Söka efter och ersätta text och tal i Excel Online med en skärmläsare

I Excel Online kan du använda kortkommandon med en skärmläsare och söka efter och ersätta text, inklusive specialtecken (som frågetecken, tilde och asterisk) eller siffror. Du kan söka efter rader och kolumner, söka inom kommentarer eller värden och söka i kalkylblad eller hela arbetsböcker.

Söka efter text och tal

För att följa denna procedur, se till att du är i redigeringsläge. Du kan växla till redigeringsläget genom att välja Redigera i Excel i flikfältet.

 1. Markera cellområdet som du vill söka i. Om du vill söka i hela bladet väljer du en valfri cell.

 2. Tryck på Ctrl+F för att öppna dialogrutan Sök. Du kan även trycka på Alt+Q för att söka efter Sök i frågerutan Berätta.

 3. Skriv den text eller siffra du vill söka efter i rutan Sök efter.

 4. Tryck på TABB för att gå till alternativknapparna för riktning. Välj upp eller ned.

 5. Tryck på Enter. Excel Online söker efter och markerar den första cellen i markeringsområdet som innehåller innehåll som matchar texten. Skärmläsaren läser upp texten i cellen.

  Tips: Om du vill avbryta en pågående sökning trycker du på Esc .

Söka efter och ersätta text

 1. Markera cellområdet som du vill söka i. Om du vill söka i hela bladet väljer du en valfri cell.

 2. Tryck på Alt+Q för att gå till frågerutan Berätta och skriv Ersätt. Gå igenom sökträffarna med nedpilen tills du hör ”Ersätt” och tryck sedan på RETUR för att öppna dialogrutan Sök och ersätt.

 3. I textrutan Sök efter skriver du texten eller siffran du vill söka efter och ersätta. Tryck sedan på TABB för att gå till textrutan Ersätt med

  Obs!: Här säger Skärmläsaren inte ”Ersätt med” när den når textrutan.

 4. Skriv ersättningstexten eller -siffran.

 5. Om du vill kan du sedan markera någon av, eller båda, kryssrutorna:

  • Matcha gemener/versaler, om du bara vill hitta text som exakt matchar skiftläget för den angivna texten.

  • Matcha hela cellinnehållet, om du bara vill hitta exakta textmatchningar.

 6. Tryck på TABB för att gå till alternativknapparna för riktning och välj upp eller ned. Om du inte vill välja en riktning söker Excel Online nedåt från cellen där du startade.

 7. Tryck på TABB en gång för att komma till knappen Sök nästa. Du kan utföra något av följande:

  • Tryck på RETUR för att hitta nästa förekomst av texten eller siffran som du har angett.

  • Tryck på TABB tills du kommer till knappen Ersätt och tryck på RETUR för att hitta nästa förekomst och ersätt en med texten som du har angett. Skärmläsaren hittar den första förekomsten som följer efter den ersatta texten och flyttar sedan fokus tillbaka till dialogrutan Sök och ersätt.

  • Tryck på TABB tills du kommer till knappen Ersätt alla, tryck sedan på RETUR för att hitta alla förekomster och ersätt dem med det du har angett.

  • Tryck på TABB tills du kommer till knappen Stäng och tryck sedan på RETUR.

  • Stoppa genom att trycka på Esc.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×