SharePoint Online: programvarubegränsningar och andra begränsningar

Läs mer om begränsningar som antal användare, lagringskvoter och filstorlekar för att få ut mesta möjliga av SharePoint.

Obs!: Utvärderingsabonnemang på SharePoint och förhandsgranskningswebbplatser kan skilja sig åt, men beskrivs inte här.

SharePoint Online kan ingå i ett Office 365-abonnemang eller går att köpa som ett fristående abonnemang, exempelvis SharePoint Online (abonnemang 1) eller SharePoint Online (abonnemang 2). De olika abonnemangen inkluderar olika SharePoint Online-erbjudanden.

Obs!:  I Office 365-abonnemang hanteras programvarubegränsningar för SharePoint Online avskilt från utrymmesbegränsningar för lagring av postlådor. Begränsningar av postlådelagring konfigureras och hanteras i Exchange Online. Mer information om hantering av postlådebegränsningar i Exchange finns i Postlådetyper och lagringsbegränsningar för mottagare.

Obs!: Alla Office 365-abonnemang innehåller SharePoint Online-tjänsten, men inte alla abonnemang har stöd för alla SharePoint-funktioner. Mer information om SharePoint-funktionens tillgänglighet och SharePoint Online-tjänsten i Office 365 finns i Beskrivningar av SharePoint Online-tjänsten.

Begränsningar i SharePoint Online i Office 365-prenumerationer

De tabeller som visas här innehåller aktuella SharePoint Online-abonnemang och SharePoint Online för Office 365 Midsize Business, Office 365 Small Business och Office 365 Small Business Premium som inte längre finns att köpa. Begränsningar anges för de kunder som fortfarande använder de här abonnemangen.

Följande abonnemangserbjudanden har gemensamma gränser och begränsningar:

  • Microsoft Office 365 Enterprise-prenumerationer (E1–E4)

  • Microsoft Office 365 Education-prenumerationer (E2–E4)

  • Microsoft Office 365 Kiosk-prenumerationer (K1–K2)

  • Fristående SharePoint Online-prenumerationer (1 och 2).

Skillnaderna beskrivs i följande tabell.

FUNKTION

OFFICE 365 ENTERPRISE-ABONNEMANG

(INKLUSIVE E1-E4, E2-E4, G1-G4 OCH SHAREPOINT ONLINE-ABONNEMANG 1 OCH 2

OFFICE 365 KIOSK-ABONNEMANG (ENTERPRISE)

Lagring per användare (räknas med i innehavarens sammanlagda lagring)

0,5 GB per användare som ingår i prenumerationen.

Noll (0).

Licensierade Kiosk-användare räknas inte med i innehavarens grundläggande lagring.

Grundläggande lagringsutrymme per innehavare

1 TB + 0,5 GB per användare som har prenumeration + extrautrymme som köps till.

Du kan köpa en obegränsad mängd ytterligare lagringsutrymme.

10 GB plus extrautrymme som köps till.

Du kan köpa en obegränsad mängd ytterligare lagringsutrymme.

Ytterligare lagringsutrymme (per GB/månad) – ingen minimigräns

Mer information om att köpa lagring finns i Ändra lagringsutrymme i ditt abonnemang.

Mer information om att köpa lagring finns i Ändra lagringsutrymme i ditt abonnemang.

Tröskelvärde för listvy i webbplatsbibliotek eller listor

Max. 5 000 objekt per vy (utan index) och 12 uppslagskolumner per vy. Mer information finns i Hantera stora listor och bibliotek i Office 365.

Max. 5 000 objekt per vy (utan index) och 12 uppslagskolumner per vy. Mer information finns i Hantera stora listor och bibliotek i Office 365.

Termer i termlagring

200 000

200 000

Lagringsbegränsning för webbplatssamlingar

Upp till 25 TB per webbplatssamling.

Upp till 25 TB per webbplatssamling.

Informationsarbetare (abonnemang K1-K2) kan inte administrera SharePoint-webbplatssamlingar. Det behövs en licens för minst ett Enterprise-abonnemang för att hantera webbplatssamlingar på offentliga datorer.

Webbplatssamlingar per innehavare

500 000 webbplatssamlingar (utöver personliga webbplatser).

500 000 webbplatssamlingar.

Underwebbplatser

Upp till 2 000 underwebbplatser rekommenderas per webbplatssamling

Upp till 2 000 underwebbplatser rekommenderas per webbplatssamling

Fillagring för Office 365-grupper

Lagring av gruppfiler har samma lagrings- och uppladdningsgränser som den övre lagringsgränsen för en webbplatssamling.

Lagring av gruppfiler har samma lagrings- och uppladdningsgränser som den övre lagringsgränsen för en webbplatssamling.

Standardlagring för offentlig webbplats

5 GB

En SharePoint-administratör kan tilldela upp till 1 TB (den övre gränsen för en webbplatssamling).

5 GB

En SharePoint-administratör kan tilldela upp till 1 TB (den övre gränsen för en webbplatssamling).

Informationsarbetare (abonnemang K1-K2) kan inte administrera SharePoint-webbplatssamlingar. Det behövs en licens för minst ett Enterprise-abonnemang för att hantera webbplatssamlingar på offentliga datorer.

Begränsningar för filöverföring

10 GB per fil för uppladdning via drag och släpp. Alla andra metoder för uppladdning har en begränsning på 2 GB.

10 GB per fil för uppladdning via drag och släpp. Alla andra metoder för uppladdning har en begränsning på 2 GB.

Storleksgräns för bifogad fil

250 MB

250 MB

Synkroniseringsgränser

5 000 objekt i webbplatsbibliotek, inklusive filer och mappar.

5 000 objekt i webbplatsbibliotek, inklusive filer och mappar.

Maximalt antal användare per innehavare

1 till över 500 000

Obs!: Om organisationen har fler än 500 000 användare ber vi dig kontakta Microsoft och diskutera behovet i detalj.

1 till över 500 000

Obs!: Om organisationen har fler än 500 000 användare ber vi dig kontakta Microsoft och diskutera behovet i detalj.

Maximalt antal inbjudna externa användare

Det finns ingen gräns för antalet externa användare som du kan bjuda in till dina SharePoint Online-webbplatssamlingar. Mer information finns i avsnittet Hantera extern delning i SharePoint Online-miljön.

Det finns ingen gräns för antalet externa användare som du kan bjuda in till dina SharePoint Online-webbplatssamlingar. Mer information finns i avsnittet Hantera extern delning i SharePoint Online-miljön.

Viktigt!: Det är lämpligt att hålla reda på papperskorgen och regelbundet tömma den. Papperskorgens innehåll omfattas av innehavarens lagringskvot. Om t.ex. papperskorgen på en webbplats innehåller 25 GB så minskas det tillgängliga utrymmet med den mängden.

I följande tabell beskrivs begränsningarna för SharePoint Online i Office 365 Business Essentials och Office 365 Business Premium.

Obs!: SharePoint Online stöds inte i Office 365 Business.

FUNKTION

BESKRIVNING

Lagring per användare (räknas in i den sammanlagda lagringen i hela SharePoint-miljön eller -klientorganisationen)

0,5 GB per användare som ingår i prenumerationen.

Grundläggande lagringsutrymme per innehavare

1 TB + 0,5 GB per användare som har prenumeration + extrautrymme som köps till.

Du kan köpa en obegränsad mängd ytterligare lagringsutrymme.

Ytterligare lagringsutrymme (per GB/månad) – ingen minimigräns

Mer information om att köpa lagring finns i Ändra lagringsutrymme i ditt abonnemang.

Viktigt!: Du kan inte köpa ytterligare lagringsutrymme för en utvärderingsprenumeration.

Tröskelvärde för listvy i webbplatsbibliotek, inklusive filer och mappar

Max. 5 000 objekt per vy (utan index) och 12 uppslagskolumner per vy. Mer information finns i Hantera stora listor och bibliotek i Office 365.

Termer i termlagring

200 000

Webbplatssamlingar per innehavare

500 000 webbplatssamlingar (utöver personliga webbplatser).

Underwebbplatser

Upp till 2 000 underwebbplatser per webbplatssamling

Lagring för personlig webbplats

1 TB per användare så snart etableringen har skett.

Personlig webbplatslagring gäller för den enskilda användarens OneDrive för företag-bibliotek och personliga nyhetsfeed. Det här utrymmet räknas separat och räknas inte med i innehavarens sammanlagda utrymmestilldelning.

Mer information om OneDrive för företag finns i Ytterligare information om OneDrive for Business-begränsningar längre ned i den här artikeln.

Grupplagring i Office 365

Lagring av gruppfiler har samma lagrings- och uppladdningsgränser som den övre lagringsgränsen för en webbplatssamling.

Grupper kan automatiskt hämta från den tillgängliga delade SharePoint Online-lagringen för alla webbplatssamlingar.

Lagringsbegränsning för webbplatssamlingar

Upp till 25 TB per webbplatssamling.

SharePoint-administratörer kan ange lagringsbegränsningar för webbplatssamlingar och webbplatser. Om du anger kvotgränsen manuellt är minsta lagringsfördelningsgränsen per webbplats 1 GB.

Begränsningar för filöverföring

10 GB per fil för uppladdning via drag och släpp. Alla andra metoder för uppladdning har en begränsning på 2 GB.

Storleksgräns för bifogad fil

250 MB

Synkroniseringsgränser

5 000 objekt i webbplatsbibliotek, inklusive filer och mappar.

Antal användare

Upp till 300 användare

Maximalt antal inbjudna externa användare

Det finns ingen gräns för antalet externa användare som du kan bjuda in till dina SharePoint Online-webbplatssamlingar. Mer information finns i avsnittet Hantera extern delning i SharePoint Online-miljön

Viktigt!: Det är lämpligt att hålla reda på papperskorgen och regelbundet tömma den. Papperskorgens innehåll omfattas av innehavarens lagringskvot. Om t.ex. papperskorgen på en webbplats innehåller 5 GB så minskas det tillgängliga utrymmet med den mängden.

Överst på sidan

Office 365 Midsize Business

Tabellen nedan visar programvarubegränsningar och andra begränsningar för SharePoint Online i Office 365 Midsize Business.

Det här abonnemanget är inte längre tillgängligt. I Byta till ett annat Office 365-abonnemang eller annan Office 365-prenumeration finns information om hur du uppdaterar ditt abonnemang till något av de nya abonnemangen.

FUNKTION

BESKRIVNING

Lagring per användare (räknas med i innehavarens sammanlagda lagring)

0,5 GB per användare som ingår i prenumerationen.

Grundläggande lagringsutrymme per innehavare

1 TB + 0,5 GB per användare som ingår i prenumerationen.

Det går att köpa upp till maximalt 20 TB extrautrymme.

Ytterligare lagring till en kostnad per GB per månad.

Mer information om att köpa lagring finns i Ändra lagringsutrymme i ditt abonnemang.

Viktigt!: Du kan inte köpa ytterligare lagringsutrymme för en utvärderingsprenumeration.

Kvot för webbplatssamling

Upp till 1 TB per webbplatssamling.

Webbplatssamlingar per innehavare

20 webbplatssamlingar (utöver personliga webbplatser).

Underwebbplatser

Upp till 2 000 underwebbplatser rekommenderas per webbplatssamling.

Grupplagring i Office 365

Lagring av gruppfiler har samma lagrings- och uppladdningsgränser som den övre lagringsgränsen för en webbplatssamling.

Standardlagring för offentlig webbplats

5 GB

En SharePoint-administratör kan tilldela upp till 1 TB (den övre gränsen för en webbplatssamling).

Begränsningar för filöverföring

10 GB per fil för uppladdning via drag och släpp. Alla andra metoder för uppladdning har en begränsning på 2 GB.

Synkroniseringsgränser

5 000 objekt i webbplatsbibliotek, inklusive filer och mappar.

Antal användare

1–250 användare

Maximalt antal inbjudna externa användare

Det finns ingen gräns för antalet externa användare som du kan bjuda in till dina SharePoint Online-webbplatssamlingar. Mer information finns i avsnittet Hantera extern delning i SharePoint Online-miljön

Office 365 Small Business och Small Business Premium

SharePoint Online i Office 365 Small Business och Office 365 Small Business Premium omfattas av samma gränser och begränsningar, som beskrivs i följande tabell.

Det här abonnemanget är inte längre tillgängligt. I Byta till ett annat Office 365-abonnemang eller annan Office 365-prenumeration finns information om hur du uppdaterar ditt abonnemang till något av de nya abonnemangen.

FUNKTION

BESKRIVNING

Webbplatssamlingar per innehavare

En webbplatssamling per innehavare.

Sammanlagt tillgängligt lagringsutrymme per innehavare

1 TB.

Underwebbplatser

Upp till 2 000 underwebbplatser per webbplatssamling

Grupplagring i Office 365

Lagring av gruppfiler har samma lagrings- och uppladdningsgränser som den övre lagringsgränsen för en webbplatssamling.

Standardlagring för offentlig webbplats

5 GB En SharePoint-administratör kan tilldela upp till 1 TB (den övre gränsen för en webbplatssamling).

Begränsningar för filöverföring

10 GB per fil för uppladdning via drag och släpp. Alla andra metoder för uppladdning har en begränsning på 2 GB.

Synkroniseringsgränser

5 000 objekt i webbplatsbibliotek, inklusive filer och mappar.

Antal användare

1–25 användare

Maximalt antal inbjudna externa användare

Det finns ingen gräns för antalet externa användare som du kan bjuda in till dina SharePoint Online-webbplatssamlingar. Mer information finns i avsnittet Hantera extern delning i SharePoint Online-miljön

Viktigt!: Det är lämpligt att hålla reda på papperskorgen och regelbundet tömma den. Papperskorgens innehåll omfattas av innehavarens lagringskvot. Om t.ex. papperskorgen på en webbplats innehåller 25 GB så minskas det tillgängliga utrymmet med den mängden.

Överst på sidan

Det finns även begränsningar för webbplatselementen på en SharePoint Online-webbplats. Här följer några exempel:

  • Begränsningar av listor och bibliotek    Olika typer av kolumner har olika begränsningar. Om du t.ex. har kolumner som innehåller en enda textrad kan du använda upp till 276 kolumner i en lista.

  • Sidbegränsningar    Du kan lägga till upp till 25 webbdelar i en wiki eller på en webbsida.

  • Säkerhetsbegränsningar    Begränsningarna skiljer sig åt mellan säkerhetsfunktionerna. Till exempel får en enskild användare ingå i högst 5 000 säkerhetsgrupper.

Det finns för många specifika element för de föregående webbplatselementen för att de ska kunna tas upp här, men du kan läsa mer om dem i TechNet-artikeln Programvarubegränsningar för SharePoint 2013. I den här länkade artikeln är det bara avsnitten om list- och biblioteksbegränsningar, sidbegränsningar och säkerhetsbegränsningar som gäller för SharePoint Online.

Varning!: Funktionsspecifik information i TechNet-artikeln stämmer eventuellt inte för den här versionen av SharePoint Online.

Överst på sidan

För information om detta:

Gå hit :

Begränsningar av Office 365-anslutningar

Mer information om överväganden kring Internetbandbredd, portar och protokoll för Office 365-abonnemang finns i Portar och protokoll för Office 365.

Funktioners tillgänglighet i SharePoint

Mer information om SharePoint-funktioners tillgänglighet och SharePoint Online-tjänsten i Office 365 finns i Beskrivningar av SharePoint Online-tjänsten.

Sökbegränsningar för SharePoint Online

Mer information om sökbegränsningar för SharePoint Online finns i Sökbegränsningar för SharePoint Online.

Restriktioner och begränsningar för OneDrive för företag

Om du vill ha mer information om restriktioner och begränsningar när du använder synkroniseringsklienten för OneDrive för företag (Groove.exe) läser du Restriktioner och begränsningar när du synkroniserar SharePoint-bibliotek till din dator via OneDrive för företag.

Om du vill ha mer information om restriktioner och begränsningar när du använder nästa generations synkroniseringsklient för OneDrive för företag (Onedrive.exe) läser du Restriktioner och begränsningar när du synkroniserar OneDrive för företag-bibliotek via OneDrive för företag.

I Vilken OneDrive-synkroniseringsklient använder jag? finns information om hur du fastställer vilken OneDrive för företag-synkroniseringsklient du använder.

Mobila enheter

Mer information om hur du öppnar en SharePoint Online-webbplats på en mobil enhet finns i Använda en mobil enhet när du arbetar med SharePoint Online-webbplatser.

Filtyper

Mer information om vilka filtyper som inte kan läggas till i listor finns i Typer av filer som inte kan läggas till i en lista eller ett bibliotek.

Online-URL:er

Mer information om SharePoint Online-adresser finns i URL:er och IP-adresser för SharePoint Online.

Webbplatsspråk

Mer information om hur du konfigurerar språk på webbplatser finns i Ändra inställningar för språk och region.

Planera och distribuera SharePoint Online

Ändra lagringsutrymme

Ändra lagringsutrymme för din prenumeration.

Viktigt!: Du kan inte köpa ytterligare lagringsutrymme för en utvärderingsprenumeration.

Senast uppdaterad

Vad har ändrats?

8 augusti 2016

Ändrade uppladdningsinformation för fil till: 10 GB per fil för uppladdning via drag och släpp. Alla andra metoder för uppladdning har en begränsning på 2 GB.

16 februari 2016

Uppdaterad information för nya begränsningar.

17 oktober 2014

Uppdaterad information för nya artiklar.

26 augusti 2014

Storleksgräns för bifogad för alla artiklar.

Överst på sidan

Dela Facebook Facebook Twitter Twitter E-post E-post

Hade du nytta av den här informationen?

Bra! Andra synpunkter?

Hur kan vi förbättra den?

Tack för din feedback!

×