Schemalägga ett möte med andra personer

Viktigt!  Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Ett möte är en avtalad tid som du har bjudit in personer till eller reserverat resurser för. Du kan skapa och skicka mötesförfrågningar och boka resurser för personliga möten eller onlinemöten. När du skapar ett möte bestämmer du vilka personer du vill bjuda in, vilka resurser du behöver reservera och en mötestid. Svar på mötesförfrågan visas i Inkorgen. Du kan också lägga till personer till ett befintligt möte och ändra tiden för ett möte.

Vad vill du göra?

Schemalägga ett personligt möte

Ändra ett möte

Skapa ett återkommande möte

Göra ett möte privat

Ställa in eller ta bort en påminnelse

Schemalägga ett personligt möte

 1. Peka på NyttArkiv-menyn och klicka sedan på Mötesförfrågan.

  Kortkommandon för att skapa en ny mötesförfrågan genom att trycka på CTRL + SKIFT + Q.

 2. Ange en beskrivning i rutan Ämne.

 3. Skriv en beskrivning i rutan Plats eller klicka på Rum om du vill välja mellan rum som är tillgängliga för automatisk schemaläggning med Microsoft Exchange.

 4. I listorna Starttid och Sluttid väljer du start- och sluttid för mötet. Markera kryssrutan Hela dagen om evenemanget pågår hela dagen.

  Evenemang som pågår hela dagen är 24-timmarsevenemang som pågår från midnatt till midnatt.

  Obs!  Som standard används datorns inställning för tidszon när du schemalägger möten. Klicka på Tidszoner i gruppen Alternativ på fliken Möte om du vill schemalägga möten efter en annan tidszon.

 5. Skriv den information som du vill dela med mottagarna, bifoga filer eller skapa en mötesarbetsyta.

  Mer information om mötesarbetsytor finns i avsnittet Se även.

 6. Klicka på Schemaläggningsassistenten i gruppen Visa på fliken Möte.

  Med hjälp av Schemaläggningsassistenten hittar du den bästa tiden för ditt möte.

 7. Klicka på Lägg till andra och sedan på Lägg till från adressbok.

 8. Ange namnet på en person eller en resurs som du vill bjuda in till mötet i rutan Sök i dialogrutan Välj deltagare och resurser. Om du söker med alternativet Fler kolumner klickar du på Sök.

 9. Välj namnet i resultatlistan och klicka sedan på Obligatorisk, Valfri eller Resurser, och klicka sedan på OK.

  De obligatoriska och valfria deltagarna visas i rutan Till på fliken Möte. Resurser visas i rutan Plats.

  Rutnätet ledig/upptagen visar om deltagarna är lediga. En grön lodrät linje visar mötets början, och en röd lodrät linje visar dess slut.

  Rutnätet ledig/upptagen

  Du hittar den bästa tiden för ditt möte, alltså när flest deltagare är lediga, med hjälp av fönstret Föreslagna tider. Den bästa mötestiden visas högst upp i fönstret. Om du vill välja en av de föreslagna tiderna klickar du på tiden i fönstret Föreslagna tider. Du kan också hitta en tid manuellt i rutnätet ledig/upptagen.

  Fönstret Föreslagna tider

 10. Om du vill att mötet ska återkomma klickar du på Återkommande i gruppen Alternativ på fliken Möte och markerar ett återkommande mönster Klicka sedan på OK.

  När du lägger till ett återkommande mönster i en mötesförfrågan ändras fliknamnet Möte till Återkommande möte.

 11. Klicka på Avtalad tid i gruppen Visa på fliken Möte.

 12. Klicka på Skicka.

Top of Page

Ändra ett möte

 1. Öppna mötet som du vill ändra.

 2. Gör något av följande:

  • Ändra alternativ för ett möte som inte ingår i en serie

   1. Ändra alternativ som ämne, plats och tid på fliken.

   2. Klicka på Skicka uppdatering.

  • Ändra alternativ för möten i en serie

   1. Klicka på Öppna alla förekomster.

   2. Ändra alternativ, till exempel ämne, plats och tid.

   3. Om du vill ändra alternativ för upprepning klickar du på Återkommande i gruppen Alternativ på fliken Återkommande möte. Ändra alternativ som tid eller mönster och intervall för upprepning och klicka på OK.

   4. Klicka på Skicka uppdatering.

  • Ändra alternativ för ett möte som ingår i en serie

   1. Klicka på Öppna denna förekomst.

   2. Ändra alternativ som ämne, plats och tid på fliken Återkommande möte.

   3. Klicka på Skicka uppdatering.

Tips  Du kan dra mötet till ett annat datum i Kalender. Du kan även redigera ämnet genom att klicka på den beskrivande texten, trycka på F2 och skriva ändringarna.

Top of Page

Skapa ett återkommande möte

 1. Öppna det möte du vill göra återkommande.

 2. Klicka på Återkommande i gruppen Alternativ på fliken Möte.

 3. Ange hur ofta – Dag, Vecka, Månad, År – du vill att den avtalade tiden ska återkomma och välj sedan alternativ. Klicka sedan på OK.

 4. Klicka på Skicka uppdatering.

Top of Page

Göra ett möte privat

 1. Skapa eller öppna det möte du vill göra privat.

 2. Klicka på Alternativ i gruppen Alternativ på fliken Möte och sedan på Privat.

Viktigt!  Det är inte helt säkert att funktionen Privat hindrar utomstående från att komma åt information om händelser, kontakter eller uppgifter. Om du vill vara säker på att ingen annan har åtkomst till privata objekt ska du inte ge dem behörighet att läsa mapparna Kalender, Kontakter och Aktiviteter. En person som har läsbehörighet till mapparna kan komma åt privat information via programmering eller genom att använda andra e-postprogram. Använd endast funktionen Privat om du delar mappar med personer som du verkligen litar på.

Top of Page

Ställa in eller ta bort en påminnelse

Gör något av följande:

 • För alla nya möten du vill skapa

  1. Klicka på AlternativVerktyg-menyn.

  2. Du anger om du vill ha automatiska påminnelser eller inte för nya avtalade möten genom att markera eller avmarkera kryssrutan Standardpåminnelse.

  3. Ange hur lång tid före det avtalade mötet du vill ha en påminnelse om du markerade den här kryssrutan.

 • För befintliga möten

  1. Öppna mötet eller serien om mötet är återkommande.

  2. Om du vill sätta på eller stänga av en påminnelse väljer du Ingen eller en befintlig påminnelsetid i gruppen Alternativ på fliken Möte.

Top of Page

Obs!  Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Gäller för: Outlook 2007Hade du nytta av den här informationen?

Ja Nej

Hur kan vi förbättra den?

255 återstående tecken

För att skydda din integritet bör du inte ange någon kontaktinformation i feedbacken. Granska våra sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

Ändra språk