Samarbete under möten

Office Live Meeting Web Access tillhandahåller flera sätt att samarbeta med andra deltagare i ett möte. Du kan:

 • Kommentera samarbetsbilder, till exempel skriva eller rita på en bild.

 • Aktivera avskilda konversationer bland deltagarna, eller ge en deltagare ordet.

 • Ta emot och besvara frågor från deltagarna.

 • Skriva Delade anteckningar så att alla kan se dem, och låta andra lägga till mer eller redigera dem.

De flesta av de här funktionerna är tillgängliga automatiskt för presentatörer, men du måste aktivera dem manuellt för deltagare. Mer information finns i Hantera möten och deltagare.

Kommentera samarbetsbilder

Genom att använda kommenteringsverktyg för att markera samarbetsbilder kan du förbättra din presentation och ge den större tydlighet. Du kan även låta andra deltagare interagera med dig och med varandra.

Följande kommenteringsverktyg är tillgängliga:

 • Laserpekare – Använder en stor röd punkt för att peka på områden i bilden.

 • Skriv text – Lägger till anteckningar och kommentarer till en bild.

 • Rita form – Ritar linjer, pilar och former på en bild.

 • Överstrykning – Används för att rita en färgbakgrund på en bild, på samma sätt som en överstrykningspenna.

 • Rita stämpel – Lägger till en pil, bockmarkering eller ett X till en bild.

Du kan ta bort vissa eller samtliga av de kommentarer som du och andra deltagare lägger till i en bild under ett möte.

Du kan ange behörigheter för deltagarna att kommentera bilder. Mer information finns i Hantera möten och deltagare.

Så här använder du kommenteringsverkyget Laserpekare

 1. Klicka på Visa laserpekare i det nedre verktygsfältet.

 2. Klicka på platsen på den bild som du vill peka på i presentationsområdet. Klicka på laserpekaren och dra den över bilden när du vill flytta den.

Så här använder du kommenteringsverktyget Skriv text

 1. Klicka på Skriv text i det nedre verktygsfältet.

 2. Alternativt klickar du på Öppna textverktygsfält och väljer formatering för den text du vill skriva på bilden.

 3. Klicka alternativt på Välj färg och välj en färg för den text du vill skriva på bilden.

 4. Klicka på den plats på bilden där du vill lägga till text i presentationsområdet och börja skriva in texten.

Så här använder du kommenteringsverktyget Rita form

 1. Klicka på Rita form i det nedre verktygsfältet.

 2. Alternativt klickar du på Välj form från listan och väljer den typ av linje eller form som du vill rita på bilden.

 3. Alternativt klickar du på Välj färg och väljer en färg för den linje eller form som du vill rita på bilden.

 4. Klicka på den plats på bilden där du vill börja rita i presentationsområdet och dra pekaren för att skapa linjer och figurer.

Så här använder du kommenteringsverktyget Överstrykning

 1. Klicka på Överstrykning i det nedre verktygsfältet.

 2. Klicka på den plats på bilden i presentationsområdet där du vill börja markera och dra sedan pekaren över det markerade området.

Så här använder du kommenteringsverktyget Rita stämpel

 1. Klicka på Rita stämpel i det nedre verktygsfältet.

 2. Du kan också klicka på Välj stämpel från listanoch välja den typ av stämpel som du vill lägga till, exempelvis en pil, bockmarkering eller ett X.

 3. Klicka på den plats på bilden i presentationsområdet där du vill lägga till stämpeln.

Så här tar du bort en kommentar från en bild

 1. Klicka på Ta bort kommentar(er) i det nedre verktygsfältet.

 2. Klicka på den kommentar som du vill ta bort i presentationsområdet.

Så här tar du bort alla kommentarer från en bild

 1. Klicka på Ta bort alla kommentarer i det nedre verktygsfältet.

 2. Klicka på OK i dialogrutan Ta bort kommentarer - bekräfta.

Använda chatten

Via chatt kan deltagarna ha korta enskilda konversationer avskilda från den större gruppen. Att chatta är ett användbart sätt för presentatörer att kommunicera med deltagare under ett möte. Om du aktiverar chatt för deltagarna kan de chatta med varandra. Du kan också blockera enskilda deltagare från att chatta med dig.

Du kan ange behörigheter för deltagarna att chatta. Mer information finns i Hantera möten och deltagare.

Du behöver dock inte aktivera chattbehörigheter för att starta en chattsession med en deltagare som ställer en fråga eller räcker upp handen.

Så här chattar du enskilt med en deltagare

 1. Klicka på Deltagare i huvudkommandofältet.

 2. Högerklicka på namnet på den deltagare som du vill starta en chattsession med i fönstret Deltagare och klicka sedan på Chatta.

 3. Skriv ett meddelande som du vill skicka till deltagaren i fönstret Personlig chatt och klicka sedan på Skicka. Chattsessionen fortsätter tills en av er stänger fönstret Personlig chatt.

Så här blockerar du en deltagare från att chatta enskilt med dig

 1. Klicka på Deltagare i huvudkommandofältet.

 2. Högerklicka på namnet på den deltagare som du vill blockera från att starta en chatt med dig i fönstret Deltagare och klicka sedan på Spärra chatt.

Hantera frågor

Använd Frågehanteraren för att visa frågor från deltagare och besvara dem. Frågehanteraren identifierar varje fråga efter vem som ställde den och den tidpunkt då den ställdes. Du kan svara på frågor på följande sätt:

 • Svara privat på frågan.

 • Svara på frågan och tillåt alla deltagare att visa frågan och svara på den (men inte identiteten på den person som ställde frågan).

 • Avvisa frågan.

Frågehanteraren visar också när en deltagare räcker upp handen. Du kan agera på följande sätt vid en uppräckt hand:

 • Starta en enskild chatt med deltagaren.

 • Ge deltagaren ordet och låta honom eller henne skriva meddelanden som visas i alla deltagarens konsoler (liknande ett chattfönster).

 • Avvisa den uppräckta handen och ange att du inte kan åtgärda den just nu.

Vid vilken tidpunkt som helst under eller efter ett möte kan du visa en logg över alla frågor och svar från ett möte. Du kan ange behörighet för att deltagarna ska kunna ställa frågor. Mer information finns i Hantera möten och deltagare. Som presentatör kan du även ställa frågor till andra presentatörer och räcka upp handen. Om du vill veta mer om att ställa frågor och att räcka upp handen läser du Samarbete under möten.

Så här visar du Frågehanteraren

 1. Klicka på Frågor och svar i huvudkommandofältet.

 2. Klicka på fliken Hantera i fönstret Frågor och svar.

Svara på en fråga

 1. Klicka på den fråga du vill besvara under Frågor i Frågehanteraren. Frågor anges med ett frågetecken i en ballongikon till vänster om deltagarens namn.

 2. Skriv ett svar på frågan under Fråga från [deltagare].

 3. Gör något av följande:

  • Klicka på Anslå privat om du vill skicka svaret endast till den deltagare som ställde frågan.

  • Klicka på Anslå till alla om du vill visa frågan och svaret i fönstret Frågor och svar hos alla deltagare.

  • Klicka på Ta bort om du vill avvisa frågan.

Så här ger du ordet till en deltagare som ställer en fråga

 1. Klicka på frågan som ställts av den deltagare som du vill ge ordet under Frågor i Frågehanteraren.

 2. Klicka på Lämna över ordet.

Så här bemöter du en uppräckt hand

 1. Klicka på den uppräckta hand som du vill bemöta under Frågor i Frågehanteraren. En uppräckt hand visas med en handformad ikon till vänster om deltagarens namn.

 2. Gör något av följande:

  • Klicka på Chatta om du vill chatta med deltagaren.

  • Klicka på Lämna över ordet om du vill ge ordet till deltagaren.

  • Klicka på Ta bort om du vill avvisa den uppräckta handen.

Så här visar du frågeloggen

 • Klicka på Visa logg i Frågehanteraren.

Så här rensar du frågeloggen

 • Klicka på Rensa logg i Frågehanteraren.

Använda Delade anteckningar

Du kan föra anteckningar under ett möte och dela dem med gruppen genom att använda Delade anteckningar. Delade anteckningar visas i ett fönster som alla deltagare kan visa genom att klicka på Delade anteckningar överst i verktygsfältet. Som presentatör kan du visa och redigera Delade anteckningar.

Du kan ställa in behörigheter för deltagare att visa, spara (för användare som använder en Windows-baserad klient) och redigera dessa anteckningar, att enbart visa och spara dem, eller att inte visa dem alls. Mer information finns i Hantera möten och deltagare.

Obs!: I Live Meeting Web Access går det inte att spara Delade anteckningar, men presentatörer och deltagare kan spara Delade anteckningar genom att kopiera dem och klistra in dem i ett textredigeringsprogram, till exempel Anteckningar.

Så här visar och redigerar du Delade anteckningar

 1. Klicka på Delade anteckningar i det övre verktygsfältet.

 2. Visa eller redigera anteckningarna i fönstret Delade anteckningar.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×