STDEVA (funktionen STDEVA)

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Uppskattar standardavvikelsen baserad på ett sampel. Standardavvikelsen är ett mått på hur brett värdena har spritts från medelvärdet. Text och logiska värden som SANT och FALSKT tas med i beräkningen.

Syntax

STDEVA(värde1;värde2;...)

Värde1,värde2,...     är mellan 1 och 30 argument som motsvarar ett urval i en population.

Kommentarer

  • STDEVA utgår från att dess argument är ett stickprov av populationen. Om dina data representerar hela populationen beräknar du standardavvikelsen med STDEVPA.

  • Argument som innehåller SANT returnerar 1 medan argument som innehåller text eller FALSKT returnerar 0 (noll). Om beräkningen inte ska omfatta text eller logiska värden använder du i stället kalkylbladsfunktionen STDAV.

  • Standardavvikelsen beräknas med den "icketendensiösa" metoden eller "n-1"-metoden.

  • STDEVA använder följande formel:

    Formel

Exempel

Anta att 10 verktyg från samma maskin slumpmässigt plockas ut under en produktionskörning och deras hållfasthet mäts.

St1

St2

St3

St4

St5

St6

St7

St8

St9

St10

Formel

Beskrivning (resultat)

1345

1301

1368

1322

1310

1370

1318

1350

1303

1299

=STDEVA([St1]; [St2]; [St3]; [St4]; [St5]; [St6]; [St7]; [St8]; [St9]; [St10])

Standardavvikelsen för hållfastheten för alla verktyg (27,46391572)

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×