Söka efter arkiverade objekt

Funktionen Arkivera automatiskt i Outlook tar regelbundet bort gamla objekt och objekt som upphört att gälla från mappar. Du kan konfigurera funktionen så att gamla objekt flyttas eller kopieras till en särskild arkivmapp, eller så att objekten tas bort automatiskt. Om du inte tar bort de arkiverade objekten är de tillgängliga i arkivmappen.

Du kan söka efter enskilda arkiverade objekt med Snabbsökning i Outlook eller med Windows Search.

Gör något av följande om du vill söka efter och visa mappen med arkiverade objekt:

  • Klicka på Arkiv (eller på det namn du angav för arkivplatsen) i Mapplista i Navigeringsfönstret.

  • Öppna Backstage-vyn genom att klicka på fliken Arkiv. Klicka på Öppna Outlook-datafil på fliken Öppna och bläddra till den arkivmapp du vill använda.
    Standardarkivmappen varierar beroende på vilken version av Microsoft Windows som körs på datorn.
    Windows 7    C:\Users\användare\Documents\Outlook Files\archive.pst
    Windows Vista    C:\Users\användare\AppData\Local\Microsoft\Outlook\Archive.pst
    Windows XP    C:\Documents and Settings\användare \Local Settings\Application Data\Microsoft\Outlook\Archive.pst

Obs!   Arkivfilen har samma mappstruktur som den fil den arkiverar. Om arkivmappen är tom betyder det att inga objekt har arkiverats i mappen än.

Mer information om hur du arkiverar objekt, t.ex. hur du arkiverar objekt manuellt och hur du inaktiverar funktionen Arkivera automatiskt, finns i avsnittet Säkerhetskopiera och ta bort objekt med Arkivera automatiskt.

Överst på sidan

Gäller för: Outlook 2010Hade du nytta av den här informationen?

Ja Nej

Hur kan vi förbättra den?

255 återstående tecken

För att skydda din integritet bör du inte ange någon kontaktinformation i feedbacken. Granska våra sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

Ändra språk