SQL-datatyper

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Microsoft Access database engine SQL-datatyper består av 13 primära datatyper som definieras av Microsoft Access-databasmotorn och flera synonymer för dessa datatyper.

I följande lista beskrivs de primära datatyperna.

Datatyp

Lagringsstorlek

Beskrivning

BINARY

1 byte per tecken

Alla typer av data kan lagras i ett fält av den här typen. Informationen konverteras aldrig (t.ex. till text). Data i ett fält av den här typen returneras exakt i samma format som det matades in.

BIT

1 byte

Logiska fält som endast kan innehålla ett av två värden.

TINYINT

1 byte

Ett heltal mellan 0 och 255.

MONEY

8 byte

Ett heltal mellan
– 922 337 203 685 477,5808 och 922 337 203 685 477,5807.

DATETIME
(se även DOUBLE)

8 byte

Ett datum eller en tidpunkt mellan år 100 och 9999.

UNIQUEIDENTIFIER

128 bitar

En unik identifierare som används vid fjärranrop.

REAL

4 byte

Ett flyttal med enkel precision från -3,402823E38 till -1,401298E-45 för negativa värden, från 1,401298E-45 till 3,402823E38 för positiva värden, samt 0.

FLOAT

8 byte

Ett flyttal med dubbel precision i intervallet -1,79769313486232E308 till -4,94065645841247E-324 för negativa värden, 4,94065645841247E-324 till 1,79769313486232E308 för positiva värden, samt 0.

SMALLINT

2 byte

Ett kort heltal mellan -32 768 och 32 767.

INTEGER

4 byte

Ett långt heltal mellan -2 147 483 648 och 2 147 483 647.

DECIMAL

17 byte

En exakt numerisk datatyp som kan innehålla värden från 1028 - 1 till -1028 - 1. Du kan definiera både precision (1 - 28) samt skala (0 - definierad precision). Den förvalda precisionen och skalan är 18 respektive 0.

TEXT

2 byte per tecken (se kommentarer)

Noll till maximalt 2,14 gigabyte.

IMAGE

Varierar

Noll till maximalt 2,14 gigabyte. Används för OLE-objekt.

CHARACTER

2 byte per tecken (se kommentarer)

Noll till 255 tecken.


Obs!: Tecken i fält som definierats som antingen TEXT (kallas även MEMO) eller CHAR (kallas även TEXT(n) med en viss längd) lagras i Unicode-format. Unicode-tecken använder två byte för alla tecken. Om en befintlig Microsoft Access-databas som huvudsakligen innehåller text konverteras till Microsoft Access-format innebär det att databasens storlek fördubblas. Däremot kan Unicode-representationen av de allra vanligaste teckenuppsättningarna (de som tidigare kallades SBCS-teckenuppsättningar) enkelt komprimeras till en byte. Om du definierar ett CHAR-fält med attributet COMPRESSION komprimeras alla data när de lagras och packas upp när de hämtas från databasen.Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×