Schemalägga ett möte med andra personer

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Ett möte är en avtalad tid som du bjuda in personer eller reserverar resurser för. Du kan skapa och skicka mötesförfrågningar och boka resurser för personliga möten eller onlinemöten. När du skapar ett möte kan du identifiera vilka personer du vill bjuda in och resurser för att reservera och en mötestid. Svar på din mötesförfrågan visas i din inkorg. Du kan också lägga till personer i ett befintligt möte eller boka om ett möte.

Vad vill du göra?

Schemalägga ett personligt möte

Ändra ett möte

Skapa ett återkommande möte

Göra ett möte privat

Ställa in eller ta bort en påminnelse

Schemalägga ett personligt möte

 1. Peka på NyttArkiv-menyn och klicka sedan på Mötesförfrågan.

  Tangentbordsgenväg  Skapa en ny mötesförfrågan genom att trycka på CTRL+SKIFT+Q.

 2. Ange en beskrivning i rutan Ämne.

 3. Skriv en beskrivning i rutan Plats eller klicka på Rum om du vill välja mellan rum som är tillgängliga för automatisk schemaläggning med Microsoft Exchange.

 4. I listorna Starttid och Sluttid väljer du start- och sluttid för mötet. Markera kryssrutan Hela dagen om evenemanget pågår hela dagen.

  Evenemang som pågår hela dagen är 24-timmarsevenemang som pågår från midnatt till midnatt.

  Obs!: Som standard används den aktuella tidszon på datorn för att schemalägga möten. Om du vill schemalägga möten som baseras på ett alternativt tidszon klickar du på tidszoner på fliken möte i gruppen Alternativ.

 5. Skriv den information som du vill dela med mottagarna, bifoga filer eller skapa en mötesarbetsyta.

  Mer information om mötesarbetsytor finns i avsnittet Se även.

 6. Klicka på Schemaläggningsassistenten i gruppen Visa på fliken Möte.

  Med hjälp av Schemaläggningsassistenten hittar du den bästa tiden för ditt möte.

 7. Klicka på Lägg till andra och sedan på Lägg till från adressbok.

 8. Ange namnet på en person eller en resurs som du vill bjuda in till mötet i rutan Sök i dialogrutan Välj deltagare och resurser. Om du söker med alternativet Fler kolumner klickar du på Sök.

 9. Markera namnet från resultatlistan och klicka på obligatoriskt, valfri eller resurser.

  Obligatoriska och valfria deltagare visas i rutan till på fliken möte och resurser visas i rutan plats.

  Rutnätet ledig/upptagen visas deltagarnas tillgänglighet. En grön lodrät linje representerar början av mötet. En röd lodrät linje representerar slutet av mötet.

  Free/Busy grid

  Fönstret Föreslagna tider söker efter den bästa tiden för mötet, som definieras som tiden när de flesta deltagare är tillgängliga. Den bästa mötestiden visas längst upp i fönstret. Markera något av de föreslagna tider, klickar du på förslaget tid i fönstret Föreslagna tider. Du kan också manuellt väljer du en tid i rutnätet ledig/upptagen.

  Fönstret Föreslagna tider

 10. Om du vill göra mötet ska vara återkommande, på fliken möte i gruppen Alternativ klickar du på återkommande, markerar ett återkommande mönster och klicka sedan på OK.

  När du lägger till ett återkommande mönster i en mötesförfrågan ändras fliknamnet Möte till Återkommande möte.

 11. Klicka på Avtalad tid i gruppen Visa på fliken Möte.

 12. Klicka på Skicka.

Överst på sidan

Ändra ett möte

 1. Öppna mötet som du vill ändra.

 2. Gör något av följande:

  • Ändra alternativ för ett möte som inte ingår i en serie   

   1. Ändra alternativ som ämne, plats och tid på fliken.

   2. Klicka på Skicka uppdatering.

  • Ändra alternativ för möten i en serie   

   1. Klicka på Öppna alla förekomster.

   2. Ändra alternativ, till exempel ämne, plats och tid.

   3. Om du vill ändra alternativ för upprepning klickar du på Återkommande i gruppen Alternativ på fliken Återkommande möte. Ändra alternativ som tid eller mönster och intervall för upprepning och klicka på OK.

   4. Klicka på Skicka uppdatering.

  • Ändra alternativ för ett möte som ingår i en serie   

   1. Klicka på Öppna denna förekomst.

   2. Ändra alternativ som ämne, plats och tid på fliken Återkommande möte.

   3. Klicka på Skicka uppdatering.

Tips: Du kan dra mötet till ett annat datum i Kalender, och du kan också redigera ämnet genom att klicka på en beskrivande text, trycker på F2 och sedan skriva dina ändringar.

Överst på sidan

Skapa ett återkommande möte

 1. Öppna det möte du vill göra återkommande.

 2. Klicka på Återkommande i gruppen Alternativ på fliken Möte.

 3. Klicka på frekvensen –varje dag, varje vecka, varje månad eller årliga – som du vill att mötet ska återkomma med och välj sedan alternativ för frekvensen och klicka sedan på OK.

 4. Klicka på Skicka uppdatering.

Överst på sidan

Göra ett möte privat

 1. Skapa eller öppna det möte du vill göra privat.

 2. Klicka på Alternativ i gruppen Alternativ på fliken Möte och sedan på Privat.

Viktigt!: Det är inte helt säkert att funktionen Privat hindrar utomstående från att komma åt information om händelser, kontakter eller uppgifter. Om du vill vara säker på att ingen annan har åtkomst till privata objekt ska du inte ge dem behörighet att läsa mapparna Kalender, Kontakter och Aktiviteter. En person som har läsbehörighet till mapparna kan komma åt privat information via programmering eller genom att använda andra e-postprogram. Använd endast funktionen Privat om du delar mappar med personer som du verkligen litar på.

Överst på sidan

Ställa in eller ta bort en påminnelse

Gör något av följande:

 • För alla nya möten du vill skapa   

  1. Klicka på AlternativVerktyg-menyn.

  2. Du anger om du vill ha automatiska påminnelser eller inte för nya avtalade möten genom att markera eller avmarkera kryssrutan Standardpåminnelse.

  3. Ange hur lång tid före det avtalade mötet du vill ha en påminnelse om du markerade den här kryssrutan.

 • För befintliga möten   

  1. Öppna mötet eller serien om mötet är återkommande.

  2. Om du vill ha en påminnelse påsatt eller avstängt, på fliken möte i gruppen Alternativ väljer du Ingen eller en Påminnelsetid i listan.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Hade du nytta av den här informationen?

Hur kan vi förbättra den?

Hur kan vi förbättra den?

För att skydda din integritet bör du inte ange någon kontaktinformation i feedbacken. Granska våra sekretesspolicy.

Tack för din feedback!