Office
Logga in
Skriva och redigera

Söka efter och ersätta text

Söka efter och ersätta text och andra data i ett Word-dokument

Word erbjuder många alternativ för att hitta visst innehåll i dokument. Du kan söka efter och ersätta objekt, t.ex. text, bilder, beskrivningar, bokmärken eller vissa typer av formatering, t.ex. stycken och sidbrytningar. Du kan använda kommandot Gå till för att gå till en viss förekomst av innehållet i dokumentet och du kan också utöka sökningen genom att använda jokertecken, koder eller reguljära uttryck för att söka efter ord eller fraser som innehåller vissa tecken eller kombinationer av tecken.

Meddelanden: 

 • Word Online har för närvarande bara grundläggande sök- och ersättningsfunktioner. Öppna dokumentet i Word-skrivbordsprogrammet om du vill använda de avancerade sök- och ersättningsfunktionerna, t.ex. söka efter objekt, söka efter formatering, använda Gå till samt använda jokertecken, koder och reguljära uttryck.

 • Delar av innehållet i det här avsnittet behöver inte gälla alla språkområden.

Sök och ersätt

Du kan snabbt söka efter alla förekomster av ett visst ord eller en viss fras.

 1. Välj Sök i gruppen Redigering på fliken Start. Du kan också trycka på CTRL + F på tangentbordet.

  Alternativet Sök på fliken Start

  Navigeringsfönstret visas.

  Navigeringsfönstret
 2. Skriv den text du vill söka efter i sökrutan. Alla förekomster av texten som hittas markeras i dokumentet och visas i fönstret Navigering.

  Resultaten av sökningen markerade i dokumentet och i fönstret Navigering
 3. Bläddra igenom resultatet med hjälp av upp- och nedpilarna.

Obs!: Om du gör en ändring i dokumentet och sökresultatet försvinner klickar du på nedpilen under sökrutan för att visa resultatlistan igen.

 1. Välj Ersätt i gruppen Redigering på fliken Start. Du kan också trycka på CTRL + H på tangentbordet.

  Alternativet Ersätt är markerat på fliken Start.

 2. Skriv texten som du vill söka efter och ersätta i rutan Sök efter.

 3. Skriv in ersättningstexten i rutan Ersätt med.

  Söka efter och ersätta text

 4. Välj Sök nästa och gör sedan något av följande:

  • Om du vill ersätta den markerade texten klickar du på Ersätt.

  • Om du vill ersätta alla förekomster av texten i dokumentet klickar du på Ersätt alla.

  • Om du vill hoppa över den här förekomsten av texten och gå vidare till nästa förekomst klickar du på Sök nästa.

  Fliken Ersätt i dialogrutan Sök och ersätt

  Obs!: I Word Online det finns ingen Sök nästa-knapp. Bläddra igenom resultatet med hjälp av upp- och nedpilarna och ersätt förekomster av den markerade texten.

Om du vill söka efter objekt som tabeller, grafik, kommentarer, fotnoter, slutkommentarer och ekvationer gör du följande:

 1. Klicka på Sök i gruppen Redigering på fliken Start eller tryck på CTRL + F på tangentbordet.

  Alternativet Sök på fliken Start

  Navigeringsfönstret visas.

  Navigeringsfönstret
 2. Klicka på pilen till höger om sökrutan och välj ett alternativ i listan.

  Lista med alternativ för att söka efter objekt

  Sökresultatet visas nedan i sökrutan.

 3. Välj ett resultat om du vill se det i dokumentet eller bläddra igenom alla resultat genom att klicka på pilarna.

Letar du efter dialogrutan Sök och ersätt?

Om du vill utföra en avancerad sökning med dialogrutan Sök och ersätta gör du något av följande:

 • Välj pilen bredvid Sök i gruppen Redigering på fliken Start och välj sedan Avancerad sökning.

  eller

 • I fönstret Navigering klickar du på pilen till höger om sökrutan och väljer sedan Avancerad sökning.

Klicka på Mer i dialogrutan Sök och ersätt för detaljerade sökalternativ.

Obs!:  För en mindre uppsättning avancerade sökalternativ, t.ex. Matcha gemener/VERSALER eller Matcha hela ord väljer du pilen till höger om sökrutan i fönstret Navigering och väljer sedan Alternativ.

Du kan söka efter och ersätta eller ta bort teckenformatering i dokument. Du kan till exempel söka efter ett särskilt ord eller en fras och ändra teckenfärg, eller så kan du söka efter särskild formatering, som text i fetstil eller markerad text, och ändra den.

 1. Välj Ersätt i gruppen Redigering på fliken Start. Du kan också trycka på CTRL + H på tangentbordet.

  Alternativet Ersätt är markerat på fliken Start.

 2. Om du inte ser knappen Format klickar du på Mer.

  knappen Mer

 3. Om du vill söka efter text med särskild formatering skriver du texten i rutan Sök efter. Om du endast vill söka efter formateringen lämnar du rutan tom.

 4. Klicka på Format och välj sedan de format som du vill söka efter och ersätta. Om du t.ex. vill söka efter markerad text klickar du på Format > Färgöverstrykning. Om du vill söka efter fetstil klickar du på Format > Teckensnitt och sedan på Fet i listan Stil i dialogrutan Sök teckensnittet.

 5. Klicka i rutan Ersätta med, klicka på Format och välj sedan ersättningsformat enligt beskrivningen i steg 4.

  Obs!: Om du även vill ersätta texten skriver du ersättningstexten i rutan Ersätt med.

 6. Om du vill söka efter och ersätta varje förekomst av den angivna formateringen klickar du på Sök nästa och sedan på Ersätt. Om du vill ersätta alla förekomster av den angivna formateringen klickar du på Ersätt alla.

Du kan söka efter och ersätta specialtecken och dokumentelement som tabbar, stycketecken (vagnreturer) och manuella sidbrytningar. Du kan till exempel hitta alla dubbla radavstånd (två stycketecken) och ersätta dem med ett radavstånd (ett stycketecken).

Tips: Om du vill visa dolda formateringssymboler, t.ex. blanksteg, stycketecken och sidbrytningar klickar du på i gruppen Stycke på fliken Start.

 1. Klicka på pilen bredvid Sök i gruppen Redigering på fliken Start, och klicka sedan på Avancerad sökning.

  Alternativet Avancerad sökning på menyn Sök

 2. Om du inte ser knappen Special klickar du på Mer.

  knappen Mer

 3. Klicka på Special och klicka sedan på det alternativ som du vill använda.

 4. Om du vill ersätta objektet klickar du på fliken Ersätt och skriver sedan det som du vill använda som ersättning i rutan Ersätt med.

 5. Om du vill söka efter och ersätta varje förekomst av det angivna objektet klickar du på Sök nästa och sedan på Ersätt. Om du vill ersätta alla förekomster av det angivna objektet klickar du på Ersätt alla.

Söka med Gå till

 1. Klicka på pilen bredvid Sök i gruppen Redigering på fliken Start och klicka sedan på Gå till.

  Alternativet Gå till på menyn Sök

 2. I rutan Gå till klickar du på en typ av objekt.

 3. Gör något av följande:

  • Om du vill gå till ett visst objekt skriver du rätt identifieringsinformation för objektet i rutan Ange objekttyp och klickar sedan på Gå till.

  • Om du vill gå till nästa eller föregående objekt av angiven typ låter du rutan Ange vara tom och klickar sedan på Nästa eller Föregående.

Söka med hjälp av jokertecken

Använd jokertecken för att söka efter text. Du kan till exempel använda jokertecknet * (asterisk) för att söka efter teckensträngar (med ”s*t” hittar du till exempel ”söt” och ”solkatt”).

 1. Klicka på pilen bredvid Sök i gruppen Redigering på fliken Start, och klicka sedan på Avancerad sökning.

  Alternativet Avancerad sökning på menyn Sök

 2. Markera kryssrutan Använd jokertecken.

  Om du inte ser kryssrutan Använd jokertecken klickar du på Mer.

  knappen Mer

 3. Gör något av följande:

  • Om du vill välja ett jokertecken i en lista klickar du på Special och på ett jokertecken, och skriver sedan in ytterligare text i rutan Sök efter. Mer information finns i tabellen Jokertecken för objekt som du vill söka efter och ersätta nedan.

  • Ange ett jokertecken direkt i rutan Sök efter. Mer information finns i tabellen Jokertecken för objekt som du vill söka efter och ersätta nedan.

 4. Om du vill ersätta objektet klickar du på fliken Ersätt och skriver sedan det som du vill använda som ersättning i rutan Ersätt med.

 5. Klicka på Sök nästa eller Sök alla och klicka sedan på Ersätt eller Ersätt alla för att ersätta alla förekomster av objektet.

  Obs!: Om du vill avbryta en pågående sökning trycker du på ESC.

Använd parentestecken ( ) för att skapa grupper med jokertecken och text i rutan Sök efter och använd sedan \n i rutan Ersätt med för att använda resultaten för varje uttryck.

Du kan använda jokertecknet \n för att söka efter ett uttryck och sedan ersätta det med det omorganiserade uttrycket. Skriv till exempel (Ashton) (Chris) i rutan Sök efter och \2 \1 i rutan Ersätt med. Word söker efter Ashton Chris och ersätter det med Chris Ashton.

 • Om du markerar kryssrutan Använd jokertecken söker Word bara efter exakt den text som du anger. Lägg märke till att kryssrutorna Matcha gemener/VERSALER och Matcha hela ord inte är tillgängliga (de är nedtonade) eftersom de alternativen har aktiverats automatiskt. Du kan inte stänga av de alternativen.

 • Om du vill söka efter ett tecken som är definierat som ett jokertecken skriver du ett omvänt snedstreck (\) före tecknet. Skriv till exempel \? om du vill söka efter ett frågetecken eller \\ om du vill söka efter ett omvänt snedstreck (kallas ofta ”undantagstecken”).

 • Du kan använda parentes för att gruppera jokertecken och text och ange utvärderingsordningen. Skriv till exempel <(pre)*(at)> för att söka efter ”presenterat” och ”preparat”.

Om du vill söka efter

Skriv

Exempel

Alla enskilda tecken, inklusive blanksteg och skiljetecken

?

s?t ger sökträffarna söt, sot och s t.

Ett av dessa tecken

[ ]

h[aä]r ger sökträffarna har och här.

Alla enskilda tecken i det här intervallet

[-]

[b-g]om ger sökträffarna bom, dom och gom. Intervallen måste vara i stigande ordning.

Början på ett ord

<

<(inter) ger sökträffarna intern och interiör men inte slinter.

Slutet på ett ord

>

(pel)> ger sökträffarna spel och ampel, men inte pelikan.

Uttryck

()

Word minns resultaten av en sökkombination som används i en ersättning.

Alla enskilda tecken förutom tecknen i intervallet inom hakparenteserna

[!x-z]

s[!a-m]nt ger sökträffarna sunt och sänt, men inte sant eller sent.

Exakt n förekomster av föregående tecken eller uttryck

{n}

man{2}a ger sökträffen manna, men inte mana.

Minst n förekomster av föregående tecken eller uttryck

{n,}

man{1,}a ger sökträffarna mana och manna.

Från n till m förekomster av föregående tecken eller uttryck

NM

10{1,3} ger sökträffarna 10, 100 och 1000.

En eller fler förekomster av föregående tecken eller uttryck

@

mat@a ger sökträffarna mata and matta.

Alla teckensträngar, inklusive blanksteg och skiljetecken

*

s*t ger sökträffarna söt, sötast och synbart trött.

Använda koder för att söka efter bokstäver, formatering, fält eller specialtecken

Om du vill söka efter

Skriv

Stycketecken ( Stycketecken )

^p (kan inte användas i rutan Sök efter när alternativet Använd jokertecken är aktiverat), eller ^13

Tabbtecken ( Tabbtecken )

^t eller ^9

ASCII-tecken

^ nnn, där nnn är teckenkoden

ANSI-tecken

^0 nnn, där 0 är noll och nnn är teckenkoden

Långt tankstreck ( — )

^+

Kort tankstreck ( – )

^=

Cirkumflex

^^

Manuell radbrytning ( Manuell radbrytning )

^l eller ^11

Spaltbrytning

^n eller ^14

Sid- eller avsnittsbrytning

^12 (vid ersättning infogas en sidbrytning)

Manuell sidbrytning

^m (söker efter eller ersätter dessutom avsnittsbrytningar när alternativet Använd jokertecken är aktiverat)

Hårt blanksteg ( hårt blanksteg () )

:s

Hårt bindestreck ( Hårt bindestreck )

^~

Mjukt bindestreck ( Mjukt bindestreck )

^-

Om du vill söka efter

Skriv

Valfritt tecken

^?

Valfri siffra

^#

Valfri bokstav

^$

Bild eller grafik (endast infogad)

^g

Fotnotstecken

^f eller ^2

Slutkommentarstecken

^e

Fält (när fältkoder visas)

^d eller ^19 eller ^21

Kommentar (när kommentarer är infogade)

^a eller ^5

Avsnittsbrytning

^b

Tomt utrymme

^w (ett blanksteg eller en kombination av vanliga och hårda blanksteg samt tabbtecken)

Om du vill ersätta med...

Skriv

Urklippsinnehåll

^c

Texten i rutan Sök

^&

Hitta och ersätta text med hjälp av reguljära uttryck (avancerat)

Du kan automatisera många sök- och ersättningsåtgärder genom att använda jokertecken för att skapa reguljära uttryck, d.v.s. kombinationer av literaltecken och jokertecken. Literaltecken anger text som måste finnas i målsträngen. Jokertecken anger den text som kan variera i målsträngen. Du kan till exempel använda reguljära uttryck för att söka efter och ta bort dubblettrader i en stor tabell eller för att omvandla en lista med namn genom att ändra "Förnamn Efternamn" till "Efternamn, Förnamn".

Här är ett exempel du kan prova. Anvisningarna i det här avsnittet förklarar hur du använder ett reguljärt uttryck för att omvandla namn. Kom ihåg att du alltid använder dialogrutan Sök och ersätt för att köra reguljära uttryck. Kom också ihåg att om ett uttryck inte fungerar som väntat kan du alltid trycka på CTRL + Z för att ångra ändringarna och försöka med ett annat uttryck.

 1. Starta Word och öppna ett nytt tomt dokument.

 2. Kopiera följande namn i dokumentet.

  Josh Barnhill

  Doris Hartwig

  Tamara Johnston

  Daniel Shimshoni

 3. Klicka på Ersätt i gruppen Redigering på fliken Start för att öppna dialogrutan Sök och ersätt.

  Alternativet Ersätt är markerat på fliken Start.

 4. Om du inte ser kryssrutan Använd jokertecken klickar du på Mer och väljer sedan kryssrutan. Om du inte markerar kryssrutan behandlar Word jokertecken som text.

 5. Skriv följande tecken i rutan Sök efter. Se till att infoga ett blanksteg mellan de två uppsättningarna parenteser och att inte lägga till ett blanksteg i slutet.

  (<*>) (<*>)

 6. Skriv följande tecken i rutan Ersätt med. Se till att infoga ett blanksteg mellan kommatecknet och det andra snedstrecket.

  \2, \1

 7. Markera namnen och klicka sedan på Ersätt alla. Word byter plats på för- och efternamn och avgränsar dem med ett kommatecken:

  Barnhill, Josh

  Hartwig, Doris

  Johnston, Tamara

  Shimshoni, Daniel

Dokumentets innehåll är det som till störst del (men inte helt och hållet) bestämmer utformningen av reguljära uttryck. I exemplet ovan innehöll varje post (namn) två ord. Om varje post bestod av två ord och en initial skulle du använda ett annat uttryck.

Nu ska vi undersöka varje uttryck ingående:

I det första uttrycket, (<*>) (<*>):

 • Asterisken (*) returnerar all text i Word.

 • Mindre än- och större än-tecknet (< >) markerar början och slutet på varje ord. De säkerställer att sökningen returnerar ett enskilt ord.

 • Parenteserna och blanksteget mellan dem delar orden i olika grupper: (första ordet) (andra ordet). Parenteserna anger även i vilken ordning du vill att sökningen ska utvärdera varje uttryck.

Med andra ord betyder uttrycket: "Hitta båda ord."

I det andra uttrycket, \2, \1:

 • Snedstrecket (\) fungerar tillsammans med en siffra som en platshållare. (Du kan också använda snedstreck för att hitta andra jokertecken. Mer information finns i nästa avsnitt.)

 • Kommatecknet efter den första platshållaren infogar rätt skiljetecken mellan för- och efternamn.

Med andra ord betyder uttrycket: "Skriv det andra ordet, lägg till ett kommatecken och skriva sedan det första ordet."

I följande exempel visar vi några exempel på hur du kan använda jokertecken och reguljära uttryck i Word. En lista med jokertecken du kan använda finns i avsnittet Jokertecken för objekt som du vill söka efter och ersätta ovan.

Exempel 1: Byt plats på för- och efternamn i namn med mellaninitial

Exempel 2: Omvandla datum

Exempel 3: Lägga till eller ta bort punkter från hälsningsfraser

Exempel 4: Söka efter dubblettstycken eller dubblettrader

Exempel 1: Byt plats på för- och efternamn i namn med mellaninitial

I det här exemplet används en kombination av jokertecken och teckenkoder för att byta plats på för- och efternamn i namn med mellaninitial. Om du inte är bekant med teckenkoder läser du avsnittet Använda koder för att söka efter bokstäver, formatering, fält eller specialtecken ovan.

Tänk på följande när du fortsätter:

 • Om du använder det här uttrycket på namn i en tabell måste du först omvandla tabellen till text.

 • Om tabellen innehåller mer än en kolumn kopierar du den kolumn som innehåller namnen till ett tomt dokument och omvandlar den till text där.

 • När du har bytt plats på för- och efternamn omvandlar du texten till en tabell. Du kan sedan ta bort den ursprungliga kolumnen och ersätta den med ändrade data.

Förbered först exempeldata:

 1. Om du inte redan har gjort startar du Word och skapar ett nytt, tomt dokument.

 2. Infoga en tom tabell i dokumentet. Gör tabellen en kolumn bred och fyra rader hög.

 3. Kopiera följande namnen och klistra in dem en och en i varsin tomma tabellcell:

  Joshua Quentin Barnhill
  Doris X. Hartwig
  Tamara Y. Johnston
  Daniel Shimshoni

  Tabellen bör nu se ut så här:

  Joshua Quentin Barnhill

  Doris X. Hartwig

  Tamara Y. Johnston

  Daniel Shimshoni

 4. Markera tabellen och klicka på Konvertera till Text i gruppen Data på fliken Tabellverktygslayout.

 5. Välja Stycketecken som textavgränsare och klicka sedan på OK.

Byt nu plats på för- och efternamn:

 1. Klicka på Ersätt i gruppen Redigering på fliken Start för att öppna dialogrutan Sök och ersätt.

 2. Markera kryssrutan Använd jokertecken (du kan behöva klicka på Mer för att se kryssrutan) och skriv sedan följande uttryck i rutan Sök efter:

  (*) ([! ]@)^13

  Se till att infoga ett blanksteg mellan de två uppsättningarna parenteser och efter utropstecknet. Om du inte har sett tecknet ^13 innan förklarar vi vad det gör i nästa avsnitt.

 3. Skriv följande uttryck i rutan Ersätt med:

  \2, \1^p

 4. Markera listan med namn och klicka sedan på Ersätt alla. Word byter plats på förnamn och antingen mellaninitial eller mellannamn å ena sidan och efternamn å andra:

  Barnhill, Joshua Quentin
  Hartwig, Doris X.
  Johnston, Tamara Y.
  Shimshoni, Daniel

Omvandla den ändrade texten till en tabell:

 1. Markera listan med ändrade namn.

 2. Klicka på Tabell i gruppen Tabeller på fliken Infoga och klicka sedan på Omvandla text till tabell.

 3. Klicka på stycken under Avgränsa text med i dialogrutan Omvandla Text till tabell och klicka sedan på OK.

Byta plats på för- och efternamn i namn med mellaninitial, steg för steg

Låt oss titta på vissa delar av uttrycket för att se hur de fungerar. Vi börjar med uttrycket i rutan Sök efter.

Hela uttrycket söker efter två grupper med mönster: ett förnamn med en mellaninitial (eller ett mellannamn) och ett efternamn. (*) söker efter alla förnamn. Observera att det finns ett blanksteg efter den.

Den här delen av uttrycket matchar efternamnen:

([! ]@)^13

Utropstecknet exkluderar de tecken som anges inom hakparenteserna. I det här fallet betyder [! ] "hitta allt utom blanksteg". Resultatet är att blanksteget framför efternamnen tas bort.

@-tecknet söker efter en eller flera förekomster av föregående tecken. Det ser helt enkelt till att alla blanksteg framför efternamnet tas bort.

Vi behöver veta var efternamnet slutar och använder därför tecknet ^13 till att söka efter stycketecken i slutet av varje rad. Eftersom vi inte tänker återanvända stycketecknet skriver vi allt annat inom parenteser.

Du kan prova det här genom att kopiera namnen i testdokumentet igen (se till att avgränsa dem med stycketecken) och sedan söka med uttrycket ([! ]@)^13 i rutan Sök efter. Sökningen hittar varje efternamn.

Eftersom sökningen börjar om i början av nästa rad använder vi asteriskjokertecknet (*) för att matcha allt därifrån till början av nästa efternamn.

Eftersom vi inte tänker återanvända blanksteget framför efternamnet använder vi parenteser för att exkludera det från de två grupperna:

(*) ([! ]@)^13

Viktigt!: Var försiktig när du använder teckenkoden ^13. Du kan vanligtvis använda teckenkoden ^p för att söka efter stycketecken. Den koden fungerar dock inte i sökningar med jokertecken. I stället måste du använda ersättningskoden ^13. Trots att teckenkoden ^p inte fungerar i sökningar med jokertecken bör du använda den i ersättningar med jokertecken eftersom den inkluderar formateringsinformation, vilket tecknet ^13 inte gör. Du kan dessutom inte tilldela någon formatinformationen till tecknet ^13. felanvändning av koden ^13 i ersättningsåtgärder kan i princip konvertera dokumentet till en fil som du inte kan formatera.

Ersättningsuttrycket (\2 \1) utför det faktiska bytet av plats på för- och efternamn. I rutan Ersätt med anger tecknen \2, att det andra mönstret ska skrivas först och att ett kommatecken ska läggas till efter mönstret. Tecknen \1^p anger var det första mönstret ska skrivas och att ett stycketecken ska läggas till efter mönstret.

Exempel 2: Omvandla datum

I det här exemplet används reguljära uttryck för att omvandla engelska datum i europeiskt format till datum i amerikanskt format.

 1. Kopiera och klistra in följande datum i dokumentet: 28th May 2003

 2. Öppna dialogrutan Sök och ersätt och skriv följande uttryck i rutan Sök efter:

  ([0-9]{1,2})([dhnrst]{2}) (<[ADFJMNOS]*>) ([0-9]{4})

  Se till att infoga ett blanksteg mellan följande inledande och avslutande parenteser: 2}) (<[ and *>) ([0.

 3. Ange följande uttryck i rutan Ersätt med:

  \3 \1, \4

  Se till att infoga ett blanksteg mellan varje uppsättning tecken.

 4. Klicka på Ersätt alla.

  Sökningen ersätter 28th May 2003 med May 28, 2003.

Omvandla datum, steg för steg

Vi börjar med uttrycket i rutan Sök efter. Uttrycket fungerar genom att dela upp datumen i fyra mönster, vilka indikeras med varsin uppsättning parenteser. Varje mönster innehåller komponenter som finns i alla engelska datum som är skrivna på formatet som du använder i exemplet. Från vänster till höger:

 • Sifferintervallet [0-9] matchar ensiffriga tal i det första mönstret. Eftersom datum kan bestå av två siffror anger vi att sökningen ska returnera en- eller tvåsiffriga datum: {1,2}. Resultatet är det första mönstret: ([0-9]{1,2}).

  Ordningstalen utgör det andra mönstret. Ordningstalen kan innehålla "th", "nd", "st" eller "rd". Vi lägger därför till dessa bokstäver i ett intervall [dhnrst]. Eftersom ordningstal alltid består av två bokstäver kan vi begränsa antalet bokstäver till två: ([dhnrst]{2}).

 • Därefter följer ett blanksteg, följt av literal- och jokertecken som matchar månadsnamn. Alla månadsnamn börjar med en av följande versaler: ADFJMNOS. Vi vet inte hur många tecken som följer efter varje versal så vi följer versalerna med en asterisk (*). Vi är bara intresserade av själva månadsnamnet och använder därför större än- och mindre än-tecken för att begränsa resultatet till det enskilda ordet. Resultatet är det fjärde mönstret: (<[ADFJMNOS]*>).

 • Slutligen söker vi efter årtalet. Vi använder samma sifferintervall, men den här gången begränsar vi antalet till fyra siffror: ([0-9]{4}).

Observera att vi bara skrev tre av de fyra mönsteradresserna i rutan Ersätt med. Vi exkluderade bokstäverna i ordningstalet ("th" o.s.v.) från datumet eftersom datum i det amerikanska formatet inte använder ordningstal. Om du vill lämna ordningstalet i datumet anger du \3 \1\2, \4 i rutan Ersätt med. I så fall infogar du ett blanksteg efter både 3:an och efter kommatecknet, men ingen annanstans.

I det här läget kanske du undrar hur du ska hanterar datum där månadsnamnet inte skrivs ut, t.ex. 28/05/03. Du söker med det här uttrycket:

([0-9]{1,2})/([0-9]{1,2})/([0-9]{2})

Du ersätter med det här uttrycket:

\3/\1/\2

Om datumet har formatet 28/05/2003 kan du använda {4} i det sista mönstret i stället för {2}.

Använda listavgränsare i reguljära uttryck

I föregående exempel användes följande argument för att hitta en- eller tvåsiffriga datum: {1,2}. I det här fallet avgränsas de två värdena med ett semikolon. Det är dock de nationella inställningarna i Windows som bestämmer vilken listavgränsare du använder. Om de nationella inställningarna anger att semikolon används som listavgränsare måste du använda semikolon i stället för kommatecken.

Om du vill ta reda på vilken listavgränsare som används i operativsystemet gör du följande:

 1. Öppna Kontrollpanelen. (I Windows 8 eller senare högerklickar du på Start-knappen och klickar sedan på Kontrollpanelen. I Windows 7 klickar du på Start-knappen och klickar sedan på Kontrollpanelen.)

 2. Klicka på Klocka, språk och nationella inställningar.

 3. Klicka på Ändra datum, tid eller talformat och klicka sedan på Ytterligare inställningar.

 4. Klicka på fliken Tal och leta sedan upp posten Listavgränsare.

Exempel 3: Lägga till eller ta bort punkter från hälsningsfraser

I vissa länder innehåller tilltalsord (Mr., Mrs. o.s.v.) inte punkter. Det här exemplet visar hur du kan lägga till eller ta bort punkter från tilltalsord. Från och med nu förutsätter vi att du vet hur du använder dialogrutan Sök och ersätt.

Det här uttrycket returnerar Mr, Ms, Mrs och Dr utan punkter:

<([DM][ rs ]{1,2})( )

Observera att uttrycket använder ett andra mönster som innehåller ett blanksteg. Det blanksteget skulle vanligtvis följa tilltalsordet om inte punkten var där. Det här uttrycket lägger till punkten:

\1.\2

Om du vill göra det omvända söker du med det här uttrycket:

<([DM][ rs ]{1,2}).

Ersätt med det här uttrycket:

\1

Exempel 4: Söka efter dubblettstycken eller dubblettrader

När du använder det här uttrycket måste du först sortera listan så att alla dubblettrader hamnar bredvid varandra. Du måste också ta bort alla tomma stycketecken. Med andra ord, om du använder tomma stycken till att separera textblock på följande sätt:

Joshua Quentin Barnhill¶

Joshua Quentin Barnhill¶

Doris X. Hartwig¶

måste du ta bort dessa stycket på följande sätt:

Joshua Quentin Barnhill¶
Joshua Quentin Barnhill¶
Doris X. Hartwig¶

Du kan använda din favoritprogram metod för att ta bort tomma stycken men här är en som söker efter två stycketecken som står tillsammans. Sök med det här uttrycket (@-tecknet upprepar söknings- och ersättningsåtgärden och tar bort alla tomma rader som står tillsammans):

(^13)\1@

Du kan ersätta resultatet med det här uttrycket:

^p

Nu ska vi titta på olika sätt att ersätta text. Det här uttrycket söker efter alla sekvenser med två identiska stycken efter varandra:

(*^13)\1

Det här uttrycket matchar också längre upprepningar av text som slutar med stycketecken. Kör t.ex. uttrycket på följande lista:

Joshua Quentin Barnhill¶
Doris X. Hartwig¶
Joshua Quentin Barnhill¶
Doris X. Hartwig¶
Tamara Y. Johnston¶

Sökningen hittar de fyra första raderna och slutar när det övergripande mönstret ändras. Kör uttrycket på den här listan som jämförelse:

Joshua Quentin Barnhill¶
Joshua Quentin Barnhill
Doris X. Hartwig¶
Doris X. Hartwig¶

Uttrycket hittar bara de två första styckena. 

Om du vill söka efter ett större antal identiska objekt lägger du till fler platshållare. Det här uttrycket t.ex. söker efter tre identiska stycken efter varandra:

(*^13)\1\1

Du kan också använda klammerparenteser för att göra samma sak. I följande exempel söker du efter två respektive tre identiska stycken:

(*^13){2} (*^13){3}

Du kan söka efter två eller tre identiska stycken:

(*^13){2,3}

Du kan söka efter två eller fler identiska stycken:

(*^13){2,}

Du ersätter alla de här uttrycken med följande sträng:

\1

Du kan dessutom upprepa sök- och ersättningsåtgärden så många gånger det behövs för att ersätta alla dubblettstycken i dokumentet eller så kan du lägga till @-jokertecknet och låta uttrycket upprepa åtgärden åt dig:

(*^13)\1@

Du kan också använda den här metoden för att ersätta dubblettrader i en tabell. Om du vill göra det tar du först bort alla sammanfogade celler och sorterar sedan tabellen så att alla dubblettceller hamnar bredvid varandra. Omvandla sedan tabellen till text. (Peka på Konvertera på menyn Tabell och klicka sedan på Tabell till text. Ange tabb som avgränsare när uppmanas göra det.) När du har gjort ersättningarna omvandlar du texten till en tabell.

Fler exempel

Fler exempel på hur du använder reguljära uttryck i Word finns i Finding and replacing characters using wildcards (söka efter och ersätta tecken med jokertecken) på sidan med vanliga frågor och svar på webbplatsen MVP.

Se även

Konfigurera eller inaktivera automatisk textformatering (Autoformat)

Ta bort sidnummer

Ta bort en sida i Word

Infoga symboler

Söka efter eller ersätta text eller formatering i Word för Mac

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×