SharePoint Workspace 2010: En introduktion

Översikt

SharePoint 2010-utbildning Har du någonsin önskat att du kunde ha åtkomst till och arbeta med SharePoint-innehåll var som helst och när som helst, till och med när du inte är på ditt nätverk eller är ansluten till Internet? Med SharePoint Workspace 2010 kan du ta med webbplatser offline till datorn och sedan synkroniseras ändringarna på servern automatiskt när du går online.

När du har slutfört den här kursen kommer du att kunna följande:

 • Definiera vad en SharePoint-arbetsyta är.

 • Skapa en SharePoint-arbetsyta utifrån en SharePoint-webbplats i en webbläsare.

 • Uppdatera ett dokument i en SharePoint-arbetsyta och synkronisera det med servern.

 • Synkronisera en SharePoint-arbetsyta med servern manuellt.

 • Navigera till en SharePoint-webbplats från en SharePoint-arbetsyta.

 • Checka ut och in dokument i en SharePoint-arbetsyta.

 • Lösa dokument- och objektkonflikter i en SharePoint-arbetsyta.

 • Lösa fel i en SharePoint-arbetsyta.

 • Koppla från och återansluta till en lista i en SharePoint-arbetsyta.

Den här kursen omfattar:

 • Tre lektioner som du gör i din egen takt.

 • Ett kort prov i slutet av den tredje lektionen. Provet poängsätts inte.

 • I slutet av kursen finns en snabbreferens som du kan skriva ut.

För den här kursen krävs att du har erfarenhet av att arbeta på en SharePoint-webbplats.

Fler kurser finns på utbildningssidan för Microsoft Office.

Offlineversion (27 MB)

Skapa och få åtkomst till en SharePoint-arbetsyta

Din webbläsare har inte stöd för video. Installera Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Navigera, synkronisera, checka in och checka ut

Din webbläsare har inte stöd för video. Installera Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Lösa konflikter, koppla från och återansluta

Din webbläsare har inte stöd för video. Installera Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Testa dig själv

Slutför följande test och kontrollera att du har förstått materialet. Dina svar visas bara för dig och testresultat betygsätts inte.

En SharePoint-arbetsyta är:

Din egna personliga offline-kopia av en SharePoint-webbplats som synkroniseras automatiskt med servern när du är på ditt nätverk.

Rätt.

En sorts mall för att skapa SharePoint-webbplatser.

Tyvärr, det stämmer inte. Det skulle kunna vara en sådan mall, men det stämmer inte i det här fallet. Försök igen.

En plats där du organiserar SharePoint-webbplatser.

Fel. Du kan använda Favoriter om du vill organisera SharePoint-webbplatser i webbläsaren. Du kan organisera SharePoint-arbetsytor i startfönstret i SharePoint Workspace.

En plats där du kan redigera SharePoint-innehåll med andra människor.

Fel. En SharePoint-arbetsyta är din egen kopia av en webbplats offline.

Hur synkroniserar du ditt arbete med versionen på SharePoint-webbplatsen efter att ha uppdaterat ett objekt i en SharePoint-arbetsyta?

Kopiera uppdateringen till Urklipp. Öppna objektet på servern, klistra in uppdateringen och spara ändringarna.

Fel. Även om det fungerar att kopiera och klistra in är det ett ineffektivt sätt att synkronisera uppdateringen.

Gå till servern och överför ändringen från SharePoint-arbetsytan.

Fel. Det finns inga funktioner på servern för att överföra ändringar från en SharePoint-arbetsyta.

Gör ingenting. Uppdateringen uppdateras automatiskt till servern om du är på ditt nätverk. Om du är offline synkroniseras uppdateringen automatiskt till servern nästa gång du ansluter.

Rätt.

Gör en Spara som-åtgärd och ange server-URL i dialogrutan.

Fel. Med Spara som kan du bara spara en lokal kopia av ett objekt, om det är ett dokument.

Hur förhindrar du andra SharePoint-användare från att redigera ett objekt som du vill redigera?

Öppna objektet för redigering. Andra SharePoint-användare meddelas om att du redigerar objektet.

Fel. Användare som har åtkomst till SharePoint-webbplatsen på servern kan öppna samma objekt för redigering och meddelas inte om att du har det öppet.

Arbeta alltid på ditt nätverk. Andra användare kan inte öppna samma objekt om du har det öppet när du är online.

Fel. Andra användare som har åtkomst till SharePoint-webbplatsen på servern kan öppna objektet för redigering oavsett om du är online på nätverket eller inte.

Skicka ett meddelande till andra SharePoint-användare som kanske vill redigera objektet om du vill varna dem att du redigerar det. Skicka ett till meddelande när du är klar med redigeringen.

Fel. Att skicka ett meddelande till alla användare som kanske vill redigera objektet är opraktiskt och blir ofta fel.

Checka ut objektet om du vill låsa det på servern.

Rätt. Klicka på Checka ut i SharePoint-gruppen på Startsidan. Då placeras ett utcheckningslås på servern tills du checkar in det igen.

Vilket är det snabbaste sättet att navigera från en SharePoint-arbetsyta till dess SharePoint-webbplats i en webbläsare?

Öppna en webbläsare och skriv in webbadressen. Du borde spara alla dina SharePoint-webbplatser i Favoriter.

Fel. Det skulle fungera, men det är inte det snabbaste sättet att komma till webbplatsen.

Klicka på navigeringssökvägarna i namnlistan på innehållsområdet i SharePoint-arbetsytan.

Rätt.

Klicka på Arkiv-menyn om du vill gå till Backstage-vyn, klicka på Info och klicka sedan på webbadressen under Ändra inställningar för onlineanslutning.

Fel. Det skulle fungera, men det finns ett snabbare sätt att gå till SharePoint-webbplatsen.

Markera en lista som är kategoriserad som Tillgänglig på server och klicka sedan på Öppna listan i en webbläsare.

Fel. Det skulle fungera, men det finns ett snabbare sätt att gå till SharePoint-webbplatsen och arbetsytan kanske inte har några listor i den här kategorin.

Feedback

Snabbreferens

Se även

Skapa en SharePoint-arbetsyta

Gör något av följande om du vill ta med ditt arbete offline:

 • I en webbläsare går du till webbplatsen som du vill synkronisera till en SharePoint-arbetsyta. Klicka på Webbplatsåtgärder och sedan på Synkronisera med SharePoint Workspace .

 • I startfönstret i SharePoint Workspace går du till flikenStart och klickar på Nytt. Klicka på SharePoint-arbetsyta och markera en SharePoint-webbplats från listan eller ange URL för en SharePoint-webbplats och klicka sedan på OK.

Checka ut ett dokument i en SharePoint-arbetsyta

 1. Klicka på önskat dokumentbibliotek i innehållsfönstret i arbetsytan.

 2. Markera ett eller flera dokument som du vill checka ut.

 3. Klicka på Checka ut i gruppen SharePoint på fliken Start.

Synkronisera en lista eller arbetsyta med servern manuellt

 1. Om du bara vill synkronisera en viss lista markerar du listan i innehållsfönstret på arbetsytan.

 2. På fliken Synkronisera klickar du på Synkronisera och sedan på Synkroniseringsverktyg.
  Klicka på Synkronisera arbetsyta om du vill synkronisera alla listor på arbetsytan med servern.

Ändra hur listor sorteras i innehållsfönstret

Gör något av följande:

 • På fliken Visa går du till gruppen Sortera och klickar på Innehåll och väljer ett alternativ.

 • Högerklicka på namnlistan i innehållsfönstret och klicka på Visa verktyg efter. Klicka på verktygen som du vill ha.

Lösa konflikt eller fel

 1. Markera objektet som indikerar en konflikt eller ett fel.

 2. På fliken Felverktyg/Lös konflikt klickar du på Lös konflikt eller fel.

 3. Beroende på vilket objekt det är gör du något av följande:

  • Om objektet är ett dokument markerar du alternativet Lös i Upload Center.

  • Om objektet är ett listobjekt väljer du ett alternativ i dialogrutan Lös konflikt.

Koppla från en lista i en SharePoint-arbetsyta från servern

 1. I innehållsfönstret klickar du på listan som du vill koppla från servern.

 2. På fliken Synkronisera klickar du på Ändra synkroniseringsinställningar och klickar sedan på Koppla från <listnamn> från servern.

Ansluta en lista i en SharePoint-arbetsyta till servern

 1. Markera listan i innehållsfönstret. Den kommer att visas under Tillgänglig på server.

 2. Klicka på Anslut <listnamn> till servern.
  Om alternativet inte är tillgängligt stöds inte synkronisering till en SharePoint-arbetsyta.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×