Samarbeta i Excel-arbetsböcker samtidigt med andra med samtidig redigering

Samarbeta i Excel-arbetsböcker samtidigt med andra med samtidig redigering

Din webbläsare har inte stöd för video. Installera Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Du och dina kollegor kan öppna och arbeta med samma Excel-arbetsbok. Det här kallas för samtidig redigering. När ni redigerar samtidigt kan ni snabbt se varandras ändringar – efter bara några sekunder. Och med vissa versioner av Excel ser du andra personers markeringar i olika färger. Om du använder en version av Excel som har stöd för samtidig redigering väljer du Dela i det övre högra hörnet, skriver e-postadresserna och väljer sedan en molnplats. Men om du behöver mer information, t.ex. vilka versioner som stöds och var filen kan lagras, kan den här artikeln hjälpa dig.

Obs!: Den här funktionen är endast tillgänglig om du har en Office 365-prenumeration. Om du har en prenumeration på Office 365 ska du kontrollera att du har den senaste versionen av Office.

Prova Office 365 eller den senaste versionen av Excel

För att du ska kunna använda samtidig redigering i Excel för Windows-programmet måste du se till att vissa saker är konfigurerade innan du börjar. Därefter tar det bara ca fyra steg att börja samarbeta med andra.

Med en webbläsare kan du ladda upp eller skapa en ny arbetsbok på OneDrive, OneDrive för företag eller i ett SharePoint Online-bibliotek. Observera att lokala SharePoint-webbplatser (webbplatser som inte finns hos Microsoft) inte stöder samtidig redigering. Om du inte är säker på vilken typ du använder kan du fråga personen som ansvarar för webbplatsen eller IT-avdelningen.

 1. Om du har laddat upp filen klickar du på filnamnet för att öppna den. Arbetsboken öppnas på en ny flik i webbläsaren.

 2. Klicka på knappen Redigera i Excel. Om du inte har den här knappen klickar du på Redigera i webbläsare och sedan på Redigera i Excel när sidan läses in igen.

 3. Om du uppmanas att välja en version av Excel klickar du på Excel 2016.

 4. När filen öppnas i Excel kan du se ett gult fält med en text som talar om att filen öppnades i Skyddad vy. Om så är fallet klickar du på Aktivera redigering.

 5. Tryck på Dela överst till höger.

 6. Skriv e-postadresser i rutan Bjud in andra och avgränsa dem med semikolon. Se till att även välja Kan redigera. När du är klar klickar du på knappen Dela.

  Tips: Om du vill skicka länken själv ska du inte klicka på knappen Dela. Klicka i stället på Hämta en delningslänk längst ned i fönstret.

 7. Om du klickade på knappen Dela i föregående steg skickas e-postmeddelanden till varje person. Meddelandet kommer från din e-postadress. Du kommer också att få en kopia av meddelandet, bara så att du vet hur det ser ut.

Om du klickade på knappen Dela skickas ett e-postmeddelande till de inbjudna så att de kan öppna filen. De kan klicka på länken för att öppna arbetsboken. En webbläsare öppnas och arbetsboken öppnas i Excel Online. Om de vill använda Excel för samtidig redigering kan de klicka på Redigera arbetsbok > Redigera i Excel. De måste dock ha en version av Excel-programmet som har stöd för samtidig redigering. Excel för Android, Excel för iOS, Excel Mobile och Excel 2016 för Office 365-prenumeranter är de versioner som för närvarande har stöd för samtidig redigering. Om de inte har en version som stöds kan de klicka på Redigera arbetsbok > Redigera i webbläsare om de vill redigera filen.

Tips: Om de använder den senaste versionen av Excel, PowerPoint eller Word finns det ett enklare sätt: De kan klicka på Arkiv > Öppna och välja Delas med mig.

När filen fortfarande är öppen i Excel ska du kontrollera att Spara automatiskt är aktiverat i det övre vänstra hörnet. När andra så småningom öppnar filen kommer ni att kunna redigera tillsammans. Du vet att du redigerar samtidigt med andra om du ser bilder av personer i det övre högra hörnet av Excel-fönstret. (Du kan även se deras initialer, eller ett ”G” som står för gästanvändare.)

Kontaktikoner, när andra redigerar samtidigt visas de här

Tips för samtidig redigering:

 • Du kanske ser andra personers markeringar i olika färger. Detta inträffar om de använder Excel 2016 för Office 365-prenumeranter eller Excel Online. Om de använder någon annan version kommer du inte att se deras markeringar, men deras ändringar visas när de arbetar.

 • Om du ser andras markeringar i olika färger visas de i blått, lila och så vidare. Din markering kommer dock alltid att vara grön. Och på andra personers skärmar kommer deras egna markeringar också att vara gröna. Om du glömmer bort vem som är vem placerar du markören över markeringen så visas namnet på den person. Om du vill hoppa till det ställe där någon arbetar klickar du på deras bild eller initialer och sedan på alternativet Gå till.

Vanliga frågor och svar

I Excel 2016 för Office 365-prenumeranter kanske du ser Spara automatiskt i det övre vänstra hörnet. Spara automatiskt aktiveras när en fil lagras på OneDrive, OneDrive för företag eller SharePoint Online. Då sparas dina ändringar automatiskt i molnet när du arbetar. Och om andra personer arbetar med samma fil kan de tack vare Spara automatiskt se dina ändringar efter bara några sekunder. Mer information om Spara automatiskt finns i Vad är Spara automatiskt?

Du kan se andra personers markeringar i olika färger, men endast om du och de andra använder Excel 2016 för Office 365-prenumeranter eller Excel Online. Om personerna arbetar i Excel 2016 för Office 365-prenumeranter måste alla dessutom ha Spara automatiskt aktiverat för kunna se färgade markeringar.

Om någon använder en annan version av Excel-programmet kan ingen annan se personens markeringar, men ändringarna visas för andra medan de arbetar.

Om du vill redigera samtidigt med andra och se ändringar som gjorts av andra måste alla använda en version av Excel-programmet som har stöd för samtidig redigering. Excel för Android, Excel för iOS, Excel Mobile och Excel 2016 för Office 365-prenumeranter är de versioner som för närvarande har stöd för samtidig redigering. Om de inte har en version som stöds kan de alltid använda Excel Online i webbläsaren genom att klicka på Redigera arbetsbok > Redigera i webbläsare. Om det inte löser problemet kan du prova en eller flera av följande lösningar:

 • Vänta några minuter. Ibland kan det ta lite tid för Excel och molnet att kommunicera med varandra.

 • Tala om för alla att de ska klicka på knappen Aktivera redigering om den visas.

 • Kontrollera att alla som arbetar i Excel 2016 för Office 365-prenumeranter har aktiverat Spara automatiskt i det övre vänstra hörnet i Excel-fönstret.

 • Kontrollera att de som arbetar i Excel för Android har aktiverat Spara automatiskt. De kan aktivera det genom att trycka på Arkiv > Knappen Kugghjul > Spara automatiskt.

 • Kontrollera att de som arbetar i Excel för iOS har aktiverat Spara automatiskt. De kan aktivera det genom att trycka på Arkiv Knappen Arkiv > Spara automatiskt.

 • Se till att filen inte är skrivskyddad.

 • Öppna filen på en dator med Windows och gå till Arkiv > Information. Lös eventuella fel som kan visas där.

Det kan ibland inträffa när någon använder en Excel-funktion som ännu inte stöds för samtidig redigering i Excel. Det här kan tillfälligt stoppa processen för samtidig redigering. Om du inte har några ändringar som inte sparats klickar du på Uppdatera. Om du har ändringar som inte sparats som du inte behöver behålla kan du klicka på Ignorera ändringar. Om du har ändringar som du vill behålla klickar du på Spara en kopia och sparar filen med ett annat namn. Markera och kopiera sedan de ändringar du vill spara. Slutligen det sista steget: Öppna den ursprungliga filen som finns i molnet på nytt och klistra in ändringarna.

I allmänhet är det den ändring som senast sparades, antingen med knappen Spara eller automatiskt med Spara automatiskt, som ”vinner”. Det finns några undantag från det, men i allmänhet är det så det fungerar. Om du inte vill ha ändringar som står i konflikt med andra personers ändringar kan du tilldela områden eller blad till varje person. Du kan förklara tilldelningarna när du skickar ut länken, eller så kan du göra tilldelningarna uppenbara i själva arbetsboken genom att placera personernas namn i rubrikcellerna, eller namnge bladen med personernas namn.

Ja. I Excel 2016 klickar du på ikonen Aktivitet Ikonen Aktivitet överst till höger. Leta sedan efter en tidigare version i listan och klicka på Öppna version. Den tidigare versionen öppnas. Om du vill återställa den till den aktuella versionen väntar du tills alla har avslutat den samtidiga redigeringen och klickar sedan på Återställ.

Obs!: För närvarande stöds inte samtidig redigering i Excel för Mac. Men du kan använda webbläsaren för samtidig redigering med hjälp av Excel Online. Mer information finns här.

Det krävs bara fyra steg för att starta samtidig redigering i Excel Online.

Med en webbläsare kan du ladda upp eller skapa en ny arbetsbok på OneDrive, OneDrive för företag eller i ett SharePoint Online-bibliotek.

 1. Om du har laddat upp filen klickar du på filnamnet för att öppna den. Arbetsboken öppnas på en ny flik i webbläsaren.

 2. Klicka på Dela >Dela med personer i det övre högra området.

 3. Skriv e-postadresser i den första rutan och avgränsa dem med semikolon. Se till att även välja Kan redigera eller Mottagarna kan redigera. När du är klar klickar du på knappen Dela.

  Tips: Om du vill skicka länken själv ska du inte klicka på knappen Dela. Klicka då i stället på Hämta en länk till vänster.

 4. Om du klickade på knappen Dela i föregående steg skickas e-postmeddelanden till varje person. Meddelandet kommer från din e-postadress. Du kommer också att få en kopia av meddelandet, bara så att du vet hur det ser ut.

Om du klickade på knappen Dela skickas ett e-postmeddelande till de inbjudna så att de kan öppna filen. De kan klicka på länken för att öppna arbetsboken. En webbläsare öppnas och arbetsboken öppnas i Excel Online. Om de vill använda Excel för samtidig redigering kan de klicka på Redigera arbetsbok > Redigera i Excel. De måste dock ha en version av Excel-programmet som har stöd för samtidig redigering. Excel för Android, Excel för iOS, Excel Mobile och Excel 2016 för Office 365-prenumeranter är de versioner som för närvarande har stöd för samtidig redigering. Om de inte har en version som stöds kan de klicka på Redigera arbetsbok > Redigera i webbläsare om de vill redigera filen.

Nu kan du redigera arbetsboken samtidigt som andra personer. Du vet att du redigerar samtidigt med en annan person om du ser ett meddelande i det övre högra hörnet om att de redigerar. Om fler än en person redigerar får du ett annat meddelande som anger hur många personer som redigerar samtidigt. Till exempel: ”2 andra personer är här.”

Tips för samtidig redigering:

 • Om du vill hoppa till det ställe där någon arbetar klickar du på deras namn och sedan på Redigerar....

 • Du kanske ser andra personers markeringar i olika färger. Detta inträffar om de använder Excel 2016 för Office 365-prenumeranter eller Excel Online. Om de använder någon annan version kommer du inte att se deras markeringar, men deras ändringar visas när de arbetar.

 • Om du ser andras markeringar i olika färger visas de i blått, lila och så vidare. Din markering kommer dock alltid att vara grön. Och på andra personers skärmar kommer deras egna markeringar också att vara gröna. Om du glömmer bort vem som är vem placerar du markören över markeringen så visas namnet på den person.

Vanliga frågor och svar

Du kan se andra personers markeringar i olika färger, men endast om du och de andra använder Excel 2016 för Office 365-prenumeranter eller Excel Online. Om personerna arbetar i Excel 2016 måste alla dessutom ha Spara automatiskt aktiverat för kunna se färgade markeringar.

Om någon använder en annan version av Excel-programmet kan ingen annan se personens markeringar, men ändringarna visas för andra medan de arbetar.

Om du vill redigera samtidigt med andra och se ändringar som gjorts av andra måste alla använda en version av Excel-programmet som har stöd för samtidig redigering. Excel för Android, Excel för iOS, Excel Mobile och Excel 2016 för Office 365-prenumeranter är de versioner som för närvarande har stöd för samtidig redigering. Om de inte har en version som stöds kan de alltid använda Excel Online i webbläsaren genom att klicka på Redigera arbetsbok > Redigera i webbläsare. Om det inte löser problemet kan du prova en eller flera av följande lösningar:

 • Vänta några minuter. Ibland kan det ta lite tid för Excel och molnet att kommunicera med varandra.

 • Tala om för alla att de ska klicka på knappen Aktivera redigering om den visas.

 • Kontrollera att alla som arbetar i Excel 2016 för Office 365-prenumeranter har aktiverat Spara automatiskt.

 • Kontrollera att de som arbetar i Excel för Android har aktiverat Spara automatiskt. De kan aktivera det genom att trycka på Arkiv > Knappen Kugghjul > Spara automatiskt.

 • Kontrollera att de som arbetar i Excel för iOS har aktiverat Spara automatiskt. De kan aktivera det genom att trycka på Arkiv Knappen Arkiv > Spara automatiskt.

 • Se till att filen inte är skrivskyddad.

 • Öppna filen på en dator med Windows och gå till Arkiv > Information. Lös eventuella fel som kan visas där.

Det kan ibland inträffa när någon använder en Excel-funktion som ännu inte stöds för samtidig redigering i Excel. Det här kan tillfälligt stoppa processen för samtidig redigering. Om du inte har några ändringar som inte sparats klickar du på Uppdatera. Om du har ändringar som inte sparats som du inte behöver behålla kan du klicka på Ignorera ändringar. Om du har ändringar som du vill behålla klickar du på Spara en kopia och sparar filen med ett annat namn. Markera och kopiera sedan de ändringar du vill spara. Slutligen det sista steget: Öppna den ursprungliga filen som finns i molnet på nytt och klistra in ändringarna.

I allmänhet är det den ändring som senast sparades, antingen med knappen Spara eller automatiskt med Spara automatiskt, som ”vinner”. Det finns några undantag från det, men i allmänhet är det så det fungerar. Om du inte vill ha ändringar som står i konflikt med andra personers ändringar kan du tilldela områden eller blad till varje person. Du kan förklara tilldelningarna när du skickar ut länken, eller så kan du göra tilldelningarna uppenbara i själva arbetsboken genom att placera personernas namn i rubrikcellerna, eller namnge bladen med personernas namn.

Ja. Gå till den mapp som innehåller filen i Excel Online. Högerklicka på filnamnet och välj Versionshistorik. Klicka sedan på en äldre version till vänster så öppnas den versionen. Om du vill återställa den till den aktuella versionen väntar du tills alla har avslutat den samtidiga redigeringen och klickar sedan på Återställ.

För att du ska kunna använda samtidig redigering i Excel för Android måste du se till att vissa saker är konfigurerade innan du börjar. Därefter tar det bara ca fyra steg att börja samarbeta med andra.

 • Du behöver ha den senaste versionen av Excel installerad och du måste logga in i Excel med ett Microsoft-konto. Gå till Arkiv > Öppna och kontrollera att ditt Microsoft-konto finns med i listan. Om det inte är det trycker du på Lägg till en plats och lägger till kontot. Observera att om du har en telefon eller surfplatta som är större än 10,1 tum, måste du logga in med ett Office 365-prenumerationskonto.

 • Du måste använda filformaten .xlsx, .xlsm eller .xlsb. Om filen inte är i det här formatet kan du öppna filen i skrivbordsversionen av Excel (till exempel Excel 2016 eller 2013). Tryck sedan på Arkiv > Spara som > Bläddra > Filformat och ändra formatet till .xlsx, .xlsm eller .xlsb.

 1. Skapa eller öppna en fil och tryck sedan på Arkiv > Spara som.

 2. Kontrollera den aktuella platsen för filen. Om OneDrive eller SharePoint är valt trycker du på Tillbaka-knappen och går till nästa steg. Om någon av dessa inte är vald trycker du på OneDrive eller SharePoint till vänster, skriver ett namn på filen och trycker sedan på Spara.

 1. Tryck på Ikonen Dela överst till höger.

 2. Skriv e-postadresser i rutan Bjud in andra och avgränsa dem med semikolon.

 3. Se till att även välja Kan redigera.

 4. När du är klar trycker du på knappen Dela. När du trycker på knappen skickas e-postmeddelanden till personerna.

  Tips: Om du vill skicka länken själv ska du inte trycka på knappen Dela. Tryck då i stället på Dela som länk.

Om du tryckte på knappen Dela skickas ett e-postmeddelande till de inbjudna så att de kan öppna filen. De kan klicka på länken för att öppna arbetsboken. En webbläsare öppnas och arbetsboken öppnas i Excel Online. De kan använda samtidig redigering i Excel Online direkt genom att klicka på Redigera arbetsbok > Redigera i webbläsare.

Om de vill använda Excel-programmet i stället för Excel Online för samtidig redigering kan de klicka på Redigera arbetsbok > Redigera i Excel. De måste dock ha en version av Excel-programmet som har stöd för samtidig redigering. Excel för Android, Excel för iOS, Excel Mobile och Excel 2016 för Office 365-prenumeranter är de versioner som för närvarande har stöd för samtidig redigering.

Nu kan du redigera arbetsboken samtidigt som andra personer. Om du vill se vem som redigerar filen tillsammans med dig trycker du på Dela i det övre högra hörnet och sedan på Hantera. Om andra arbetar samtidigt som du i filen ser du deras namn. Om de har etiketten Redigerar arbetar de med filen.

Vanliga frågor och svar

Andra personers markeringar visas inte i Excel för Android för närvarande. De versioner som har stöd för att visa markeringar är Excel 2016 för Office 365-prenumeranter och Excel Online.

Om du vill redigera samtidigt med andra och se ändringar som gjorts av andra måste alla använda en version av Excel-programmet som har stöd för samtidig redigering. Excel för Android, Excel för iOS, Excel Mobile och Excel 2016 för Office 365-prenumeranter är de versioner som för närvarande har stöd för samtidig redigering. Om de inte har en version som stöds kan de alltid använda Excel Online i webbläsaren genom att klicka på Redigera arbetsbok > Redigera i webbläsare. Om det inte löser problemet kan du prova en eller flera av följande lösningar:

 • Vänta några minuter. Ibland kan det ta lite tid för Excel och molnet att kommunicera med varandra.

 • Tala om för alla att de ska klicka på knappen Aktivera redigering om den visas.

 • Kontrollera att alla som arbetar i Excel 2016 för Office 365-prenumeranter har aktiverat Spara automatiskt i det övre vänstra hörnet i Excel-fönstret.

 • Kontrollera att de som arbetar i Excel för Android har aktiverat Spara automatiskt. De kan aktivera det genom att trycka på Arkiv > Knappen Kugghjul > Spara automatiskt.

 • Kontrollera att de som arbetar i Excel för iOS har aktiverat Spara automatiskt. De kan aktivera det genom att trycka på Arkiv Knappen Arkiv > Spara automatiskt.

 • Se till att filen inte är skrivskyddad.

 • Öppna filen på en dator med Windows och gå till Arkiv > Information. Lös eventuella fel som kan visas där.

Det kan ibland inträffa när någon använder en Excel-funktion som ännu inte stöds för samtidig redigering i Excel. Det här kan tillfälligt stoppa processen för samtidig redigering. Om du inte har några ändringar som inte sparats trycker du på Uppdatera. Om du har ändringar som inte sparats som du inte behöver behålla kan du trycka på Ignorera ändringar. Om du har ändringar som du vill behålla trycker du på Spara en kopia och sparar filen med ett annat namn. Markera och kopiera sedan de ändringar du vill spara. Slutligen det sista steget: Öppna den ursprungliga filen som finns i molnet på nytt och klistra in ändringarna.

I allmänhet är det den ändring som senast sparades, antingen med knappen Spara eller automatiskt med Spara automatiskt, som ”vinner”. Det finns några undantag från det, men i allmänhet är det så det fungerar. Om du inte vill ha ändringar som står i konflikt med andra personers ändringar kan du tilldela områden eller blad till varje person. Du kan förklara tilldelningarna när du skickar ut länken, eller så kan du göra tilldelningarna uppenbara i själva arbetsboken genom att placera personernas namn i rubrikcellerna, eller namnge bladen med personernas namn.

Ja. I Excel för Android trycker du på Arkiv > Historik. Tryck sedan på en tidigare version så öppnas den. Om du vill återställa den till den aktuella versionen väntar du tills alla har avslutat den samtidiga redigeringen och trycker sedan på Återställ den här versionen.

För att du ska kunna använda samtidig redigering i Excel för iOS måste du se till att vissa saker är konfigurerade innan du börjar. Därefter tar det bara ca fyra steg att börja samarbeta med andra.

 • Du behöver ha den senaste versionen av Excel installerad och du måste logga in i Excel med ett Microsoft-konto. När du öppnar Excel trycker du på Öppna och kontrollerar att ditt Microsoft-konto finns med i listan. Om det inte är det trycker du på Lägg till en plats och lägger till kontot. Observera att om du har en telefon eller surfplatta som är större än 10,1 tum, måste du logga in med ett Office 365-prenumerationskonto.

 • Du måste använda filformaten .xlsx, .xlsm eller .xlsb. Om filen inte är i det här formatet kan du öppna filen i skrivbordsversionen av Excel (till exempel Excel 2016 eller 2013). Klicka sedan på Arkiv > Spara som > Bläddra > Filformat och ändra formatet till .xlsx, .xlsm eller .xlsb.

Samtidig redigering kräver att du sparar arbetsboken på OneDrive, OneDrive för företag eller i ett SharePoint Online-bibliotek. Observera att lokala SharePoint-webbplatser (webbplatser som inte finns hos Microsoft) inte stöder samtidig redigering. Om du inte är säker på vilken typ du använder kan du fråga personen som ansvarar för webbplatsen eller IT-avdelningen.

 1. Skapa eller öppna en fil.

 2. Om du har skapat en fil trycker du på Arkiv Knappen Arkiv , på Namn och namnger sedan filen. Välj sedan en plats på OneDrive, OneDrive för företag eller SharePoint Online till vänster och tryck på Spara.

 3. Om du har öppnat en befintlig fil trycker du på Arkiv Knappen Arkiv > Egenskaper. Om Plats-sökvägen innehåller orden ”OneDrive”, ”d.docs.live.net” eller ”SharePoint” är det sannolikt att filen redan sparats på någon av de här platserna. Om de orden inte visas trycker du på Arkiv > Spara en kopia och sparar den på OneDrive, OneDrive för företag eller SharePoint Online.

 1. Tryck på Dela Knappen Dela överst till höger.

 2. Om du vill skicka länken till filen själv trycker du på Kopiera länk > Visa och redigera. Klistra sedan in länken i ett e-postmeddelande eller snabbmeddelandefönstret.

 3. Om du vill att Excel ska skicka länken åt dig i ett e-postmeddelande trycker du på Bjud in andra. Skriv sedan e-postadresserna i rutan Bjud in andra och tryck på Retur efter varje adress. Se också till att Kan redigera är aktiverat. Tryck till sist på Skicka.

Om du tryckte på knappen Skicka i föregående steg skickas ett e-postmeddelande till de inbjudna så att de kan öppna filen. De kan klicka på länken för att öppna arbetsboken. En webbläsare öppnas och arbetsboken öppnas i Excel Online. De kan använda samtidig redigering i Excel Online direkt genom att klicka på Redigera arbetsbok > Redigera i webbläsare.

Om de vill använda Excel-programmet i stället för Excel Online för samtidig redigering kan de klicka på Redigera arbetsbok > Redigera i Excel. De måste dock ha en version av Excel-programmet som har stöd för samtidig redigering. Excel för Android, Excel för iOS, Excel Mobile och Excel 2016 för Office 365-prenumeranter är de versioner som för närvarande har stöd för samtidig redigering.

Nu kan du redigera arbetsboken samtidigt som andra personer. Om du vill se vem som redigerar filen tillsammans med dig trycker du på Dela Knappen Dela under samtidig redigering i det övre högra hörnet och sedan på Delas med. Om andra arbetar samtidigt som du i filen ser du deras namn. Om de har etiketten Redigerar... arbetar de med filen.

Vanliga frågor och svar

Andra personers markeringar visas inte i Excel för iOS för närvarande. De versioner som har stöd för att visa markeringar är Excel 2016 för Office 365-prenumeranter och Excel Online.

Om du vill redigera samtidigt med andra och se ändringar som gjorts av andra måste alla använda en version av Excel-programmet som har stöd för samtidig redigering. Excel för Android, Excel för iOS, Excel Mobile och Excel 2016 för Office 365-prenumeranter är de versioner som för närvarande har stöd för samtidig redigering. Om de inte har en version som stöds kan de alltid använda Excel Online i webbläsaren genom att klicka på Redigera arbetsbok > Redigera i webbläsare. Om det inte löser problemet kan du prova en eller flera av följande lösningar:

 • Vänta några minuter. Ibland kan det ta lite tid för Excel och molnet att kommunicera med varandra.

 • Tala om för alla att de ska klicka på knappen Aktivera redigering om den visas.

 • Kontrollera att alla som arbetar i Excel 2016 för Office 365-prenumeranter har aktiverat Spara automatiskt i det övre vänstra hörnet i Excel-fönstret.

 • Kontrollera att de som arbetar i Excel för Android har aktiverat Spara automatiskt. De kan aktivera det genom att trycka på Arkiv > Knappen Kugghjul > Spara automatiskt.

 • Kontrollera att de som arbetar i Excel för iOS har aktiverat Spara automatiskt. De kan aktivera det genom att trycka på Arkiv Knappen Arkiv > Spara automatiskt.

 • Se till att filen inte är skrivskyddad.

 • Öppna filen på en dator med Windows och gå till Arkiv > Information. Lös eventuella fel som kan visas där.

Det kan ibland inträffa när någon använder en Excel-funktion som ännu inte stöds för samtidig redigering i Excel. Det här kan tillfälligt stoppa processen för samtidig redigering. Om du inte har några ändringar som inte sparats trycker du på Uppdatera. Om du har ändringar som inte sparats som du inte behöver behålla kan du trycka på Ignorera ändringar. Om du har ändringar som du vill behålla trycker du på Spara en kopia och sparar filen med ett annat namn. Markera och kopiera sedan de ändringar du vill spara. Slutligen det sista steget: Öppna den ursprungliga filen som finns i molnet på nytt och klistra in ändringarna.

I allmänhet är det den ändring som senast sparades, antingen med knappen Spara eller automatiskt med Spara automatiskt, som ”vinner”. Det finns några undantag från det, men i allmänhet är det så det fungerar. Om du inte vill ha ändringar som står i konflikt med andra personers ändringar kan du tilldela områden eller blad till varje person. Du kan förklara tilldelningarna när du skickar ut länken, eller så kan du göra tilldelningarna uppenbara i själva arbetsboken genom att placera personernas namn i rubrikcellerna, eller namnge bladen med personernas namn.

Om du vill återställa filen till en tidigare version väntar du tills alla har avslutat den samtidiga redigeringen. Tryck sedan på Arkiv Knappen Arkiv > Återställ > Visa versionshistorik online. En webbläsare öppnas med de tidigare versionerna av filen. Om du använder OneDrive trycker du på en version till vänster och sedan på Återställ. Om du använder OneDrive för företag eller SharePoint Online trycker du på versionsdatum och tid, trycker på nedpilen och sedan på Återställ. Gå sedan tillbaka till Excel för iOS och öppna filen igen.

För att du ska kunna använda samtidig redigering i Excel Mobile måste du se till att vissa saker är konfigurerade innan du börjar. Därefter tar det bara ca fyra steg att börja samarbeta med andra.

 • Du behöver ha den senaste versionen av Excel Mobile installerad på din surfplatta eller telefon och du måste logga in i Excel med ett Microsoft-konto. Gå till Arkiv > Inställningar > Konton och kontrollera att ditt Office 365-konto finns med i listan. Om det inte är det trycker du på Lägg till konto. Observera att om du har en telefon eller surfplatta som är större än 10,1 tum, måste du logga in med ett Office 365-prenumerationskonto.

 • Du måste använda filformaten .xlsx, .xlsm eller .xlsb. Om filen inte är i det här formatet kan du öppna filen i skrivbordsversionen av Excel (till exempel Excel 2016 eller 2013). Klicka sedan på Arkiv > Spara som > Bläddra > Filformat och ändra formatet till .xlsx, .xlsm eller .xlsb.

 1. Skapa eller öppna en fil och tryck sedan på Arkiv > Spara.

 2. Kontrollera den aktuella platsen för filen. Titta efter vid filnamnet om orden OneDrive eller SharePoint finns i sökvägen till filen. Om de gör det trycker du på Tillbaka-knappen och går till nästa steg. Om inget av dem finns med i sökvägen trycker du på Spara en kopia av den här filen och spara sedan filen på en plats på OneDrive, OneDrive för företag eller SharePoint Online. Observera att lokala SharePoint-webbplatser (webbplatser som inte finns hos Microsoft) inte stöder samtidig redigering. Om du inte är säker på vilken typ du använder kan du fråga personen som ansvarar för webbplatsen eller IT-avdelningen.

 1. Tryck på Ikonen Dela överst till höger.

 2. Skriv e-postadresser i rutan Bjud in andra och avgränsa dem med semikolon.

 3. Se till att även välja Kan redigera.

 4. När du är klar trycker du på knappen Dela. När du trycker på knappen skickas e-postmeddelanden till personerna.

  Tips: Om du vill skicka länken själv ska du inte trycka på knappen Dela. Tryck i stället på Hämta en delningslänk längst ned i fönstret.

Om du tryckte på knappen Dela skickas ett e-postmeddelande till de inbjudna så att de kan öppna filen. De kan klicka på länken för att öppna arbetsboken. En webbläsare öppnas och arbetsboken öppnas i Excel Online. De kan använda samtidig redigering i Excel Online direkt genom att klicka på Redigera arbetsbok > Redigera i webbläsare.

Om de vill använda Excel-programmet i stället för Excel Online för samtidig redigering kan de klicka på Redigera arbetsbok > Redigera i Excel. De måste dock ha en version av Excel-programmet som har stöd för samtidig redigering. Excel för Android, Excel för iOS, Excel Mobile och Excel 2016 för Office 365-prenumeranter är de versioner som för närvarande har stöd för samtidig redigering.

Nu kan du redigera arbetsboken samtidigt som andra personer. Om du vill se vem som redigerar filen tillsammans med dig trycker du på Dela i det övre högra hörnet. Om andra arbetar samtidigt som du i filen ser du deras namn. Om de har etiketten Redigerar arbetar de med filen.

Vanliga frågor och svar

Andra personers markeringar visas inte i Excel Mobile för närvarande. De versioner som har stöd för att visa markeringar är Excel 2016 för Office 365-prenumeranter och Excel Online.

Om du vill redigera samtidigt med andra och se ändringar som gjorts av andra måste alla använda en version av Excel-programmet som har stöd för samtidig redigering. Excel för Android, Excel för iOS, Excel Mobile och Excel 2016 för Office 365-prenumeranter är de versioner som för närvarande har stöd för samtidig redigering. Om de inte har en version som stöds kan de alltid använda Excel Online i webbläsaren genom att klicka på Redigera arbetsbok > Redigera i webbläsare. Om det inte löser problemet kan du prova en eller flera av följande lösningar:

 • Vänta några minuter. Ibland kan det ta lite tid för Excel och molnet att kommunicera med varandra.

 • Tala om för alla att de ska klicka på knappen Aktivera redigering om den visas.

 • Kontrollera att alla som arbetar i Excel 2016 för Office 365-prenumeranter har aktiverat Spara automatiskt i det övre vänstra hörnet i Excel-fönstret.

 • Kontrollera att de som arbetar i Excel för Android har aktiverat Spara automatiskt. De kan aktivera det genom att trycka på Arkiv > Knappen Kugghjul > Spara automatiskt.

 • Kontrollera att de som arbetar i Excel för iOS har aktiverat Spara automatiskt. De kan aktivera det genom att trycka på Arkiv Knappen Arkiv > Spara automatiskt.

 • Se till att filen inte är skrivskyddad.

 • Öppna filen på en dator med Windows och gå till Arkiv > Information. Lös eventuella fel som kan visas där.

Det kan ibland inträffa när någon använder en Excel-funktion som ännu inte stöds för samtidig redigering i Excel. Det här kan tillfälligt stoppa processen för samtidig redigering. Om du inte har några ändringar som inte sparats trycker du på Uppdatera. Om du har ändringar som inte sparats som du inte behöver behålla kan du trycka på Ignorera ändringar. Om du har ändringar som du vill behålla trycker du på Spara en kopia och sparar filen med ett annat namn. Markera och kopiera sedan de ändringar du vill spara. Slutligen det sista steget: Öppna den ursprungliga filen som finns i molnet på nytt och klistra in ändringarna.

I allmänhet är det den ändring som senast sparades, antingen med knappen Spara eller automatiskt med Spara automatiskt, som ”vinner”. Det finns några undantag från det, men i allmänhet är det så det fungerar. Om du inte vill ha ändringar som står i konflikt med andra personers ändringar kan du tilldela områden eller blad till varje person. Du kan förklara tilldelningarna när du skickar ut länken, eller så kan du göra tilldelningarna uppenbara i själva arbetsboken genom att placera personernas namn i rubrikcellerna, eller namnge bladen med personernas namn.

I Excel Mobile trycker du på Arkiv > Historik. Tryck sedan på en tidigare version så öppnas den. Om du vill återställa den till den aktuella versionen väntar du tills alla har avslutat den samtidiga redigeringen och trycker sedan på Återställ den här versionen.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×