SharePoint-dokumentbibliotek II: Allt om utcheckning

Översikt

Ikonen Checka ut

Använder företaget en Windows SharePoint Services 3.0-webbplats eller används Microsoft Office SharePoint Server 2007? I sådana fall bör du ta kurs nummer två om dokumentbibliotek. Du får lära dig att checka ut en fil så att bara du kan arbeta med den. Du får också lära dig att checka in filer plus andra användbara funktioner.

Har du inte 2007-versionen av Office? Du kan hämta en kostnadsfri 60-dagars utvärderingsversion eller köpa den nu.

När du har slutfört den här kursen kommer du att kunna följande:

 • Du bör känna till varför det kan vara bra att checka ut och checka in en fil.

 • Checka ut och checka in en fil.

 • Du bör känna till var en fil lagras när du checkar ut den.

Den här kursen omfattar:

 • En självstudielektion.

 • Ett kort test i slutet av varje lektion. Test betygsätts inte.

 • En snabbreferens som du tar med dig efter att du har slutfört kursen.

Du bör kunna lägga till och redigera filer i ett SharePoint-bibliotek eller ta kursen SharePoint-dokumentbibliotek I: Introduktion till att dela filer.

Använder företaget en Windows SharePoint Services 3.0-webbplats eller används Microsoft Office SharePoint Server 2007? I sådana fall bör du ta kurs nummer två om dokumentbibliotek. Du får lära dig att checka ut en fil så att bara du kan arbeta med den. Du får också lära dig att checka in filer plus andra användbara funktioner.

Om du vill veta mer om den här kursen läser du avsnitten Mål och Om den här kursen eller tittar i innehållsförteckningen. Klicka sedan på Nästa för att starta den första lektionen.

Så här checkar du ut och checkar in filer

Händer som sträcker sig efter filer i ett bibliotek

Utcheckning är viktigt när det är stor aktivitet på biblioteken.

spdoclibii11aud_ZA010229359.wma

SharePoint-dokumentbibliotek I: Introduktion till att dela filer, men när det är mycket på gång och du behöver arbeta med en fil i mer än en kvart rekommenderar vi att du checkar ut den innan. Då reserveras den för bara dig så att andra inte kan göra ändringar i den medan du arbetar med den.

Det finns andra fördelar också, vilka förklaras i den här kursen.

Klicka på Nästa så får du lära dig allt om utcheckning.

När du och dina medarbetare har vant er vid att arbeta med SharePoint-biblioteket kommer det att förvandlas till ett framgångsrikt aktivitetsnav. Olika personer kommer att öppna och redigera filer hela tiden! Därför kan det bli förvirrande om flera personer försöker redigera samma fil samtidigt.

Det går alltid att klicka på filnamnet och välja Redigera, vilket förklaras i kursen SharePoint-dokumentbibliotek I: Introduktion till att dela filer, men när det är mycket på gång och du behöver arbeta med en fil i mer än en kvart rekommenderar vi att du checkar ut den innan. Då reserveras den för bara dig så att andra inte kan göra ändringar i den medan du arbetar med den.

Det finns andra fördelar också, vilka förklaras i den här kursen.

Klicka på Nästa så får du lära dig allt om utcheckning.

Den övergripande processen

Fil som är utcheckad till en person, fil som någon arbetar med, incheckad fil

Så här fungerar utcheckning.

Hur fungerar utcheckning av en fil för användning i Word 2007, Excel 2007 eller PowerPoint 2007? Här följer en övergripande förklaring.

1. Checka ut filen. Nu är filen reserverad så att bara du kan arbeta med den.

2. Redigera och spara. Du redigerar filen genom att klicka på filnamnet i biblioteket. När filen öppnas arbetar du med den och sparar så många gånger du anser nödvändigt. Tänk på att andra inte kan se dina ändringar än när du sparar.

3. Checka in filen. När du checkar in filen kan andra se dina ändringar och redigera filen.

Så här checkar du ut och checkar in en fil

[Untitled] Uppmaning där användaren ombeds att checka in filen efter att ha stängt den

En animering om hur du checkar ut en fil.

Om du vill checka ut en fil för användning i Word 2007, Excel 2007 eller PowerPoint 2007 placerar du pekaren över filnamnet, klickar på nedåtpilen som visas och sedan på Checka ut. Därefter redigerar du filen genom att klicka på namnet. När du är färdig och stänger filen blir du uppmanad att checka in den.

Vi tar och ser hur det ser ut i praktiken! Ellen Adams behöver redigera det här dokumentet om Contosos marknadsföringsstrategi. Eftersom andra kanske försöker redigera dokumentet samtidigt checkar hon ut det innan hon redigerar det. Klicka på Spela upp om du vill se hur hon bär sig åt.

Här placeras filen

Pekare som klickar på kommandot Checka ut och sedan markerar kryssrutan Använd min lokala utkastmapp

Kryssrutan Använd min lokala utkastmapp avgör var filen placeras.

Du kanske undrar var filen hamnar när den är utcheckad? Det är en bra fråga.

Om du markerar kryssrutan Använd min lokala utkastmapp som visas på bilden lagras filen på din dator. Vi tar upp den exakta platsen om en stund.

Om du inte markerar kryssrutan stannar filen kvar på servern när du checkar ut den.

I båda fallen är filen reserverad för din användning och dina ändringar visas inte för andra innan du checkar in den. Av de två alternativen rekommenderar vi att du markerar kryssrutan Använd min lokala utkastmapp. Varför? Klicka på Nästa så får du veta det.

Utcheckning med mappen SharePoint-utkast

Fil som är utcheckad till en mapp, fil som någon arbetar med, incheckad fil

Utcheckning med mappen SharePoint-utkast.

Så här fungerar det när du markerar kryssrutan Använd min lokala utkastmapp:

1. När du checkar ut filen lagras den i en mapp på datorn. Om du använder Microsoft Windows XP checkas den ut till Mina dokument\Mina SharePoint-utkast. I Windows Vista checkas den ut till Dokument\SharePoint-utkast. Det här kan vara mycket användbart om du använder en bärbar dator. Du kan arbeta med filen på resan – även om du inte har en Internet-anslutning till biblioteket.

2. När du redigerar och sparar filen sparas dina ändringar i mappen Utkast och inte i biblioteket. Dessutom kommer du att märka att det går mycket snabbare att spara filen eftersom du inte sparar den via en Internet-anslutning.

3. När du checkar in filen igen kommer ändringarna att synas och filen blir tillgänglig för andra personer att arbeta med den.

Kort sagt rekommenderar vi att du markerar kryssrutan Använd min lokala utkastmapp. Då kan du ta med filen på resan och det går mycket snabbare att spara filen.

För Windows Vista-användare

Felmeddelande i Windows Vista om att det inte går att checka ut filer till en lokal utkastmapp

Windows Vista-användare kommer sannolikt att få ett felmeddelande när de markerar kryssrutan Använd min lokala utkastmapp.

Det finns något Windows Vista-användare måste tänka på: Om du försöker markera kryssrutan Använd min lokala utkastmapp kan det här felmeddelandet visas.

Du kan klicka på OK och checka ut filen ändå, men den checkas inte ut till mappen SharePoint-utkast. Det betyder att du inte kan utnyttja fördelen att redigera filen offline, utan du måste hela tiden vara ansluten till Internet och biblioteket för att kunna redigera filen.

Om du litar på det bibliotek du arbetar med (till exempel om det är ett bibliotek på ditt företag och du litar på de filer som finns lagrade där) kan du lägga till SharePoint-webbplatsens URL-adress till listan över tillförlitliga platser i Internet Explorer. Om du gör det visas inte det här felmeddelandet för webbplatsen. Information om hur du ska gå tillväga finns i Snabbreferensen i slutet av den här kursen.

Ett annat sätt att checka in en fil

Klickar på kommandot Checka in

Ett annat sätt att checka in en fil.

Du såg antagligen i animeringen att Ellen uppmanades att checka in filen när hon stängde den. Det är väldigt praktiskt. Tänk dock på att om du checkade ut en fil till din lokala utkastmapp och du inte har en Internet-anslutning till biblioteket kommer du inte uppmanas att checka in filen.

Vad ska du göra i sådana fall? Enkelt: Du checkar in den när du återupprättar Internet-anslutningen till biblioteket, till exempel när du kommer tillbaka till kontoret. Gör det med hjälp av webbläsaren. Placera pekaren över filen i dokumentbiblioteket, klicka på nedåtpilen som visas och sedan på Checka in.

Obs!    Ett annat sätt är att öppna filen när du kommer tillbaka till kontoret och sedan stänger den. Då blir du i stället uppmanad i det här läget att checka in den.

Viktigt!    Det visas inga automatiserade popup-påminnelser om att checka in en fil, så glöm inte att göra det när du kommer tillbaka till kontoret.

Vad andra personer ser när filen är utcheckad

Markör som pekar på utcheckningsikon, Skärmtips som visar att Ellen Adams har en utcheckad fil

En utcheckningsikon visas när någon checkar ut en fil. Placera pekaren över ikonen så visas vem som har checkat ut den.

Vad ser andra personer när filen är utcheckad? De ser utcheckningsikonen för filen – en grön fyrkant med en vit pil. På bilden kan du se att filen Marknadsföringsstrategi för Contoso är utcheckad. Om du vilar musen över en utcheckningsikon kan du se vem den är utcheckad till. I det här fallet är det Ellen Adams som har checkat ut den.

Vad händer om någon försöker redigera filen i alla fall? De får meddelandet "Filen används", som förklarar att filen är låst för redigering av Ellen. De kan öppna den i skrivskyddat läge, men de ser filen som den såg ut innan Ellen började arbeta på den.

Om du ångrar dig

Klickar på kommandot Ignorera utcheckning

Så här återställer du en fil som har checkats ut.

Anta att du checkar ut en fil och arbetar med den en liten stund, men sedan tycker du att ändringarna inte är så bra som du tyckte från början. Därför vill du att filen ska se ut som den gjorde innan du checkade ut den igen. Det kan du enkelt göra utan att behöva ångra alla ändringar du gjort i dokumentet.

Hur gör jag det? Du återställer utcheckningen. Placera bara pekaren över filen, klicka på nedåtpilen som visas och klicka sedan på Ignorera utcheckning. Filen återställs till så den såg ut innan du checkade ut den.

I vissa bibliotek krävs utcheckning

Pekare som klickar på fil, kommandona Checka ut och Redigera

En liten förändring inträffar i den här dialogrutan om ett bibliotek måste checkas ut.

Ibland kan det hända att de som är ansvariga för din webbplats konfigurerar biblioteket så att du alltid måsta checka ut dina filer. Hur vet man om det är så? En liten förändring inträffar när du försöker redigera filen. Du märker att alternativet för att redigera filen har ändrats till Checka ut och redigera.

Den här konfigureringen är vanlig inom många organisationer. Ditt företag kanske också har konfigurerat sina bibliotek på det här sättet och du kanske har checkat ut filerna utan att tänka på det.

Din version är viktig

Startsida för SharePoint-webbplatsen

Ett typiskt exempel på en Windows SharePoint Services 3.0- eller Office SharePoint Server 2007-webbplats.

Tänk på att den här kursen handlar om hur bibliotek fungerar på Windows SharePoint Services 3.0 och Microsoft Office SharePoint Server 2007. Om du checkar ut en fil med en tidigare version kan det fungera något annorlunda.

Hur vet jag vilken version jag har? Det här är en vanlig fråga. Fråga den som ansvarar för din webbplats. Om det är du som är ansvarig kan du fråga den person som konfigurerade servern. Han eller hon går troligtvis att hitta på IT-avdelningen.

Slutför följande test och kontrollera att du har förstått materialet. Dina svar visas bara för dig och testresultat betygsätts inte.

Vad av följande alternativ är en bra anledning till att checka ut en fil?

Om du behöver göra en snabb ändring i en fil som tar fem minuter eller mindre.

Tyvärr, det är fel. Om du vet att det bara kommer att ta ett par minuter behöver du inte checka ut filen. Försök igen.

Om du behöver göra en snabb ändring i en fil som bara tar några sekunder.

Nej, det är fel. Om du vet att det bara kommer att ta ett par sekunder behöver du inte checka ut filen. Försök igen.

Om du vill att andra ska kunna göra ändringar i dokumentet när du har det öppet.

Nej, tvärtom faktiskt. Försök igen.

Om du behöver göra ändringar i en fil som tar längre än en kvart att utföra.

Rätt. Det här är rätt tillfälle att använda utcheckning.

Vad av följande alternativ är en bra anledning till att checka ut en fil?

Om du vill vara säker på att du är den enda som kan göra ändringar i filen tills du har checkat in den igen.

Rätt. En utcheckning innebär att filen är reserverad för dig och att ingen annan kan ändra den medan du arbetar med den.

Om du vill vara säker på att bara chefen kan göra ändringar i filen tills han eller hon checkar in den igen.

Nej, du checkar ut en fil åt dig själv, inte åt andra personer. Försök igen.

Om du behöver granska filen noggrant utan att göra några ändringar alls.

Fel. Försök igen.

Om du vill att filen ska ändras samtidigt av flera personer vid exakt samma tidpunkt.

Fel. Tyvärr kan inte flera personer ändra filen vid exakt samma tidpunkt.Försök igen.

Henry har Windows XP och han använder ett bibliotek med följande URL-adress:

http://contoso/försäljning/prislistor/

När han checkar ut ett kalkylblad markerar han Använd min lokala utkastmapp.

Var lagras filen medan den är utcheckad?

http://contoso/försäljning/prislistor/prislistor.

Fel. Här skulle filen ha lagrats om han inte hade markerat kryssrutan Använd min lokala utkastmapp. Försök igen.

http://contoso/kalkylblad/SharePoint%20Utkast.

Fel. Filen är inte utcheckad på servern, den är utcheckad till en annan plats. Försök igen.

Mina dokument\SharePoint-utkast.

Rätt.

Dokument\SharePoint-utkast.

Nej, det är fel, men det var nära. Här skulle filen ha lagrats om Henry hade använt Windows Vista. Försök igen.

På vilket av följande sätt går det att checka in en fil med Word 2007?

Stänga filen.

Rätt. Du behöver bara stänga filen. Därefter uppmanas du att checka in filen. Det här gäller alltså om du har en Internet-anslutning till biblioteket.

Klicka på Checka inArkiv-menyn.

Nej, det var fel svar. Incheckningen går till på ett annat sätt. Försök igen.

Högerklicka på filen i SharePoint-utkast och klicka sedan på Checka in när du blir uppmanad.

Fel. Visst går det att dubbelklicka på en fil i SharePoint-utkast om du vill. Då öppnas filen och du kan arbeta med den, spara den och så vidare, men du skulle inte bli uppmanad att checka in filen när du högerklickar på den. Försök igen.

Dubbelklicka på filen i mappen SharePoint-utkast.

Fel. Visst går det att dubbelklicka på en fil i SharePoint-utkast om du vill. Då öppnas filen och du kan arbeta med den, spara den och så vidare, men det är inte så man checkar in en fil. Försök igen.

Du checkade ut en fil till din bärbara dator. Du reste runt lite och kom sedan tillbaka till kontoret där du återupprättade Internet-anslutningen till biblioteket. På vilket av följande sätt kan du checka in filen?

Gå till biblioteket i webbläsaren. Placera pekaren över filnamnet, klicka på nedåtpilen och sedan på Checka in på menyn.

Rätt. Det här är rätt sätt att checka in filen på när du har arbetat med den offline.

Gå till fliken Start i Word. Placera pekaren över filnamnet och klicka på Checka in.

Nej, det är fel. Kommandot Checka in är inte tillgängligt på fliken Start. Försök igen.

Högerklicka på SharePoint-utkast i Windows och klicka på Checka in.

Fel. Kommandot Checka in är inte tillgängligt här. Försök igen.

Dubbelklicka på filen i mappen SharePoint-utkast i Windows.

Fel. Kommandot Checka in är tillgängligt någon annanstans, men inte in i SharePoint-utkast. Försök igen.

Du använder Windows Vista och får ett felmeddelande när du checkar ut en fil. I felmeddelandet står det att du inte kan använda din lokala utkastmapp. Var kan du lägga till webbplatsen om du inte vill att felmeddelandet ska visas?

På din lista över tertiära favoriter.

Fel. Det finns inget som heter tertiära favoriter. Försök igen.

På din lista över tillförlitliga platser.

Ja, det stämmer. I Snabbreferensen i slutet av den här kursen kan du läsa om hur det går till.

Bland dina favoriter eller bokmärken, beroende på vilken webbläsare du använder.

Fel. Det kan vara bra att lägga till biblioteket bland favoriterna eller bokmärkena i webbläsaren, men det gör inte att du slipper felmeddelandet. Försök igen.

I mappen SharePoint-utkast i Windows Vista.

Fel. Här ska man inte lägga till webbplatser. Här lagras filer. Försök igen.

Feedback

Snabbreferens

Se även

Så här checkar du ut en fil för användning i Microsoft® Office Word, Office Excel® eller Office PowerPoint® 2007

 1. Gå till ditt bibliotek genom att ange URL-adressen i webbläsaren.

 2. Peka på filnamnet så att en nedåtpil visas.

 3. Klicka på nedåtpilen och klicka på Checka ut på menyn som visas.

  Obs!    

  • Ikonen för filen ändras till en utcheckningsikon – en grön fyrkant med en vit pil.

  • Om du vill arbeta med filen offline på datorn ska du markera kryssrutan Använd min lokala utkastmapp.

 4. Sedan klickar du på filnamnet och OK för att redigera filen.

Så här checkar du in en Word,- Excel- eller PowerPoint 2007-fil

 1. Kontrollera att du har en Internet-anslutning till biblioteket.

 2. Gör något av följande:

  • Bara stäng filen när du har arbetat färdigt med den. Du uppmanas att checka in den.

  • Gå till ditt bibliotek genom att ange URL-adressen i webbläsaren. Peka på filnamnet, klicka på nedåtpilen och sedan på Checka in.

Så här återställer du en utcheckning

 1. Gå till ditt bibliotek genom att ange URL-adressen i webbläsaren.

 2. Peka på filnamnet så att en nedåtpil visas.

 3. Klicka på nedåtpilen och klicka på Ignorera utcheckning på menyn som visas.

Så här lägger du till SharePoint-webbplatsen i din lista över tillförlitliga platser

 1. Gå till SharePoint-webbplatsen med webbläsaren.

 2. Klicka på fliken Start i det övre vänstra hörnet.

 3. Klicka på Verktyg i webbläsaren och sedan på Internet-alternativ.

 4. Klicka på fliken Säkerhet och sedan på Tillförlitliga platser.

 5. Klicka på Webbplatser.

 6. Webbplatsen bör visas i fältet Lägg till den här webbplatsen i zonen. Om den inte gör det anger du adressen till startsidan.

 7. Klicka på Lägg till.

 8. Om webbplatsen inte är säker (om webbadressen eller URL:en inte börjar med HTTPS) avmarkerar du kryssrutan Begär serververifiering (https:) för alla platser i den här zonen.

 9. Klicka på Stäng.

Gäller för: SharePoint Server 2007, Excel 2007, Word 2007, PowerPoint 2007Hade du nytta av den här informationen?

Ja Nej

Hur kan vi förbättra den?

255 återstående tecken

För att skydda din integritet bör du inte ange någon kontaktinformation i feedbacken. Granska våra sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

Ändra språk