Samarbeta mer effektivt kring dokument och projekt

Översikt

SharePoint 2010-utbildning Lär dig att få ut det mest av SharePoint-kalendrar, redigera dokument samtidigt som andra, ta med dokument offline och återansluta igen med SharePoint Workspace samt hantera projekt i SharePoint och använda projektuppgiftslistor.

När du har slutfört den här kursen kommer du att kunna följande:

 • Samarbeta mer effektivt med kalendrar.

 • Arbeta samtidigt i ett dokument eller en presentation tillsammans med andra personer.

 • Fortsätt att samarbeta när du eller dina gruppmedlemmar är på resa eller har begränsad tillgång till Internet.

 • Hantera projekt.

 • Hantera projekt i projektuppgiftslistan.

Den här kursen omfattar:

 • Åtta lektioner som du gör i din egen takt.

 • Ett kort prov i slutet av kursen. Provet poängsätts inte.

 • I slutet av kursen finns en snabbreferens som du kan skriva ut.

 • Vi rekommenderar att du genomför kursen Gå över till det nya användargränssnittet SharePoint 2010 innan du påbörjar den här kursen.

 • De tre videorna om samtidig redigering och de två videorna om SharePoint Workspace i kursen är gjorda för att ses efter varandra.

 • Följande funktioner från den sista lektionen finns inte tillgängliga i SharePoint Online: integrering med affärsområdesprogram och integrering av projektuppgiftslistan och Project Server.

Offlineversion (108 MB)

Arbeta mer effektivt med kalendrar.

Din webbläsare har inte stöd för video. Installera Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Del 1: Översikt över samtidig redigering av dokument

Din webbläsare har inte stöd för video. Installera Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Del 2: Samtidig redigering av ett Word 2010-dokument

Din webbläsare har inte stöd för video. Installera Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Del 3: Samtidig redigering av en PowerPoint 2010-presentation

Din webbläsare har inte stöd för video. Installera Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Del 1: Översikt över SharePoint Workspace 2010

Din webbläsare har inte stöd för video. Installera Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Del 2: Arbeta med listor och bibliotek i SharePoint Workspace 2010

Din webbläsare har inte stöd för video. Installera Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Använda en projektuppgiftslista

Din webbläsare har inte stöd för video. Installera Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Hantera ett projekt med Microsoft SharePoint Server 2010

Din webbläsare har inte stöd för video. Installera Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Testa dig själv

Slutför följande test och kontrollera att du har förstått materialet. Dina svar visas bara för dig och testresultat betygsätts inte.

Vilka av följande påståenden om hur du använder SharePoint-kalendrar stämmer?

Det enda sättet att visa en händelses dialogruta är att använda menyfliksområdet.

Fel. Du kan göra ändringar genom att dubbelklicka på händelsen eller hovra över händelsens tidpunkt och klicka på Lägg till.

Kalenderobjekt har en gräns på fyra timmar om dagen, så en heldagshändelse kräver två händelser.

Fel. Om du vill skapa en heldagsaktivitet markerar du kryssrutan Gör detta till en heldagsaktivitet som inte startar eller slutar någon viss tid i området Hela dagen i händelsens dialogruta.

Det bästa sättet att göra ett objekt till ett upprepande objekt är att skriva in händelsen för varje tidsenhet.

Fel. Om du vill införa en återkommande händelse som till exempel ska inträffa varje onsdag kl. 11:00 markerar du kryssrutan Gör denna till en återkommande händelse i avsnittet Återkommandei händelsens dialogruta.

Minsta möjliga information som du måste ange för att skapa en händelse är Titel, Starttid och Sluttid.

Rätt. All annan information, som Plats, Beskrivning och Kategori, är valfri.

Vilket av följande påståenden beskriver på ett korrekt sätt samtidig redigering?

Du kan använda samtidig redigering för alla Office 2007-dokument eller senare så länge du kan URL-adressen.

Fel. Du kan bara använda samtidig redigering i ett Office Word 2010-dokument eller Office PowerPoint 2010-presentation som finns i ett SharePoint 2010-bibliotek. Du kan också använda samtidig redigering i anteckningsfiler i OneNote 2007 och OneNote 2010.

Checka alltid ut dokumentet eller presentationen innan du påbörjar samtidig redigering.

Fel. Samtidig redigering fungerar inte tillsammans med utcheckning och kontroll av dokument och presentationer i ett SharePoint-bibliotek. Att checka ut ett dokument eller presentation innebär att du vill skriva på det själv. Sedan kan du eventuellt checka in det igen så att andra kan se ändringarna eller arbeta mer på dokumentet eller presentationen.

Ändringar som andra har gjort visas med en gång i dokumentet eller presentationen.

Fel. Andra medförfattare kan inte se dina ändringar innan du sparar dem och uppdaterar dokumentet. Då visas ändringarna för andra författare och andra författares sparade ändringar visas. Det här är viktigt. På så sätt har du fortsatt kontroll över dokumentet. Du vet var de andra författarna har varit men störs inte av dem. Och du visar dina ändringar först när du är redo att visa dem.

Generellt sett är ett stycke den minsta enheten som går att ändra i ett Word-dokument och som varje författare kan arbeta med självständigt.

Rätt! Ett stycke är den enhet i Office Word som utgör en sammanhängande enhet. Det innefattar textstycken, punktlistor, tabellceller och bilder.

Vilka av följande påstående beskriver synkroniseringen mellan SharePoint Workspace och SharePoint 2010 på ett korrekt sätt?

Synkronisering går bara åt ett håll.

Fel. Synkroniseringen är dubbelriktad. De ändringar du har gjort på datorn överförs till servern och de ändringar som har gjorts på servern hämtas till datorn.

Synkroniseringen påbörjas bara när du klickar på kommandot Synkronisera i menyfliksområdet.

Fel. När du är ansluten kan synkronisering utföras automatiskt utan att du märker det, men du kan också ange att synkronisering ska utföras manuellt om du vill.

Du kan använda SharePoint Workspace även när du är offline.

Rätt! När du inte är ansluten (när du är hemma eller på resa) kan du fortsätta att arbeta med din dator. När du ansluter igen synkroniseras de ändringar du och andra har gjort under tiden som du var offline automatiskt i SharePoint-arbetsytan.

Synkronisering ersätter filer och listor vid varje ändring för att säkerställa att versionen är fullständig.

Fel. Synkroniseringen är väldigt effektiv och endast ändringarna som har gjorts i filer och listor synkroniseras.

Vilka av följande påståenden om projektuppgiftslistan stämmer inte?

Procentenheten av hur mycket av uppgifterna som är färdiga visas i uppgiftslistan, men visas tyvärr inte i Gantt-schemat.

Fel. Procentenheten av hur mycket av uppgifterna som är färdiga visas både i uppgiftslistan och i Gantt-schemat och gör det enklare för dig att bedöma hur projektet utvecklas.

Du kan bara lägga till start- och förfallodatum för att avsluta ett projektschema i uppgiftslistan.

Fel. Förutom start- och förfallodatum måste du också identifiera andra beroenden, även kallade föregående, som visas i Gantt-schemat.

Projektuppgiftslistan har funnits i många versioner och har inte ändrats nämnvärt.

Fel. Projektuppgiftslistan var ny för SharePoint 2007 och har förbättrats i SharePoint 2010. De största fördelarna med att använda projektuppgiftslistan är att det inte behövs någon speciell programvara, det gör projekttilldelning och spårning tillgängligt för alla i gruppen genom SharePoint 2010 och det krävs ingen speciell utbildning.

Projektuppgiftslistan består av två delar. Ett område där uppgiftsdata anges och ett Gantt-schema där uppgifterna och deras relationer visas.

Rätt! Kombinationen av en uppgiftslista och ett Gantt-schema ger dig de två mest användbara sätten för att upprätthålla och spåra slutförda projektuppgifter och beroenden.

Feedback

Snabbreferens

Se även

Hur lägger du till en händelse till en SharePoint-kalender?

I kalendern markerar du tidsramen för händelsen, pekar på den markerade tidsramen ock klickar på Lägg till.

Länk till att lägga till kalendern

Vad behövs för att använda samtidig redigering i Microsoft Word- eller PowerPoint-filer?

 • Det måste vara en Word- eller PowerPoint 2010-fil som har sparats i en SharePoint 2010-bibliotek.

 • Alla som redigerar filen måste använda Word 2010 eller PowerPoint 2010.

 • Ingen har checkat ut filen.

Hur kan du arbeta med en SharePoint-webbplats när du går från kontoret?

I menyn Webbplatsåtgärder på webbplatsen klickar du på Synkronisera till SharePoint Workspace. Nu kan arbeta med en webbplats i SharePoint Workspaces när du inte är på kontoret och synkronisera ändringarna när du kommer tillbaka.

Synkronisera till SharePoint Workspace

Vilken sorts lista kan du använda för att hantera dina projekt?

Projektuppgiftslistan hjälper dig att hantera uppgifter, datum och resurser för projekten och ditt projekt håller sig inom schemat.

Projektuppgifter

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×