SharePoint dokumentbibliotek II: Organisera och konfigurera ett bibliotek

Översikt

Mappikon Organisera ett SharePoint dokumentbibliotek med mappar och kolumner. Och lär dig skapa SharePoint versionshistorik och att ge behörigheter till en SharePoint-webbplats.

När du har slutfört den här kursen kommer du att kunna följande:

 • Skapa mappar för organisering av filer i ett SharePoint dokumentbibliotek.

 • Skapa kolumner för att lättare spåra, sortera och filtrera filer i ett SharePoint dokumentbibliotek.

 • Skapa SharePoint versionshistorik, titta på tidigare versioner och återställa äldre versioner.

 • Ge behörighet till de som behöver komma åt SharePoint-biblioteket.

Den här kursen omfattar:

 • En lektion som du gör i din egen takt.

 • I slutet av kursen finns en snabbreferens som du kan skriva ut.

Du bör redan känna till hur man öppnar, lägger till, redigerar och raderar filer i ett bibliotek. För grundkurs, se SharePoint dokumentbibliotek I: En introduktion.

Fler kurser finns på utbildningssidan för Microsoft Office.

Introduktion

Din webbläsare har inte stöd för video. Installera Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Att använda mappar

Din webbläsare har inte stöd för video. Installera Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Att använda kolumner

Din webbläsare har inte stöd för video. Installera Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Tips: Använda både mappar och kolumner

Din webbläsare har inte stöd för video. Installera Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Att använda versionshistorik

Din webbläsare har inte stöd för video. Installera Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Att ge behörighet

Din webbläsare har inte stöd för video. Installera Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Feedback

Snabbreferens

Se även

Skapa mappar

Kommandot Ny mapp visas som standard i bibliotek. Ägaren av biblioteket eller en användare med konstruktörsbehörighet för biblioteket kan bestämma om kommandot Ny mapp ska visas genom att ändra de avancerade listinställningarna.

 1. Navigera till den webbplats som innehåller biblioteket eller listan där du vill lägga till en mapp.

 2. Klicka på bibliotekets namn i Snabbstart eller klicka på Webbplatsåtgärder och Visa allt webbplatsinnehåll, och klicka sedan på bibliotekets namn i lämpligt biblioteksavsnitt.

 3. Klicka på fliken Dokument i avsnittet Biblioteksverktyg i menyfliksområdet och klicka sedan på Ny mapp i gruppen Nytt.

 4. I dialogrutan Ny mapp skriver du in mappnamnet i rutan Namn och klickar på OK.

  ObsOm du vill ändra mappnamnet, välj mappnamnet och gå till menyfliksraden, under området Biblioteksverktyg, fliken Dokument, gruppen Hantera, klicka på Redigera egenskaper och ändra mappnamnet i rutan Namn.

Lägga till webbplatskolumner i biblioteket

 1. Om listan eller biblioteket inte har öppnats klickar du på namnet i Snabbstart. Om namnet på listan eller biblioteket inte visas där klickar du på Visa allt webbplatsinnehåll och sedan på namnet.

 2. Klicka på fliken Lista eller Bibliotek i menyfliksområdet. Namnet på fliken varierar beroende på typen av lista eller bibliotek. Om listan till exempel är en kalender är flikens namn Kalender.

 3. Klicka på Inställningar för lista eller Inställningar för bibliotek i gruppen Inställningar .

  Inställningar för lista

 4. Klicka på Lägg till från befintliga webbplatskolumner i avsnittet Kolumner på sidan Inställningar för lista eller Inställningar för bibliotek .

 5. Välj Tillgängliga webbplatskolumner i avsnittet Välj kolumner på sidan Kolumner från webbplatskolumner, och klicka sedan på Lägg till .

  När du väljer en kolumn i Tillgängliga webbplatskolumner visas den grupp som kolumnen finns i, med beskrivning, om den är tillgänglig.

  Lägg till en webbplatskolumn

 6. Om du vill lägga till kolumnen i standardvyn, som webbplatsens besökare automatiskt ser när de först öppnar en lista eller ett bibliotek ska Lägg till i standardvy vara markerat.

  Beroende på typ av lista eller bibliotek kan det finnas fler inställningar i avsnittet Alternativ . Markera önskade ytterligare alternativ.

 7. Klicka på OK.

Skapa versionshistorik

 1. Navigera till det bibliotek där du tänker arbeta. Om bibliotekets namn inte visas i fönstret Snabbstart klickar du på Allt webbplatsinnehåll och väljer sedan bibliotekets namn.

 2. I gruppen Biblioteksverktyg i menyfliksområdet klickar du på fliken Bibliotek.

 3. Klicka på Inställningar för bibliotek Knappen Inställningar för bibliotek i menyfliksområdet i SharePoint Foundation-bibliotek .

 4. Klicka på Versionsinställningar under Allmänna inställningar på sidan Inställningar för bibliotek. Dialogrutan Versionsinställningar öppnas.

 5. Välj något av följande alternativ i avsnittet Versionshistorik för dokument:

  • Skapa huvudversioner – Välj det här alternativet om du vill begränsa antalet huvudversioner.

  • Skapa huvudversioner och delversioner (utkast) – Välj det här alternativet om du vill begränsa både antalet huvudversioner och antalet versioner för vilka utkast ska behållas.

 6. Valfritt: Begränsa hur många versioner som ska behållas.

  • Markera kryssrutan Behåll följande antal huvudversioner om du vill begränsa antalet versioner som ska behållas i biblioteket. Annars markerar du den inte. I rutan precis under kryssrutan anger du det antal versioner du vill behålla.

  • Markera kryssrutan Behåll utkast för följande antal huvudversioner om du vill begränsa antalet utkast som ska behållas. Det här alternativet är endast tillgängligt när alternativet Skapa huvudversioner och delversioner (utkast) har valts. I rutan precis under kryssrutan anger du det antal versioner för vilka utkast ska behållas.

 7. Valfritt: Avgör vilka användare som ska tillåtas att se utkastobjekt i dokumentbiblioteket. Välj något av följande i avsnittet Säkerhet för utkastobjekt.

  • Alla användare som kan läsa objekt. Välj det här alternativet om du vill tillåta åtkomst för alla som har läsbehörighet på webbplatsen. Detta alternativ är tillgängligt när Skapa huvudversioner och delversioner (utkast) har valts i avsnittet Versionshistorik för dokument.

  • Endast användare som kan redigera objekt. Välj det här alternativet om du vill begränsa visningen av utkast till de som har behörighet att redigera. Detta alternativ är tillgängligt när Skapa huvudversioner och delversioner (utkast) har valts i avsnittet Versionshistorik för dokument.

  • Endast användare som kan godkänna objekt (och författaren av objektet). Välj det här alternativet om du vill begränsa visningen till endast den ursprungliga författaren av objektet och till dem som har behörighet att godkänna objekt i biblioteket. Detta alternativ är tillgängligt när avsnittet Godkännande av innehåll är inställt på Ja.

 8. Valfritt: Avgör om du vill kräva utcheckning i det här biblioteket. Standardinställningen är att det inte krävs. Om du vill ändra standardinställningen väljer du Ja i avsnittet Kräv utcheckning.

 9. Klicka på OK om du vill stänga dialogrutan och gå tillbaka till sidan Inställningar för dokumentbibliotek.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×