Sekretesstillägg för Microsoft Office SharePoint Designer 2007

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Senast uppdaterat: oktober 2006

Den här sidan är ett tillägg i Sekretesspolicyn för Microsoft Office 2007-systemet. Du bör läsa igenom både sekretesspolicyn för Microsoft Office 2007-systemet och den här tillägg för att se vilka metoder för insamling och användning av data som är relevanta för ett visst Office-program eller en tjänst.

Länka till bilder och andra dokument

Om du väljer att skapa en länk till en bild, fil, datakälla eller till ett annat dokument på hårddisken eller på en server, sparas sökvägen till filen i dokumentet. Ibland kan länken innehålla ditt användarnamn och information om servrar i ditt nätverk. I samband med dataanslutningar kan du välja att spara ett användarnamn eller lösenord i dataanslutningslänken.

Om du kopplar ett XML-schema till ett dokument, sparas en sökväg till XML-schemafilen i dokumentet. I vissa fall kan sökvägen innehålla ditt användarnamn.

Utskrift

När du skriver ut ett Microsoft Office SharePoint Designer 2007-dokument och sedan sparar dokumentet, sparar Office SharePoint Designer 2007 sökvägen till skrivaren med dokumentet. Ibland kan sökvägen innehålla ett användar- eller datornamn.

Windows SharePoint Services

Microsoft Windows SharePoint Services tillhandahåller gemensamma, webbaserade arbetsytor där du kan arbeta med dokument eller möten med andra.

När du besöker en SharePoint-webbplats (antingen via webbläsaren eller ett Office-program), sparas en cookie på din dator om du har behörighet att skapa en ny underwebbplats på webbplatsen. Tillsammans definierar dessa cookies en lista över webbplatser som du har behörighet till. Listan används av flera Office-program för att tillhandahålla snabb åtkomst till de webbplatser som du har besökt förut.

Listan över webbplatser som du har besökt undersöks inte av Microsoft och visas inte för andra på Internet, såvida du inte väljer att publicera den.

Du kan rensa listan genom att ta bort de cookies som har lagrats i din webbläsare.

När du skapar en ny webbplats eller lista, eller när du lägger till eller bjuder in användare till en befintlig webbplats eller lista i Windows SharePoint Services, sparas följande information om varje användare (även om dig):

  • fullständigt namn

  • e-postadress

  • användarens inloggningsnamn (inloggningsinformation för Microsoft Windows NT, till exempel DOMÄN\användarnamn).

Ett användar-ID läggs till för alla element som du eller de andra webbplatsanvändarna lägger till eller ändrar på webbplatsen. Som med allt annat innehåll på SharePoint-webbplatsen, bör endast administratörerna och webbplatsmedlemmar ha tillgång till den här informationen.

Alla element på SharePoint-webbplatsen innehåller två fält: Skapad av och Ändrad av. Fältet Skapad av innehåller användarnamnet på den person som skapade elementet och det datum då elementet skapades. Fältet Ändrad av innehåller användarnamnet på den person som senast ändrade Microsoft Office-dokumentet och det datum då dokumentet senast ändrades.

Administratörer av servrarna där SharePoint-webbplatserna lagras har tillgång till vissa data på webbplatserna, som används för att analysera hur webbplatsen används och för att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Dessa data är endast tillgängliga för serveradministratörerna och delges inte Microsoft, såvida inte Microsoft agerar värd åt SharePoint-webbplatsen. Informationen som samlas in omfattar namn, e-postadresser och behörigheter för alla som har tillgång till webbplatsen.

Alla användare som har tillgång till en viss SharePoint-webbplats kan söka i och visa allt tillgängligt innehåll på webbplatsen.

Granskning

Windows SharePoint Services inkluderar granskningsfunktioner som administratörerna kan använda för att kontrollera hur viktigt innehåll används.

När en Windows SharePoint Services-administratör aktiverar granskningsfunktionen registreras automatiskt vissa åtgärder som utförs av användaren i innehållsdatabasen för SharePoint. Dessa åtgärder omfattar bland annat visning, redigering, incheckning och utcheckning. För varje registrerad åtgärd registreras identifierande information om filen och åtgärden liksom användarens SharePoint-ID och IP-adress. Observera att ingen information skickas till Microsoft.

Den här funktionen är inaktiverad som standard och är bara tillgänglig för administratörer av SharePoint-webbplatser där innehåll lagras.

Snabbmeddelanden och aviseringar

I Microsoft Office SharePoint Designer 2007 kan du skicka snabbmeddelanden från själva programmet och aviseras när andra användare ansluter eller när vissa ändringar görs i delade dokument eller arbetsytor.

Office SharePoint Designer 2007 innehåller ett program för snabbmeddelanden från Microsoft som gör att du kan se när andra användare är online och skicka meddelanden till dem. Office SharePoint Designer 2007 innehåller också en webbkontroll som gör det möjligt att visa den här informationen på en webbsida. Avsikten med den här funktionen är att du ska kunna använda webbsidor för att arbeta med dokument eller arbetsytor med andra användare.

Skript på webbsidor som utnyttjar den här webbkontrollen kan skicka närvaroinformation från ditt program för snabbmeddelanden till den webbserver som skriptet lagras på. Som standard är den här funktionen bara aktiverad för intranätwebbplatser, betrodda webbplatser och webbplatser på den lokala datorn.

Den här kontrollen används på både Microsoft Windows SharePoint Services-sidor och på Microsoft Office 2007-sidor. Ingen av dessa sidor skickar tillbaka närvaroinformation till webbservern.

När du besöker en Microsoft Windows SharePoint Services-webbplats eller en Office SharePoint Server-webbplats och skapar en avisering, sparas en cookie på datorn med följande information:

  • webbplatsens namn

  • webbplatsens adress

  • huruvida aviseringskällan är en Windows SharePoint Services-webbplats eller en SharePoint Server-webbplats

  • adressen på webbplatsen där aviseringstjänsten kan nås.

Informationen i cookien gör det möjligt att skicka aviseringar från webbplatsen till dig. Microsoft har inte tillgång till cookien, om den inte ursprungligen skickades från en server som tillhör Microsoft. Om så är fallet används den enbart av Windows SharePoint Server- eller SharePoint Server-webbplatsen.

Fjärransluten källkontroll i SharePoint Designer

Microsoft Office SharePoint Designer 2007 innehåller en funktion för fjärransluten källkontroll som du kan använda för att låsa en fil på en server så att bara du kan redigera den. Det innebär att ingen av misstag kan skriva över dina ändringar medan du redigerar filen.

Om du sparar en fil på en FTP-server eller DAV-resurs visas en dialogruta där du ombeds ange ett namn eller annan text som särskiljer dig från andra som arbetar med filen. Texten som du anger sparas med filen som du har öppnat och visar att du är ägare till den låsta filen. Den här informationen är tillgänglig för alla som har tillgång till FTP-servern eller DAV-resursen.

Du behöver inte ange ditt namn. Du kan skriva valfri text. När du har redigerat klart filen tas låset och texten som du angav bort automatiskt.

Diskbaserade webbplatser

I Office SharePoint Designer 2007 kan du skapa och redigera webbplatser i en mapp på den lokala datorn. När du redigerar webbsidor från en webbplatsmapp, sparas metadata, t.ex. ditt inloggningsnamn, för varje fil som du redigerar. Dessa metadata lagras antingen som en dold mapp i webbplatsmappen eller som en separat mapp i profilkatalogen. Ditt inloggningsnamn används för att visa författarinformationen, t.ex. Skapad av eller Ändrad av, för filer i Office SharePoint Designer 2007-webbplatsvyerna och i dialogrutan Filegenskaper. Du kan ta bort dessa metadata från webbplatsmappen på den lokala datorn genom att avmarkera kryssrutan Administrera webbplatsen med hjälp av SharePoint Designer-metadatafiler i dialogrutan Webbplatsinställningar. (Klicka på WebbplatsinställningarWebbplats-menyn och sedan på fliken Allmänt.)

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×