen bevisa inte att du skrev projektet. Därför låsa ditt makroprojekt inte förhindra att en annan användare ersätter den digitala signaturen med en annan signatur. Företagsadministratörer kan signera mallar och tillägg så att de kan styra exakt vad användarna kan köra på sina datorer.

   • Om du skapar ett tillägg som lägger till en kod i makroprojektet är det koden som avgör om projektet är digitalt signerat och informerar användarna om följderna av att ändra ett signerat projekt innan de fortsätter.

   • När du signerar makron digitalt bör du skaffa en tidsstämpel så att andra kan kontrollera signaturen även när certifikatet som används för signaturen har upphört. Om du signerar makron utan tidsstämpel är signaturen bara giltig så länge som certifikatet är giltigt.

Överst på sidan

Word

 1. Öppna den fil som innehåller det makroprojekt som du vill signera.

  • Klicka på Visual Basic i gruppen Kod på fliken Utvecklare.

   Om fliken utvecklare inte är tillgängligt klickar du på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och klicka sedan på Word-alternativ. Klicka på vanliga och markera sedan kryssrutan Visa fliken Utvecklare i menyfliksområdet.

   Obs!: Menyfliksområdet är en del av Microsoft Office Fluent-användargränssnittet.

 2. Markera det projekt du vill signera i Projektutforskaren för Visual Basic.

 3. Klicka på Digital signatur på Verktyg-menyn. 

 4. Gör något av följande:

  • Om du inte redan har valt ett digitalt certifikat eller om du vill använda ett annat, klickar du på Välj, markerar certifikatet och klickar sedan två gånger på OK.

  • Om du vill använda det valda certifikatet klickar du på OK.

   Meddelanden: 

   • Signera makron när din lösning har testats och är klar för distribution, eftersom när koden i ett signerat makroprojekt ändras på något sätt, den digitala signaturen tas bort. Men om du har ett giltigt digitalt certifikat som tidigare användes för att logga projekt på datorn makroprojektet är automatiskt ny signatur när du sparar den.

   • Om du vill förhindra att användare av din lösning av misstag ändrar ditt makroprojekt och därmed upphäver din signatur låser du projektet innan du signerar det.. Den digitala signaturen säger bara att du garanterar att projektet inte har ändrats sedan du signerade. Den digitala signaturen bevisa inte att du skrev projektet. Därför låsa ditt makroprojekt inte förhindra att en annan användare ersätter den digitala signaturen med en annan signatur. Företagsadministratörer kan signera mallar och tillägg så att de kan styra exakt vad användarna kan köra på sina datorer.

   • Om du skapar ett tillägg som lägger till en kod i makroprojektet är det koden som avgör om projektet är digitalt signerat och informerar användarna om följderna av att ändra ett signerat projekt innan de fortsätter.

   • När du signerar makron digitalt bör du skaffa en tidsstämpel så att andra kan kontrollera signaturen även när certifikatet som används för signaturen har upphört. Om du signerar makron utan tidsstämpel är signaturen bara giltig så länge som certifikatet är giltigt.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×