SharePoint Server 2007 – Översikt över slutet av livscykeln

Den 10 oktober 2017 når Microsoft Office SharePoint Server 2007 slutet av livscykeln. Om du inte har påbörjat migreringen från SharePoint Server 2007 till Office 365 eller en senare version av SharePoint Server lokalt, är det dags att börja planera. I den här artikeln beskrivs resurser som hjälper personer att flytta data till SharePoint Online, eller uppgradera SharePoint Server lokalt.

Vad innebär slutet av livscykeln?

SharePoint Server har, som nästan alla Microsoft-produkter, en supportlivscykel under vilken vi tillhandahåller nya funktioner, programkorrigeringar, säkerhetskorrigeringar med mera. En livscykel varar vanligtvis i tio år från datumet för produktens första version, och slutet av perioden kallas för slutet av produktens livscykel. Vid slutet av produktens livscykel tillhandahåller Microsoft inte längre:

  • Teknisk support för problem som kan uppstå

  • Programkorrigeringar för problem som upptäcks och kan påverka servrars stabilitet och användbarhet

  • Säkerhetskorrigeringar för säkerhetsproblem som upptäcks och som kan göra servrar sårbara för säkerhetsbrister

  • Tidszonsuppdateringar

Även om SharePoint Server 2007-servergruppen fortfarande kommer att fungera efter 10 oktober 2017, kommer inga ytterligare uppdateringar eller korrigeringar att levereras för produkten (inklusive säkerhetsrelaterade korrigeringar) och Microsoft Support kommer helt att ha gått över till att ge support för nyare versioner av produkten. Eftersom din installation inte längre kommer att ha tillgång till support och korrigeringar bör du uppgradera produkten eller migrera viktiga data när slutet av livscykeln närmar sig.

Tips: Om du inte redan har planerat för uppgradering eller migrering bör du läsa: SharePoint 2007 – Migreringsalternativ, med några exempel på var du kan börja. Du kan också söka efter en Microsoft-partner som kan hjälpa dig med uppgraderingen eller migrering till Office 365 (eller båda).

Mer information om Office 2007-servrar vars support upphör finns i artikeln om att planera uppgraderingen för Office 2007-servrar.

Vilka alternativ har jag?

Du bör börja med webbplatsen för produktens livscykel. Om du har en lokal, äldre Microsoft-produkt bör du kontrollera vilket datum som gäller för slutet av livslängden, så att du ett år före – eller så lång tid som dina migreringar vanligtvis kräver – kan schemalägga uppgraderingen eller migreringar. När du väljer nästa steg kan det underlätta att fundera på vad som skulle vara tillräckligt bra, bättre och bäst när det gäller produktfunktioner. Här är ett exempel:

Bra

Bättre

Bäst

SharePoint Server 2010

SharePoint Server 2013

SharePoint Online

SharePoint-hybrid

SharePoint Server 2016

SharePoint-hybrid

Om du väljer alternativ i den lägre skalan (tillräckligt bra) bör du tänka på att du behöver börja planera för uppgradering mycket snart efter att migreringen från SharePoint Server 2007 har slutförts. (Slutet av livscykeln för SharePoint Server 2007 är den 10 oktober 2017, och slutet av livscykeln för SharePoint Server 2010 är planerad till den 10 juli 2022. Observera att dessa datum kan ändras så du bör kontrollera dem på webbplatsen för produktens livscykel.)

Vad kan jag göra nu?

SharePoint Server kan vara lokalt installerat på dina egna servrar, eller så kan du använda SharePoint Online, som är en onlinetjänst som ingår i Microsoft Office 365. Du kan välja att:

  • Migrera till SharePoint Online

  • Uppgradera SharePoint Server lokalt

  • Göra båda ovanstående

  • Implementera en SharePoint-hybridlösning

Tänk på dolda kostnader som gäller underhåll av en servergrupp i framtiden, underhåll eller migrering av anpassningar och uppgradering av maskinvara som krävs för SharePoint Server. En lokal SharePoint-servergrupp är bra om den är en nödvändighet, men om du kör servergruppen på äldre SharePoint-servrar, utan kraftiga anpassningar, kan du få fördelar av en planerad migrering till SharePoint Online.

Viktigt!: Det finns ett annat alternativ om innehållet i SharePoint 2007 används sällan. Vissa SharePoint-administratörer kan välja att skapa en Office 365-prenumeration, konfigurera en helt ny SharePoint Online-webbplats och sedan avsluta SharePoint 2007 helt och bara ta med de viktigaste dokumenten till de nya SharePoint Online-webbplatserna. Därefter kan data tas tillvara från SharePoint 2007-webbplatsen till arkiven. Tänk på hur användarna arbetar med data i din SharePoint 2007-installation. Det kan finnas kreativa sätt att lösa problemet!

SharePoint Online (SPO)

SharePoint Server lokalt

Hög kostnad i tid (planering/utförande/verifiering)

Hög kostnad i tid (planering/utförande/verifiering)

Lägre kostnad i pengar (inga maskinvaruinköp)

Högre kostnad i pengar (maskinvara + utvecklare/administratörer)

Engångskostnad vid migrering

Engångskostnad som upprepas vid framtida migreringar

Låg total kostnad för ägande/underhåll

Hög total kostnad för ägande/underhåll

När du migrerar till Office 365 får du en högre engångskostnad vid övergången, medan du organiserar data och bestämmer vad du ska flytta till molnet och vad som kan lämnas därhän. Uppgraderingarna kommer emellertid att ske automatiskt framöver, du behöver inte längre hantera maskinvaru- och programvaruuppdateringar, och drifttiden för servergruppen säkerställs genom ett Microsoft-serviceavtal (SLA).

Migrera till SharePoint Online

Kontrollera att SharePoint Online har alla de funktioner som du behöver genom att granska den associerade tjänstbeskrivningen. Här är länken till alla tjänstbeskrivningar för Office 365:

Office 365-tjänstbeskrivningar

Det finns inget direkt sätt att migrera från SharePoint 2007 till SharePoint Online. Flyttar till SharePoint Online görs manuellt. Om du uppgraderar till SharePoint Server 2013 eller SharePoint Server 2016 kanske flytten också innebär att du använder SharePoint-migrerings-API:t (för att till exempel migrera information till OneDrive för företag).

Fördelar med Online

Nackdelar med Online

Microsoft tillhandahåller SPO-maskinvara och all maskinvaruadministration.

De tillgängliga funktionerna kan skilja sig åt mellan SharePoint Server lokalt och SPO.

Du är global administratör för prenumerationen och kan tilldela administratörer till SPO-webbplatserna.

Vissa åtgärder som är tillgängliga för en servergruppsadministratör i SharePoint Server lokalt ingår inte (eller är inte nödvändiga) i administratörsrollen för SharePoint i Office 365.

Microsoft tillämpar korrigeringar, lösningar och uppdateringar för underliggande maskinvara och programvara.

Eftersom det inte finns åtkomst till det underliggande filsystemet i tjänsten, är vissa anpassningar begränsade.

Microsoft publicerar serviceavtal (SLA) och agerar snabbt för att lösa problem på tjänstnivå.

Säkerhetskopiering och återställning och andra liknande alternativ är automatiserade i tjänsten i SharePoint Online – säkerhetskopior skrivs över om de inte används.

Säkerhetstestning och serverprestandajustering utförs kontinuerligt i tjänsten av Microsoft.

Ändringar i användargränssnittet och andra SharePoint-funktioner installeras av tjänsten och kan behöva aktiveras eller inaktiveras.

Office 365 uppfyller många branschstandarder: Efterlevnad i Office 365.

FastTrack-hjälp för migrering är begränsad. Mer information finns i Vanliga frågor och svar om migreringserbjudandet för SharePoint 2013.

Mycket av uppgraderingen sker manuellt eller via SPO-migrerings-API:t som beskrivs i Översikt över innehållsmigrering i SharePoint Online och OneDrive.

Varken Microsofts supporttekniker eller anställda i datacentret har obegränsad administratörsåtkomst till din prenumeration.

Det kan tillkomma kostnader om maskinvaruinfrastrukturen måste uppgraderas för att kunna användas med den senare versionen av SharePoint, eller om en sekundär servergrupp krävs för uppgraderingen.

Partner kan hjälpa till med engångsjobbet att migrera dina data till SharePoint Online.

Online-produkter uppdateras automatiskt i tjänsten, vilket innebär att även om funktioner kanske föråldras finns det inte något faktiskt slut på livscykeln.

Om du har bestämt dig för att skapa en ny Office 365-webbplats och manuellt flytta data till den efter behov, kan du läsa om dina Office 365-alternativ här:

Alternativ för Office 365-abonnemang

Uppgradera SharePoint Server lokalt

Det finns historiskt sett inget sätt att hoppa över versioner i SharePoint-uppgraderingar, åtminstone inte sedan versionen SharePoint Server 2016 släpptes. Det innebär att uppgraderingar följer på varandra:

SharePoint 2007 | SharePoint Server 2010 | SharePoint Server 2013 | SharePoint Server 2016

Om du ska följa hela processen från SharePoint 2007 till SharePoint Server 2016 innebär det betydande investeringar i tid och kostnader när det gäller uppgraderad maskinvara (observera att även SQL-servrar måste uppgraderas), programvara och administration. Anpassningar måste uppgraderas eller tas bort beroende på hur kritisk funktionen är.

Obs!: Det är möjligt att ha kvar din föråldrade SharePoint 2007-servergrupp, installera en SharePoint Server 2016-servergrupp på ny maskinvara (så att de separata servergrupperna körs sida vid sida) och sedan planera och utföra en manuell migrering av innehåll (till exempel för att ladda ned och på nytt ladda upp innehåll). Du bör vara medveten om vissa fallgropar vid manuell migrering (till exempel när du flyttar dokument och konto för senaste ändring ersätts av alias för det konto som utför den manuella flytten) och det arbete som måste göras i förväg (till exempel återskapa webbplatser, underwebbplatser, behörigheter och liststrukturer). Du bör återigen tänka på vilka data som du kan arkivera, eller inte längre behöver, en åtgärd som kan minska konsekvenserna av migreringen.
Oavsett hur du gör är det bra att rensa din miljö innan du uppgraderar. Se till att din befintliga servergrupp fungerar innan du uppgraderar, och (absolut) innan du inaktiverar den!

Kom ihåg att granska processen för i vilken ordning uppgraderingar kan och inte kan göras:

Om du har anpassningar är det viktigt att du har planerat för varje steg i uppgraderingen i migreringsprocessen:

Fördelar med lokalt

Nackdelar med lokalt

Fullständig kontroll över alla aspekter av SharePoint-servergruppen, allt från servermaskinvara och uppåt.

Alla avbrott och korrigeringar ansvarar ditt företag för (kan ske med betald Microsoft-support om produkten inte är i slutet av livscykeln):

Fullständig funktionsuppsättning i SharePoint Server lokalt med alternativet att ansluta lokala servergrupper till en SharePoint Online-prenumeration via hybrid.

Uppgraderingar, korrigeringar, säkerhetskorrigeringar och allt underhåll av SharePoint Server hanteras lokalt.

Fullständig åtkomst för större anpassning.

Efterlevnadsstandarder som stöds av Office 365 måste konfigureras manuellt i den lokala miljön.

Säkerhetstestning och serverprestandajustering utförs lokalt (är under din kontroll).

Office 365 kan göra funktioner tillgängliga för SharePoint Online som inte fungerar tillsammans med SharePoint Server lokalt

Partner kan hjälpa till med migrering av data till nästa version av SharePoint Server (och vidare till nästa).

Dina SharePoint Server-webbplatser använder inte automatiskt SSL-/TLS-certifikat som är fallet i SharePoint Online.

Fullständig kontroll över namnkonventioner, säkerhetskopiering och återställning och andra liknande alternativ i SharePoint Server lokalt.

SharePoint Server lokalt påverkas av produkternas livscykler.

Uppgraderingsresurser

Börja med att ta reda på att du uppfyller maskinvaru- och programvarukraven och följ sedan lämpliga uppgraderingsmetoder.

Skapa en SharePoint-hybridlösning mellan SharePoint Online och en lokal miljö

Om svaret på dina behov för migrering ligger någonstans mitt emellan den lokala miljön som du kontrollerar själv, och den lägre ägandekostnaden som erbjuds med SharePoint Online, kan du ansluta SharePoint Server 2013- eller 2016-servergrupper till SharePoint Online via hybrider. Läs mer om SharePoint-hybridlösningar

Om du tror att en SharePoint Server-hybridservergrupp kan ge fördelar för ditt företag bör du läsa mer om de befintliga hybridtyperna och hur du konfigurerar anslutningen mellan din lokala SharePoint-servergrupp och Office 365-prenumerationen.

Ett bra sätt att se hur detta fungerar är genom att skapa en utvecklar-/testmiljö för Office 365. När du har en utvärderingsversion eller har köpt en Office 365-prenumeration kan du skapa webbplatssamlingar, webbplatser och dokumentbibliotek i SharePoint Online, till vilka du kan migrera data (antingen manuellt genom användning av migrerings-API:t eller – om du vill migrera Min webbplats-innehållet till OneDrive för företag – genom hybridguiden).

Obs!: Kom ihåg att din SharePoint 2007-servergrupp måste uppgraderas, lokalt, till antingen SharePoint Server 2013 eller SharePoint Server 2016 för att du ska kunna använda hybridalternativet

Närliggande information

Felsöka och återuppta uppgraderingen (Office SharePoint Server 2007)
Felsöka uppgraderingsproblem (SharePoint Server 2010)
Felsöka uppgraderingsproblem för databasen i SharePoint 2013
Söka efter Microsoft-partner som kan hjälpa dig med uppgraderingen
Planera uppgraderingen för Office 2007-servrar

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×