Sekretesspolicy för Microsofts onlinetjänster för Microsoft Office Live Meeting 2007 och Microsoft Easy Assist

Senast uppdaterad: maj 2008

På Microsoft arbetar vi hårt för att skydda din integritet och samtidigt leverera tjänster och programvara som ger dig den prestanda, kraft och användarvänlighet som du har rätt att förvänta dig i din datoranvändning. Denna sekretesspolicy förklarar många av de metoder för datainsamling och -användning som används av Microsoft® Office Live Meeting 2007-tjänsten och Microsoft Easy Assist (”Tjänsten”). Den fokuserar på funktioner som kommunicerar med Internet och är inte avsedd att vara någon uttömmande uppräkning. Den gäller inte för övriga Microsoft-webbplatser, -produkter eller -tjänster, vare sig online eller offline.

Tjänsten kan drivas av Microsoft åt en tredje part som tillhandahåller Tjänsten åt dig. I det fallet kan Microsoft komma att dela med sig av personlig information som samlas in via Tjänsten med den tjänstleverantör som fungerar som tredje part. Microsoft rekommenderar dig att vända dig till den tredje part som levererar tjänsten om du vill få information om hur leverantören använder din personliga information. Observera att Microsoft inte ansvarar för tredje parts sekretesspolicyer eller sekretessrutiner.

Tjänsten är inte avsedd att användas av barn och vi kommer inte medvetet att samla in någon personlig information från barn.

Insamling, användning och delning av din personliga information

Microsoft betraktar personlig information som samlas in via Tjänsten som konfidentiell för dig och för den företagskund eller partner för den Tjänst där informationen samlades in. Vi samlar in och använder din personliga information för att tillhandahålla, driva och förbättra denna och relaterade produkter och tjänster från Microsoft.

Mer information om vilka specifika typer av information som Tjänsten samlar in finns i avsnittet nedan med rubriken ”Specifika informationskategorier som Tjänsten sparar eller loggar” under varje avsnitt som tar upp specifika funktioner.

Dessa användningsområden omfattar servicekapacitetsplanering, exempelvis att förutse, diagnostisera, stödja eller lösa problem som kan begränsa eller störa Tjänsten, samt att förbättra kvaliteten på Tjänsten. Användningsområdena kan inkludera att göra Tjänsten enklare att använda, exempelvis genom att göra att du inte behöver uppge samma uppgifter flera gånger eller genom att anpassa Tjänsten efter dina specifika preferenser eller intressen. Om du ringer supporten kan information om Tjänsten komma att samlas in och användas för att avhjälpa eskaleringar som reproduceras i realtid, eller för att på annat sätt tillmötesgå din begäran om support.

Vi kan även komma att lägga till den information som vi samlar in från dig till information som samlas in från andra företag. Vi kan till exempel komma att använda tjänster från andra företag som gör att vi kan ta fram ett allmänt geografiskt område baserat på din IP-adress.

Vi kan också använda din personliga information för att lämna viktig information om den produkt eller tjänst du använder, inklusive uppdateringar och meddelanden.

Förutom i de fall som anges i detta dokument vidarebefordrar vi inte dina personliga uppgifter till någon annan än Microsoft och dess dotterbolag och samarbetspartners utan ditt medgivande. Ibland anlitar vi andra företag för att tillhandahålla begränsade tjänster, till exempel teknisk support, behandling av transaktioner eller statistisk analys. Dessa företag får endast ta del av den personliga information de behöver för att kunna tillhandahålla tjänsten. De har inte tillåtelse att använda informationen för andra syften.

Information som samlas in av eller skickas till Microsoft kan komma att lagras och behandlas i USA eller i något annat land där Microsoft eller dess koncernbolag, dotterbolag eller tjänstleverantörer bedriver verksamhet, och genom att använda en Microsoft-webbplats eller -tjänst samtycker du till eventuell sådan överföring av information utanför ditt eget land. Microsoft fogar sig efter de skyddsramar (Safe Harbor Framework) som det amerikanska handelsdepartementet fastställt med avseende på insamling, användning och lagring av data från Europeiska unionen.

Microsoft kan komma att lämna ut personlig information om dig och lagen så kräver eller i tron att en sådan åtgärd är nödvändig för att: (a) uppfylla lagstadgade föreskrifter eller följa en juridisk process där Microsoft utgör en av parterna; (b) skydda och försvara Microsofts rättigheter (inklusive efterlevnad av våra avtal); eller (c) skydda Microsofts anställda, användare av Microsofts webbplatser, produkter eller tjänster eller allmänheten under allvarliga omständigheter.

Åtkomst till personlig information

När du är inloggad på Tjänsten kan du klicka på länkarna Hantera användarinställningar för att ändra din personliga information. Du kan även skriva till oss via vårt webbformulär, och vi kommer då att kontakta dig inom 30 dagar angående din förfrågan. Ange ”data protection” (dataskydd) som rubrik.

Val av kommunikation

De kontaktuppgifter som du uppger vid användning av Tjänsten kan användas för att skicka information om villkor samt annan information och annat utbildningsmaterial om Tjänsten. Microsoft kan använda webb-beacons, anpassade länkar eller liknande teknik för att avgöra om e-postmeddelandet har öppnats och vilka länkar du klickar på för att kunna förse dig med mer relevant information. Du kan välja att i framtiden avstå från att få information och utbildningsmaterial skickat till dig via Tjänsten genom att följa de specifika instruktioner som anges i respektive e-postmeddelande.

Om du väljer att inte motta informations- och utbildningsmaterial via e-post påverkar detta inte leverans av information som är nödvändig för din användning av Tjänsten och hanteringen av ditt konto. Dessa e-postmeddelanden kommer att skickas till dig regelbundet tills du säger upp Tjänsten.

Skyddet av din personliga information

Microsoft värnar om att skydda din information. Vi använder en rad olika tekniker och säkerhetsmetoder för att skydda din information mot otillbörlig åtkomst, användning eller avslöjande. Vi lagrar till exempel den information du uppger på datorer med begränsad åtkomst i skyddade lokaler. Vid överföring av mycket känslig information (till exempel ett kreditkortsnummer eller ett lösenord) via Internet skyddas informationen genom kryptering, till exempel med SSL-protokollet (Secure Socket Layer).

Om du använder ett lösenord för att skydda dina konton och din personliga information måste du se till att lösenordet hålls hemligt. Du får inte delge informationen till någon annan person. Om du delar dator med någon annan bör du alltid logga ut innan du lämnar webbplatsen eller tjänsten så att ingen annan användare kan komma åt din information.

Virusskydd

Tjänsten omfattar genomsökning av alla överförda filer efter virus eller andra filkomponenter som kan vara skadliga för tjänsten (skadlig kod). Filer som antas kunna innehålla skadlig kod, inklusive sådana som innehåller personlig information, kan sparas och användas för att förbättra våra funktioner mot skadlig kod.

Användning av cookies

Tjänsten använder cookies för att bidra till att skydda din integritet vid registreringsprocessen och göra personliga anpassningar av webbplatserna. En cookie är en liten textfil som lagras på din hårddisk av en webbserver. Cookies kan inte användas för att köra program eller skicka virus till din dator. Du tilldelas unika cookies som kan läsas av Tjänsten eller webbplatsen i den domän där den utfärdades. Du kan välja att acceptera eller neka att ta emot cookies. Det kan dock hända att vissa funktioner i den här Tjänsten inte fungerar korrekt om du nekar att ta emot cookies.

Webb-beacons: Microsofts webbsidor kan innehålla elektroniska bilder som kallas webb-beacons (en pixel stora GIF-bilder) och som kan användas som hjälp vid leverans av cookies på våra webbplatser och för att räkna antalet användare som har besökt dessa webbplatser samt för att leverera tjänster i samarbete med andra företag. Vi kan komma att skicka med webb-beacons i reklammeddelanden eller nyhetsbrev för att avgöra om meddelandena har öppnats eller använts.

TRUSTe-certifiering

Microsoft är en licensinnehavare av TRUSTe:s sekretessprogram. TRUSTe är en oberoende, icke-vinstdrivande organisation vars uppdrag är att skapa förtroende på Internet genom att arbeta för användning av rimlig informationshantering. Vi redovisar vår informationshantering i samband med Tjänsten och våra sekretessrutiner granskas av TRUSTe. TRUSTe-programmet täcker endast information som samlas in via Tjänstens webbplatser, och inte information som kan inhämtas via programvarukomponenter i Tjänsten.

Efterlevnad av denna Sekretesspolicy

Om du har frågor om denna policy bör du först kontakta Microsoft på http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=100982. Ange "data protection" (dataskydd) i ämnet. Om du inte får bekräftelse eller om din fråga inte blir hanterad på ett tillfredsställande sätt bör du kontakta TRUSTe på deras webbplats, http://www.truste.org/users/users_watchdog.html. TRUSTe fungerar som samarbetspartner för Tjänsten för att lösa dina problem..

Ändringar i denna sekretesspolicy

Denna sekretesspolicy uppdateras när våra produkter och tjänster ändras, och när kunder kommer med förslag på lämpliga ändringar. När policyn uppdateras ändras datumet för senaste uppdatering längst upp i policyn. Du bör med jämna mellanrum läsa igenom policyn för att hålla dig uppdaterad om hur Microsoft skyddar din information.

Mer information

Microsoft välkomnar dina kommentarer om denna sekretesspolicy. Om du anser att Microsoft inte har agerat i överensstämmelse med policyn kan du kontakta oss via vårt webbformulär.

Microsoft Privacy - UCG

Microsoft Corporation

One Microsoft Way

Redmond, Washington, 98052-6399 USA

Specifika funktioner i Tjänsten Microsoft Office Live Meeting 2007

Genom den här Tjänsten kan användarna hålla virtuella möten. Detta innefattar även att visa material och styra andra deltagares datorer, att dela presentationer samt att byta filer med varandra. Den är utformad för att tillåta andra att få åtkomst till och/eller kontrollera hela ditt skrivbord eller specifika dokument och program på din dator via Internet. Du kan även använda Internettelefoni och röstinspelning.

Sekretesspolicyn för Microsoft Office Live Meeting-klienten beskriver vissa funktioner som gäller för användning av Microsoft Office Live Meeting-klienten med Tjänsten. Några tillämpliga avsnitt är till exempel ”Inspelning på min dator”, ”Loggning på klientsidan”, ”Hjälp om Microsoft Office Live Meeting” samt ”Kontaktkort”.

Återstoden av detta dokument tar upp följande specifika funktioner:

Säkerhetsinformation för Live Meeting

Den information du publicerar genom Tjänsten är tillgänglig för de du tillåter se den. Om du väljer att inte använda Tjänstens säkerhetskontroller för åtkomst kan det innehåll du publicerar bli tillgängligt för vem som helst som anger adressen till ditt möte via en webbläsare.

Specifika informationskategorier som Tjänsten sparar eller loggar

Microsoft kan i samband med Tjänsten komma att samla in många typer av information, samt logga denna information. Personlig information som samlas in eller loggas kan vara ditt namn, din postadress, din e-postadress, ditt telefonnummer, ditt faxnummer, ditt företagsnamn, din befattning samt information om ditt företag. Det kan även vara information om hur du använder Tjänsten, inklusive antal mötesdeltagare, mötenas varaktighet och frekvens samt det totala antalet möten. Vi kan även komma att samla in och logga viss information om ditt besök, exempelvis namnet på Internettjänstleverantören och IP-adressen (Internet Protocol) genom vilken du får åtkomst till Internet; datum och tidpunkt för besöket, vilka sidor du besöker på Webbplatsen och Internetadressen till den webbplats från vilken du länkade direkt till vår webbplats. Information kan komma att samlas in för att underlätta för mötesorganisatörer eller administratörer i deras användning av Tjänsten, exempelvis mötesscheman, närvarolistor, ämne för samt innehållet i eventuella webbpresentationer, livevisade eller inspelade, visuella eller med ljud, samt eventuellt innehåll som skickas till våra servrar.

Dessutom samlar vi, som en del av Tjänsten, in och loggar information som genererats av mötesdeltagarnas klientprogram, inklusive vilka mötesdeltagare som visat bilder under presentationen, frågor och svar som levererats till mötespresentatörerna och -deltagarna, bildövergångar, anteckningar eller kommentarer som gjorts av dig eller de övriga mötesdeltagarna, programdelning, publicering av kommentarer eller begäranden att skriva ut eller hämta presentationer. En del av den här informationen kan också ses av andra mötesdeltagare. Det kan även hända att vi samlar in detaljerade undersökningsresultat som registrerats på användarnivå och om hur varje enskild individ har röstat.

Den här listan över olika typer av insamlad information utgör ingen fullständig eller uttömmande uppräkning av alla typer av information som Microsoft kan behålla eller logga i samband med driften av Tjänsten.

Insamling och användning av information om din dator

Vid tillhandahållandet av Tjänsten används programvara som innehåller Internetaktiverade funktioner för att samla in standardinformation om din dator (”standardinformation om datorn”) och skicka den till Microsoft. Standardinformation om datorn är vanligtvis information som IP-adress, operativsystemsversion, webbläsarversion, samt lands- och språkinställningar. I en del fall kan standardinformation om datorn även inbegripa maskinvaru-ID, som anger enhetens tillverkare, enhetens namn, samt version. Informationen används för att stödja och förbättra Tjänsten (till exempel genom att övervaka tillförlitligheten hos enheter som kan påverka prestanda).

Inspelningar

Tjänsten kan användas för att spela in möten. Inspelningarna kan lagras genom Tjänsten eller på användarens lokala enhet. De innehåller information som kan användas för att spela upp material från mötet, till exempel åtgärder som utförts på skärmen eller ”chatt”-material från mötet. Administratörerna och organisatörerna kan begränsa eller ta bort den här möjligheten för konferensdeltagarna.

Tjänsten omfattar möjligheten att låta deltagarna delta i ljudkommunikation, inklusive PSTN-telefonkonferenser (public switched telephone network) eller ljudkonversationer via VoIP (Voice over IP) med datorn, eller telefonsamtal via en telekonferenspartner, eller båda dessa samtidigt. Tjänsten medger även att en deltagare spelar in ljudkonversationerna. Microsoft Office Live Meeting-klienten visar när en inspelning pågår. Mer information finns i sekretesspolicyn för Microsoft Office Live Meeting-klienten.

Genom att använda tjänsten godkänner alla deltagare att kommunikationen kan övervakas eller spelas in när som helst under mötet.

Om en deltagare startar en ljud- eller videoinspelning är det dennes ansvar att informera samtliga övriga mötesdeltagare att de spelas in och inhämta samtycke från dessa där detta är tillämpligt. När inspelningsfunktionen används skall alla deltagare rätta sig efter tillämplig lagstiftning.

Funktionen Dold deltagare

Administratörer och organisatörer har möjlighet att bort ditt användarnamn och övrig information om dig från det visningsfönster som kan ses av övriga deltagare. Trots att informationen om dig inte visas i visningsfönstret är den fortfarande tillgänglig via klientloggar, nätverkstrafiken, vissa deltagare och på andra sätt. Tjänsten ger inte möjlighet till anonymitet vid möten. Information om din närvaro är tillgänglig för övriga mötesdeltagare.

Information om prov- och försökserbjudanden

Kunder som använder en förhands- eller tidsbegränsad utvärderingsversion måste ge sitt samtycke till att bli kontaktade för marknadsföringsändamål i gengäld för sin användning av förhands- eller utvärderingsversionen. Om du gett ditt samtycke men inte längre vill bli kontaktad klickar du på länken längst ned i e-postmeddelandet med prov- eller försöksreklam för att avbryta fortsatt prenumeration på reklammeddelanden. Du kan också meddela oss att du inte längre vill bli kontaktad beträffande Tjänsten enligt beskrivning under “Tillgång till personlig information”. Dessutom kan det hända att inspelningar som lagrats av Tjänsten inte längre är tillgängliga när den erbjudna tidsperioden har gått ut, och de kan tas bort av Tjänsten när som helst efter periodens slut.

Funktionerna Delade anteckningar och Textsida

Genom funktionerna Delade anteckningar och Textsida kan en text delas av samtliga deltagare i mötet. Dessa funktioner är inte avsedda för en-till-en-kommunikation.

Outlook-tillägget för Live Meeting

Konferenstillägget för Microsoft® Office Outlook® kan användas för att schemalägga möten i Tjänsten med programvaran Microsoft® Office Outlook. Sekretessinformation för tillägget beskrivs i sekretesspolicyn för konferenstillägget för Microsoft Office Outlook, särskilt i avsnitten om loggning på klientsidan och integrering av Microsoft Office Communicator. När du använder tillägget tillsammans med Tjänsten kommunicerar tillägget med Microsoft och levererar användar- och deltagaradresser, liksom ljudledarkoden. Om du vill förhindra tillägget från att kommunicera med Microsoft automatiskt stänger du din Outlook-programvara eller ställer in hämtningsalternativet i Outlook till Arbeta Offline.

Funktioner i Live Meeting Manager

Undersökning och registrering: Dessa funktioner kan användas som en del av Tjänsten för att skapa och skicka registreringar eller undersökningar till mötesdeltagare och övriga. All undersökningsinformation som samlas in som en del av funktionerna i Live Meeting Manager kommer att kopplas till den registreringsinformation som du har angett. Denna kan innefatta personlig information. Den här informationen kommer att finnas tillgänglig såväl för den organisatör som skapar mötesregistreringen som för administratören som utses av Microsofts affärskunder, och som köpt kontot kopplat till registrerings- eller undersökningsinformationen.

Specifika funktioner i tjänsten och programvaran Microsoft Easy Assist

Tjänsten och programvaran Easy Assist gör det möjligt för Office Live Meeting-organisatörer att fungera som supportpersonal och tillhandahålla support åt slutanvändare genom visning och kontroll av datorer och slutanvändare. Det är utformat för att tillåta andra att få åtkomst till och/eller styra hela ditt skrivbord eller vissa filer och program på din dator via Internet. Den ger inte möjlighet till Internettelefoni eller röstinspelning.

Specifika informationskategorier som Tjänsten sparar eller loggar

Microsoft kan i samband med Tjänsten samla in många typer av information, samt logga denna information. Personlig information som samlas in eller loggas kan vara ditt namn, din postadress, din e-postadress, ditt telefonnummer, ditt faxnummer, ditt företagsnamn, din befattning samt information om ditt företag. Det kan även vara information om hur du använder Tjänsten, inklusive antal mötesdeltagare, mötenas varaktighet och frekvens samt det totala antalet möten. Vi kan även komma att samla in och logga viss information om ditt besök, exempelvis namnet på Internettjänstleverantören och IP-adressen (Internet Protocol) som du använder för att få åtkomst till Internet; det datum och tidpunkter då du använder Tjänstens webbplatser och sidor och Internetadresserna till hänvisande webbplatser. Som en del av dina Easy Assist-supportsessioner som inbegriper skrivbordsdelning (”Delningssessioner”) kan personlig information på ditt skrivbord eller i dina program skickas till Microsoft för att tillhandahålla support.

Inspelningar: Delningssessioner kan komma att spelas in av supportpersonal som hjälper dig. Både före och under inspelning kommer du att meddelas och har då möjlighet att avbryta Delningssessionen.

Som en del i Tjänsten samlar vi in och loggar grundläggande information om prestanda som genereras från Delningssessionerna (även om Delningssessionen inte spelas in). Vi kommer inte att visa sessionsinformation förutom enligt vad som beskrivs i den här sekretesspolicyn.

Åtkomst till inspelad information för supportpersonal eller administratörer

Supportpersonal kan komma att visa inspelade sessioner. Information som skickas via chattfunktionen är inte någon del av inspelningssessionerna. Observera att om du lämnar ut länken till en inspelad Delningssession till tredje part kommer denne att kunna få åtkomst till inspelningen.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×