Schemalägg ett möte

Möten i Microsoft Office Live Meeting 2007-klienten liknar på många sätt konventionella möten som hålls i ett konferensrum. Med tillägget Conferencing för Outlook kan du schemalägga ett möte som använder Microsoft Office Live Meeting 2007-klienten på samma sätt som du schemalägger ett möte där deltagarna samlas i ett konferensrum.

Du kan också ändra ett tidigare schemalagt Office Outlook-möte till att hållas i Live Meeting-klienten istället. När du gör detta kan mötesdeltagare läggas till som deltagare eller presentatörer. Du kan också ändra inställningar för mötet precis som när du skapar ett möte genom konferenstillägget i Microsoft Office Outlook.

Användare kan också schemalägga ett Live Meeting eller konferenssamtal för sin chefs räkning. Läs mer om delegering på Tillåt någon annan att hantera din e-post och kalender. Funktionen delegering finns endast i Office Communications Server 2007 R2.

Så här skapar du en mötesinbjudan med Office Communications Server 2007 R2

 1. För att skapa en mötesinbjudan gör du något av följande:

  1. Gå till menyn Konferens och välj Schemalägg ett Live Meeting, Office Communications Server.

  2. Från Outlooks verktygslista väljer du Schemalägg ett Live Meeting, Office Communications Server.

  3. Gå till menyn Konferens eller Outlooks verktygslista och välj Schemalägg ett Live Meeting.

 2. Gå till fliken Möte och skriv in en beskrivning av ditt möte på raden Ämne.

 1. För att lägga till personer till mötesinbjudan gör du något av följande:

  1. Gå till fliken Möte och rutan Till. I rutan skriver du in fullständig e-postadress till de personer du vill bjuda in.

  2. Gå till fliken Möte och klicka Till. Sedan väljer du de som ska bjudas in från din adressbok.

 2. Beroende på vilken version av Microsoft Office Outlook du använder fungerar inställningar för att ange deltagare och presentatörer olika. Gå till verktygslistan i Live Meeting när du skapar mötesinjudan och klicka Deltagare/ledare, Deltagare/presentatörer eller Presentatörer. Gå till listan Deltagare och klicka på de utvalda namnen och e-postadresserna. Klicka på Lägg till för att flytta markerade namn till listan Presentatörer och klicka sedan OK.

 3. För att kontrollera tillgänglighet för mötesdeltagare klickar du på fliken Schemaläggning. Där kan du hitta tider då alla deltagare finns tillgängliga och välja den tid som passar. Dra linjerna som markerar start och slut för mötet tills du är nöjd med mötestiden.

 4. Så här väljer du typ av ljud till ditt möte:

  1. Gå till verktygslistan för Live Meeting i fönstret för mötesinbjudan och klicka Ljud.

  2. För att låta deltagarna ansluta via två-vägs kommunikation över Internet väljer du Använd datorljud.

   Obs!: Deltagarna behöver en dator med headset eller mikrofon och högtalare för att kunna ansluta till ditt konferenssamtal. Om det finns deltagare utanför företagets nätverk är det lämpligt att använda konferens med möjlighet att ringa in.

  3. Du kan välja att låta deltagarna ansluta till mötets ljud både genom dator med headset och uppringd konferens. Klicka då Använd datorljud eller ring in från telefon och välj riktnummer för konferensnumret. För att aktivera en lösenordskod klickar du på Kräv lösenordskod för att ansluta till mötet.

   Obs!: Uppringd konferens är ett nytt ljudalternativ för konferenser som använder Office Communications Server 2007 R2. Mer information om uppringda konferenser finns på .

  4. Du kan låta användarna ansluta med Uppringd konferens via telefonkonferenstjänst för att låta användarna ringa in till konferenssamtalet..

  5. Skriv in namnet på leverantören av konferenssamtalet i textrutan Leverantör.

  6. Skriv in rikt- och telefonnummer till avgiftsfritt konferensnummer (+1-8001234567) i textrutan Avgiftsfritt nummer. Skriv sedan in rikt- och telefonnummer till avgiftsbelagt konferensnummer i fältet Avgiftsbelagt nummerr.

  7. Skriv in deltagarkod och ledarkod i textrutorna Deltagarkod och Ledarkod. Alla måste identifiera sig som en deltagare eller ledare när de ansluter till ljudkonferensen. Ledarkoden avslöjas aldrig till mötesdeltagarna.

 1. Gör inställningar för ljudet i dialogrutan Live Meeting ljudalternativ och klicka sedan OK.

 2. Så här gör du för att konfiguera åkomstkontroll:

  Viktigt!: Som standard sätts Bjud in alla vilket betyder att vem som helst med konferensnumret och ditt konferens ID kan ansluta till konferensen. Om du vill begränsa åtkomst till konferensen kan du konfigurera avancerad åtkomst då du schemalägger mötet.

  1. Gå till fönstret för mötesinbjudan och klicka på Behörigheter i Live Meeting verktygslista.

  2. Välj Bjud inom nätverk för att endast tillåta anslutning från deltagare med användarkonton på samma Office Communications Server.

  3. Välj Bjud inom nätverk (begränsad) för att endast tillåta inbjudna deltagare att ansluta till mötet.

  4. Välj Bjud in alla för att tillåta vem som helst att ansluta till mötet.

 3. Om du vill kan du ange ett meddelande som alla mottagare får. Gå till fliken Möte och skriv meddelandet ovanför den streckade linjen i textrutan.

 4. När mötesinbjudan är klar klickar du på Skicka i verktygslistan.

Så här gör du för att skapa en mötesinbjudan med Live Meeting-tjänsten

 1. För att skapa en mötesinbjudan gör du något av följande:

  • Gå till menyn Konferens och välj Schemalägg ett Live Meeting, Live Meeting-tjänsten.

  • Från Outlooks verktygslista väljer du Schemalägg ett Live Meeting, Live Meeting-tjänsten.

  • Gå till menyn Konferens eller Outlooks verktygslista och välj Schemalägg ett Live Meeting.

 1. För att lägga till personer till mötesinbjudan gör du något av följande:

  • Gå till fliken Möte och rutan Till. I rutan skriver du in fullständig e-postadress till de personer du vill bjuda in. Separera varje e-postadress med semikolon.

  • Gå till fliken Möte och klicka Till. Sedan väljer du de som ska bjudas in från din adressbok.

 2. Beroende på vilken version av Microsoft Office Outlook du använder fungerar inställningar för att ange deltagare och presentatörer olika. Gå till verktygslistan i Live Meeting när du skapar mötesinjudan och klicka Deltagare/ledare, Deltagare/presentatörer eller Presentatörer. Gå till listan Deltagare och klicka på de utvalda namnen och e-postadresserna. Klicka på Lägg till för att flytta markerade namn till listan Presentatörer och klicka sedan OK.

 3. För att kontrollera tillgänglighet för mötesdeltagare klickar du på fliken Schemaläggning. Där kan du hitta tider då alla deltagare finns tillgängliga och välja den tid som passar. Dra linjerna som markerar start och slut för mötet tills du är nöjd med mötestiden.

 4. Om du vill kan du ange ett meddelande som alla mottagare får. Gå till fliken Möte och skriv meddelandet ovanför den streckade linjen i textrutan. Du behöver inte ange mötets URL, mötets ID eller mötets koder då den informationen anges automatiskt.

  Viktigt!: Skriv inget under den streckade linjen i inbjudningar skapade med Live Meeting tjänsten. Texten kommer att ersättas med information som deltagarna behöver för att kunna ansluta till ditt möte.

 5. Gå till verktygslistan för Live Meeting i fönstret för mötesinbjudan och klicka Mötesalternativ. Mer information om mötesalternativ finns att läsa på Alternativ för schemalagda möten.

 6. När mötesinbjudan är klar klickar du på Skicka i verktygslistan.

Så här gör du för att ändra ett vanligt Outlook-möte till en Live Meeting inbjudan

 1. Gå till Outlooks kalender och dubbelklicka på mötet för att öppna inbjudningsformuläret.

 2. Klicka på Live Meeting i konferensverktygslistan eller klicka på Gör detta till ett Live Meeting och välj sedan Office Communications Server eller Live Meeting Service.

 3. Följ instruktionerna ovan för att slutföra schemaläggning av ett möte med eller .

Så här gör du för att schemalägga ett Live Meeting för annan persons räkning

 1. Öppna den andra personens kalender och gör något av följande:

  • Välj datum och tid för mötet och klicka sedan Schemalägg ett Live Meeting på verktygslistan Konferens. Alternativt kan du klicka Schemalägg ett Live Meeting och sedan välja Office Communications Server.

  • Ändra ett befintligt Outlook-möte till ett Live Meeting. Gå till verktygslistan Konferens och klicka Live Meeting eller klicka Live Meeting och välj sedan Office Communications Server.

 2. Följ instruktionerna ovan för att slutföra schemaläggning av ett möte.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×