Office
Logga in

Sekretesspolicy för Microsoft Office 2010

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Senast uppdaterad: September 2017

Viktiga punkter i sekretesspolicyn för Microsoft Office 2010

Du bör läsa igenom både Sekretesspolicy för Microsoft Office 2010 och övriga tillämpbara tillägg för att få en bättre förståelse för de metoder för datainsamling och dataanvändning som används av ett specifikt program eller en specifik tjänst.

Allmänt

Microsoft gör allt för att skydda din integritet, samtidigt som vi vill tillhandahålla kraftfulla prestandaprodukter som underlättar ditt datorarbete. I den här sekretesspolicyn beskrivs många av våra metoder för datainsamling och dataanvändning för Microsoft Office 2010. Läs informationen nedan och den eventuella tilläggsinformationen som det finns länkar till på den här sidan, om du vill ha mer information om specifika program och tjänster i Office 2010 som du kan använda. Den här informationen är ingen fullständig lista. Den gäller inte andra webbplatser, produkter eller tjänster som Microsoft tillhandahåller online eller offline.

Som alla Microsoft Office-systemprodukter är Office 2010 utformad för snabb sammanställning, visning och delning av data. Microsoft arbetar kontinuerligt med att skydda dina data och se till att du har full kontroll över hur de används och distribueras.

Tillägg

Relaterade länkar

Hur personlig information samlas in och används

Microsoft använder de personliga uppgifter vi samlar in från dig för aktivera de funktioner du använder och för att tillhandahålla tjänster eller utföra transaktioner du efterfrågar eller auktoriserar. Vi kan också använda informationen för att be dig om kommentarer, för att tillhandahålla viktiga uppdateringar och meddelanden om programmet, i syfte att förbättra produkten eller tjänsten, till exempel genom att utföra felsöknings- och enkätundersökningar, eller i syfte att informera om händelser eller nya produktuppdateringar.

En del av den personliga information som du anger kan tas med i form av metadata i dina Office-dokument. Dokumentens metainformation används då du samarbetar med andra i Office-programmen. Instruktioner för hur du tar bort metadata från dokument finns i tilläggsinformationen för det aktuella Office-programmet.

Personlig information som du anger överförs inte till utomstående parter utan din tillåtelse, utöver de data som beskrivs i den här policyn. Ibland ger vi andra företag i uppgift att tillhandahålla tjänster i vårt ställe, till exempel erbjuda kundsupport. Vi ger endast dessa företag den information de behöver för att de ska kunna utföra tjänsten. De måste skydda informationen och är förbjudna att använda den i något annat syfte.

Personliga uppgifter som samlas in av eller skickas till Microsoft kan lagras och bearbetas i USA eller i något annat land och alla andra länder och regioner där Microsoft eller dess koncernbolag, dotterbolag eller tjänsteleverantörer bedriver verksamhet. Microsoft följer de riktlinjer (Safe Harbor-ramverket) som givits ut av USA:s handelsdepartement med avseende på insamling, användning och lagring av data från Europeiska Unionen eller Schweiz.

Microsoft kan använda eller visa information om dig, även innehållet i din kommunikation med andra, för att: (a) följa lagen eller svara på begäranden från juridiska myndigheter eller rättsprocesser, (b) skydda Microsofts eller våra kunders rättigheter och egendom, inklusive framtvingande av våra avtal eller principer rörande hur du använder tjänsterna, eller (c) agera i god tro att sådan användning eller visning av informationen är nödvändig för att skydda Microsofts anställda, kunder eller allmänheten.

Insamling och användning av information om din dator

Office 2010 innehåller flera funktioner som ansluts till Internet för hämtning av mer information eller för möjlighet att dela data med andra. Dessa funktioner är tillgängliga då du har en aktiv anslutning till Internet. Funktionerna beskrivs utförligare längre fram i den här policyn.

Varje gång som Office 2010 kontaktar en Microsoft-server skickas information om din dator (s.k. standardinformation om datorn) till webbplatserna som du besöker och till onlinetjänsterna som du använder. Microsoft använder standardinformationen om datorn för att tillhandahålla dig Internetbaserade tjänster, förbättra våra produkter och tjänster och för statistikanalyser. I standardinformationen om datorn ingår t.ex. information som din IP-adress, vilken version du har på ditt operativsystem, din webbläsarversion och dina nationella inställningar och språkinställningar. I vissa fall tas också maskinvaru-ID med, som indikerar enhetens tillverkare, namn och version. Om en specifik funktion eller tjänst skickar information till Microsoft, skickas också standardinformationen om datorn.

När du har installerat Office 2010-versionen, kan framtida Internet-begäranden från datorn innehålla information som innehåller namnet på din programvaran och versionsnumret. Den här informationen används av webbplatser för att tillhandahålla material som är kompatibla med Office 2010-versionen. Den här informationen innehåller inte personlig identifierbar information.

Ibland kan Microsoft ändra vissa Internetadresser (URL:er) till de Internettjänster som tillhandahålls. I syfte att garantera en fullt fungerande tjänst kanske Microsoft överför en fil till ditt system som innehåller de nya Internetadresser som krävs för att du ska kunna använda Internettjänsterna i Office 2010.

Första gången du väljer en funktion som kräver att programmet ansluter till en Internettjänst skickas en förfrågan om att hämta en XML-fil, tillsammans med namnet på ditt program, platsen och språket du har valt och vilken version av programmet du har. Microsoft utgår från den informationen och skickar en XML-fil till din klient med en lista över URL:er för Internettjänsterna i Microsoft Office.

Cookies

Vissa funktioner i Office 2010 använder cookies. Sådana funktioner beskrivs utförligt längre fram i det här policydokumentet.

En cookie är en liten textfil som en Internetserver placerar på din hårddisk. Cookies innehåller information som kan användas senare när du besöker en Internetserver i domänen som cookien härstammar från. Cookies kan inte användas för att köra program eller för att smitta datorn med virus.

Ett av huvudsyftena med cookies är att effektivisera ditt arbete. I en cookie som används i Office 2010 lagras information om vilka Microsoft SharePoint Foundation-webbplatser du har besökt tidigare. Det gör det enklare att hitta webbplatsen igen och leverera relevant information.

När Office 2010 ansluts till en av Microsofts servrar, kan programmet eventuellt spara eller läsa information i cookies. De innehåller en flagga som visar om Microsoft Office System-produkter är installerade på datorn, och det språk och de nationella inställningarna som du har valt i Internetinställningarna. Dessa kan skilja sig från det språk och de nationella inställningarna som du har valt för dina program. Vi använder även cookies för att samla in information om vilka sidor våra kunder besöker på Office.com. Denna besöksinformation identifieras enbart med ett unikt ID-nummer, som aldrig kopplas till personlig information, om användaren inte medger detta enligt beskrivningen på annat ställe i den här sekretesspolicyn.

Med inställningarna för Internetalternativ som du hittar på kontrollpanelen, anger du på fliken Sekretess om du vill acceptera eller neka cookies, eller ändra språk eller nationella inställningar. Du kan också kontrollera de cookies som Office 2010 använder. Klicka på InternetalternativVerktyg-menyn i Internet Explorer 8 och sedan på fliken Sekretess.

Microsoft Office följer sekretessinställningarna som du väljer under Internetalternativ på Kontrollpanelen i Windows eller i Internet Explorer och hämta inte cookies om du har inte valt att tillåta cookies ska hämtas. De funktioner som beskrivs i den här policyn som använder cookies kanske inte fungerar korrekt med den här inställningen på samma plats. Dessutom kanske funktioner som används av webbplatser och tjänster som använder cookies inte fungerar korrekt i Internet Explorer. Cookies som tidigare har sparats på hårddisken kan fortfarande läsas av Office 2010-versionen om du använder Internet-alternativ på Kontrollpanelen i Windows eller Internet Explorer för att ta bort tidigare sparade cookies.

Microsoft Office-aktivering

Aktiveringen hjälper till att minska förfalskning av programvara som säkerställer att Microsofts kunder får programvarukvaliteten de förväntar sig. Aktiveringen innebär att en särskild produktnyckel associerade med maskinvara det är installerat på. Licensvillkoren för Office 2010 release tillstånd att antalet gånger som produktnyckeln kan användas för aktivering. När du har använt produktnyckeln för det angivna antalet gånger på samma sida eller olika datorer den produktnyckeln kan inte längre användas för aktivering på andra datorer.

Aktiveringen är obligatorisk. När respitperioden går ut måste du aktivera programvaran om du ska kunna fortsätta använda den.

Vid aktiveringen skickas information om produktnyckeln till Microsoft, till exempel:

 • Microsoft-produktkoden, som är en femsiffrig kod som identifierar vilken Office-produkt du aktiverar.

 • Ett kanal-ID eller en platskod som identifierar var du köpte Office-produkten. Den visar till exempel om produkten har sålts hos en återförsäljare, om det är en utvärderingsversion, om den används under ett volymlicensieringsprogram, om den var förinstallerad av datortillverkaren och så vidare.

 • Installationsdata.

 • Information som hjälper till att bekräfta att produktnyckelsinformationen inte har ändrats.

Om du licensierar Office på prenumerationsbasis ombeds du under den inledande aktiveringen att tillhandahålla det Windows Live ID som är kopplat till prenumerationen. Sedan skickar Microsoft en produktnyckel till din dator så att aktiveringen kan slutföras. Efter den inledande aktiveringen skickar Office information om produktnyckeln till Microsoft med jämna mellanrum för att bekräfta att du har rätt licens för att använda Office. Aktivering med ett Windows Live ID, och påföljande automatiska överföring av aktiveringsinformationen till Microsoft, är ett krav för att använda Office som har licensierats på prenumerationsbasis.

Vi aktiveringen skickas också ett nummer som genereras utifrån datorns hårdvarukonfiguration till Microsoft. Det här numret representerar ingen personlig information eller information om programvaran. Numret kan inte användas för att avgöra märket eller modellen på datorn och det kan inte beräknas för att fastställa någon ytterligare information om din dator. Förutom standardinformationen om datorn samlas några ytterligare språkinställningar in.

Din Office-kopia kan identifiera och acceptera ändringar i datorkonfigurationen. Mindre uppgraderingar kräver ingen ny aktivering. Om du avinstallerar Office 2010 kan du behöva aktivera din produkt igen. Om du installerar nya eller byter ut några komponenter, eller installerar ny programvara i datorn kan du behöva aktivera Office 2010 på nytt.

Om du aktiverar samtidigt som du uppgraderar från vissa Microsoft Office-produkter, till exempel Microsoft Office Starter eller en utvärderingsversion av Microsoft Office, innebär aktiveringen att information samlas in från datorn om Office Starter eller den utvärderingsversion du uppgraderar från, bland annat hur länge du har använt Office-versionen.

Om du inte kan slutföra aktiveringen kanske du får ett meddelande med en länk till en webbplats där du kan läsa mer om varför aktiveringen misslyckades. Om du följer länken skickas information till Microsoft om varför aktiveringen misslyckades. Informationen kan innehålla information som normalt skickas vid aktivering.

Du kan också bli ombedd att aktivera om ditt exemplar av Microsoft Office. Om det händer kan du ibland via en aktiveringsguide hämta mer information online om ditt licenstillstånd och hur du löser aktiveringsproblem. Om du väljer att hämta information online om ditt licenstillstånd skickas information som normalt skickas vid aktivering.

Om du inte aktiverar eller aktiverar om ditt Microsoft Office-exemplar kanske du inte kan använda det eller också kan det markeras som inte korrekt licensierat. Det kan till exempel finnas en visuell markering i namnlisten om att exemplaret inte är korrekt licensierat.

Ingen information som samlas in vid aktivering eller omaktivering används för att identifiera dig personligen. I vissa fall, till exempel om aktiveringen görs med hjälp av en volymlicensnyckel eller vid kontroll av produktens äkthet, skickas ingen aktiveringsinformation till Microsoft.

Mer information om aktivering finns Aktivera Microsoft Office-program.

Uppdateringstjänsten Klicka-och-kör

Med uppdateringstjänsten Klicka-och-kör kan du installera specifika Microsoft Office-produkter över Internet så att du kan börja att använda dem även om de inte har hämtats i sin helhet. Som standard söker uppdateringstjänsten Klicka-och-kör efter onlineuppdateringar för de produkter på din dator som är kopplade till Klicka-och-kör och installerar dessa uppdateringar automatiskt. Du kan inaktivera denna automatiska sökning och installation på fliken Arkiv där du klickar på Hjälp och väljer att Inaktivera uppdateringar för den här produkten. Uppdateringstjänsten Klicka-och-kör hämtar regelbundet standardinformation om datorn och ett slumpvis genererat nummer som används för att identifiera din dator utan att identifiera dig.

Uppdaterat innehåll från Office.com

Om datorn är ansluten till Internet och du söker efter hjälpinformation, mallar, ClipArt, mediefiler eller figurer genom att använda ett visst sökord eller sökbegrepp, kan Office 2010 använda sökordet eller sökbegreppet för sökning på Office.com. På så sätt får du tillgång till stora och dynamiska innehållsmängder, bland annat den senaste versionen av den aktuella informationen. Om hjälpen är aktiverad för Office.com hämtas den senaste hjälpinformationen för vissa funktioner, till exempel mallar, automatiskt. Uppdaterat innehåll från Office.com visas också automatiskt i de gallerier som stöder innehållet.

Om du väljer att söka efter ett visst begrepp skickas begreppet från Office 2010 till Office.com. Med begreppet skickas också annan information, till exempel om vilket program som används, vilken del av programmet som användes när frågan skickades och information om det sökområde som du har angett. Om du använder en dokumentmall skickar Office 2010 också mallens ID, som är en unik identifierare för mallen, men inte för ditt dokument. Med hjälp av informationen skickar Microsoft tillbaka data som du har efterfrågat.

Mer information om hjälp online finns i Hämta uppdaterade hjälpavsnitt, mallar, utbildning och ytterligare innehåll.

Windows Live ID-autentisering

Vissa funktioner i Office 2010-versionen kanske kräver Windows Live-ID för aktivering, logga in och registrering. Om du vill logga in med hjälp av Windows Live ID uppmanas du att ange din e-postadress och ett lösenord. Kan du komma åt andra Windows Live ID-deltagande webbplatser och tjänster i den här samma Windows Live ID-inloggning. Om du skapar ett Windows Live ID på webbplatsen Office registrering är samtidigt registrering i Office 2010-utgåva och öppna ett Windows Live ID-konto. Alla registreringsinformation som du anger lagras av Office.com-tjänsten och några eller alla dessa data lagras även av Windows Live-ID i ditt Windows Live ID-profil. Läs Sekretesspolicyn för Windows Live IDmer information om tjänsten Windows Live-ID, informationen som lagras i Windows Live ID-profil och hur Windows Live ID använder och hjälper dig för att skydda din personliga information.

Köpa en uppgradering eller en ny version av Microsoft Office

I vissa versioner av Microsoft Office kan du köpa en produktnyckel till en ny eller uppgraderad version av Office online. Den här funktionen kan du hitta i Office-mappen på Start-menyn, i den aktuella produkten eller via en Windows-ikon på ditt skrivbord.

Den här funktionen skickar Microsoft information, till exempel identifierarna för produkten du vill köpa, din aktuella licensierat Office-produkten (om sådan finns), din språkinställning i Office och standardinformation om datorn. Om du är kvalificerad för ett specialerbjudande skickas kanske även information om det erbjudandet och källplatsen. Microsoft använder informationen för att avgöra vilka Microsoft-auktoriserad online återförsäljare kan slutföra köpet och skickar den till den återförsäljaren. Funktionen uppgradering kan också öppna din webbläsare om du vill visa den återförsäljare webbsidan där du kan slutföra köpet.

Customer Experience Improvement Program

Du har möjlighet att delta i Customer Experience Improvement Program för att förbättra Microsofts programvarors och tjänsters kvalitet, tillförlitlighet och prestanda.

Om du väljer att göra det, samlar Microsoft in anonym information om din maskinvarukonfiguration och om hur du använder våra program och tjänster. Det görs i syfte att hitta trender och användningsmönster. Den här funktionen samlar inte in ditt namn, adress eller annan kontaktinformation.

Mer information och en fullständig sekretesspolicy för Customer Experience Improvement Program, Microsoft Customer Experience Improvement Program -webbplats. Om du väljer rekommenderade inställningar under Office först kör kan aktivera du Customer Experience Improvement Program för Office 2010.

Mer information om rekommenderade inställningar finns i Inaktivera rekommenderad uppdatering och diagnostisk inställningar. Om du vill delta i Customer Experience Improvement Program finns i delta i Customer Experience Improvement Program.

Förbättra språkverktyg

Funktionen för att förbättra språkverktyg samlar in information om din användning av språkverktygen och skickar den till Microsoft. Om du väljer att delta via Microsoft Customer Experience Improvement Programändra din språkkontroll åtgärder, till exempel att acceptera eller avvisa stavnings- eller grammatikkontrollen förslag och språkkontroll verktygsinställningar eller tillägg i anpassat ordlista, är lagrad på datorn och skickas till Microsoft tre gånger under det första halvåret när du har installerat Office 2010-versionen. Efter cirka sex månader funktionen slutar att skicka data till Microsoft och tar bort webbplatssamlingen datafil som innehåller din språkkontroll åtgärder från din dator.

Även om ingen personlig information avsiktligt samlas in med den här funktionen, kan det hända att en del av innehållet som skickas innehåller element som definierats som stav- eller grammatikfel, till exempel egennamn och kontonummer. Alla siffror som kontonummer, gatuadresser och telefonnummer omvandlas emellertid till nollor när data samlas in. Microsoft använder bara den här typen av information i syfte att förbättra sina produkter, inte för att identifiera användare. Om du är orolig för att en rapport kan innehålla personlig eller konfidentiell information avstår du från att skicka rapporten.

Informationen som samlas in skickas med det slumpvist genererade numret som skapas i Customer Experience Improvement Program.

Innan informationen skickas till Microsoft visas en dialogruta där du ombeds att ge ditt tillstånd. I detta läge kan du ta bort en del eller alla poster innan informationen skickas. Du kan också välja att inte skicka informationen till Microsoft.

Office-diagnostik

Du har möjlighet att hämta med jämna mellanrum en liten fil till din dator som hjälper Microsoft att identifiera systemproblem. När de finns tillgängliga, hämta ny hjälpinformation om felmeddelanden också automatiskt. Den här funktionen inte samlar in ditt namn, din adress eller någon annan kontaktinformation utom IP-adressen som används för att skicka filen.

Om du vill ändra inställningar för Office-diagnostik finns i Ändra Office-diagnostik inställningar.

Microsoft-felrapportering

Verktyget Microsoft felrapportering kan användarna rapport felmeddelanden till Microsoft via Internet. När en felmeddelanden visas kan användare med Internetanslutning omedelbart anmäla meddelandet till Microsoft. Om felmeddelandet anger att en eller flera tredjeparts-produkter, som i orsakar problemet, kan Microsoft skicka rapporten till de program från tredje parterna. Program- eller maskinvaran utvecklare anställda av Microsoft eller någon av dess partners analysera fault data och försök att identifiera och åtgärda problemet. Även om verktyget inte är avsedd att samla in personligt identifierbar information, är det möjligt att sådan information kan fångas i minnet eller i informationen som samlas in från öppna filer. Microsoft använder inte den här informationen för att identifiera användare. Mer information om Microsoft felrapportering finns i Sekretesspolicy för Microsoft-felrapportering.

Microsoft Update

Tjänsten Microsoft Update kan du ta emot säkerhetsuppdateringar och viktiga uppdateringar för Microsoft Windows och andra Microsoft-produkter, inklusive Office 2010-versionen. Om du vill veta hur du kan registrera dig om det finns uppdaterade från Microsoft Update, finns i Håll datorn aktuell med Microsoft Update.

När du besöka webbplatsen Microsoft Update eller ta emot uppdateringar automatiskt, samlar Microsoft standardinformation om datorinformation med varje besök så att du får uppdateringar som fungerar bäst med din dator. Informationen används också för att generera löpande statistik för hur webbplatsen Microsoft Update används och vilka system som behöver support, så att tjänsten kan förbättras. Mer information om tjänsten Microsoft Update finns i sekretesspolicyn för Update Services .

Närvaroinformation

Om din organisation använder Microsoft OCS (Office Communications Server) hämtar Microsoft Office din närvaroinformation från OCS.

Beskära och ta bort bakgrund

Du kan beskära bilder i dokument så att endast valda delar av bilderna visas. Det innebär att du döljer de delar av bilderna som du inte vill visa i dokumentet. Ingenting av bilderna tas bort permanent. De dolda delarna kan senare återställas om du aktiverar beskärningsläget.

Du kan också redigera bilder med kommandot Ta bort bakgrund. Kommandot Ta bort bakgrund tar inte heller bort några delar av bilderna permanent utan döljer bara valda delar. De dolda delarna av borttagna bilder kan sedan återställas om du aktiverar Ta bort bakgrund.

Om du sparar en fil som innehåller beskurna eller borttagna bilder sparas ändå de fullständiga bilderna med dokumentet.

Du kan ta bort beskurna och borttagna delar av bilder genom att klicka på fliken Arkiv. Klicka sedan på Alternativ under Hjälp och gå till fliken Avancerat, där du klickar på Ignorera redigeringsdata under avsnittet Bildstorlek och -kvalitet.

Ansluta till externa data i Office och SharePoint med Konnektivitetstjänster för företag

Business Connectivity Services (BCS) kan du ansluta till externa datakällor från en SharePoint-webbplats och Microsoft Office 2010-program, till exempel Outlook, SharePoint-arbetsyta och Word. När du gör det ändringar i den externa informationen visas automatiskt i Microsoft Office-program och ändringar i Microsoft Office-program visas automatiskt i det externa systemet.

I Konnektivitetstjänster för företag lagras en krypterad kopia av vissa externa data lokalt på din dator i ett dedikerat lokalt cacheminne. Om externa data används i Outlook skapas även en kopia i en särskild Personlig mappfil (PST). En lista med kunder kan t.ex. synkroniseras från Microsoft Dynamics CRM till användarens lokala kopia och visas i Outlook. Om användaren sedan redigerar data för någon kund eller skapar en ny kund sprids dessa ändringar tillbaka till Microsoft Dynamics CRM. I vissa fall kan en kopia av informationen lagras i ditt dokument och vara tillgänglig för andra användare som har åtkomst till dokumentet.

IME:er (Input Method Editors)

Microsoft IME:er (Input Method Editors) används för östasiatiska språk när indata från tangentbordet konverteras till ideogram. Beroende på inställningarna kan följande funktioner skicka information till Microsoft om hur du använder IME:er. Vissa IME:er stöder inte dessa funktioner eller stöder bara vissa av dem. I en företagsmiljö kan administratörer använda grupprinciper för att konfigurera rapportfunktionerna nedan. Bland konfigurationsalternativen för grupprinciper finns möjligheten att stänga av all rapportering eller att vidarebefordra rapporterna till en annan server.

Inlärning och förutsägelse i IME

Vad de här funktionerna gör

Beroende på den IME du använder och dina inställningar kan funktionerna för inlärning och förutsägelse i IME lägga till ord eller ordpar för att förbättra ideogramuppsättningen som visas.

Information som samlas in, behandlas eller överförs

Funktionerna för inlärning och förutsägelse i IME lägger till ord eller ordsekvenser och deras associerade poäng beroende på användarnas åtgärder. Inlärningsinformation (förutom teckensekvenser med siffror och symboler) lagras i de enskilda användarnas användarordlistor.

Hur information används

IME använder data för inlärning och förutsägelse på din dator och kan också användas av Microsoft Office språkverktyg. Det skickas ingen information till Microsoft.

Val och kontroll

Funktionerna för inlärning och förutsägelse är som standard aktiverade i alla IME:er som stöder dem, med undantag av IME:n för kinesiska (förenklad) där funktionen för förutsägelse som standard är inaktiverad. Om du vill kan du inaktivera funktionerna för inlärning och förutsägelse oavsett vilken IME du använder. I IME:n för japanska kan funktionen för inlärning också konfigureras att inte lägga till ord i användarordlistan. Det går också att ta bort innehåll i användarordlistan.

Rapportering av konverteringsfel i IME

Vad den här funktionen gör

Om det uppstår konverteringsfel kan den här funktionen samla in information om felen och sedan skicka informationen till Microsoft för att förbättra konverteringar.

Information som samlas in, behandlas eller överförs

Rapporteringen av konverteringsfel i IME samlar in information om konverteringsfel i IME som sedan kan skickas till Microsoft. Det kan skapas felrapporter med information om t.ex. vad du skrev, det första konverteringsresultatet, vilken konvertering du valde i stället, information om vilken IME du använder och information om hur du använder den. Om du använder IME:n för japanska kan du dessutom välja att ta med inlärningsinformation i rapporterna för konverteringsfel. Microsoft använder inte informationen för att identifiera eller kontakta dig.

Hur information används

Microsoft använder informationen för att förbättra redigering av indata.

Val och kontroll

På språkfältets Verktyg-meny kan du välja att skicka en rapport om ett konverteringsfel. Om det uppstår ett konverteringsfel tillfrågas du dessutom om du vill skicka rapporten om konverteringsfelet till Microsoft. Du kan förhandsgranska informationen i rapporten innan du bestämmer dig för att skicka den.

Ordregistrering i IME

Vad den här funktionen gör

Beroende på vilken IME du använder kan du eventuellt använda ordregistrering och rapportera ord som inte stöds (ord som inte kan konverteras korrekt från tangentbordsindata).

Information som samlas in, behandlas eller överförs

I de registreringsrapporter som används i Microsoft Word 2010 kan informationen du anger i dialogrutan Lägg till ord och programvaruversionsnumret för IME tas med. I de här rapporterna kan även personlig information tas med, om du till exempel lägger till personliga namn med ordregistrering, men Microsoft använder inte denna information för att identifiera eller kontakta dig. Du kan förhandsgranska informationen i rapporten innan du bestämmer dig för att skicka den.

Hur information används

Microsoft använder informationen för att förbättra redigering av indata.

Val och kontroll

Varje gång du skapar en ordregistreringsrapport tillfrågas du om du vill att den ska skickas till Microsoft. Du kan förhandsgranska informationen i rapporten innan du bestämmer dig för att skicka den.

Cache för Microsoft Office 2010-dokument

Programmen i Microsoft Office 2010, t.ex. Word, Excel och PowerPoint skapar automatiskt en lokal kopia när du jobbar med fjärrdokument. I den här dokumentkopian kan du jobba även när du är offline och den förbättrar samtidigt prestanda när du är online. Förutom dokumentets innehåll kan Office lagra vissa metadata om dina dokument på datorn. Det kan t.ex. vara namn, serverinloggnings-ID:n och e-postadresser på de användare som har redigerat dokumentet.

Du kan visa allt innehåll som lagrats genom att starta Microsoft Office Upload Center och byta vy till Alla cachelagrade filer.

Du kan köra Microsoft Office Upload Center genom att göra något av följande:

 • Klicka på ikonen i systemfältet.

 • Klicka på Start och klicka sedan på Alla program och på Microsoft Office. Klicka först på Microsoft Office 2010-verktyg och sedan på Microsoft Office Upload Center.

Individuella lokala kopior kan tas bort eller öppnas från Microsoft Office Upload Center. Du kan också välja att dokumentet ska tas bort från Office Document Cache när de har stängts i ett Office-program genom att göra följande:

 1. Gå till sidan Inställningar i Microsoft Office Upload Center.

 2. Markera kryssrutan Ta bort filer från Office Document Cache när de stängs.

Alternativ text

I Microsoft Word 2010 kan du lägga till och redigera alternativ text för tabeller, former, bilder, diagram, SmartArt-grafik och andra objekt i dina dokument genom att göra följande:

 1. Högerklicka på objektet.

 2. Klicka på Format.

 3. Klicka på fliken Alternativ text.

Den alternativa texten sparas med dokumentet och kan innehålla personlig information som har lagts till av användarna som har arbetat med dokumentet. För vissa objekt som du infogar i dokumentet (t.ex. bilder) omfattar alternativtexten som standard filsökvägen till objektet.

Alternativtexten kan användas av hjälpmedelsfunktioner, t.ex. skärmläsare, och är tillgänglig för alla som har tillgång till filen.

Kopplingssäkerhet

För att det ska gå smidigare att sammanfoga två dokumentversioner, läggs ett tiosiffrigt nummer, din e-postadress och ditt namn till för alla Office-filer som du skickar som bifogade filer. Detta slumptal identifierar arbetsboken unikt, så att eventuella ändringar kan infogas i ursprungsdokumentet även om filnamnet har ändrats. Du kan ta bort det tiosiffriga numret och ditt namn från alla bifogade filer som du skickar genom att följa nedanstående anvisningar i Outlook:

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Klicka på Alternativ under Hjälp.

 3. Klicka på Säkerhetscenter och sedan på Inställningar för Säkerhetscenter.

 4. Klicka på fliken Hantera bilagor.

 5. Kontrollera att kryssrutan Lägg till egenskaper till bifogade filer för att aktivera Svara med ändringar inte är markerad och klicka sedan på OK.

 6. Klicka på OK två gånger till för att stänga dialogrutorna.

Säkerhet

Microsoft försöker skydda dig och informationen om dig på alla sätt. Vi använder ett antal olika tekniker och metoder för att skydda informationen om dig mot obehöriga.

Ändringar av sekretesspolicyn

Microsoft kan emellanåt ändra den här sekretesspolicyn. Datumet vid Senast uppdaterad överst i sekretesspolicyn uppdateras för varje ny upplaga. Vi rekommenderar att du med jämna mellanrum granskar sekretesspolicyns innehåll, så att du håller dig ajour med hur Microsoft skyddar din information.

Så här kontaktar du oss

Microsoft tar gärna emot dina kommentarer om denna sekretesspolicy. Om du har frågor om det här uttrycket eller om du tror att vi inte följer den kontaktar du oss genom att använda vårt webbformulär på Kontakta oss: Feedback om sekretess.

Microsoft Office Privacy, Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052 USA

Om du vill hitta dotterbolag till Microsoft i ditt land eller din region läser du http://www.microsoft.com/worldwide/.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×