Söka och använda nyckelord i eDiscovery Center

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Nyckelord hjälper dig att precisera det specifika innehåll som du producerar via export för ett e-dataidentifieringsärende. Om du skapar fokuserade sökningar ökar chansen att innehållet är relevant för ärendet, och samtidigt minskar den mängd innehåll du måste hantera.

Din organisation kan upprätta ett e-dataidentifieringsfall om den får en begäran om möjligt bevismaterial för en rättstvist, revision eller undersökning.

Filter och frågor

När du har skapat ett ärende lägger du till e-dataidentifieringsuppsättningar till det. E-dataidentifieringsuppsättningar innehåller de innehållskällor - t.ex. SharePoint-underwebbplatser och Exchange-postlådor – som kan vara relevanta för ett ärende. Filter hjälper dig att specificera källan, t.ex. efter nyckelord, ett intervall med start- och slutdatum, domäner eller författare och avsändare.

När du har identifierat potentiella källor använder du frågor för att ytterligare precisera det innehåll du vill exportera för granskning eller lämna över till jurister eller den som begärt informationen. Du kan konstruera ditt filter med nyckelord, datumintervall, författare/mottagare, domäner och närhetssökning.

Obs!: För innehåll som kan upptäckas som ska crawlas i sökningar. Mer information om standard filtyper som crawlas finns i artikeln standard crawlade filnamnstillägg och tolkas filtyper i SharePoint Server 2013.

Operatorer och närhet i nyckelord

Speciella operatorer, t.ex. booleska operatorer och närhetsoperatorer, kan användas för att skapa relationer mellan flera nyckelord. Operatorerna måste skrivas med versaler. Om du behöver använda flera operatorer kan du gruppera dem med parenteser för att bestämma i vilken ordning de ska användas.

Kanske letar du efter innehåll där ordet verkställande förekommer, men du är inte intresserad av ordet när det förekommer tillsammans med direktör. När du använder frasen verkställande NOT direktör minskas antalet hittade poster från 300 till 188, eftersom du att ta bort alla dokument som innehåller ordet direktör.

Obs!: Ett underförstått AND existerar när två ord anges utan operator, vilket betyder att ullig tröja är detsamma som ullig AND tröja.

Använd

Till

Exempel

AND

Hitta innehåll som innehåller alla de ord eller fraser som operatorn står mellan.

risk AND value AND VAR hittar innehåll som innehåller alla tre orden.

OR

Hitta innehåll som innehåller något av de ord eller fraser som operatorn står mellan.

risk OR VAR hittar innehåll som innehåller något av orden.

NOT

Undvika att ta med innehåll där termen finns i en fras.

Executive NOT Summary hittar det innehåll som innehåller ordet verkställande, om inte även direktör återfinns i samma innehåll.

( )

Gruppera ord eller fraser för att visa i vilken ordning de ska användas.

(Risk AND management) OR (VAR OR Value-at-risk)

NEAR(n)

Hittar ord som är nära varandra, där "n" är avståndet räknat i antal ord. Om ingen siffra anges är standardavståndet 8 ord.

Mid NEAR(5) Verkställande hittar verkställande direktör, verkställande utskott och verkställande makt.

Använda jokertecken

Jokertecken hjälper dig att utöka dina nyckelord så att du tar mer termer som innehåller en del av ett nyckelord, eller termer som kan stavas på flera olika sätt.

Använd

Till

Exempel

* i slutet av ett ord

Hitta termer som innehåller en rot med olika ändelser.

risk* hittar risken, risker, riskera och riskabel

Grundläggande regler för användning av nyckelord i filter och frågor

  • Ett innehållsfilter eller en fråga kan innehålla ord, citerade fraser och termer som består av nyckelord och egenskaper. Avgränsa termerna med blanksteg.

  • Vanliga ord som och, den och av, och ensiffriga tal ignoreras.

  • När du anger en fras inom citattecken visas endast resultat med exakt den frasen du skrev. Om det finns minsta avvikelse mellan frasen inom citattecken och innehållet får du ingen träff.

  • Operatorer (t.ex, booleska operatorer) – som OR och AND – bör anges med versaler.

  • Om en egenskap för innehåll i SharePoint eller Exchange inte visas i den nedrullningsbara menyn Ange egenskap kan du söka efter den med nyckelord. Omge egenskapsvärdet med citattecken för att få en exakt träff eller ange värdet utan citattecken för att hitta delvisa träffar som inleds med bokstäverna skrivit. Om du anger filname:"Budget" (med citattecken), returnerar sökningen en fil med namnet "Budget.xlsx." Söker du med filename:budget (utan citattecken) returneras även filerna "Budget_aktuell.xlsx" och "Budget_kommande.xlsx."

  • Obs!: En fråga måste innehålla en term som söks. Frågor som endast består av termer som ska undantas resulterar i felmeddelanden.

Exempel på hur regler tillämpas

Nyckelord

Exempelresultat

Executive Briefing

Allt innehåll som innehåller både verkställande och direktör, var som helst i dokumentet, på sidan, i meddelande eller metadata.

"Executive Briefing"

Allt innehåll som innehåller den exakta frasen "verkställande direktör" någonstans i dokumentet, på sidan eller i meddelandet.

"Executive Briefing" AND "Executive Summary"

Allt innehåll som innehåller den exakta frasen "verkställande direktör" och ”verkställande utskott” någonstans i dokumentet, på sidan, i meddelandet eller metadata.

filename:budget

Alla filer med ordet budget i filnamnet, t.ex Budget, planering 2014.docx, Budget, prioritering 2015.pptx, Budget, kalkyl 2014.xlsx, Budget, granskning 2014.xlsx osv.

filename:2014 budget filetype:xlsx

Excel-kalkylblad som innehåller frasen budget 2014, till exempel "budget 2014 utkast.xlsx" och "budget 2014 reviderad.xlsx"

Frågeomfattning

En fråga kan gälla för allt innehåll i ett ärende, för specifika e-dataidentifieringsuppsättningar eller för en specifik innehållskälla (t.ex. webbinnehåll, en filresurs eller en postlåda) inom en e-dataidentifieringsuppsättning. En smalare omfattning kan hjälpa dig att hitta rätt innehåll, speciellt om det är ett stort ärende och sökresultat i andra källor eller e-dataidentifieringsuppsättningar inte är relevanta.

Viktigt!: När alternativet Välj källor är markerat tas inte eventuella filter som lagts till i e-dataidentifieringsuppsättningen med.

Om du vill ange omfattningen för en fråga klickar du på Ändra frågans omfattning och väljer sedan Allt ärendeinnehåll, Markera eDiscovery-uppsättningar eller Välj källor.

Alternativet Allt ärendeinnehåll innefattar allt innehåll från listan med källor, efter att eventuella filter använts för e-dataidentifieringsuppsättningen. Du kan också ta med ytterligare innehållsplatser och postlådor när du anger omfattning för en fråga.

Visa och felsöka frågor

När du har kört en fråga kan du visa SharePoint-resultaten efter deras relevans för frågan eller efter äldst eller senast datum. Du kan visa en förhandsgranskning av dokumentet genom att hålla muspekaren över dess titel.

Om du vill precisera vilka objekt som ska exporteras kan du söka vidare efter filtillägg och egenskaper, t.ex. Författare och Titel. Ett värde för vidaresökning som används för SharePoint påverkar inte resultaten från Exchange och vice versa.

Du kan visa frågans syntax och minska redundanta Exchange-data på sidan Avancerade frågealternativ.

Klicka på länken Avancerade frågealternativ i frågedialogrutan. Du kan se syntaxen för den underliggande frågan för Exchange och SharePoint, de innehållskällor som ingår i frågan, eventuella filter för frågan och eventuell vidaresökning. Du kan även eliminera redundanta Exchange-data.

Mer information om e-dataidentifiering

Mer information om e-dataidentifieringsärenden finns i följande artiklar:

Scenario: e-informationsavslöjande i SharePoint Server 2013 och Exchange Server 2013

Planera och hantera e-dataidentifieringsärenden

Lägga till innehåll för e-dataidentifieringsärenden och skapa undantag för källor

Standard crawlade filnamnstillägg och tolkas filtyper i SharePoint Server 2013

Översikt över crawlade och hanterade egenskaper i SharePoint Server 2013

Skapa och köra eDiscovery-frågor

Exportera innehåll från e-dataidentifiering och skapa rapporter

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×