Söka efter objekt i ett anpassat 2007-formulärverktyg

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

I det här avsnittet beskrivs tre sätt du kan söka efter objekt i ett anpassat 2007-formulärverktyg.

Hitta

Söka efter med hjälp av formulär

Avancerad sökning

Sök

Med alternativet Sök kan du söka efter nästa eller föregående objekt i den aktuella datavy som innefattar specifik text.

 1. Klicka på Sök och klicka sedan på Sök... på fliken Start.

 2. Ange den text du söker i dialogrutan Sök.

 3. Välj alternativ om du vill förfina sökningen och göra den skiftlägeskänslig och/eller matcha hela ord.

 4. Klicka på Sök nästa eller Sök föregående.

SharePoint Workspace hittar nästa eller föregående objekt som innefattar den angivna texten. Om ingen matchning hittas för söktexten visas meddelandet "Inga matchningar hittades för den här söktexten". Observera att sökningen alltid fortsätter från början eller slutet av listan beroende på vilken riktning du söker i.

Överst på sidan

Söka med hjälp av ett formulär

Med alternativet Sök med formulär kan du söka efter alla objekt som matchar fältvärden som du anger i ett formulär.

 1. Klicka på Sök och klicka sedan på Sök med formulär på fliken Start.

 2. Markera vilket formulär du vill använda för att ange sökkriterier i den nedrullningsbara listrutan.

 3. Välj eller ange sökvärden i de tillgängliga formlärfälten.

  Information

  Tänk på följande regler för att markera eller ange värden:

  • För fält som du anger värden i kan du söka med vilken del som helst av fältvärdet. Du kan exempelvis söka efter alla värden som innefattar namnet "Svensson" genom att ange sökkriteriet "Sven".

  • Sökningarna är INTE skiftlägesskänsliga. Du får till exempel samma resultat om du anger "Svensson" som om du anger "svensson".

   Dessutom kan vissa sökformulär endast innefatta fält som refereras i visningskolumnerna i det anpassade verktyget.

 4. Välj ett alternativ för hur sökningen ska ske med angivna kriterier.

  Välj Något av ovanstående fältvärden om du vill söka med den logiska operatorn "Or" eller Alla ovanstående fältvärden om du vill söka med den logiska operatorn "And".

 5. Klicka på Sök.

  Endast de objekt som matchar de kriterier du anger visas i datavyn. Klicka på Radera sökresultat om du vill återställa den ursprungliga datavyn.

  Obs!: Du måste rensa sökresultaten innan du kan göra en ny sökning.

Överst på sidan

Avancerad sökning

Med alternativet Avancerad sökning kan du söka efter och visa alla objekt som matchar ett eller flera logiska uttryck.

 1. Klicka på Sök på fliken Start och klicka sedan på Avancerad sökning.

 2. Markera eller avmarkera formulär som du vill innefatta eller utesluta från sökningen.

 3. Lägg till sökuttryck om det behövs för att innefatta eller utesluta objekt.

  Sökuttryck testar fältvärden och visa objekt i datavyn som matchar de villkor som anges i uttrycket. Du kan lägga till grundläggande uttryck och Avancerade uttryck.

 4. Klicka på Sök.

  Endast de objekt som matchar de villkor du anger visas i datavyn. Klicka på Radera sökresultat om du vill återställa den ursprungliga datavyn.

  Obs!: Du måste rensa sökresultaten innan du kan göra en ny sökning.

Lägga till ett grundläggande sökuttryck

Så här lägger du till ett grundläggande uttryck:

 1. Markera det fält som du vill testa värden för från den nedrullningsbara listrutan.

  Följande gäller för fälten i listan:

  • Datum/tid-fält stöds inte i sökuttryck, och därför visas de inte i de nedrullningsbara listrutorna för fälten.

  • Beroende på designen på det anpassade verktyget kan listan över fält bara innefatta fält som refereras till i verktygets visningskolumner.

 2. Välj en operator från den nedrullningsbara listrutan.

  De operatorer som visas skiljer sig åt beroende på fälttypen. Textrelaterade fält har operatorer som fungerar med textsträngar, till exempel "innehåller" och "börjar med". Sifferrelaterade fält innehåller jämförelseoperatorer som >, >=, < och <=.

 3. Ange det värde du vill testa för i textrutan.

 4. Klicka på Ikonen Lägg till villkor

I följande exempel visar sökuttrycket alla objekt som har värdet "Stockholm" i fältet "Stad".

Enkelt sökuttryck

Lägga till ett grundläggande sökuttryck med flera villkor

Du kan ibland vilja testa för mer än ett villkor. Du kan lägga till ett uttryck som innefattar logiska operatorer. Du kan skapa ett uttryck som endast visar objekt om ALLA villkor uppfylls (logisk AND-operator) eller om NÅGRA av villkoren uppfylls (logisk OR-operator).

 1. Välj Alla följande villkor (logiskt AND) eller Något av följande villkor (logiskt OR) beroende på hur du vill ange kriterier för att söka efter objekt.

 2. Lägg till varje villkor ett i taget.

I följande exempel har två uttryck lagts till med alternativet "Logiskt OR" markerat. Resultatet visar alla objekt där värdet i fältet "Stad" antingen är "Stockholm" eller "Malmö".

Grundläggande sökuttryck med logiskt OR

Uppdatera ett villkor i ett uttryck

Så här uppdaterar du ett villkor:

 1. Markera det villkor som du vill uppdatera i visningsrutan för uttryck.

  Delarna i villkoret visas i listrutorna och värdetextrutan.

 2. Ändra vilken del som helst av villkoret.

 3. Klicka på Uppdatera villkor-ikon

Ta bort ett villkor från ett uttryck

Om du vill ta bort ett villkor från ett uttryck markerar du den i rutan uttryck visa och klicka på Ikonen Ta bort villkor

Lägga till ett avancerat uttryck

Klicka på Ikonen Avancerade alternativ om du vill se alternativ att ändra en sökuttryck. Du kan skapa uttryck som kombinerar OCH och ELLER logiska operatorer och grupp villkorsuppsättningar tillsammans.

Ändra på uttryck på följande sätt:

 • Om du vill ändra på en logisk operator markerar du villkoret och klickar på AND eller OR.

 • Kombinera villkor så att de visas tolkas som en helhet i uttrycket SKIFT-klicka på dem och klicka på Ikonen Kombinera uttryck .

  I följande exempel har villkoren för fältet Kontonummer och fältet Stad kombinerats så att uttrycket testar värdena i varje villkor för sig. I det här fallet är alla objekt markerade vars värde i fältet Kontonummer är >=300 och <=400 OCH vars värde i fältet Stad INTE är Stockholm och INTE Malmö.

  Exempel på komplext sökuttryck

 • För att sluta kombinera ett kombinerade villkor, SKIFT-klicka på den och klicka på Ikonen för att sluta kombinera villkor

 • Klicka på ikonen Flytta upp eller ikonen Flytta ned om du vill flytta villkor i fönstret med uttryck. Det här är särskilt användbart när du vill flytta ett villkor ska ingå i en grupperad uppsättning villkor.

Lägga till ett villkor med variabeln {UserName}

Du kan använda variabeln {UserName} om du vill skapa en sökning efter objekt som skapats av aktuell användare. Den här variabeln måste alltid användas tillsammans med fältet _CreatedByUrl.

 1. Markera _CreatedByURL från listrutan med fält.

 2. Markera = som variabel.

 3. Markera {UserName} från listrutan med värden.

 4. Klicka på Ikonen Lägg till villkor . Filteruttrycket visas i rutan filter uttryck:

  Exempel på {UserName}-uttryck

 5. Klicka på Sök.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×