Samtalsflöde via ExpressRoute

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Den här artikeln hjälper till att förklara de centrala principerna för samtalsflöden för Skype för företag – Online och ExpressRoute, och innehåller några detaljerade exempel på samtalsflöden så att du kan förstå och planera dessa korrekt.

Om du distribuerar Skype för företag – Online som en del av Office 365, Skype för företag – Server Hybrid eller Skype för företag molnet koppling Edition behöver du känna kommunikationen mellan Skype för företag-klienten och servrar och samtal flödet så Du kan effektivt planera, distribuera, hantera och felsöka Skype för företag – Online-tjänster.

Översikt över samtalsflödet

Här beskrivs nätverket segment som kan innehålla data för dessa samtal flödar och hjälper dig att förstå vilken trafik förblir lokala nätverket jämfört med trafik som skickas via Internet eller via ExpressRoute. Om du vet vilken trafik använder ExpressRoute hjälper dig att bedöma fördelar som företaget får genom att använda ExpressRoute samt hjälp du förstå ExpressRoute distributionsråd att validera och felsöka distributionen när du har bestämt att använda ExpressRoute.

De samtalsflöden som beskrivs här kan påverkas av en rad olika faktorer som du kan styra över, inklusive brandväggsregler, NAT-konfiguration, proxyservrar och routerkonfiguration. Detta dokument förutsätter att de rekommenderade inställningarna har gjorts. Dessa rekommenderade inställningar beskrivs i:

Installation och konfiguration som inte har följt konfigurationsstegen finns i dokumentationen ovan kan ha olika samtal flöden än de vi har dokumenteras här. Dessutom kan du hitta dig själv med konfigurationsproblem, till exempel asymmetrisk och icke-optimala nätverksvägar eller icke-optimala transportprotokoll. Asymmetrisk routning är viktigt när ExpressRoute som behövs för att, eftersom ExpressRoute introducerar en andra sökvägen till Office 365, vilket skapar möjligheten för en väg som använder Internet i ena riktningen och en annan väg som använder ExpressRoute i önskad riktning. Detta kan resultera i trafik blockeras i den returnera riktningen om överföringen i en brandvägg.

Nätverkssegment och trafiktyper

Nätverkssegment

Innan vi kan förklara samtalsflödet behöver vi definiera vissa termer som hjälper dig att förstå de nätverkssegment och typer av media som används i Skype för företag – Online.

Samtal flödesscheman nedan visar fyra olika nätverkssegment, som hanteras av olika organisationer (det interna nätverket, leverantören nätverk och Internet peering partners samt Microsoft) som har olika Kvalitetskriterier. Riktlinjer för nätverk mål Se Media kvalitet och nätverksprestanda i Skype för företag – Online.

Nedan visas de nätverkssegment som vi kommer att behandla.

Samtalsflöde nätverkssegment.

Ditt nätverk Det här är det nätverkssegment som ingår i nätverket övergripande som du styr och hantera. Detta omfattar alla anslutningar inom din kontor om trådbunden eller trådlös mellan office byggnader lokala datacenter och dina anslutningar till Internet-leverantörer eller ExpressRoute partners.

Vanligtvis har kanten av ditt nätverk en eller flera DMZ med brandväggar och/eller proxyservrar som tillämpar organisationens säkerhetsprinciper för enheter och som endast tillåter vissa nätverkstrafik som du har skapat och konfigurerat. Eftersom du hantera det här nätverket, har du direkt kontroll över nätverkets prestanda och rekommenderas som du har slutfört nätverk utvärderingar att validera prestanda både inom platser i nätverket och från ditt nätverk till Skype för företag Online. Prestandakrav finns Media kvalitet och nätverk Connectivity prestanda i Skype för företag – Online.

Internet Det här är det nätverkssegment som ingår i nätverket övergripande som kommer att användas av användare som ansluter till Skype för företag – Online från utanför ditt nätverk och används för alla anslutningar när ExpressRoute inte har konfigurerats. Internet och alla dess anslutningar hanteras inte av dig eller Microsoft, så att prestanda och dirigera sökvägar inte kan fastställas och detta har den bästa påverkan på övergripande samtal flöde och kvalitet.

ExpressRoute Det här är det nätverkssegment som ingår i nätverket övergripande som ger dig en dedikerad, privat anslutning till Microsoft-nätverket. Det här är det rekommenderade alternativet för att ansluta nätverket till Microsoft-nätverk (Office 365-datacenter) för alla arbetsbelastningar som är beroende av nätverkshastighet och prestanda, till exempel Skype för företag – Online kommunikation i realtid. ExpressRoute anslutningar görs mellan nätverket och Microsoft nätverksanvändning ExpressRoute connectivity leverantörer att ge ett privat och hanterade nätverk 99,9% aktiv systemtid och stöd för kvalitet av Tjänstkvalitet) som kan förbättra prestanda för realtid media perioder med nätverksöverbelastning.

Microsoft network Det här är det nätverkssegment som ingår i nätverket övergripande som har stöd för Office 365-tjänster. Detta omfattar alla kommunikationen mellan Online-servrarna för Office 365. Detta kan omfatta trafik som passerar över Microsoft nätverkets ryggrad och överförs mellan regioner.

Typer av trafik

Nätverkstrafiken för Skype för företag – Online ingår i två huvudkategorier visas som separata sökvägar i flödet samtal:

Realtid media är data inkapslade i RTP (Real-time Transport Protocol) och har stöd för ljud, video, programdelning och filen överföring arbetsbelastningar. Media trafik är i allmänhet mycket svarstid känslig, så att du vill ha den här trafiken hinner mest direkta sökvägen möjliga och om du vill använda UDP transport layer protocol eftersom använder TCP introducerar högre svarstid.

Signal är kommunikationslänken mellan klienten och server, eller andra klienter som används för att styra aktiviteter (till exempel när ett samtal initieras) och leverera snabbmeddelanden. De flesta signaling trafik använder SIP-protokollet att vissa klienter använda HTTP-baserade RESTEN gränssnitt. Om du vill skapa enkla överväger vi en mängd signalering som kan överföras över HTTP och HTTPS eller TLS-anslutningar i den här typen av trafik. Det är viktigt att förstå att trafiken är mycket mindre känsliga för svarstid, men kan orsaka avbrott i tjänsten eller ringa timeout om svarstid mellan slutpunkterna överskrider flera sekunder.

Mål för den här trafiken finns i Office 365 URL: er och IP-adressintervall för alla Office 365-tjänster. För varje URL anger om den del av trafik kan bläddra i ExpressRoute för Office 365. Diagram som visar att Internet används fortfarande för vissa trafik när ExpressRoute aktiveras finns i Azure ExpressRoute för Office 365. Det är viktigt att förstå att jämna URL: er som anges som dirigeras via ExpressRoute också är dirigeras via Internet. Det innebär att avgöra om om Internet eller ExpressRoute kommer att användas i vissa fall beror på platsen för klienten och konfiguration av proxyservrar och brandväggar. Det är också viktigt att förstå att eftersom inte alla URL: er som är kopplad till Office 365 ska kunna använda ExpressRoute, Internetanslutning krävs även om du köper ExpressRoute från en ExpressRoute partner.

Trafik kan bara skickas via Internet innehåller vanliga Internet beroenden, till exempel listor över återkallade certifikat (CRL), DNS-sökningar och namnmatchning, URL-adresser för delade tjänster för Office 365, t.ex för Office 365 administratörscenter och vissa icke-realtid kommunikation funktioner i Skype för företag Online som telemetriska och federation för interoperabilitet med Skype konsumenter som bra media som spelas upp för sändning av Skype-möte. Som hjälper dig att fatta beslut finns i Routning med ExpressRoute för Office 365 för mer att tänka på när du planerar dina nätverksroutning.

Principer för samtalsflöden med Skype för företag

Innan vi går in information av specifika ringa postflöden, det finns sex allmänna principer som hjälper dig att förstå samtal flöden för Skype för företag.

  1. Ett Skype för företag konferens ligger i samma region där konferens organisatören är hemanvändare. Det här är i Office 365-molnet om organisatören är en Online-användare eller i en lokal datacenter om mötesorganisatören är en lokal användare.

  2. Media trafik som skickas från en klient till en webbaserad konferens alltid går till servern där konferensen ligger. Detta kan vara en lokal server inom ett datacenter som du hanterar eller ett Online server i Office 365-molnet. Edge server används alltid för media textflöde för Online konferenser.

  3. Mediatrafiken för peer-to-peer-samtal tar den mest direkta vägen som finns tillgänglig. Den önskade vägen är direkt till en fjärr-peer (klient), men om den vägen inte finns tillgänglig på grund av att en brandvägg blockerar trafiken eller liknande slussas trafiken vidare av en eller flera Edge-servrar.

  4. Signaltrafik går alltid till den server där användaren finns, antingen online eller lokalt. En Edge-server används om det inte går att ansluta direkt till frontservern.

  5. Användare som ansluter till en Online-baserad konferens använder alltid en Edge-server (eller två om detta krävs för klientens brandväggskonfiguration).

  6. Användare som ansluter till en lokalt baserad konferens använder normalt sett inte en Edge-server vid anslutning inifrån samma nätverk som innehåller den lokala distributionen, utan använder antingen en eller två Edge-servrar vid anslutning utifrån nätverket.

Om du vill veta mer om information om media banan väljs kan se is - kant Media Connectivity. Det här videoklippet är om Lync Server 2013, gäller principer och protokoll fortfarande även för Skype för företag.

Skype för företag-samtalsflöden med ExpressRoute

Nu när du har en förståelse för de fyra olika nätverkssegment och vissa allmänna riktlinjerna för Skype för företag-samtal flöden, kan du använda att information som hjälper dig att förstå vilka Skype för företag trafik bläddra ett ExpressRoute nätverkssegment.

I allmänhet passerar nätverkstrafiken ExpressRoute-anslutningen om en slutpunkt finns i ditt nätverk och den andra slutpunkten finns i Office 365-datacentret. Detta inkluderar signaltrafik mellan klient och server, mediatrafik som används under konferenssamtal eller peer-to-peer-samtal som använder en Online Edge-server.

Trafik Bläddra inte ExpressRoute anslutning om båda ändpunkterna är kommunicera direkt över internet eller är placerade inom nätverket. Detta inkluderar media för peer-to-peer-samtal, trafik från Internet till en lokal distribution eller all trafik mellan Internet och Office 365 Edge-servrar. Ett exempel på detta är en användare ansluter en Online konferensen från en hotel.

Grundläggande samtalsflöde i Skype för företag

För att det ska vara enklare för dig att tillämpa de generella principerna för samtalsflöden i Skype för företag finns det i nästa avsnitt i artikeln ett flertal diagram som referens. Detta är inte någon fullständig lista över alla tänkbara samtalsflöden, utan är tänkt som ett stöd för tillämpning av de principer som beskrivs ovan. Scenarierna i diagrammen har valts ut eftersom de omfattar vanliga distributionstyper, som Online, Hybrid, Cloud Connector och, i ett specialfall, Skype-mötessändning.

Obs!: En delmängd av trafik som används av Skype för företag är inte dra över ExpressRoute och tar alltid en Internet-sökväg. Se Office 365 URL: er och IP-adressintervall att ta reda på URL: er som kan påverkas.

Peer-to-peer-samtal för Office 365-användare från kundnätverket

För peer-to-peer-samtal tar mediatrafiken alltid den mest direkta vägen till destinationen. Signaltrafiken går emellertid till ett Office 365-datacenter där onlineanvändaren finns. Eftersom båda användare finns i samma WAN och inget hindrar klienterna från att kommunicera direkt flödar media direkt mellan dem. Signaltrafiken för båda användare passerar ExpressRoute-anslutningen med vardera organisationens datacenter som destination. Samtalsflödet i det här scenariot illustreras här.

Samtalsflöde för peer-to-peer-samtal

Samtalsflöde med peer to peer-samtal.

Onlineanvändare i ditt nätverk som ansluter till en onlinebaserad konferens

I peer-to-peer-exempel tar media trafik alltid vägen till målet. För en Online konferens är dock målet i Office 365-molnet. Det innebär att media trafiken för alla användare ansluter till konferensen från inom nätverk Bläddra ExpressRoute anslutning och signaling trafiken färdas i Office 365-molnet. På bilden nedan visas som media och signalering Bläddra ExpressRoute anslutning för en användare i nätverket och kommer direkt Bläddra Internet för användare som är ansluten till Internet från utanför nätverket, t ex från en coffee butik eller hotel.

Kom ihåg att platsen för en konferens definieras av mötesorganisatör och inte av deltagarna. Detta innebär att om mötet har schemalagts från en lokal kunden media trafik inte flow i Office 365-molnet över ExpressRoute, men i stället skulle sker via Internet till lokala datacenter av mötesorganisatören.

Destinationen för media för onlinekonferenser blir ett datacenter i Office 365-molnet, men datacentret kan finnas i en annan geografisk region än de användare som ansluter till en konferens. Det kan ske på två olika sätt:

  • Om mötesorganisatören kommer från ett annat företag än deltagarna, och organisatörens organisation är baserad på en annan geografisk plats eller land/region.

  • Om en användare ansluter från ett annat land/en annan region än där företagets organisation finns, antingen på grund av att företaget är multinationellt eller användaren är på resande fot.

Bra om hur du använder ExpressRoute i det här scenariot är att med ExpressRoute premium tillägget data som följer ExpressRoute sökvägen skickas automatiskt via Microsofts ryggrad oavsett geografiskt område av organisatör för mötet organisations datacenter.

Onlineanvändare med samtalsflöde för onlinemöte

Samtalsflöde för ett konferenssamtal med värd online.

Ansluter till en konferens med lokal användare som värd i Hybrid-distribution

Kom ihåg att konferens med uppringning och servrar med funktioner webbaserad konferenser avgörs av där mötesorganisatören är hemanvändare. I det här scenariot flödar media för alla användare ansluta till en konferens schemalagda av en lokala användare i en hybriddistribution till en lokal datacenter.  Signalering för är hemanvändare Onlineanvändare upprättas via deras organisation i Office 365-molnet medan media försöker en direkt anslutning. I det här scenariot eftersom båda användarna ansluter från i nätverket, en direkt media anslutning är möjligt, så att ExpressRoute används endast för signalering trafiken för homed Onlineanvändare. Om en Online-homed användare ansluter via Internet, kan media Bläddra ExpressRoute om en Online Edge server används för att ansluta.

Samtalsflöde för konferens med Hybrid-användare som värd

Samtalsflöde lokal värd

Lokal Edge-server med Office 365-baserade konferenser

När en Hybrid användaren kopplingar en Online finns konferens, vet vi att signalering och media ska vara avsedd för Office 365-molnet och eftersom användaren ansluter från Internet, vanligtvis en direkt internet-sökväg skulle tas. Men i vissa fall, exempel på grund av brandväggen begränsningar en direkt Internet-sökväg är inte tillgänglig. I det här fallet kan en lokal Edge server vidarebefordra trafik media, vilket gör att media trafik att gå tillbaka till ditt lokala nätverk innan du gå igenom ExpressRoute krets i Office 365-molnet.

Lokal användare ansluter till ett konferenssamtal online via en lokal Edge-server

Samtalsflöde för ett konferenssamtal som går via en Edge-server.

PSTN-samtal via Skype för företag Cloud Connector Edition

Med hjälp av Skype för företag Online molnet koppling Edition ger PSTN-anslutning med hjälp av lokala resurser, till exempel en SIP-huvudlinje eller en PSTN-gateway eller använder en minimal maskinvara för att integrera med Skype för företag. Med molnet koppling Edition användare är är hemanvändare Online och fungera som normal Online-användare när de inte innebär att du ringer abonnemang. Signalering för PSTN-scenarier reser mellan klienten och molnet via en ExpressRoute anslutning om den är tillgänglig och media-trafik håller sig inom din WAN. I det här fallet signalering blir på Office 365-molnet och slutar i molnet kopplingen.

PSTN-samtal via telefonsystemet i Office 365 och molnet koppling

Samtalsflöde för ett PSTN-samtal via Cloud PBX Cloud Connector.

Skype-mötessändning med användare som ansluter från kundens nätverk

Skype-Mötessändning är en speciell användningsfall som består av två delar möte med varje del av olika nätverk transport profiler. Den första delen och det som är viktigast från ett nätverk prestanda-synvinkeln med inre mötet är. Det här är den realtid delen av mötet som innehåller en eller flera klienten slutpunkter ansluter till Konferensservern för i Office 365-molnet. Data som överförs med hjälp av den här delen av mötet är exakt som i exemplet ovan, med en Office 365-användare ansluta till och Online konferens.

Vad gör Skype-Mötessändning unika är att mötet fördelas till ett stort antal konferens deltagare med hjälp av en sändning av streaming service. I den här sändningen streaming service inte dirigeras via ExpressRoute, men i stället använder Internet med valfritt stöd för Content Delivery Network (CDN) tjänster. Det är bra att känna igen att sända streaming är en enkelriktad media flöde eftersom deltagare lyssna men inte prata och har stöd för lagring, så det är mycket mindre känsliga till problem med prestanda, till exempel svarstid, paketförlust och jitter. I stället för att optimera broadcast-trafik för de här problemen, är det optimerat för användning eftersom det kan vara ett stort antal deltagare får ström media.

Skype-mötessändning med användare från kundens nätverk

Samtalsflöde för Skype-mötessändning.

Mönster för samtalsflöden per distributionstyp

Med gemensamma Ring flöde exemplen ovan och en förståelse för de allmänna principer som styr trafikmönster i tabellerna nedan ger en sammanfattning av trafikmönster för en stor kombination av scenarier för distribution och användning. Dessa tabeller kan inte fångas alla möjliga kombinationer av samtal flöden, men hjälper dig att förstå ytterligare allmänna principer för samtal flöde.

Data överförs och visas som lokala för organisationen, den lämnar inte kundens nätverk, Internet eller ExpressRoute. Mönster som anges nedan är baserade på de vanligaste nätverksinställningar, till exempel brandväggar och federation Internet, och förutsätts det att alla organisationer som sysslar med flera deltagare eller federerad flöden har ExpressRoute. I praktiken kan ha olika inställningar leda till olika trafikmönster än de som anges nedan.

Samtalsflöden för Skype för företag – Online

Skype för företag – Online Användningsscenarier omfattar användare som är är hemanvändare Online och kan anropa från det interna nätverket eller på Internet. Lokala servrar inte ingår i dessa scenarier så att alla konferenser eller PSTN relaterade media flödar till Office 365-molnet och Online-användare Edge server blir också i molnet.

Sammanfattning av samtalsflöden för Skype för företag – Online

Användningsscenario

Slutpunkter

Signalväg

Mediaväg

Exempelflöde

Anmärkningar

Peer-to-peer-samtal

Två klienter, båda i ditt nätverk.

ExpressRoute

lokal

Peer to peer-samtal för användare av Office 365 från kundens nätverk

Peer-to-peer-samtal

Två klienter, i nätverket (internt) och andra klienten på Internet (extern).

Intern användare: ExpressRoute

Extern användare: Internet

Intern användare: ExpressRoute

Extern användare: Internet till Office 365 Edge-server.

Onlineanvändare i ditt nätverk som ansluter till en onlinebaserad konferens

Förutsätts brandväggen blockerar direkta anslutningar mellan klienter som kräver en Online Edge server. Trafik från interna användare till Online Edge server följer liknande sökvägen som till konferens med uppringning servern för konferenssamtal.

Peer-to-peer-samtal till en användare i en federerad organisation

Två klienter, i ditt nätverk (internt) och onlineanvändare i federerad organisations nätverk (federerat).

ExpressRoute

ExpressRoute

Onlineanvändare i ditt nätverk som ansluter till en onlinebaserad konferens

Förutsätter brandvägg som blockerar direktanslutningar mellan klienter, kräver Online Edge server. Trafik från den interna användaren till Online Edge-server följer en liknande väg som till konferensserver för konferenssamtal.

Anslut till konferenssamtal för användare i kundnätverk

Klient i ditt nätverk och konferensserver i Office 365-molnet.

ExpressRoute

ExpressRoute

Onlineanvändare i ditt nätverk som ansluter till en onlinebaserad konferens

Ansluta till konferenssamtal av användare i Internet

Klienten är på Internet och konferenser servern i Office 365-molnet.

Internet

Internet

Onlineanvändare i ditt nätverk som ansluter till en onlinebaserad konferens

Anslut till konferens baserad på annat företags lokala server

Klient i ditt nätverk och konferensserver i tredjepartsdatacenter.

Internet

Internet

Ej tillämpligt

Eftersom konferensservern som är värd för konferensen finns i ett lokalt nätverk hos en annan kund passerar inga data genom Microsofts moln.

PSTN-samtal

Klienten i kundens nätverk och telefonsystemet servrar i Office 365-molnet

ExpressRoute

ExpressRoute

Onlineanvändare i ditt nätverk som ansluter till en onlinebaserad konferens

PSTN-samtal

Klient på Internet och telefonsystemet servrar i Office 365-molnet

Internet

Internet

Ej tillämpligt

Media och signalering kommer flow till Office 365-datacenter. Eftersom klient-slutpunkt finns på Internet kan flödar alla data som till Microsoft-datacenter via Internet (även om en Online Edge server krävs för anslutning).

Obs!: ExpressRoute kommer att användas på linjen media från en användare som finns på företagets nätverk för att en online Edge Server, men användas inte om Edge server för en annan kund lokal distribution används.

Samtalsflöden för Skype för företag – Hybrid

Hybrid samtal flöden spelas upp när du har ett Skype för företag-distribution som innehåller minst vissa användare som är hemanvändare lokalt. Samtal flöden i det här avsnittet innehåller båda lokala konferenser och peer-to-peer- eller PSTN ringer med minst en lokal är hemanvändare användare.

Användningsscenario

Slutpunkter

Signalväg

Mediaväg

Exempelflöde

Anmärkningar

Peer-to-peer-samtal

Två klienter, båda i kundens nätverk och lokalt baserade

Lokal

lokal

Peer to peer-samtal för användare av Office 365 från kundens nätverk

Eftersom användarna är lokalt baserade flödar signalerna till det lokala datacentret istället för Office 365-molnet.

Peer-to-peer-samtal

Två klienter, båda ansluter från kundnätverket. En är baserad online, den andra är lokalt baserad.

Online-användare: ExpressRoute

Lokal användare: lokal

lokal

Peer to peer-samtal för användare av Office 365 från kundens nätverk

Endast den Online-baserade användaren skickar signaltrafik till Office 365-molnet.

Peer-to-peer-samtal till en användare i en federerad organisation

Två klienter, lokal användare i kundens nätverk (internt) och onlineanvändare i federerat företags nätverk (federerat).

Intern användare: lokal

Federerad användare: ExpressRoute

Internet eller ExpressRoute (beror på om en onlinebaserad eller lokal Edge-server används)

Onlineanvändare i ditt nätverk som ansluter till en konferens som är baserad online och en del av lokal Edge-server med Office 365-baserade konferenser (för mediatrafik).

Utgår från en brandvägg blockerar direkta anslutningar mellan klienter, som kräver Online Edge server. ICE förhandla erbjuds både Online (efter online-användare) och lokala Edge-servrar (av lokala användare) för anslutning.

Anslutning till konferenssamtal av användare i kundnätverk (konferens schemalagd av Online-användare)

Lokal användare i ditt nätverk och konferensserver i Office 365-molnet.

ExpressRoute

ExpressRoute

Onlineanvändare i ditt nätverk som ansluter till en onlinebaserad konferens

Serverresurser för konferenssamtal definieras av mötesorganisatören. I det här fallet schemalades den genom en Online-användare, så att resurser finns i Office 365-molnet.

PSTN-samtal

Lokal användare i ditt nätverk och lokalt Skype för företag-datacenter.

Lokal

Lokal

PSTN-samtal via Skype för företag Cloud Connector Edition

Liknande scenario som för Cloud Connector Edition, förutom att användaren är baserad lokalt så att signalen stannar i ditt nätverk.

Samtalsflöden för Skype för företag med Cloud Connector

Användare som ansluter till Cloud Connector Edition är alla baserade online. Detta innebär att konferenserna sker online och signalerna följer samma mönster som för onlineanvändare. För andra scenarier än PSTN-samtal blir samtalsflödet exakt som det som beskrivs ovan för Skype för företag – Online.

Användningsscenario

Slutpunkter

Signalväg

Mediaväg

Exempelflöde

Anmärkningar

PSTN-samtal

Onlineanvändare i ditt nätverk via Cloud Connector Edition.

lokal

lokal

PSTN-samtal via Skype för företag Cloud Connector Edition

PSTN-samtal

Onlineanvändare som använder internet via Cloud Connector Edition.

Internet

Internet

Kombination av lokal Edge-server med Office 365-baserade konferenser och PSTN-samtal via Skype för företag Cloud Connector Edition.

Internetanvändare ansluter via den Edge-server som ingår i Cloud Connector och Cloud Connector ansluter till PSTN-nätverket.

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×