SUMMA.OMF (funktionen SUMMA.OMF)

Funktionen SUMMA.OMF, en matematisk och trigonometrisk funktion, adderar alla argument som uppfyller flera villkor. Du kan till exempel använda SUMMA.OMF för att summera antalet återförsäljare i landet som (1) ligger i ett och samma postnummerområde och (2) vars vinster överskrider ett visst värde.

Syntax: SUMIFS(summaområde, villkorsområde1, villkor1, [villkorsområde2, villkorsområde2], ...)

  • =SUMMA.OMF(A2:A9,B2:B9,"=A*",C2:C9,"Tom")

  • =SUMMA.OMF(A2:A9,B2:B9,"<>Bananer",C2:C9,"Tom")

Argumentnamn

Beskrivning

Summaområde    (obligatoriskt)

Det cellintervall som ska summeras.

Villkorsområde1    (obligatoriskt)

Det intervall som testas med Villkor1.

Villkorsområde1 och Villkor1 bilder ett sökpar där intervallet söks igenom efter specifika villkor. När poster har hittats i intervallet läggs motsvarande värden i Summaområde till.

Villkor1    (obligatoriskt)

Det villkor som anger vilka celler i Villkorsområde1 som ska adderas. Villkor kan till exempel anges som 32, ">32", B4, "äpplen" eller "32".

Villkorsområde2, villkor2, …    (valfritt)

Ytterligare områden och associerade villkor. Du kan ange upp till 127 områdes- och villkorspar.

Exempel

Om du vill använda dessa exempel i Excel kan du dra för att välja data i tabellen, högerklicka på markeringen och välja Kopiera. I ett nytt kalkylblad högerklickar du på cell A1 och väljer Matcha målformatering under Inklistringsalternativ.

Såld mängd

Produkt

Säljare

5.

Äpplen

Tom

4.

Äpplen

Sarah

15

Kronärtskockor

Tom

3.

Kronärtskockor

Sarah

2,2

Bananer

Tom

1,2

Bananer

Sarah

10

Morötter

Tom

3,3

Morötter

Sarah

Formel

Beskrivning

=SUMMA.OMF(A2:A9, B2:B9, "=A*", C2:C9, "Tom")

Lägger till antalet produkter som börjar med A och såldes av Tom. Använder jokertecknet * i Villkor1, "=A*" för att söka efter matchande produktnamn i Villkorsområde1 B2:B9, och söker efter namnet "Tom" i Villkorsområde2 C2:C9. Sedan adderas talen i Summaområde A2:A9 som uppfyller båda villkoren. Resultatet är 20.

=SUMMA.OMF(A2:A9, B2:B9, "<>Bananer", C2:C9, "Tom")

Lägger till antalet produkter som inte är bananer och som säljs av Tom. Bananer utesluts med &lt;&gt; i Villkor1, " &lt; &gt;Bananer", och funktionen söker efter namnet "Tom" i Villkorsområde2 C2:C9. Sedan adderas talen i Summaområde A2:A9 som uppfyller båda villkoren. Resultatet är 30.

Vanliga problem

Problem

Beskrivning

0 (Noll) visas i stället för det förväntade resultatet.

Kontrollera att Villkor1,2 är inom citattecken om du testar för textvärden, t.ex. en persons namn.

Resultatet blir felaktigt om Summaområde har SANT eller FALSKT-värden.

SANT- och FALSKT-värden för Summaområde utvärderas på olika sätt, vilket kan ge oväntade resultat om de läggs till.

De celler i Summaområde som innehåller värdet SANT utvärderas till 1, och de som innehåller värdet FALSKT utvärderas till 0 (noll).

Metodtips

Gör du så här

Beskrivning

Använda jokertecken

Att använda jokertecken som frågetecken ( ?) och asterisk ( * ) i criteria1,2 kan hjälpa dig att hitta liknande matchningar men är inte exakt.

Ett frågetecken motsvarar valfritt enstaka tecken. En asterisk matchar en obestämd teckensekvens. Om du vill söka efter ett frågetecken eller en asterisk skriver du ett tilde ( ~) framför frågetecknet eller asterisken.

Exempel: =SUMMA.OMF(A2:A9, B2:B9, "=A*", C2:C9, "To?") lägger till alla instanser med namn som börjar med "To" och avslutas med en sista bokstav som kan variera.

Förstå skillnaden mellan SUMMA.OM och SUMMA.OMF.

Argumentens ordning är inte samma för SUMMA.OMF och SUMMA.OM. Detta gäller i synnerhet argumentet summaområde som är det första argumentet i SUMMA.OMF men det tredje argumentet i SUMMA.OM. Detta är en vanlig orsak till problem när de här funktionerna används.

Om du kopierar och redigerar de här funktionerna som liknar varandra måste du se till att placera argumenten i rätt ordning.

Använd samma antal rader och kolumner för områdesargument.

Argumentet Villkorsområde måste innehålla samma antal rader och kolumner som argumentet Summaområde.

Närliggande ämnen

Gäller för: Excel 2010, Excel 2013, Excel Online, Excel Starter, Excel 2016 for Mac, Excel 2007, Excel 2016, Excel for Mac 2011Hade du nytta av den här informationen?

Ja Nej

Hur kan vi förbättra den?

255 återstående tecken

För att skydda din integritet bör du inte ange någon kontaktinformation i feedbacken. Granska våra sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

Ändra språk