Så här skyddar Outlook dig från virus, skräppost och nätfiske

Det finns många faror på Internet som kan hamna i Inkorgen, bland annat virus, skräppost och nätfiskemeddelanden. Den här artikeln beskriver i korthet dessa faror och hur Microsoft Office Outlook 2010 har konstruerats för att skydda din dator.

Artikelinnehåll

Skydd mot skräppost

Skydd mot nätfiskeattacker

Förhandsvisa och öppna meddelanden på ett säkert sätt

Förhandsvisa och öppna bifogade filer på ett säkert sätt

Skydd mot makrovirus

Skydd mot skräppost

Alla som har använt e-post en tid vet vilka mängder med e-postmeddelanden som kan hamna i Inkorgen, och det mesta brukar vara skräppost. Outlook hjälper till att mildra de här problemen med ett skräppostfilter som automatiskt utvärderar inkommande meddelanden och skickar de som anses vara skräppost till mappen Skräppost.

Outlook innehåller även en annan funktion mot skräppost. Meddelanden i HTML-format innehåller ofta bilder eller ljud från en extern källa på Internet. Så gör ofta vanliga avsändare för att undvika att skicka alltför stora meddelanden. Problemet är att skräppostavsändare kan använda sig av den här metoden som en ”web beacon” som samlar in din e-postadress. När du öppnar meddelandet och innehållet hämtas automatiskt bekräftar du oavsiktligt för avsändarservern att din e-postadress är giltig. Din e-postadress kan sedan säljas till skräppostavsändare, vilket ofta leder till att du får ännu mer skräppost. Outlook spärrar automatiskt bildhämtning som standard. Du kan häva blockeringen av bilder och annat externt innehåll om du tror att meddelandet kommer från en säker källa.

Överst på sidan

Skydd mot nätfiskeattacker

Nätfiske är när en avsändare försöker att få dig att avslöja personlig information som bankkontonummer och kontolösenord. Nätfiskemeddelanden innehåller ofta bedrägliga länkar till falska webbplatser där du uppmanas att lämna dina personuppgifter. Uppgifterna används av brottslingar som stjäl din identitet, dina pengar eller både och.

Eftersom det kan vara svårt att skilja på nätfiskemeddelanden och riktiga e-postmeddelanden, från till exempel din bank, utvärderar skräppostfiltret alla inkommande meddelanden för att se om de är misstänkta, innehåller misstänkta länkar eller skickades från en falsk e-postadress. Om filtret avgör att ett meddelande är misstänkt skickas meddelandet till mappen Skräppost och länkarna i meddelandet inaktiveras. För att förhindra att du ovetande svarar på ett meddelande från en falsk e-postadress inaktiveras funktionerna Svara och Svara alla i meddelandet. Dessutom blockeras eventuella bilagor i det misstänkta meddelandet. Mer information om detta finns i Aktivera eller inaktivera länkar och funktioner i nätfiskemeddelanden.

Obs!:  Om du har ett Microsoft Exchange-e-postkonto använder skräppostfiltret en avsändar-ID-teknik för att avgöra om ett meddelande som verkar komma från en viss e-postadress, till exempel namn@example.com, skickades av en auktoriserad e-postserver för den domänen, till exempel example.com. Den här tekniken hjälper till att skydda dig från meddelanden som använder falska e-postadresser med ett maskerat domännamn.

Överst på sidan

Förhandsvisa och öppna meddelanden på ett säkert sätt

Microsoft Office Outlook 2010 använder bara en redigerare, baserad på Microsoft Office Word 2010, där du skriver och läser e-postmeddelanden. Skript, makron eller ActiveX-kontroller kan inte köras i något meddelandeformat oavsett om du använder oformaterad text, HTML eller RTF (Rich Text Format). Däremot tillåts SmartTags och anpassade formulär.

Om du vill kan du alltid Läsa meddelanden som oformaterad text, men det innebär inget fullständigt skydd mot alla risker med e-post.

Överst på sidan

Förhandsvisa och öppna bifogade filer på ett säkert sätt

För att skydda datorn mot skadlig kod inaktiveras inbäddat innehåll i bifogade filer (till exempel skript, makron och ActiveX-kontroller) under förhandsgranskningen. Du bör endast öppna eller granska bifogade filer från betrodda källor. Mer information om hur du förhandsgranskar bifogade filer finns i avsnittet Öppna och spara bifogade filer.

När ett meddelande har en bifogad fil visas en gemsymbol i kolumnen Bifogad fil i meddelandelistan. I Outlook spärras bilagor med filtyper som kan köra program. Detta görs automatiskt för att förhindra att virus sprids via programfiler, vilket anses utgöra ett nivå 1-hot. Exempel på filtyper som blockeras är EXE, BAT, COM, VBS och JS. En lista över de filer som blockeras visas i informationsfältet överst i meddelandet.

Meddelande om att en bifogad fil blockerades

Om du försöker skicka en bifogad fil som innehåller en filtyp i blockeringslistan visas ett meddelande om att andra Outlook-användare kanske inte kan ta emot den här typen av fil.

Dialogrutan om potentiellt osäkra bifogade filer

Endast administratören för e-postservern kan ändra standardinställningen och ta bort blockeringen av vissa filtyper. Inställningen används ofta i företagsintranät men inte på Internet.

Filtyper som .doc, .xls, .ppt och .txt blockeras inte. Men dialogrutan Öppnar bifogad fil i meddelande visas när du öppnar en bifogad fil. Den här dialogrutan ger dig chansen att ta ställning till om filen som du ska öppna är säker eller om du ska spara den på en annan plats och söka efter virus i den innan du öppnar den.

Om du vill kunna skicka vilken filtyp som helst i e-postmeddelanden kan du komprimera filen till en ZIP-fil och bifoga den i meddelandet.

En fullständig lista med filtyper som blockeras och fler tips på säker fildelning finns i Blockerade bifogade filer i Outlook.

Överst på sidan

Skydd mot makrovirus

Syftet med ett makro är att kunna automatisera återkommande åtgärder. De flesta makron är bara en enkel inspelning av dina tangentnedtryckningar och musklick, men det finns också kraftfulla Visual Basic for Applications (VBA)-makron som skapats av utvecklare som använder kod som kan köra många kommandon på din dator. Av den anledningen innebär VBA-makron en säkerhetsrisk eftersom en hackare kan lägga in ett skadligt makro i ett dokument, och när dokumentet öppnas sprids ett virus på datorn.

I Microsoft Office 2010 skyddar säkerhetscentret mot osäkra makron. Dessutom blockeras många osäkra bifogade filer i Outlook.

Överst på sidan

Dela Facebook Facebook Twitter Twitter E-post E-post

Hade du nytta av den här informationen?

Bra! Andra synpunkter?

Hur kan vi förbättra den?

Tack för din feedback!

×