SharePoint Online- och OneDrive för företag: programvara gränser och begränsningar

Viktigt!  Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

I den här artikeln beskrivs några viktiga begränsningar som kan vara bra att känna till för olika SharePoint Online-prenumerationer i Office 365. Till exempel innehåller den information om antal användare som stöds, lagringskvoter och begränsningar av filstorlekar, samt även begränsningar för avgiftsbelagda prenumerationer. Det kan finnas andra begränsningar för utvärderingsprenumerationer och SharePoint Online-förhandsvisningssidor.

Obs!  I Office 365-abonnemang hanteras programvarubegränsningar för SharePoint Online avskilt från utrymmesbegränsningar för lagring av postlådor. Begränsningar av postlådelagring konfigureras och hanteras i Exchange Online. Mer information om hantering av postlådebegränsningar i Exchange finns i Postlådetyper och lagringsbegränsningar för mottagare.

Den här artikeln innehåller följande avsnitt

Funktioners tillgänglighet i SharePoint Online

Begränsningar i SharePoint Online i Office 365-abonnemang

Begränsningar av webbplatselement i SharePoint Online

Ytterligare information om OneDrive for Business-begränsningar

Ytterligare resurser

Funktioners tillgänglighet i SharePoint Online

Behöver du hjälp att välja en SharePoint-lösning som passar organisationens krav?

SharePoint Online kan ingå i ett Office 365-abonnemang eller går att köpa som ett fristående abonnemang, exempelvis SharePoint Online (abonnemang 1) eller SharePoint Online (abonnemang 2). De olika abonnemangen inkluderar olika SharePoint Online-erbjudanden.

Det går att välja det abonnemang som passar bäst för organisationens behov. Varje person med åtkomst till SharePoint Online-tjänsten måste vara tilldelad till ett abonnemang.

Mer information om SharePoint-funktionens tillgänglighet och SharePoint Online-tjänsten i Office 365 finns i Beskrivningar av SharePoint Online-tjänsten.

Överst på sidan

Begränsningar i SharePoint Online i Office 365-prenumerationer

Observera att SharePoint Online för Office 365 Midsize Business, Office 365 Small Business och Office 365 Small Business Premium inte längre går att köpa. Begränsningarna ingår dock fortfarande här för de kunder som använder de abonnemangen.

Begränsningar för SharePoint Online i Office 365 Business Essentials och Office 365 Business Premium

I följande tabell beskrivs begränsningarna för SharePoint Online i Office 365 Business Essentials och Office 365 Business Premium.

FUNKTION

BESKRIVNING

Lagring per användare (räknas med i innehavarens sammanlagda lagring)

500 megabyte (MB) per användare som ingår i prenumerationen.

Ytterligare lagringsutrymme (per GB/månad) – ingen minimigräns

Mer information om att köpa lagring finns i Ändra lagringsutrymme i ditt abonnemang.

Viktigt!  Du kan inte köpa ytterligare lagringsutrymme för en utvärderingsprenumeration.

Grundläggande lagringsutrymme per innehavare

10 GB + 500 MB per användare som ingår i prenumerationen plus extrautrymme som köps till.

Om organisationen t.ex. har 10 000 användare är den grundläggande utrymmestilldelningen cirka 5 TB (10 GB + 500 MB * 10 000 användare).

Du kan köpa en obegränsad mängd ytterligare lagringsutrymme.

Lagringsbegränsning för webbplatssamlingar

Upp till 1 TB per webbplatssamling. (25 GB i utvärderingsprenumerationen).

SharePoint-administratörer kan ange lagringsbegränsningar för webbplatssamlingar och webbplatser. Minsta tilldelningsbara lagringsutrymme är 100 MB per webbplatssamling.

Tröskelvärde för listvy i webbplatsbibliotek, inklusive filer och mappar

Du kan synkronisera upp till 5 000 objekt i webbplatsbibliotek, inklusive filer och mappar. Mer information om hur du arbetar med ett stort antal objekt finns i Hantera stora listor och bibliotek i Office 365.

Webbplatssamlingar per innehavare

500 000 webbplatssamlingar (utöver personliga webbplatser).

Underwebbplatser

Upp till 2 000 underwebbplatser per webbplatssamling

Lagring för personlig webbplats

1 TB per användare så snart etableringen har skett.

Personlig webbplatslagring gäller för den enskilda användarens OneDrive för företag-bibliotek och personliga nyhetsfeed. Det här utrymmet räknas separat och räknas inte med i innehavarens sammanlagda utrymmestilldelning.

Mer information om OneDrive för företag finns i Ytterligare information om OneDrive for Business-begränsningar längre ned i den här artikeln.

Grupplagring i Office 365

Gruppdokumentbiblioteket har upp till 1 TB lagringskapacitet och möjlighet till överföring av filer på upp till 2 GB.

Grupper kan automatiskt hämta från den tillgängliga delade SharePoint Online-lagringen för alla webbplatssamlingar.

Lagringsbegränsning för webbplatssamlingar

Upp till 1 TB per webbplatssamling. (25 GB i utvärderingsprenumerationen).

SharePoint-administratörer kan ange lagringsbegränsningar för webbplatssamlingar och webbplatser. Minsta tilldelningsbara lagringsutrymme är 100 MB per webbplatssamling.

Begränsningar för filöverföring

2 GB per fil.

Storleksgräns för bifogad fil

250 MB

Synkroniseringsgränser

Du kan synkronisera upp till 20 000 objekt i OneDrive för företag-biblioteket, inklusive filer och mappar.

5 000 objekt i webbplatsbibliotek, inklusive filer och mappar.

Antal användare

Upp till 300 användare

Maximalt antal inbjudna externa användare

Det finns ingen gräns för antalet externa användare som du kan bjuda in till dina SharePoint Online-webbplatssamlingar. Mer information finns i avsnittet Hantera extern delning i SharePoint Online-miljön

När du tar del av informationen i tabellen ovan bör du tänka på att en del av de här värdena kan påverkas av de grundläggande lagringsbegränsningarna för Office 365 Business Essentials och Office 365 Business Premium (10 GB + 500 MB per användare i abonnemanget). Exempel: Även om SharePoint Online för de här abonnemangen har en begränsning på 1 TB per webbplatssamling kanske din innehavare inte har tillräckligt med tillgängligt lagringsutrymme för en webbplatssamling på 1 TB.

Viktigt!  Det är lämpligt att hålla reda på papperskorgen och regelbundet tömma den. Papperskorgens innehåll omfattas av innehavarens lagringskvot. Om t.ex. papperskorgen på en webbplats innehåller 5 GB så minskas det tillgängliga utrymmet med den mängden.

Överst på sidan

Begränsningar i SharePoint Online i Office 365 Enterprise, Office 365 Education och Office 365 för myndigheter

Följande abonnemangserbjudanden har gemensamma gränser och begränsningar:

  • Microsoft Office 365 Enterprise-prenumerationer (E1–E4)

  • Microsoft Office 365-prenumerationer för myndigheter (G1–G4)

  • Microsoft Office 365 Education-prenumerationer (E2–E4)

  • Microsoft Office 365 Kiosk-prenumerationer (K1–K2)

  • Fristående SharePoint Online-prenumerationer (1 och 2).

Följande tabell beskriver skillnaderna.

FUNKTION

OFFICE 365 ENTERPRISE-ABONNEMANG

(INKLUSIVE E1-E4, E2-E4, G1-G4 OCH SHAREPOINT ONLINE-ABONNEMANG 1 OCH 2

OFFICE 365 KIOSK-ABONNEMANG (ENTERPRISE OCH FÖR MYNDIGHETER K1–K2)

Lagring per användare (räknas med i innehavarens sammanlagda lagring)

500 megabyte (MB) per användare som ingår i prenumerationen.

Noll (0).

Licensierade Kiosk-användare räknas inte med i innehavarens grundläggande lagring.

Ytterligare lagringsutrymme (per GB/månad) – ingen minimigräns

Mer information om att köpa lagring finns i Ändra lagringsutrymme i ditt abonnemang.

Viktigt!   You can’t buy additional storage for a trial subscription.

To buy storage, see Change storage space for your subscription.

Viktigt!  Du kan inte köpa ytterligare lagringsutrymme för en utvärderingsprenumeration.

Grundläggande lagringsutrymme per innehavare

10 GB + 500 MB per användare som ingår i prenumerationen plus extrautrymme som köps till.

Om organisationen t.ex. har 10 000 användare är den grundläggande utrymmestilldelningen cirka 5 TB (10 GB + 500 MB * 10 000 användare).

Du kan köpa en obegränsad mängd ytterligare lagringsutrymme.

Viktigt!  Om du har en Government Community Cloud-prenumeration kan du köpa ytterligare lagringsutrymme upp till 25 TB.

10 GB plus extrautrymme som köps till.

Du kan köpa en obegränsad mängd ytterligare lagringsutrymme.

Viktigt!  Om du har en Government Community Cloud-prenumeration kan du köpa ytterligare lagringsutrymme upp till 25 TB.

Lagringsbegränsning för webbplatssamlingar

Upp till 1 TB per webbplatssamling. (25 GB i utvärderingsprenumerationen).

SharePoint-administratörer kan ange lagringsbegränsningar för webbplatssamlingar och webbplatser. Minsta tilldelningsbara lagringsutrymme är 100 MB per webbplatssamling.

Upp till 1 TB per webbplatssamling. (25 GB i utvärderingsprenumerationen.) SharePoint-administratörer kan ange lagringsbegränsningar för webbplatssamlingar och webbplatser. Minsta tilldelningsbara lagringsutrymme är 100 MB per webbplatssamling.

Viktigt!  Om du har en Government Community Cloud-prenumeration är gränsen 100 GB.

Informationsarbetare (abonnemang K1-K2) kan inte administrera SharePoint-webbplatssamlingar. Det behövs en licens för minst ett Enterprise-abonnemang för att hantera webbplatssamlingar på offentliga datorer.

Tröskelvärde för listvy i webbplatsbibliotek, inklusive filer och mappar

Du kan synkronisera upp till 5 000 objekt i webbplatsbibliotek, inklusive filer och mappar. Mer information om hur du arbetar med ett stort antal objekt finns i Hantera stora listor och bibliotek i Office 365

Du kan synkronisera upp till 5 000 objekt i webbplatsbibliotek, inklusive filer och mappar. Mer information om hur du arbetar med ett stort antal objekt finns i Hantera stora listor och bibliotek i Office 365

Webbplatssamlingar per innehavare

500 000 webbplatssamlingar (utöver personliga webbplatser).

500 000 webbplatssamlingar.

Underwebbplatser

Upp till 2 000 underwebbplatser per webbplatssamling

Upp till 2 000 underwebbplatser per webbplatssamling

Lagring för personlig webbplats

1 TB per användare så snart etableringen har skett.

Personlig webbplatslagring gäller för den enskilda användarens OneDrive för företag-bibliotek och personliga nyhetsfeed. Det här utrymmet räknas separat och räknas inte med i innehavarens sammanlagda utrymmestilldelning.

Mer information om OneDrive för företag finns i Ytterligare information om OneDrive for Business-begränsningar längre ned i den här artikeln.

Inte tillgängligt.

Grupplagring i Office 365

Gruppdokumentbiblioteket har upp till 1 TB lagringskapacitet och möjlighet till överföring av filer på upp till 2 GB.

Grupper kan automatiskt hämta från den tillgängliga delade SharePoint Online-lagringen för alla webbplatssamlingar.

Gruppdokumentbiblioteket har upp till 1 TB lagringskapacitet och möjlighet till överföring av filer på upp till 2 GB.

Grupper kan automatiskt hämta från den tillgängliga delade SharePoint Online-lagringen för alla webbplatssamlingar.

Standardlagring för offentlig webbplats

5 GB

En SharePoint-administratör kan tilldela upp till 1 TB (den övre gränsen för en webbplatssamling).

5 GB

En SharePoint-administratör kan tilldela upp till 1 TB (den övre gränsen för en webbplatssamling).

Informationsarbetare (abonnemang K1-K2) kan inte administrera SharePoint-webbplatssamlingar. Det behövs en licens för minst ett Enterprise-abonnemang för att hantera webbplatssamlingar på offentliga datorer.

Begränsningar för filöverföring

2 GB per fil.

2 GB per fil.

Storleksgräns för bifogad fil

250 MB

250 MB

Synkroniseringsgränser

Du kan synkronisera upp till 20 000 objekt i OneDrive för företag-biblioteket, inklusive filer och mappar.

5 000 objekt i webbplatsbibliotek, inklusive filer och mappar.

Du kan synkronisera upp till 20 000 objekt i OneDrive för företag-biblioteket, inklusive filer och mappar.

5 000 objekt i webbplatsbibliotek, inklusive filer och mappar.

Maximalt antal användare per innehavare

1 till över 500 000

Obs!  Om organisationen har fler än 500 000 användare ber vi dig kontakta Microsoft och diskutera behovet i detalj.

1 till över 500 000

Obs!  Om organisationen har fler än 500 000 användare ber vi dig kontakta Microsoft och diskutera behovet i detalj.

Maximalt antal inbjudna externa användare

Det finns ingen gräns för antalet externa användare som du kan bjuda in till dina SharePoint Online-webbplatssamlingar. Mer information finns i avsnittet Hantera extern delning i SharePoint Online-miljön.

Det finns ingen gräns för antalet externa användare som du kan bjuda in till dina SharePoint Online-webbplatssamlingar. Mer information finns i avsnittet Hantera extern delning i SharePoint Online-miljön.

När du tar del av informationen i ovanstående tabell bör du tänka på att vissa av värdena kan påverkas av lagringsbegränsningarna för Office 365 Enterprise (10 GB + 500 MB per användare som ingår i abonnemanget). Exempel: Även om SharePoint Online Enterprise har en gräns på 1 TB per webbplatssamling och högst 10 000 webbplatssamlingar, kan det hända att den aktuella innehavaren inte har tillräckligt med tillgängligt utrymme för 10 000 samlingar på 1 TB.

Viktigt!  Det är lämpligt att hålla reda på papperskorgen och regelbundet tömma den. Papperskorgens innehåll omfattas av innehavarens lagringskvot. Om t.ex. papperskorgen på en webbplats innehåller 25 GB så minskas det tillgängliga utrymmet med den mängden.

Överst på sidan

Begränsningar för SharePoint Online i Office 365 Midsize Business

Tabellen nedan innehåller programvarubegränsningarna och andra begränsningar för SharePoint Online i Office 365 Midsize Business.

Det här abonnemanget är inte längre tillgängligt. I Byta till ett annat Office 365-abonnemang eller annan Office 365-prenumeration finns information om hur du uppdaterar ditt abonnemang till något av de nya abonnemangen.

FUNKTION

BESKRIVNING

Lagring per användare (räknas med i innehavarens sammanlagda lagring)

500 megabyte (MB) per användare som ingår i prenumerationen.

Grundläggande lagringsutrymme per innehavare

10 GB + 500 MB per användare som ingår i prenumerationen.

Om organisationen t.ex. har 250 användare är den grundläggande utrymmestilldelningen 135 GB (10 GB + 500 MB * 250 användare).

Det går att köpa upp till maximalt 20 TB extrautrymme.

Ytterligare lagring till en kostnad per GB per månad.

Mer information om att köpa lagring finns i Ändra lagringsutrymme i ditt abonnemang.

Viktigt!  Du kan inte köpa ytterligare lagringsutrymme för en utvärderingsprenumeration.

Kvot för webbplatssamling

Upp till 1 TB per webbplatssamling (25 GB i utvärderingsprenumerationen).

SharePoint-administratörer kan ange lagringsbegränsningar för webbplatssamlingar och webbplatser. Minsta tilldelningsbara lagringsutrymme är 100 MB per webbplatssamling.

Webbplatssamlingar per innehavare

20 webbplatssamlingar (utöver personliga webbplatser).

Underwebbplatser

Upp till 2 000 underwebbplatser per webbplatssamling.

Lagring för personlig webbplats

1 TB per användare så snart etableringen har skett.

Personlig webbplatslagring gäller för den enskilda användarens OneDrive för företag-bibliotek och personliga nyhetsfeed. Det här utrymmet räknas separat och räknas inte med i innehavarens sammanlagda utrymmestilldelning.

Mer information om OneDrive för företag finns i Ytterligare information om OneDrive for Business-begränsningar längre ned i den här artikeln.

Grupplagring i Office 365

Gruppdokumentbiblioteket har upp till 1 TB lagringskapacitet och möjlighet till överföring av filer på upp till 2 GB.

Grupper kan automatiskt hämta från den tillgängliga delade SharePoint Online-lagringen för alla webbplatssamlingar.

Standardlagring för offentlig webbplats

5 GB

En SharePoint-administratör kan tilldela upp till 1 TB (den övre gränsen för en webbplatssamling).

Begränsningar för filöverföring

2 GB per fil.

Storleksgräns för bifogad fil

250 MB

Synkroniseringsgränser

20 000 objekt i OneDrive for Business-bibliotek, inklusive filer och mappar.

5 000 objekt i webbplatsbibliotek, inklusive filer och mappar.

Antal användare

1–250 användare

Maximalt antal inbjudna externa användare

Det finns ingen gräns för antalet externa användare som du kan bjuda in till dina SharePoint Online-webbplatssamlingar. Mer information finns i avsnittet Hantera extern delning i SharePoint Online-miljön

När du tar del av informationen i ovanstående tabell bör du tänka på att vissa av dessa värden kan påverkas av lagringsbegränsningarna för Office 365 för Midsize Business (10 GB + 500 MB per användare som ingår i prenumerationen). Exempel: Även om SharePoint Online för Midsize Business har en gräns på 1 TB per webbplatssamling och maximalt 20 webbplatssamlingar kan det hända att den aktuella innehavaren saknar tillgängligt utrymme för 20 samlingar på 1 TB.

Viktigt!  Det är lämpligt att hålla reda på papperskorgen och regelbundet tömma den. Papperskorgens innehåll omfattas av innehavarens lagringskvot. Om t.ex. papperskorgen på en webbplats innehåller 25 GB så minskas det tillgängliga utrymmet med den mängden.

Överst på sidan

Begränsningar i SharePoint Online i Office 365 Small Business

SharePoint Online i Office 365 Small Business och Office 365 Small Business Premium omfattas av samma begränsningar. De begränsningarna beskrivs i följande tabell.

Det här abonnemanget är inte längre tillgängligt. I Byta till ett annat Office 365-abonnemang eller annan Office 365-prenumeration finns information om hur du uppdaterar ditt abonnemang till något av de nya abonnemangen.

FUNKTION

BESKRIVNING

Lagring per användare (räknas med i innehavarens sammanlagda lagring)

500 megabyte (MB) per användare som ingår i prenumerationen.

Kvot för webbplatssamling

Upp till 1 TB per webbplatssamling. Minsta tilldelningsbara lagringsutrymme är 100 MB per webbplatssamling.

Webbplatssamlingar per innehavare

En webbplatssamling per innehavare.

Underwebbplatser

Upp till 2 000 underwebbplatser per webbplatssamling

Sammanlagt tillgängligt lagringsutrymme per innehavare

10 GB + 500 MB per användare. Om organisationen t.ex. har 10 användare är den grundläggande utrymmestilldelningen 15 GB (10 GB + 500 MB * 10 användare). Du kan köpa till ytterligare lagring upp till 1 TB.

Lagring för personlig webbplats

1 TB per användare så snart etablering har skett. Utrymmet tilldelas separat och räknas inte med i innehavarens sammanlagda utrymmestilldelning. Personlig webbplatslagring gäller den enskilda användarens OneDrive för företag-bibliotek och personliga nyhetsfeed. Mer information finns i Ytterligare information om OneDrive för företag-begränsningar

Grupplagring i Office 365

Gruppdokumentbiblioteket har upp till 1 TB lagringskapacitet och möjlighet till överföring av filer på upp till 2 GB.

Grupper kan automatiskt hämta från den tillgängliga delade SharePoint Online-lagringen för alla webbplatssamlingar.

Standardlagring för offentlig webbplats

5 GB En SharePoint-administratör kan tilldela upp till 1 TB (den övre gränsen för en webbplatssamling).

Begränsningar för filöverföring

2 GB per fil.

Storleksgräns för bifogad fil

250 MB

Synkroniseringsgränser

20 000 objekt i OneDrive för företag-biblioteket, inklusive filer och mappar. 5 000 objekt i webbplatsbibliotek, inklusive filer och mappar.

Antal användare

1–25 användare

Maximalt antal inbjudna externa användare

Det finns ingen gräns för antalet externa användare som du kan bjuda in till dina SharePoint Online-webbplatssamlingar. Mer information finns i avsnittet Hantera extern delning i SharePoint Online-miljön

När du tar del av informationen i ovanstående tabell bör du hålla i minnet att vissa av dessa värden kan påverkas av lagringsbegränsningarna för Office 365 Small Business (10 GB + 500 MB per användare i abonnemanget). Exempel: Även om SharePoint Online for Small Business har en begränsning på 1 TB per webbplatssamling kanske din innehavare inte har tillräckligt med tillgängligt utrymme för en webbplatssamling på 1 TB.

Begränsningar av webbplatselement i SharePoint Online

Det finns även begränsningar för webbplatselementen på en SharePoint Online-webbplats. Här följer några exempel:

  • Begränsningar av listor och bibliotek    Olika typer av kolumner har olika begränsningar. Om du t.ex. har kolumner som innehåller en enda textrad kan du använda upp till 276 kolumner i en lista.

  • Sidbegränsningar    Du kan lägga till upp till 25 webbdelar i en wiki eller på en webbsida.

  • Säkerhetsbegränsningar    Begränsningarna skiljer sig åt mellan säkerhetsfunktionerna. Till exempel får en enskild användare ingå i högst 5 000 säkerhetsgrupper.

Det finns för många specifika element för de föregående webbplatselementen för att de ska kunna tas upp här, men du kan läsa mer om dem i TechNet-artikeln Programvarubegränsningar för SharePoint 2013. I den här länkade artikeln är det bara avsnitten om list- och biblioteksbegränsningar, sidbegränsningar och säkerhetsbegränsningar som gäller för SharePoint Online.

Varning!  Funktionsspecifik information i TechNet-artikeln stämmer eventuellt inte för den här versionen av SharePoint Online.

Överst på sidan

Ytterligare information om OneDrive för företag-begränsningar

Alla som använder SharePoint Online för Office 365 får ett eget lagringsutrymme på 1 TB för personligt innehåll (100 GB för abonnemang för myndigheter). Bland de personliga webbplatserna finns användarens OneDrive för företag-bibliotek, en papperskorg och information i den personliga nyhetsfeeden.

Alla abonnemang på SharePoint Online för Office 365 har samma tilldelade utrymme för enskilda personliga webbplatser. Den här tilldelningen sker avskilt från tilldelningen åt innehavaren.

Mer information om begränsningar för OneDrive för företag-tilldelning finns i Begränsningar vid användning av Windows synkroniseringsklient för OneDrive för företag.

Ytterligare resurser

För information om detta:

Gå hit :

Begränsningar av Office 365-anslutningar

Mer information om överväganden kring Internetbandbredd, portar och protokoll för Office 365-abonnemang finns i Portar och protokoll för Office 365.

Funktioners tillgänglighet i SharePoint

Mer information om SharePoint-funktioners tillgänglighet och SharePoint Online-tjänsten i Office 365 finns i Beskrivningar av SharePoint Online-tjänsten.

Sökbegränsningar för SharePoint Online

Mer information om sökbegränsningar för SharePoint Online finns i Sökbegränsningar för SharePoint Online.

Mobila enheter

Mer information om hur du öppnar en SharePoint Online-webbplats på en mobil enhet finns i Använda en mobil enhet när du arbetar med SharePoint Online-webbplatser.

Filtyper

Mer information om vilka filtyper som inte kan läggas till i listor finns i Typer av filer som inte kan läggas till i en lista eller ett bibliotek.

Online-URL:er

Mer information om SharePoint Online-adresser finns i URL:er och IP-adresser för SharePoint Online.

Webbplatsspråk

Mer information om hur du konfigurerar språk på webbplatser finns i Ändra inställningar för språk och region.

Planera och distribuera SharePoint Online

Ändra lagringsutrymme

Ändra lagringsutrymme för din prenumeration.

Viktigt!  Du kan inte köpa ytterligare lagringsutrymme för en utvärderingsprenumeration.

Uppdateringshistorik

Senast uppdaterad

Vad har ändrats?

17 oktober 2014

Uppdaterad information för nya artiklar.

26 augusti 2014

Storleksgräns för bifogad för alla artiklar.

Överst på sidan

Obs!  Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Gäller för: OneDrive for Business, SharePoint OnlineHade du nytta av den här informationen?

Ja Nej

Hur kan vi förbättra den?

255 återstående tecken

För att skydda din integritet bör du inte ange någon kontaktinformation i feedbacken. Granska våra sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

Ändra språk