SharePoint-kalendrar I: Få ut mer av gruppkalendern

Översikt

SharePoint-kalender

Använd en kalender på en SharePoint-plats för att dela information med dina medarbetare.

Har du inte 2007-versionen av Office? Du kan hämta en kostnadsfri 60-dagars utvärderingsversion eller köpa den nu.

När du har slutfört den här kursen kommer du att kunna följande:

 • Dela planeringsinformation med andra genom att skriva in informationen i en delad kalender på SharePoint-webbplatsen.

 • Navigera enkelt i den delade kalendern på SharePoint-webbplatsen.

 • Uppdatera eller radera objekt i den delade kalendern.

Den här kursen omfattar:

 • En självstudielektion.

 • Ett kort test i slutet av lektionen. Testet betygsätts inte.

 • En snabbreferens som du tar med dig efter att du har slutfört kursen.

Använder ditt företag Windows SharePoint Services 3.0 eller Microsoft Office SharePoint Server 2007? Om ni använder en SharePoint-webbplats är det dags att lära dig hur du kan använda en SharePoint-kalender för att dela information med dina medarbetare.

Med en kalender på en SharePoint-webbplats får du och dina kollegor enkelt tillgång till gemensamma scheman och information om viktiga datum. Vare sig det handlar om mässor, kundmöten eller semesterscheman så kan du hålla reda på all planering i den delade kalendern, samtidigt som du försäkrar dig om att alla enkelt har tillgång till informationen i kalendern.

Om du vill veta mer om den här kursen läser du avsnitten Mål och Om den här kursen eller tittar i innehållsförteckningen. Klicka sedan på Nästa för att starta den första lektionen.

Använda en kalender på en SharePoint-webbplats

Kalender på en SharePoint-webbplats

En kalender på en SharePoint-webbplats.

Varför ska du använda en kalender på en SharePoint-webbplats? Det är ett bra sätt att dela information med hjälp av det välbekanta kalenderformatet. Du kan använda kalendern på SharePoint-webbplatsen för att hålla reda på tidsgränser för projekt, rese- och semesterplaner och till och med medarbetarnas födelsedagar.

En kalender på en SharePoint-webbplats kan liknas vid en väggkalender i korridoren eller i fikarummet. Alla som har tillgång till kalendern kan bidra med ny information till den. Precis som väggkalendern i en korridor finns SharePoint-kalender på en offentlig plats, nämligen SharePoint-webbplatsen. Alla som har tillgång till webbplatsen kan läsa informationen i kalendern och använda den.

Visa kalendern

Kommandot Kalender i Snabbstart

Du kan komma till kalendern genom att använda Snabbstart.

Låt oss anta att vi övertygat dig och att du vill prova att använda en kalender på företagets SharePoint-webbplats. En SharePoint-webbplats innehåller ofta redan en kalender. Om så är fallet behöver du bara klicka på Kalender under Listor i Snabbstart om du vill gå till kalendern. Vi visar detta på bilden.

Om du inte redan har en kalender som du kan börja jobba med, eller om du vill använda fler än en, är det enkelt att skapa en egen kalender – vi kommer att gå igenom hur du gör detta i den tredje kursen i denna serie, "SharePoint-kalendrar III: Skapa din egen kalender" (vi har inkluderat en länk till denna tredje kurs i snabbreferensen i slutet av den här kursen).

Hitta rätt i kalendern

[Untitled] Använda knappar för att växla mellan olika kalendervyer

En animering som visar hur du navigerar i kalendern.

När du har öppnat kalendern måste du lära dig att hitta i den. Du kan göra detta genom att klicka på de olika kontrollerna på sidan. Du kan gå framåt månad för månad, vecka för vecka eller dag för dag med hjälp av pilarna. Och du kan titta på en viss dag, vecka eller månad genom att använda knapparna. Om du snabbt vill hoppa till ett visst år eller en viss månad använder du den lilla kalendern ovanför Snabbstart.

Tips!     När du går till kalenderns olika delar kommer du att märka att flera delar av kalendern består av klickbara länkar. Du kan till exempel klicka på veckodagarna och datumen.

Om du vill se ett exempel på hur du navigerar i kalendern klickar du på Spela upp ovanför bilden.

Skapa objekt

[Untitled] Beskrivning av hur du skapar en ny avtalad tid som kallas Kundmöte

En animering som visar hur du lägger till ett kalenderobjekt åt gången eller en serie av återkommande händelser.

Nu när du vet hur du visar kalendern ska du få lära dig hur du lägger till objekt. Du kan lägga till objekten ett i taget genom att klicka på Nytt objektNytt-menyn. Sedan anger du informationen för objektet i ett formulär. Det är en sak till som vi bör nämna: Det är enkelt att skapa återkommande händelser, till exempel personalmöten varje vecka. Du gör detta genom att markera kryssrutan Gör denna till en återkommande händelse och sedan välja önskat alternativ för upprepning (till exempel, om händelsen är ett lunchmöte som genomförs varje vecka så ställer du in upprepningsfrekvensen på varje vecka).

Klicka på Spela upp ovanför bilden om du vill se ett exempel på hur du kan lägga till enstaka kundmöten som inte upprepas samt veckovist återkommande lunchmöten i kalendern.

Ändrade planer? Redigera eller ta bort ett objekt

[Untitled] Beskrivning av hur du redigerar och tar bort ett befintligt objekt.

En animering som visar hur du kan ändra ett kalenderobjekt samt hur du tar bort det.

I föregående avsnitt beskrev vi hur du lägger till objekt i kalendern. Planer ändras dock ofta och du vill säkert kunna uppdatera redan befintliga kalenderobjekt. När du vill ändra ett objekt i kalendern klickar du på dess länk för att öppna den och ändrar information genom att klicka på Redigera objekt. Om du vill ta bort objektet helt, klickar du på dess länk och sedan på Ta bort objekt.

Klicka på Spela upp ovanför bilden om du vill se ett exempel på hur du kan ändra ett objekt, eller ta bort det helt. I snabbreferensen i slutet av den här kursen finns fullständiga instruktioner om dessa åtgärder.

Informera andra om kalendern

Arkiv-menyn i Internet Explorer, kommandot Länk med e-post på undermenyn Skicka, ruta runt webbadress

Du kan använda kommandona i webbläsaren och skicka en länk till kalendern till andra användare.

En av fördelarna med att använda en kalender på en SharePoint-webbplats är att andra kan se den och lägga till saker i den – men först måste de naturligtvis få veta att kalendern finns. Ett enkelt sätt att informera andra om kalendern är att skicka en länk till dem.

Du ser kalenderns webbadress i adressfältet högst upp i webbläsaren (vi har markerat den med en ruta på bilden). Du kan kopiera denna webbadress och klistra in den i ett e-postmeddelande. Men om du använder Windows Internet Explorer finns det ett ännu enklare sätt att skicka adressen. Gör så här:

1. Klicka på Arkiv-menyn i Internet Explorer.

2. Peka på Skicka och klicka på Länk med e-post.

När du klickar på Länk med e-post skapar du ett e-postmeddelande som innehåller en länk till kalendern. Det enda du behöver göra är att ange en e-postadress och skicka meddelandet. Du kanske även vill ange lite ytterligare information om kalendern, till exempel: "Här är den kalender som vi kommer att använda för att hålla reda på viktiga händelser och semesterscheman".

Slutför följande test och kontrollera att du har förstått materialet. Dina svar visas bara för dig och testresultat betygsätts inte.

Genom att använda en kalender på en SharePoint-webbplats kan du dela information med alla som har tillgång till webbplatsen.

Sant.

Ja, det är rätt svar.

Falskt.

Svaret är faktiskt sant. Med en SharePoint-kalender kan du dela information med andra personer på din arbetsplats och samla all planering på en och samma plats.

Om du vill redigera ett objekt i SharePoint-kalendern ska du göra så här:

Leta rätt på dagen i kalendern och börja skriva.

Nej, det är inte rätt. Vilket annat alternativ verkar troligt? Försök igen.

Ta bort objektet och börja om från början.

Lyckligtvis är det inte rätt svar. Finns det något annat svar som verkar logiskt? Försök igen.

Öppna objektet genom att klicka på länken på SharePoint-webbplatsen.

Ja, det är rätt svar. Du gör detta genom att klicka på objektets länk i kalendern. Med knappen Redigera öppnar du objektet för redigering.

Du har hittat kalendern på företagets SharePoint-webbplats, men du verkar vara den enda som använder den. Hur kan du få andra att också börja använda den?

Berätta för dem att det finns en kalender på webbplatsen.

Ja! Ett bra sätt att sprida nyheten om kalendern och göra det enkelt för andra att hitta den är att använda Internet Explorer för att skicka en länk, precis som vi beskrev i kursen.

Låt webbplatsadministratören skicka ut ett meddelande.

Du kan faktiskt skicka meddelandet själv. Nu har vi nästan avslöjat svaret. Vilket annat svar verkar rätt? Försök igen.

Du får vänta helt enkelt – de andra hittar kalendern så småningom.

Nej, det finns ett bättre sätt. Vilket annat alternativ verkar korrekt? Försök igen.

Feedback

Snabbreferens

Se även

Den här kursen är den första i en serie av fyra. Här är länkarna till de andra kurserna och några andra användbara länkar:

SharePoint-kalendrar II: Ansluta en SharePoint-kalender till Outlook

SharePoint-kalendrar III: Skapa din egen kalender

SharePoint-kalendrar IV: Tips och råd

Standardwebbplatsmallar

Hitta den inbyggda kalendern

Om du vill öppna kalendern klickar du på Kalender i Snabbstart på Windows® SharePoint® Services 3.0- eller Microsoft® Office SharePoint® Server 2007-webbplatsen.

Om du inte ser kalendern i Snabbstart finns flera andra alternativ för att hitta den:

 • Klicka på Visa allt webbplatsinnehåll i Snabbstart och sedan på Kalender under Listor.

 • Skapa din egen kalender (i avsnittet "Se även" i denna snabbreferens finns en länk till kursen om det).

 • Kontakta webbplatsadministratören och be honom/henne att skapa en kalender. Windows SharePoint Services innehåller programmallar som webbplatsadministratören kan använda för att skapa en ny webbplats. Med mallen Gruppwebbplats skapas den inbyggda kalendern som beskrivs i denna kurs. Mer information finns under länken "Standardwebbplatsmallar" högst upp i den här snabbreferensen.

Hitta rätt i kalendern

Använd knapparna för att titta på en dag, vecka eller månad i taget.

Knappar för att växla mellan kalendervyer

Använd pilarna för att hoppa fram månad för månad, vecka för vecka eller dag för dag.

Pilar för att ändra datum

Använd den lilla kalendern ovanför Snabbstart om du snabbt vill gå till ett visst år eller en viss månad.

Välja en annan månad i kalendern

Skapa ett objekt

Från kalendern klickar du på pilen på Nytt-menyn Nytt-menyn och sedan på Nytt objekt. Om du vill skapa ett återkommande objekt ställer du in ett upprepningsmönster för den.

Redigera eller ta bort ett objekt

 1. Öppna formuläret genom att klicka på objektet i kalendern.

 2. Klicka på Redigera objekt eller Ta bort objekt längst upp i formuläret.

  Redigera objekt och Ta bort objekt

Skicka en länk till andra användare

Du ser kalenderns webbadress i adressfältet högst upp i webbläsaren. Du kan kopiera denna webbadress och klistra in den i ett e-postmeddelande. Men om du använder Windows® Internet Explorer® finns det ett ännu enklare sätt att skicka adressen. Gör så här:

 1. Klicka på Arkiv-menyn i Internet Explorer.

 2. Peka på Skicka och klicka på Länk med e-post.

Hade du nytta av den här informationen?

Bra! Andra synpunkter?

Hur kan vi förbättra den?

Tack för din feedback!

×