SA (fält)

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Fältet SA (schemaavvikelse) visar skillnaden i kostnader mellan den aktuella statusen och originalplan för en aktivitet, alla tilldelade aktiviteter av en resurs eller för en tilldelning fram till rapportdatumet eller dagens datum. Du kan använda SA för att kontrollera kostnader för att avgöra om aktiviteter eller tilldelningar på schema. Tidfasade versionerna av fälten visas värdena fördelade över tiden.

Det finns flera kategorier av fälten SA.

Datatyp    Valuta

SA (aktivitetsfält)

Typ av post    Beräknad

Beräkning    SA är skillnaden mellan budgeterad kostnad för arbete utfört (BKUA) och budgeterad kostnad för planerat arbete (BKPA). Microsoft Office Project beräknas SA på följande sätt:

SA = BKUA - BKPA

Rekommenderad användning    Lägg till fältet SA i en aktivitet ark att avgöra om aktiviteten ligger före eller efter originalschemat avseende kostnader.

Exempel    I originalplanen för aktiviteten "Skriva förslag" stod schemalades 50 timmars arbete (med en kostnad på 500 kr) 1 juni aktiviteten. Men var procent färdigt för aktiviteten 1 juni endast 80 procent. BKUA för den här uppgiften är 400 dollar (80 procent av 500 kr). BKPA är 500 kr. Därför är SA - 100 kr, som visar kostnader hur mycket aktiviteten ligger bakom originalplanen.

Obs!    Om SA är positivt ligger aktiviteten för närvarande före originalschemat avseende kostnader. Om SA är negativt ligger aktiviteten för närvarande efter originalschemat avseende kostnader. SA uttrycks i valutaenheter, samma enheter som används i KA-fältet (kostnadsavvikelse). Detta gör det enkelt att rita SA och KA i samma kurva.

SA (resursfält)

Typ av post    Beräknad

Beräkning    SA är skillnaden mellan BKUA och BKPA. I Microsoft Office Project beräknas SA så här:

SA = BKUA - BKPA

Bästa användning    Lägg till fältet SA i en resurslista när du vill kunna bedöma om resursen ligger före eller efter originalschemat avseende kostnader.

Exempel    I originalplanen hade Stefan schemalagts för 50 timmars arbete (med 100 kr per timme) fram till slutförandet den 1 juni. Den 1 juni hade han dock bara utfört 80 procent av arbetet. BKUA för Stefans tilldelningar är 4 000 kr (80 procent av 5 000 kr). BKPA-värdet är 5 000 kr. Därför är SA -1 000 kr, vilket visar hur mycket av resursens kostnader som ligger efter originalschemat.

Obs!    Om SA är positivt ligger resursens aktiviteter för närvarande före originalschemat avseende kostnader. Om SA är negativt ligger resursens aktiviteter för närvarande efter originalschemat avseende kostnader. SV uttrycks i valutaenheter, samma enheter som används i CV-fältet (avvikelse i upparbetat värde). Detta gör det enkelt att rita SA och KA i samma kurva.

SA (tilldelningsfält)

Typ av post    Beräknad

Beräkning    Schemaavvikelse (SA) är differensen mellan BKUA och BKPA. I Microsoft Office Project beräknas SA så här:

SA = BKUA - BKPA

Bästa användning    Lägg till fältet SA i listdelen i vy Aktivitetsanvändning eller Resursanvändning när du vill bedöma om tilldelningens kostnader ligger efter eller före originalschemat. Jämförelsen kan visa om aktiviteterna ligger före eller efter originalplanen.

Exempel    I originalplanen angavs att Stefan, som kostar 100 kr per timme, skulle arbeta åtta timmar med en aktivitet den 1 juni. På grund av ändringar i schemat har tilldelningen nu schemalagts till 2 juni. Om rapportdatumet är den 1 juni är BKPA för Stefans tilldelning 800 kr och BKUA 0 kr, eftersom inget verkligt arbete har utförts. Därför är SA -800 kr, vilket innebär att tilldelningens kostnader ligger efter schemat.

Obs!    Om värdet SA är positivt ligger tilldelningen för närvarande före originalschemat avseende kostnader. Om SA är negativt ligger tilldelningen för närvarande efter originalschemat avseende kostnader. SA uttrycks i valutaenheter, samma enheter som används i KA-fältet (Kostnadsavvikelse). Detta gör det enkelt att rita SA och KA i samma kurva.

SA (tidfasat aktivitetsfält)

Typ av post    Beräknad

Beräkning    SA är skillnaden mellan BKUA och BKPA. I Microsoft Office Project beräknas SA så här:

SA = BKUA - BKPA

Bästa användning    Lägg till fältet SA i den tidfasade delen i vyn Aktivitetsanvändning när du vill bedöma om aktivitetens kostnader ligger efter eller före originalschemat. Eftersom tidfasade värden sparas för BKUA och BKPA är tidfasade värden för SA tillgängliga.

Exempel     I originalplanen för aktiviteten "Skriva förslag" stod schemalades 50 timmars arbete (med en kostnad på 500 kr) 1 juni aktiviteten. Men var procent färdigt med uppgiften 1 juni endast 80 procent. BKUA för den här uppgiften är 400 dollar (80 procent av 500 kr). BKPA är 500 kr. Därför är SA - 100 kr, som visar kostnader hur mycket aktiviteten ligger bakom originalplanen.

Obs!    Om SA är ett positivt värde returnerar är aktiviteten för närvarande originalschemat avseende kostnader. Om SA är ett negativt värde returnerar är aktiviteten för närvarande efter originalschemat avseende kostnader. SA uttrycks i valutaenheten, samma enheter som används i fältet KA (kostnadsavvikelse). Det här är det enkelt att rita SA och kostnadsavvikelse (CV) på samma diagram.

SA (tidfasat resursfält)

Typ av post    Beräknad

Beräkning    SA är skillnaden mellan BKUA och BKPA. I Microsoft Office Project beräknas SA så här:

SA = BKUA - BKPA

Rekommenderad användning    Lägg till fältet SA i den tidfasade delen i vyn Resursanvändning när du vill bedöma om resursens kostnader ligger efter eller före originalschemat. Eftersom tidfasade värden sparas för BKUA och BKPA är tidfasade värden för SA tillgängliga.

Exempel    I originalplanen hade Stefan schemalagts för 50 timmars arbete (med 100 kr per timme) fram till slutförandet den 1 juni. Den 1 juni hade han dock bara utfört 80 procent av arbetet. BKUA för Stefans tilldelningar är 4 000 kr (80 procent av 5 000 kr). BKPA-värdet är 5 000 kr. Därför är SA -1 000 kr, vilket visar hur mycket av resursens kostnader som ligger efter originalschemat.

Obs!    Om SA är ett positivt värde, är resursens aktiviteter originalschemat avseende kostnader. Om SA är ett negativt värde returnerar är resursens aktiviteter för närvarande efter originalschemat avseende kostnader. SA uttrycks i valutaenheten, samma enheter som används i fältet KA (kostnadsavvikelse). Det här är det enkelt att rita SA och kostnadsavvikelse (CV) på samma diagram.

SA (tidfasat tilldelningsfält)

Typ av post    Beräknad

Beräkning    SA är skillnaden mellan BKUA och BKPA. I Microsoft Office Project beräknas SA så här:

SA = BKUA - BKPA

Rekommenderad användning    Lägg till fältet SA i den tidfasade delen i vyn Aktivitetsanvändning eller Resursanvändning när du vill bedöma om tilldelningens kostnader ligger efter eller före originalschemat. Jämförelsen kan visa om aktiviteterna ligger före eller efter originalplanen. Eftersom tidfasade värden sparas för BKUA och BKPA är även tidfasade värden för SA tillgängliga.

Exempel    I originalplanen angavs att Stefan, som kostar 100 kr per timme, skulle arbeta åtta timmar med en aktivitet den 1 juni. På grund av ändringar i schemat har tilldelningen nu schemalagts till 2 juni. Om rapportdatumet är den 1 juni är BKPA för Stefans tilldelning 800 kr och BKUA 0 kr, eftersom inget verkligt arbete har utförts. Därför är SA -800 kr, vilket innebär att tilldelningens kostnader ligger efter schemat.

Obs!    Om SA är ett positivt värde ligger tilldelningen för närvarande före originalschemat. Om SA är negativt ligger tilldelningen för närvarande efter originalschemat. SA uttrycks i samma valutaenheter som används i KA-fältet (kostnadsavvikelse). Det gör det enkelt att rita SA och KA i samma kurva.

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×