Office
Logga in

Samarbete mellan klientorganisationer i Office 365

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

I den här artikeln beskrivs flera olika metoder för samarbete mellan två Office 365-klientorganisationer. Den är avsedd för Office 365-administratörer.

Tänk dig att två organisationer, Fabrikam och Contoso, har varsin Office 365 för företag-klientorganisation och att de vill samarbeta på flera projekt – av vilka vissa pågår under en begränsad tid medan vissa pågår löpande. Hur kan Fabrikam och Contoso göra det möjligt för personalen och teamen att samarbeta effektivare i olika Office 365-klientorganisationer på ett säkert sätt? Office 365, i kombination med Azure Active Directory B2B-samarbete, ger flera olika alternativ. I den här artikeln beskrivs flera huvudscenarier som Fabrikam och Contoso kan överväga.

Vid samarbete mellan olika klientorganisationer i Office 365 finns en central plats för filer och konversationer, delning av kalendrar, användning av snabbmeddelanden, ljud-/videosamtal för kommunikation samt att säkerställa åtkomst till resurser och program. Läs mer om olika lösningar i följande tabeller.

Samarbetsalternativ för Exchange Online

Delningsmål

Administrativ åtgärd

Instruktioner

Dela kalendrar med en annan Office 365-organisation

Administratörer kan konfigurera olika nivåer av kalenderåtkomst i Exchange Online så att företag kan samarbeta med varandra och så att användarna kan dela schema (ledig/upptagen-information) med andra

Delning i Exchange Online

Organisationsrelationer i Exchange Online

Skapa en organisationsrelation i Exchange Online

Ändra en organisationsrelation i Exchange Online

Ta bort en organisationsrelation i Exchange Online

Dela kalendrar med externa användare

Kontrollera hur användare delar sina kalendrar med personer utanför organisationen

Administratörer tillämpa principer för delning på användare postlådor som ska styra vem som kan delas med och vilken behörighetsnivå beviljats

Delningsprinciper i Exchange Online

Skapa en delningsprincip i Exchange Online

Tillämpa en delningsprincip på postlådor i Exchange Online

Ändra, inaktivera eller ta bort en delningsprincip i Exchange Online

Konfigurera säkra e-postkanaler och kontrollera e-postflödet med partnerorganisationer

Administratörer skapar kopplingar för att göra e-postutbytet säkert med en partnerorganisation eller tjänstleverantör. Kopplingarna tillämpar kryptering via TLS (Transport Layer Security) och tillåter begränsningar för domännamn eller IP-adressintervall som dina partners skickar e-post från.

Hur Exchange Online använder TLS för att säkra e-postanslutningar i Office 365

Konfigurera e-postflödet med kopplingar i Office 365

Fjärrdomäner i Exchange Online

Konfigurera en koppling för ett säkert e-postflöde med en partnerorganisation

Bästa metoder för e-postflöde för Exchange Online och Office 365 (översikt)

Samarbetsalternativ för SharePoint Online och OneDrive för företag

Delningsmål

Administrativ åtgärd

Instruktioner

Dela webbplatser och dokument med externa användare

Administratörer konfigurerar delning på klientorganisations- eller webbplatssamlingsnivå för autentiserade Microsoft-konton, autentiserade arbets- och skolkonton eller gästkonton

Hantera extern delning i SharePoint Online-miljön

Begränsad delning av domäner i Office 365 SharePoint Online och OneDrive för företag

SharePoint företag till företag-samarbete: Extranät för partner med Office 365

Spårning och kontroll av extern delning för slutanvändare

OneDrive för företag-filägare och SharePoint Online-slutanvändare konfigurerar webbplats- och dokumentdelning och skapar aviseringar för att spåra delningen

Konfigurera meddelanden om extern delning för OneDrive för företag

Dela SharePoint-filer och -mappar i Office 365

Samarbetsalternativ för Skype för företag

Delningsmål

Administrativ åtgärd

Instruktioner

Skype för företag – Online – snabbmeddelanden till, samtal till och närvaro för andra Skype för företag-användare

Administratörer kan göra det möjligt för sina användare av Skype för företag – Online att skriva snabbmeddelanden till, ringa ljud-/videosamtal till och se närvaron för användare i en annan Office 365-klientorganisation.

Låt användare kontakta externa Skype för företag-användare

Skype för företag – Online – snabbmeddelanden till, samtal till och närvaro för Skype-användare (konsumentversionen)

Administratörer kan göra det möjligt för sina användare av Skype för företag – Online att skriva snabbmeddelanden till, ringa ljud-/videosamtal till och se närvaron för Skype-användare (konsumentversionen).

Låt användare lägga till externa kontakter från Skype

Samarbetsalternativ för Azure AD B2B

Delningsmål

Administrativ åtgärd

Instruktioner

Azure AD B2B-samarbete – innehållsdelning genom att lägga till externa användare i en grupp i en organisations katalog

En global administratör för en Office 365-klientorganisation kan bjuda in användare i en annan Office 365-klientorganisation att ansluta sig till katalogen, lägga till dessa externa användare i en grupp och tilldela åtkomst till innehåll, till exempel SharePoint-webbplatser och bibliotek för gruppen.

Vad är förhandsversion av Azure AD B2B-samarbete?

Azure AD B2B: Nya uppdateringar gör det enkelt att samarbeta mellan företag

Extern delning i Office 365 och B2B-samarbete i Azure Active Directory

API och anpassning för Azure Active Directory B2B-samarbete

Azure AD och identitetsvisning: Azure AD B2B-samarbete (företag till företag

Samarbetsalternativ för Office 365

Delningsmål

Administrativ åtgärd

Instruktioner

Office 365-grupper – e-post, kalender, OneNote och delade filer på en central plats

Grupper kan användas i Business Essentials, Business Premium, utbildning och Enterprise E1, E3 och E5 planer. Användare i en Office 365-innehavare kan skapa en grupp och bjuda in personer i ett annat Office 365-klienten som gästanvändare. Gäller för Dynamics CRM samt.

Läs om Office 365-grupper

Gäståtkomst i Office 365-grupper

Distribuera Office 365-grupper

Samarbetsalternativ för Yammer

Delningsmål

Administrativ åtgärd

Instruktioner

Yammer – Samarbete via ett socialt medium för företag

Om inte funktionen att skapa externa grupper inaktiveras av en Yammer-administratör kan användarna skapa externa grupper för att samarbeta i Yammer genom att ha konversationer, gilla och följa inlägg, dela filer och chatta online.

Skapa och hantera externa grupper i Yammer

Team samarbetsalternativ

Dela mål

Administrativa åtgärder

Tips och information

Samarbeta i grupper med användare utanför organisationen

Global administratör för bjuda in Office 365-klienten måste aktivera externa samarbete i grupper. Globala administratörer och gruppens ägare kommer nu att kunna bjuda in andra med en e-postadress att samarbeta i grupper.

Administratörer kan också hantera och redigera gäster finns redan i sina innehavare.

Auktorisera gäståtkomst

Aktivera eller inaktivera gäståtkomst i grupper

Använda PowerShell för att kontrollen gäståtkomst

Gäst Access Checklista

Visa gästanvändare

Redigera gäst användarinformation

Gruppens ägare kan bjuda in och hantera hur gäster samarbeta inom sina team.

Gruppens ägare har ytterligare kontroller på gästerna kan göra i sina team.

Lägga till gäster

Lägga till gäst i en grupp

Hantera gäståtkomst i grupper

Se vem som är i en arbetsgrupp eller i en kanal

Gäster från andra innehavare kan visa innehållet i grupper och samarbeta med andra medlemmar

Ingen.

Förfarandet gäst access

Att tänka på vid samarbete mellan klientorganisationer i Office 365

Delning av användarkonton, licenser, abonnemang och lagring

Varje organisation hanterar sina egna användarkonton, identiteter, säkerhetsgrupper, abonnemang, licenser och lagring. Medarbetarna använder samarbetsfunktionerna i Office 365 tillsammans med principer för delning och säkerhetsinställningar för att komma åt den information som behövs och samtidigt behålla kontrollen över företagets tillgångar.

  • Användarkonton:    Konton kan inte delas eller kopieras mellan klientorganisationer eller partitioner lokalt i katalogtjänsterna för Active Directory.

  • Licenser och abonnemang:    I Office 365 ger licenser från licensabonnemang (kallas även för SKU:er eller Office 365-abonnemang) användarna tillgång till de Office 365-tjänster som är definierade för dessa abonnemang.

  • Lagring:    I Office 365-abonnemang hanteras programvarubegränsningar och gränser för SharePoint Online separat från lagringsbegränsningar för postlådor. Lagringsbegränsningar för postlådor ställs in och hanteras i Exchange Online. I båda fallen kan inte lagringsutrymme delas mellan klientorganisationer.

Kan vi dela namnrymd för domäner mellan Office 365-klientorganisationer?

Nej. Egna domäner som fabrikam.com eller tailspintoys.com kan endast tillhöra och användas av en klientorganisation åt gången. Varje klientorganisation måste ha en egen namnrymd. UPN-, SMTP- och SIP-namnrymder kan inte delas mellan klientorganisationer.

Vad gäller för hybridkomponenter och samarbete mellan klientorganisationer i Office 365?

Lokala hybridkomponenter som en Exchange-organisation och Azure AD Connect kan inte delas upp mellan olika klientorganisationer.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×