Sökbegränsningar för SharePoint Online

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Som administratör som hanterar SharePoint Online (Mer information finns i SharePoint sökadministration översikt), bör du också vara medveten om begränsningar att söka. Det finns till exempel gränser för hur många poster som du kan ha i en anpassad sökordlista eller maximalt antal rader som returneras som en del av en sökning.

Det finns två typer av begränsningar:

  • Omfång Ett tal som inte får överskridas.

  • Stöds Ett rekommenderat tal, baserat på tester som Microsoft har gjort, som inte får överskridas.

    Om du överskrider begränsningen för vad som stöds kan du stöta på ett oväntat resultat eller drabbas av en betydande minskning i prestanda.

Obs!: Alfanumeriska data i Microsoft Excel-dokument indexeras och sökas, men numeriska data är inte. Strängen ”PO123456789” returneras i sökresultaten, men tal ”123456789” gör det inte.

Dessa begränsningar gäller alla SharePoint Online-planer.

I tabellen nedan listas begränsningarna för SharePoint Online-sökningar.

Gräns

Maxvärde

Typ av gräns

Kommentarer

Storleken på dokument som kan hämtas av crawlningskomponenter

64 MB, 3MB för Excel-dokument

Omfång

Sökningen hämtar metadata och innehåll från ett dokument tills den högsta tillåtna dokumentstorleken uppnås. Resten av innehållet hämtas inte.

Analyserad innehållsstorlek

2 miljoner tecken

Omfång

Sökningen slutar analysera ett objekt när den har analyserat upp till 2 miljoner tecken av innehållet, inklusive objektets bifogade filer. Den verkliga mängden analyserade tecken kan vara lägre än den här gränsen, eftersom sökningen använder maximalt 30 sekunder på analys av ett enskilt objekt och dess bifogade filer. När sökningen slutar analysera ett objekt markeras objektet som delvis bearbetat. Allt icke-analyserat innehåll undantas från bearbetning och indexeras därför inte.

Tecken som bearbetas av ordsepareringen

1 000 000

Omfång

Sökningen delar upp innehåll i enskilda ord (tokens). Ordsepareringen ger tokens från ett enskilt objekt, inklusive bifogade filer i objektet först 1 000 000 tecken.

Den verkliga mängden tokens kan vara lägre än den här gränsen, eftersom sökningen använder maximalt 30 sekunder på ordseparering. Resterande innehåll bearbetas inte.

Storlek på indexerad hanterad egenskap

512 KB per hanterad egenskap som anges som antingen "sökbar" eller "frågebar"

Omfång

Storlek på återställbar hanterad egenskap

16 KB per hanterad egenskap

Omfång

Storlek på sorteringsbar och förfiningsbar hanterad egenskap

16 KB per hanterad egenskap

Omfång

Tokenstorlek

Variabel – storleken beror på ordsepareringen, som i sin tur är språkberoende.

Omfång

Sökningen kan indexera tokens av valfri längd men den ordseparering som används för att skapa tokens kan begränsa tokenlängden. En ordseparering är en språkmedveten beståndsdel som delar upp innehåll i enskilda ord (tokens).

Antal poster i en anpassad sökordlista

5 000 termer per innehavare

Omfång

Detta begränsar antalet termer i ordlistor med inkluderingar och undantag för stavningskorrigeringar för frågor och företagsextrahering. Du kan i termlagringsplatsen lagra fler termer än den angivna begränsningen, men sökningen använder bara 5 000 termer per innehavare.

Hanterade egenskapsmappningar

100 per hanterad egenskap

Stöds

Crawlade egenskaper kan mappas till hanterade egenskaper. Om du överskrider den här gränsen kan det minska crawlningshastigheten och frågeprestandan.

Värden per hanterad egenskap

1 000

Omfång

En hanterad egenskap kan ha flera värden av samma typ. Detta är det maximala antalet värden per hanterad egenskap med flera värden per dokument. Om detta antal överskrids ignoreras återstående värden.

Unika kontexter som används för rangordning

15 unika kontexter per rankningsmodell

Omfång

Auktoritativa sidor

1 sida för översta nivån och minimalt med andra- och tredjenivåsidor per innehavare

Stöds

Använd så få andra- och tredjenivåsidor som möjligt med bibehållen önskad relevans.

Om du lägger till fler sidor är det inte säkert att du får önskad relevans. Lägg till nyckelwebbplatsen till den första relevansnivån. Lägg till fler nyckelwebbplatser vid andra eller tredje relevansnivån, en i taget. Utvärdera relevansen efter varje tillägg för att försäkra dig om att du har uppnått önskad effekt.

Textlängd för frågor med hjälp av KQL

4 KB (4.096 tecken)

Omfång

För Discovery frågar den maximala textlängden är 16 KB (16 384 tecken).

Antal rader i en resultatuppsättning

500

Omfång

Om du vill visa hela resultatuppsättningen lägger du in fler sidhanteringsfrågor.

För identifieringsfrågor är det maximala antalet rader i en resultatuppsättning 10 000.

Rankningsmodeller

1 000 per innehavare

Omfång

Om du närmar dig den gränsen kan det ha negativ inverkan på systemets prestanda.

Användardefinierade fulltextindex

3

Omfång

Maximalt antal objekt för lokala indexerade i Office 365

20 miljoner objekt

Tröskelvärde

Du kan indexera 1 miljon objekt av lokala innehåll i din klient sökindex i Office 365 med molnet hybrid söklösningen för varje 1 TB lagringsutrymme innehavaren har i Office 365. Den här kvoten är som standard begränsad uppåt till 20 miljoner objekt. Kontakta Microsoft Support om du vill öka antalet objekt som kan indexeras utöver 20 miljoner objekt.

Mer information finns i:

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×