Scenarier för användning av malldelar

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Denna artikel ger scenarier för användning av malldelar i dina egna formulärmallar. Men du kan ha olika affärsbehov än personal och försäljnings-baserade behov som beskrivs i den här artikeln, kan du använda de underliggande scenario principerna dina egna behov.

Obs!: I den här artikeln beskrivs inte hur du designar och distribuera malldelar. Länkar till mer information om design och distribution av malldelar i avsnittet Se även.

I den här artikeln

Fördelarna med att använda malldelar

Scenario 1: Personalavdelning

Scenario 2: försäljning

Fördelarna med att använda malldelar

Malldelar är återanvändbara delar av en formulärmall. De inkluderar vanligtvis kontroller, datakälla och funktioner, till exempel dataanslutningar eller dataverifiering. Malldelar som kan vara användbara i många situationer. De är särskilt bra när du har ett stort antal formulärmallar som innehåller vanliga kontroller och utforma komponenter. Du kan designa en malldel och återanvända i flera formulärmallar i stället för att skapa ett standardavsnitt i enskilda formulärmallar.

Följande bild visar en enda personaluppgifter malldel som återanvänds i olika affärsformulär inom en organisation.

Malldel som visas i flera formulär

Det finns mycket att vinna genom att standardisera avsnitt, så att alla formulärkonstruktörer använder identiska malldelar. Med hjälp av malldelar kan kan du göra det enklare att:

  • Design formulärmallar    Om du erbjuder formulärkonstruktörer ett bibliotek med malldelar återanvända de vanliga designelement i en mängd formulärmallar. Med hjälp av ett bibliotek med malldelar spara formulärkonstruktörer tid eftersom de inte har att utforma i samma avsnitt för varje enskilt formulär. Många affärsformulär innehåller till exempel en serie av textrutor för en anställds namn, befattning, e-postadress och andra relevanta kontaktinformation. Du kan utforma en gång, i det här avsnittet med hjälp av en malldel, lägga till dataverifiering eller andra företag logik funktioner i specifika kontroller och distribuera malldelen till formulärkonstruktörer. När formulärkonstruktörer lägga till malldelen i åtgärdsfönstret kontroller, återanvända de avsnittet kontaktinformation där de behöver och de behöver inte göra avsnittet kontaktinformation varje gång som de behöver för att använda den.

  • Fylla i formulär    Det är bra för de personer som fyller i formulär, för konsekvent. Det hjälper dem att slutföra formulär mer snabbt, eftersom oavsett vilket formulär du arbetar med, gemensamma fält använda samma etiketter, ordnas konsekvent och svara på data i ett fält i ett förväntade sätt.

  • Återanvända formulärdata    Standardiseringsorganisationen är kritiska om formulärdata skickas till företagets hela system, till exempel kund relation Management (CRM) databaser som kräver konsekvent fältet Fältnamn och datatyper. Med hjälp av malldelar kan du se till att data i samma avsnitt i ett formulär följer en gemensam mall för data exchange.

Överst på sidan

Scenario 1: Personalavdelning

Personalavdelning (tim) avdelning för en stor försäkringsbolag som ansvarar för att utforma och underhålla en serie av formulärmallar som är relaterade till rekrytering och personal, vilket ger, betala anställda och att säkerställa att regler. Eftersom många av de här formulärmallarna dela vanliga avsnitt, till exempel information om företagets anställda och medarbetare signatur avsnitt, är det vettigt för HR avdelning personal att arbeta med utvecklare i information arbetet för IT-avdelning att utveckla ett bibliotek med vanligaste malldelar. Formulärkonstruktörer inom företaget kan komma åt det här biblioteket malldelar från åtgärdsfönstret kontroller.

Malldelar som visas i uppgiftsrutan Kontroller

Exempel för sjukvården återbetalning formulär avgöra anställda på avdelningen Personalavdelning att följande malldelar är nödvändiga.

Malldel

Möjliga fält

Används i

Logotyp sidhuvud

Inget

De flesta formulär

Avsnittet anställd

Förnamn, efternamn och namn på anställd; Födelsedatum. E-postadress, Hemtelefonnummer; Office telefonnummer; Befattning; Avdelningsnamn

De flesta formulär

Avsnittet anställd

Förnamn, efternamn och namn på anställd; E-postadress, Planera ID-nummer. Gruppen tal

Medicinska begär formulär

Patientinformation avsnitt

Förnamn, efternamn och sista patientnamnet; Födelsedatum. E-postadress, Kön. Relation till anställd

Medicinska begär formulär

Avsnittet leverantör

Förnamn, efternamn och sista Leverantörsnamn; E-postadress, Telefonnummer

Medicinska begär formulär

Begära information om

Datum för tjänsten. Total betalning som skickats

Medicinska begär formulär

Anställd signaturavsnitt

Anställd signaturen. Datum

Medicinska begär formulär

Anställd ID avsnitt

Anställningsnr; Förnamn, efternamn och namn på anställd; E-postadress, telefonnummer, Anlita datum. Jobb-ID. Löner, Commission; projektledare. avdelning

Medicinska begär formulär

Överst på sidan

Scenario 2: försäljning

Avdelningen Försäljning efter farmaceutiska företag planerar att utforma en serie av InfoPath-formulärmallar som används för att samla in information om produktorder och kunder. Företaget använder en XML-schema för att standardisera samling affärsdata. Det här schemat används främst av marknadsföring, avdelning och försäljning och den definierar data som är relaterade till kunder, produkter och order.

Formulärkonstruktörer kan skapa malldelar som baseras på befintliga scheman genom att välja alternativet XML eller Schema i dialogrutan Designa en formulärmall i InfoPath.

Designa en malldel som är baserade på ett befintligt XL-schema

När malldelen har skapats kan de Infoga kontroller på malldelen som är bundna till lämpliga fält från schemat. Designers kan ange dataverifieringsinställningar, regler, beräknade standardvärden och dataanslutningar för kontroller i malldelen. När de har utformat malldelen kan de spara den och meddela dess tillgänglighet till andra formulärkonstruktörer i organisationen, som sedan kan använda malldelen i sin egen formulärmallar.

Som ett exempel avgöra anställda i avdelningen Försäljning att följande malldelar är nödvändiga.

Malldel

Möjliga fält

Används i

Avsnitt för kund

Kund-ID. Kundnamn; Kunden typ. E-postadress, Ort, Delstat/provins Postnummer, Land/region. E-postadress. Telefonnummer

Kunden interaktion formulär. formulär för begäran av information. orderformulär; ringa uppföljning formulär. demo begäran. begäran om lösenordsåterställning

Sidhuvud

Avdelning. Distributionscenter; Försäljning organisation

Kunden interaktion formulär. formulär för begäran av information. orderformulär; ringa uppföljning formulär. demo begäran. begäran om lösenordsåterställning

Ordning status avsnitt

Orderdatum; Leveransdatum; E-postadress

Orderformulär; faktura-formulär

Avsnittet leverans status

Patientnamnet; Relation till anställd; FÖDELSEDATUM

Orderformulär; faktura-formulär

Avsnittet för betalning information

Betalningstyp; Betalningsdatum; Betalning anteckningar

Orderformulär; faktura-formulär

Ordning informationsavsnittet

Produkt-ID Kvantitet. Enhetskostnad; Datum som tas emot. Förfallodatum. Totala priset; Status

Orderformulär; faktura-formulär

Avsnittet leverans adress

Leverans namn. Leveransadress; Ort, Delstat/provins Postnummer, Land/region

Orderformulär; faktura-formulär

Faktureringsavsnittet adress

Fakturering namn. Faktureringsadress; Ort, Delstat/provins Postnummer, Land/region

Orderformulär; faktura-formulär

Försäljning agent avsnitt

Agent namn. Startdatum; Slutdatum; Jobb avdelning

Orderformulär; faktura-formulär

Commission avsnitt

Försäljning organisation; Säljare; Commission kvantitet. Provisionsbelopp; Orderbelopp; Kvantitet; Procent kvantitet

Orderformulär; faktura-formulär

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×