Samtidig redigering av och samarbete kring diagram

Samtidig redigering av och samarbete kring diagram

Mer än en person vid varsin dator kan samtidigt arbeta med ett och samma Visio-diagram. Med hjälp av samtidig redigering kan grupper av medarbetare snabbt skapa flersidiga diagram och hjälpa varandra att avgöra hur diagrammet ska se ut under tiden de arbetar. Om någon i gruppen gör en ändring visas den direkt i de andras exemplar av diagrammet.

Alla som ska arbeta med diagrammet måste ha Visio Professional Edition installerat på sina datorer.

Konfigurera ett diagram för samtidig redigering

  1. Skapa ett Visio-diagram i ett SharePoint-bibliotek eller påbörja ett diagram i Visio som du sedan överför till OneDrive.

  2. Ge alla personer som ska arbeta med dokumentet behörighet till det.

Varje skribent öppnar diagrammet på servern i Visio och börjar arbetet med att skapa, redigera och granska. Längst ned i hörnet visas med ett meddelande om någon ansluter till eller lämnar sessionen (alltså om de öppnar diagrammet för redigering eller stänger det). Det visas hela tiden information i statusfältet om hur många som arbetar med diagrammet.

Så visas ändringar i diagrammet

Små ikoner visas vid former som har redigerats av någon annan person. Du blir inte utelåst från en form som har en ikon som visar att den redigeras – t.ex. kan du redigera texten på en form samtidigt som någon annan ändrar dess färg. Om alla i gruppen arbetar med särskilda områden under samarbetet är det sällsynt att du får problem med att två personer ändrar samma sak samtidigt, t.ex. text på samma form. Om det ändå skulle hända sparas den senaste ändringen (tills någon ändrar den igen).

Varje gång du sparar ändringar som du gör i ett diagram så synkroniseras dessa mot servern. Samtidigt hämtas alla andras ändringar till ditt exemplar av diagrammet. Du ser när någon annan har sparat sina ändringar på servern på de ikoner som visas, och samtidigt visas ett meddelande i statusfältet om att det finns tillgängliga uppdateringar. Spara ofta så att du kan vara säker på att du får de senaste ändringarna från de andra i gruppen och för att göra dina ändringar tillgängliga för dem.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×