Sekretesspolicy för OneNote

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Senast uppdaterad: oktober 2012

Sekretesspolicy för Office 2013

Eftersom Microsoft Office-teamet respekterar din integritet vill vi att du förstår hur vi samlar in och använder information om dig. Vi vill hjälpa dig att skydda din information och hjälpa till att säkerställa att du har full kontroll över hur din information används och delas.

Allmänt

På Microsoft arbetar vi hårt med att skydda din integritet, samtidigt som vi levererar produkter som ska uppfylla dina krav på prestanda, kraft och bekvämlighet när du använder datorn. I den här sekretesspolicyn förklarar vi många av metoderna för insamling och användande av data i Microsoft OneNote, som är ett program som kan användas i Windows 8-enheter. Läs igenom informationen nedan, men också den tilläggsinformation som är länkad till den här sidan, om du vill få reda på mer om OneNote och de olika tjänster som du använder. Listan är inte komplett och den gäller inte för några andra av Microsofts webbplatser, produkter eller tjänster (varken online eller offline).

Som med alla Microsoft Office-produkter är den här tjänsten designad för att du snabbt ska kunna sätta ihop, visa och dela din data med andra personer. Vi är måna om att skydda din och din informations integritet och se till att du har full kontroll över hur din information används och distribueras.

Relaterade länkar

Insamling och användning av din personliga information

Vi använder den personliga informationen vi samlar in för att aktivera de funktioner du använder, tillhandahålla tjänster och utföra de åtgärder du godkänner. Vi kan också använda informationen för att begära feedback, bistå med viktiga uppdateringar och meddelanden om programvaran eller för att förbättra produkten eller tjänsten, till exempel för buggspårning och enkäter, eller för att ge dig förhandsinformation om evenemang eller berätta om nya produktlanseringar.

En del av den personliga information du anger kan tas med i dina Office-dokument i form av metadata (data om data). Dokumentens metainformation används av Office-programmen då du vill samarbeta med andra i dina filer. Instruktioner för hur du tar bort metadata från filerna finns i tilläggsinformationen för det aktuella Office-programmet.

Personlig information som du anger överförs inte till utomstående parter utan din tillåtelse, utöver de data som beskrivs i den här policyn. Ibland ger vi andra företag i uppgift att tillhandahålla tjänster i vårt ställe, till exempel erbjuda kundsupport. Vi ger endast dessa företag den information de behöver för att de ska kunna utföra tjänsten. De måste skydda informationen och är förbjudna att använda den i något annat syfte.

Personliga uppgifter som samlas in av eller skickas till Microsoft kan lagras och bearbetas i USA eller i något annat land eller någon annan region där Microsoft eller dess koncernbolag, dotterbolag eller tjänsteleverantörer bedriver verksamhet. Microsoft följer de riktlinjer (Safe Harbor-ramverket) som getts ut av USA:s handelsdepartement med avseende på insamling, användning och lagring av data från Europeiska unionen eller Schweiz.

Microsoft kan komma åt eller lämna information om dig, även innehållet i din kommunikation, med andra, för att: (a) följa lagen eller svara på begäranden från rättsliga myndigheter eller rättsprocesser, (b) skydda Microsofts eller våra kunders rättigheter och egendom, inklusive upprätthållande av våra avtal eller principer rörande hur du använder tjänsterna, eller (c) agera i god tro att sådan användning eller lämnande av informationen är nödvändig för att skydda Microsofts anställda, kunder eller allmänheten.

Insamling och användning av information om din dator

OneNote innehåller funktioner med åtkomst till internet för att du ska få mer information eller för att du ska kunna dela data med andra. Funktionerna är alltid tillgängliga när du är ansluten till Internet.

Varje gång som OneNote kontaktar en Microsoft-server skickas information om din dator (så kallad standardinformation om datorn) till de webbplatser som du besöker och de onlinetjänster som du använder. På Microsoft använder vi standardinformationen om datorn för att ge dig tillgång till Internetbaserade tjänster, för att förbättra våra produkter och tjänster och för att utföra statistikanalyser. Standardinformationen om datorn omfattar normalt information som IP-adress, operativsystemversion, webbläsarversion, nationella inställningar och språkinställningar. Om information skickas till Microsoft via en viss funktion eller tjänst skickas standardinformation om datorn samtidigt.

När OneNote har installerats kan internetkommunikationen från datorn innehålla information om programvarans namn och versionsnummer. På webbplatserna används den typen av information för att du ska kunna få tag på material som är kompatibelt med OneNote. Informationen innehåller inte några uppgifter som kan användas för att identifiera dig personligen.

Ibland kan internetadresserna (URL:erna) till de internettjänster som Microsoft förser dig med ändras. För att du inte ska märka av några störningar eller avbrott kan Microsoft ladda ned en fil till ditt system, som innehåller de nya internetadresser som behövs i OneNote för att du ska kunna använda internettjänsterna.

Första gången du väljer en funktion som kräver att programmet ansluter till en Internettjänst skickas en förfrågan om att hämta en XML-fil, tillsammans med namnet på ditt program, platsen, språket och vilken version av programmet du har. Microsoft utgår från den informationen och skickar en XML-fil till din klient med en lista över URL:er för Internettjänsterna i Microsoft Office.

Cookies

En cookie är en kort textfil som en Internetserver sparar på din hårddisk. Filerna innehåller information som kan användas senare när du besöker en Internetserver i den domän som cookien härstammar från. Cookies kan inte användas för att köra program eller för att smitta datorn med virus.

Ett av huvudsyftena med cookies är att du ska spara tid. Till exempel kan en cookie som används av Microsoft Office hjälpa OneNote att minnas vilka Microsoft SharePoint Foundation-webbplatser som du har besökt. Då går det snabbare både att hitta webbplatsen igen och att leverera relevant innehåll.

När OneNote kontaktar en Microsoft-server kan programmet spara eller läsa den information som finns i cookies. Cookies används också för att samla in information om vilka sidor som våra kunder besöker inom Office.com. Informationen identifieras med ett unikt ID-nummer och länkas aldrig till några privata uppgifter om du inte har lämnat ditt samtycke (beskrivs på annan plats i sekretesspolicyn).

Du kan ange om du vill acceptera eller neka cookies samt ändra språk och nationella inställningar på Kontrollpanelen under Internetalternativ under fliken Sekretess. Du kan också kontrollera de cookies som används i Office. Klicka på Internetalternativ på menyn Verktyg i Internet Explorer 8 eller 9 och sedan på fliken Sekretess.

Microsoft Office följer de sekretessinställningar som du väljer under Internetalternativ i kontrollpanelen eller i Internet Explorer och laddar inte ned några cookies om du har valt att inaktivera dem. Det kan hända att de funktioner som använder cookies (se längre ned i sekretesspolicyn) inte kommer att fungera korrekt med den här inställningen. Dessutom är det möjligt att funktioner som används av webbplatser och webbtjänster som använder sig av cookies inte heller kommer att fungera som de ska i Internet Explorer. Cookies som tidigare sparats på din hårddisk kan eventuellt fortfarande läsas av OneNote, om du inte väljer att ta bort sparade cookies under Internetalternativ i kontrollpanelen eller i Internet Explorer.

Autentisering med Microsoft-konto

I OneNote måste du logga in i programmet med den e-postadress och det lösenord som är kopplade till ditt Microsoft-konto, eller med det användar-ID du använder i Office 365. När du loggar in i OneNote med ditt Microsoft-konto kommer anteckningar du skapar i OneNote lagras automatiskt i OneDrive.

Om du inte har ett Microsoft-konto kan du gå till Microsofts onlinetjänster.

När du skapar ett Microsoft-konto via Microsoft Office eller Office.com registreringsinformation som du anger lagras i din profil för Microsoft-konto och en del av den registreringsinformationen kan lagras av Office.com-tjänsten. Om du vill veta mer om Microsofts onlinetjänster kan läsa informationen som lagras i Microsoft-kontoprofil och hur Microsoft-konto använder och hjälper dig för att skydda din personliga information Microsoft-konto sekretesspolicy för.

Använda OneNote när du loggar in på Windows 8 med ett Microsoft-konto

Det går att logga in på Windows 8 med ett Microsoft-konto, vilket är effektivt för att synkronisera vissa inställningar och personligt anpassade upplevelser mellan olika enheter som också kör Windows 8. När du loggar in på Windows 8 med ett Microsoft-konto loggas du automatiskt in i OneNote med samma Microsoft-konto. Det här gör att du kan lagra och få tillgång till OneNote-filer i OneDrive utan att behöva skriva in användarnamn och lösenord för Windows 8 igen.

Office 365-autentisering

Det ID du använder för att logga in på Microsoft Office 365 gör att du får tillgång till Office 365-innehåll med OneNote. Om du vill göra det skriver du in e-postadress och lösenord som är kopplade till ditt Office 365-konto.

Licensiering och aktivering av OneNote

Aktivering minskar mängden förfalskad programvara, vilket innebär att Microsofts kunder får den kvalitet på programvaran som de förväntar sig. Aktivering innebär också att en specifik produktnyckel kopplas till den maskinvara som den installeras på. Microsofts licensvillkor för OneNote innehåller information om hur många gånger produktnyckeln kan användas för aktivering. När du har installerat OneNote det angivna antalet gånger på samma eller olika datorer kan produktnyckeln inte längre användas för aktivering på andra datorer.

För att få tillgång till alla funktioner i OneNote, måsta användaren ha en giltig licens och aktivera programmet. Om du använder OneNote och loggar in i programmet med ett Microsoft-konto eller med det ID du använder i Office 365 kan information skickas till Microsoft för att avgöra om du har en giltig prenumeration eller volymlicens för ditt konto eller ID. Följande information skickas till Microsoft för att aktivera programmet:

  • Microsoft-produktkoden, som är en femsiffrig kod som identifierar den aktuella Office-produkten.

  • Ett kanal-ID eller en platskod som beskriver hur du erhöll Office-produkten. Den här koden identifierar t.ex. om produkten såldes i en detaljhandel, som ett utvärderingsexemplar, ingår i ett volymlicensieringsprogram, var förinstallerat av datortillverkaren.

  • Installationsdatum.

  • Systeminformation och information om maskinvaran som används för att köra Office-produkten.

  • Information som Microsoft använder för att avgöra om programvaran har aktiverats korrekt och används under en licens som är giltig och relevant.

Du kan se om din programvara har installerats rätt i OneNote Inställningar.

Prenumeration

När du köper eller uppdaterar en prenumeration som gör att du kan använda OneNote från Office.com måste du ha ett Microsoft-konto för att slutföra köpet. Efter att du hämtat OneNote till din dator och du har loggat in på programmet med kontot som är kopplat till din prenumeration kommer information om att du har rätt att använda OneNote på den datorn att sparas. När du loggar in och använder OneNote skickas med jämna mellanrum information till Microsoft för att bekräfta att du har en giltig prenumeration, bland annat aktiveringsinformationen ovan, din nuvarande version av OneNote (om du har en), dina OneNote-språkinställningar och datorns standardinformation.

Volymlicensiering

Ditt exemplar av OneNote kan upptäcka och acceptera ändringar i datorkonfigurationen. Mindre uppgraderingar kräver ingen ny aktivering. Om du avinstallerar OneNote kan du behöva aktivera din produkt igen. Vissa ändringar i komponenterna eller programvaran kan göra att du måste aktivera programvaran på nytt.

Om du aktiverar medan du uppgraderar från vissa Microsoft Office-produkter, till exempel en utvärderingsversion av OneNote, hämtas också information om den version av produkten som du uppgraderar från, inklusive hur länge du har använt den aktuella Office-versionen.

Under vissa omständigheter kan du uppmanas att aktivera ditt exemplar av Microsoft Office igen, till exempel om aktiveringen inte kunde genomföras. Om det sker kan en aktiveringsguide tillåta dig att hämta mer information online om varför ditt exemplar av Office inte aktiverades och hur du kan lösa aktiveringsproblem. Om du väljer att hämta den här informationen skickas samma information som vanligtvis skickas vid aktivering till Microsoft.

Om du inte aktiverar eller återaktiverar ditt exemplar av Microsoft Office kanske du inte kan använda det eller också markeras det som ett icke korrekt licensierat exemplar. Det kan t.ex. visas en visuell indikering i namnlisten om att ditt exemplar inte är korrekt licensierat.

Köpa OneNote från Microsoft Store

Den ”OneNote licensiering och aktivering” avsnittet gäller inte om du köper en licens för att använda OneNote från Microsoft Store. Referera till Microsoft Store användningsvillkoreninformation om informationen som samlas in av Microsoft Store.

Program för kvalitetsförbättring

Du kan delta i programmet för kvalitetsförbättring (CEIP) för att förbättra kvalitet, tillförlitlighet och prestanda hos Microsofts programvaror och tjänster.

På sidan anpassa inställningar kan du välja om du vill Skicka oss info som gör OneNote bättre eller inte.

Om du bestämmer dig för att delta Microsoft samlar in information om din maskinvarukonfiguration och hur du använder våra program och tjänster för att identifiera trender och mönster. Fullständiga detaljer om CEIP, gå till webbplatsen Microsoft Customer Experience Improvement Program .

Säkerhet

Microsoft strävar efter att hjälpa till att skydda din personliga information. Vi använder ett antal olika tekniker och metoder för att hjälpa till att skydda informationen om dig mot obehörig åtkomst, användning eller avslöjande.

SharePoint Foundation

Med Microsoft SharePoint Foundation 2013 får du tillgång till delade, webbaserade arbetsytor där du kan samarbeta i dokument och möten.

När du besöker en SharePoint-webbplats – antingen via webbläsaren eller något Microsoft Office-program – sparas det en cookie på datorn om du har behörighet att skapa en ny underwebbplats på webbplatsen. Dessa cookies bildar en lista över webbplatser som du har behörighet till. Listan används av flera Office-program för att du snabbt ska kunna komma åt de webbplatser som du har besökt tidigare.

Listan över webbplatser som du har besökt används inte av Microsoft, och den är inte heller synlig på Internet om du inte väljer att göra den allmänt tillgänglig.

När du skapar en ny webbplats eller lista i SharePoint Foundation, eller när du lägger till eller bjuder in användare till en befintlig webbplats eller lista, sparas alla användares fullständiga namn och e-postadresser på webbplatsen. Det gäller dig också.

Ett användar-ID läggs till för alla element som du eller någon annan lägger till eller ändrar på webbplatsen. Precis som för allt annat innehåll på SharePoint-webbplatsen gäller det att bara administratörer och webbplatsmedlemmar bör ha tillgång till den här informationen.

Fälten Skapad av och Ändrad av finns i alla element på SharePoint-webbplatsen. Fältet Skapad av innehåller namnet på den person som skapat elementet och datum för när det skapades. Fältet Ändrad av innehåller namnet på den person som ändrade filen senast och datum för ändringen.

De som administrerar de servrar där SharePoint-webbplatserna lagras har tillgång till viss information från webbplatserna, som de använder för att analysera hur webbplatsen används och för att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Uppgifterna är bara tillgängliga för serveradministratörerna och delas inte med Microsoft, om inte Microsoft fungerar som värd för SharePoint-webbplatsen. Informationen som samlas in omfattar namn, e-postadresser och behörigheter för alla som har tillgång till webbplatsen.

Alla användare som har tillgång till en viss SharePoint-webbplats kan söka i och visa allt tillgängligt innehåll på webbplatsen.

Författarens namn

Alla OneNote-anteckningsböcker innehåller namnet på författaren som skapade anteckningsboken, anteckningsbokens avsnitt eller anteckningarna själva. I OneNote visas författarens namn för den person som senast ändrade en anteckning.

I OneNote lagras också tidsstämplar, inklusive den tid då anteckningsboken skapades och när den senast ändrades.

Med synkroniseringsfunktionen i OneNote kan du redigera en anteckningsbok på en delad plats eller en SharePoint-webbplats och regelbundet sammanföra dina ändringar med andras. Om det uppstår en konflikt mellan olika versioner under sammanfogningen, lagras dokumentförfattarens namn med respektive sida och visas bredvid sidan. Namnet kan användas för att identifiera dem som är upphov till konflikterna.

Ändringar av sekretesspolicyn

Microsoft kan emellanåt ändra den här sekretesspolicyn. Datumet vid Senast uppdaterad överst i sekretesspolicyn uppdateras för varje ny upplaga. Vi rekommenderar att du med jämna mellanrum granskar sekretesspolicyns innehåll, så att du håller dig ajour med hur Microsoft skyddar din information.

Så här kontaktar du oss

Microsoft tar gärna del av dina åsikter om den här sekretesspolicyn. Om du har några frågor om policyn eller tror att den inte har följts får du gärna kontakta oss med hjälp av webbformuläret på Kontakta oss: feedback om sekretess.

Microsoft Office Privacy, Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052 USA

Om du vill hitta dotterbolag till Microsoft i ditt land eller din region läser du http://www.microsoft.com/worldwide/.

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×