Office
Logga in

Sekretesspolicy för Microsoft Office 2007-systemet

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Senast uppdaterad: februari 2007. Visa sekretesspolicyn markeras

Senast uppdaterad: maj 2006. Om du vill ha utförligare information om de metoder för datainsamling och dataanvändning som gäller för ett visst Office-program eller en viss Office-tjänst, bör du läsa både den här sekretesspolicyn för Microsoft Office 2007-systemet och motsvarande tillägg.

Allmänt

På Microsoft arbetar vi permanent för att skydda din integritet när du håller produkter som kopplar du prestanda, kraft och bekvämlighet som du vill använda i din datoranvändning. Denna sekretesspolicy förklaras många av data metoder för insamling och användning av Microsoft Office 2007-systemet. Läs informationen nedan och även eventuella ytterligare information som visas till höger för ytterligare information om viss Office-version 2007 program och tjänster som du kan använda. Det här är inte avsedd att vara en komplett lista. Den gäller inte för andra online eller offline Microsoft webbplatser, produkter och tjänster.

Som alla Microsoft Office-systemprodukter är Office-version 2007 utformad för snabb sammanställning, visning och delning av data. Microsoft arbetar kontinuerligt med att skydda dina data och se till att du har full kontroll över hur de används och distribueras.

Inga personliga data som du sparar i Office-version 2007 skickas till Microsoft, utöver den information som anges i den här policyn. Information som skickas till Microsoft delges inga externa parter utan din tillåtelse.

Tillägg

Relaterade länkar

Insamling och användning av din personliga information

Om vi behöver information som går att koppla direkt till dig eller som kan användas för att kontakta dig blir du uttryckligen ombedd att ange sådan information. Personlig information som samlas in används av Microsoft och Microsofts dotterbolag i syfte att tillhandahålla de tjänster och utföra de transaktioner som du beställer eller tillåter. Vi kan också använda informationen om vi vill be dig att ge ytterligare feedback om en produkt eller tjänst som du använder; för leverans av viktiga uppdateringar och meddelanden om programvaran; i syfte att förbättra produkten eller tjänsten, till exempel genom att utföra felsöknings- och enkätundersökningar eller i syfte att informera dig om händelser eller nya produktlanseringar.

En del av den personliga information som du anger kan inkluderas i form av metadata i dokumenten i Office-version 2007. Dokumentens metainformation används då du samarbetar med andra i Office-programmen. Instruktioner för hur du tar bort metadata från dokument finns i tilläggsinformationen för det aktuella Office-programmet.

Personlig information som du anger överförs inte till utomstående parter utan din tillåtelse, utöver de data som beskrivs i den här policyn. Ibland ger vi andra företag i uppgift att tillhandahålla tjänster i vårt ställe, till exempel hantera och leverera utskick eller ge support till kunderna. Vi ger endast dessa företag den information de behöver för att de ska kunna utföra tjänsten. De måste skydda informationen och är förbjudna att använda den i något annat syfte.

Personlig information som Microsoft samlar in i syfte att tillhandahålla dessa funktioner kan lagras och bearbetas i USA och alla andra länder/regioner där Microsoft eller dess dotterbolag eller representanter bedriver verksamhet. Genom att använda programmet medger du att denna information kan överföras från ditt land. Microsoft följer skyddsreglerna som det amerikanska handelsministeriet har slagit fast med avseende på insamling, användning och lagring av data från Europeiska unionen.

Microsoft kan använda och/eller avslöja personlig information om lagen så kräver eller i tron att en sådan åtgärd är nödvändig för att: (a) efterleva påbud eller en juridisk process där Microsoft eller dess webbplats är delaktig; (b) skydda och försvara Microsofts och dess webbplatsers rättigheter eller egendom; eller (c) under allvarliga omständigheter skydda Microsofts anställda, användare av Microsofts produkter eller tjänster eller allmänheten.

Insamling och användning av information om din dator

Office-version 2007 innefattar flera funktioner som ansluts till Internet för hämtning av mer information eller för möjlighet att dela data med andra. Dessa funktioner är tillgängliga då du har en aktiv anslutning till Internet. Funktionerna beskrivs utförligare längre fram i den här policyn.

När Office-version 2007 ansluts till en Microsoft-server, skickas din IP-adress tillsammans med anropet. Datorns standardinformation, det vill säga språkinställningar, datorns operativsystemversion, webbläsarinformation, Office-klientversion och landsinställningar, kanske också skickas med anropet. Sådan information samlar vi in i syfte att kunna leverera de tjänster du beställer.

När du har installerat Office-version 2007, kan framtida Internet-begäranden från datorn innehålla information som innehåller namnet på din programvaran och versionsnumret. Den här informationen används av webbplatser för att tillhandahålla material som är kompatibla med Office-version 2007. Den här informationen innehåller inte personligt identifierbar information.

Ibland kan Microsoft ändra vissa av webbadresserna (URL:erna) till de webbtjänster som tillhandahålls. I syfte att kunna garantera en fullt fungerande tjänst kanske Microsoft överför en fil som innehåller nya webbadresser som används för webbtjänsterna i Office-version 2007.

Första gången du väljer en funktion som kräver att programvaran ansluter till en webbtjänst, skickas en begäran om en XML-fil tillsammans med namnet på ditt program, de nationella inställningarna och språket du har valt samt programmets version. Med utgångspunkt i denna information skickar Microsoft tillbaka en XML-fil som innehåller en lista över URL:er till Microsoft Offices webbtjänster.

Cookies

I vissa funktioner i Office-version 2007 används cookies. Sådana funktioner beskrivs utförligt längre fram i det här policydokumentet.

En cookie är en liten textfil som lagras på din hårddisk av en webbserver. Microsoft använder inte cookies för att köra program på din dator. Du tilldelas unika cookies som bara kan avläsas av en webbserver i den domän som utfärdade dem.

Ett av huvudsyftena med cookies är att effektivisera ditt arbete. I en cookie som används i Office-version 2007 lagras information om vilka Microsoft Windows SharePoint Services-webbplatser du har besökt tidigare. Det gör det enklare att hitta webbplatsen igen och leverera relevant information.

När Office-version 2007 ansluts till en av Microsofts servrar, kan programmet eventuellt spara eller läsa information i cookies. De innehåller en flagga som visar om Microsoft Office System-produkter är installerade på datorn, och språket och de nationella inställningarna som du har valt i Internetinställningarna, som kan vara annorlunda än språket och de nationella inställningarna som du har valt för dina program. Vi använder även cookies för att samla in information om vilka sidor våra kunder besöker på Microsoft Office Online. Denna besöksinformation identifieras enbart med ett unikt ID-nummer, som aldrig kopplas till personlig information, om användaren inte medger detta enligt beskrivningen på annat ställe i den här sekretesspolicyn.

Du kan godkänna eller förhindra användandet av cookies genom att ändra Internetalternativen i Windows Internet Explorer. (Klicka på Internet-alternativVerktyg-menyn och klicka sedan på fliken Sekretess.) Microsoft Office följer sekretessinställningarna som du har valt i Internet Explorer och hämtar inga cookies om du har valt att inte tillåta det. De funktioner som använder cookies och som beskrivs längre fram i det här policydokumentet fungerar eventuellt inte som de ska om du inaktiverar cookies. Cookies som har sparats på datorn tidigare kan fortfarande avläsas i Office-version 2007, om du inte väljer att ta bort sparade cookies i Internetinställningarna i Internet Explorer.

Aktivering av Microsoft Office

Syftet med aktivering är att motverka olovlig kopiering av programvara och att säkerställa att Microsofts kunder får den kvalitet som de förväntar sig. När en produkt aktiveras kopplas en specifik produktnyckel till den maskinvara som produkten är installerad på. I Licensvillkor för programvara från Microsoft för Office-version 2007 anges hur många gånger produktnyckeln kan användas för aktivering. När du har använt produktnyckeln det angivna antalet gånger på samma dator eller på olika datorer, går det inte längre att använda produktnyckeln för aktivering. För aktiveringen behöver du inte ange någon personlig information.

Aktiveringen är obligatorisk. När låneperioden, då produkten inte måste vara aktiverad, har löpt ut måste programvaran aktiveras om du ska kunna fortsätta använda den.

Vid aktiveringen produkt-ID, information om tillverkaren av din maskinvara och ett icke-unikt maskinvaran skickas till Microsoft. Produkt-ID genereras från den produktnyckel som används för att installera programvaran och en allmän kod som representerar versionen och språket för Office som aktiveras. Icke-unikt maskinvaran representerar din Dators konfiguration vid tiden för aktivering. Om maskinvaran innehåller inte någon personlig information eller information om annan programvara eller andra data som kan finnas på datorn. Det kan inte användas för att fastställa märke eller modell på datorn. Om maskinvaran används enbart för aktivering. Ditt exemplar av Office kan identifiera och acceptera ändringar i datorkonfigurationen. Mindre uppgraderingar kräver inte återaktivering. Om du avinstallerar Office-version 2007 kan du behöva aktivera produkten igen.

Ingen information som samlas in används för att identifiera dig och ingen information lämnas till externa partner utanför Microsoft. Informationen används endast för att bekräfta att du har en licensierad kopia av programvaran.

Mer information om aktivering finns i Aktivera Microsoft Office-program.

Aktiveringsassistenten för Microsoft Office

Microsoft Office aktivering assistenten kan du hämta en utvärderingsversion nyckel som kan du prova tillgängliga Office-version 2007 program i 60 dagar. Du kan välja att aktivera Office med en köpta produktnyckel eller få ytterligare information om andra alternativ för inköp genom att klicka på fliken Aktivera och eller Köp Microsoft Office i aktivering assistenten efter 60 dagar. Du måste vara ansluten till Internet för att hämta utvärderingsversionen nyckeln. I Aktiveringsguiden assistenten, när du klickar på Klicka här om du vill begära utvärderingsversionen aktivering nyckeln online länk, en transaktion ID IP-adress och din webbläsare nationella inställningar och språkinställningar kommer att skickas till en tredje part via tillägget. Tjänsten visas automatiskt en utvärderingsversion nyckel i aktivering assistenten. När du får registernyckeln utvärderingsversionen kan du klicka på knappen rekommenderade i aktivering assistenten ska ha en kopia av utvärderingsversionen nyckeln skickas till dig via e-post för posterna få kostnadsfria Microsoft Office-tips och trick och access ledig online-utbildning och hjälp. När du får registernyckeln utvärderingsversionen du klickar på nu, klicka här för att starta Microsoft Office och ange produktnyckeln utvärderingsversionen genvägen till Microsoft Office och slutför processen konfiguration och aktivering om du vill börja använda utvärderingsversion av Microsoft Office.

Söka efter hjälpinformation

Om datorn är ansluten till Internet och du söker efter hjälpinformation, mallar, ClipArt, mediefiler eller figurer genom att använda ett visst sökord eller sökbegrepp, kan Office-version 2007 använda sökordet eller sökbegreppet för sökning på Microsoft Office Online. På så sätt får du tillgång till stora och dynamiska innehållsmängder, bland annat den senaste versionen av den aktuella informationen. Om hjälpen är aktiverad för Microsoft Office Online hämtas den senaste hjälpinformationen för vissa funktioner, till exempel mallar, automatiskt.

Om du väljer att söka efter ett visst begrepp skickas begreppet från Office-version 2007 till Microsoft Office Online. Med begreppet skickas också annan information, till exempel om vilket program som används, vilken del av programmet som användes när frågan skickades och information om det sökområde som du har angett. Om du använder en dokumentmall skickar Office-version 2007 också mallens ID, som är en unik identifierare för mallen, men inte för ditt dokument. Med hjälp av informationen skickar Microsoft tillbaka data som du har efterfrågat. Vi använder också informationen när vi förbättrar våra produkter.

Information om hur du aktiverar eller inaktiverar onlinehjälpen finns i Få hjälp, mallar, utbildning och innehåll online.

Windows Live ID-autentisering

Vissa funktioner i Office-version 2007 kanske kräver att Windows Live-ID för inloggning och registrering. För att logga in med hjälp av Windows Live-ID, uppmanas du att ange din e-postadress och ett lösenord. Kan du få åtkomst till många andra Passport-deltagande webbplatser och tjänster i den här samma Passport inloggning. Om du skapar ett pass på den här webbplatsen är samtidigt registrerar Office-version 2007 och öppna ett Windows Live ID-konto. All registreringsinformation som du anger lagras av Microsoft Office online-tjänsten och en del eller all den informationen också lagras av Windows Live-ID i ditt Windows Live ID-profil. Läs sekretesspolicyn för Windows Live IDmer information om tjänsten Windows Live-ID, informationen som lagras i Windows Live ID-profil och hur Windows Live ID använder och hjälper dig för att skydda din personliga information.

Customer Experience Improvement Program

Du har möjlighet att delta i Customer Experience Improvement Program för att förbättra Microsofts programvarors och tjänsters kvalitet, tillförlitlighet och prestanda.

Om du väljer att göra det, samlar Microsoft in anonym information om din maskinvarukonfiguration och om hur du använder våra program och tjänster. Det görs i syfte att hitta trender och användningsmönster. Den här funktionen samlar inte in ditt namn, adress eller annan kontaktinformation.

På webbplatsen för Customer Experience Improvement Program finns mer information och en fullständig sekretesspolicy för Customer Experience Improvement Program. Läs Delta i Customer Experience Improvement Program om du vill delta i Customer Experience Improvement Program.

Förbättra språkverktyg

Funktionen för att förbättra språkverktyg samlar in information om din användning av språkverktygen och skickar den till Microsoft. Om du väljer att delta via Customer Experience Improvement Programska sedan din språkkontroll åtgärder, till exempel tillägg i den egna ordlistan lagras på din dator och skickas till Microsoft tre gånger under det första halvåret efter att du installera Office-version 2007. Efter ca 6 månader funktionen slutar att skicka data till Microsoft och tar bort webbplatssamlingen datafil som innehåller din språkkontroll åtgärder från din dator.

Även om ingen personlig information avsiktligt samlas in med den här funktionen, kan det hända att en del av innehållet som skickas innehåller element som definierats som stav- eller grammatikfel, till exempel egennamn och kontonummer. Alla siffror som kontonummer, gatuadresser och telefonnummer omvandlas emellertid till nollor när data samlas in. Microsoft använder bara den här typen av information i syfte att förbättra sina produkter, inte för att identifiera användare. Om du är orolig för att en rapport kan innehålla personlig eller konfidentiell information avstår du från att skicka rapporten.

Innan informationen skickas till Microsoft visas en dialogruta där du ombeds att ge ditt tillstånd. I detta läge kan du ta bort en del eller alla poster innan informationen skickas. Du kan också välja att inte skicka informationen till Microsoft.

Office-diagnostik

Du kan välja om en mindre fil ska hämtas till datorn med jämna mellanrum. Med filen kan Microsoft hjälpa dig om ovanligt många felmeddelanden visas på din dator. I mån av tillgänglighet skickas även ny hjälpinformation om felmeddelandena automatiskt. Ditt namn, din adress eller annan kontaktinformation, utöver den IP-adress som användes för överföring av filen, samlas inte in med funktionen. Information om hur du aktiverar eller inaktiverar Office-diagnostiken finns i Felsöka och laga Office-program som kraschar med Office-diagnostik.

Microsoft-felrapportering

Verktyget Microsoft felrapportering kan användarna rapport felmeddelanden till Microsoft via Internet. När en felmeddelanden visas kan användare med Internetanslutning omedelbart anmäla meddelandet till Microsoft. Om felmeddelandet anger att en eller flera tredjeparts-produkter, som i orsakar problemet, kan Microsoft skicka rapporten till de program från tredje parterna. Program- eller maskinvaran utvecklare anställda av Microsoft eller någon av dess partners analysera fault data och försök att identifiera och åtgärda problemet. Även om verktyget inte samlar avsiktligt personlig identifierbar information, är det möjligt att sådan information kan fångas i minnet eller i informationen som samlas in från öppna filer. Microsoft använder inte den här informationen för att identifiera användare. Mer information om verktyget Microsoft felrapportering, inklusive en fullständig sekretesspolicy finns i Sekretesspolicy för Microsoft-felrapportering.

Microsoft Update

Tjänsten Microsoft Update kan du ta emot säkerhetsuppdateringar och viktiga uppdateringar för Microsoft Windows och andra Microsoft-produkter, inklusive Office-version 2007. Om du vill veta hur du registrerar dig att få uppdateringar från Microsoft Update, finns i Microsoft Update.

När du besöka webbplatsen Microsoft Update eller ta emot uppdateringar automatiskt, samlar Microsoft standardinformation om datorinformation med varje besök så att du får uppdateringar som fungerar bäst med din dator. Informationen används också för att generera löpande statistik för hur webbplatsen Microsoft Update används och vilka system som behöver support, så att tjänsten kan förbättras. Mer information om tjänsten Microsoft Update?, inklusive en fullständig sekretesspolicy finns i vanliga frågor om Microsoft Update på Microsoft Update.

Säkerhet

Microsoft försöker skydda dig och informationen om dig på alla sätt. Vi använder ett antal olika tekniker och metoder för att skydda informationen om dig mot obehöriga.

Ändringar i sekretesspolicyn

Microsoft kan emellanåt ändra den här sekretesspolicyn. Datumet vid ”Senast uppdaterad” överst i sekretesspolicyn uppdateras för varje ny upplaga. Den uppdaterade sekretesspolicyn inkluderas i efterföljande service pack för Office-version 2007. Vi rekommenderar att du med jämna mellanrum granskar sekretesspolicyns innehåll, så att du håller dig ajour med hur Microsoft skyddar din information.

Så här kontaktar du oss

Microsoft tar gärna emot dina kommentarer om denna sekretesspolicy. Om du har frågor om den här policyn eller om du tror att vi inte följer den kontaktar du oss genom att använda vårt webbformulär på Kontakta oss: Feedback om sekretess.

Microsoft Office Privacy, Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052 USA

Om du vill hitta dotterbolag till Microsoft i ditt land eller din region läser du http://www.microsoft.com/worldwide/.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×