Celler

Söka efter eller ersätta text och tal i ett kalkylblad

Söka efter eller ersätta text och tal i ett kalkylblad

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Använd Excels Sök och ersätt-funktioner och sök efter något i din arbetsbok, till exempel ett nummer eller en textsträng.

 1. Klicka på Sök och ersätt i gruppen Redigering på fliken Start.

  Bild av menyfliksområdet i Excel

 2. Gör något av följande:

  • Om du vill söka efter text och tal klickar du på Sök.

  • Om du vill söka efter och ersätta text och tal klickar du på Ersätt.

 3. Skriv den text eller tal som du vill söka efter, eller klicka på pilen i rutan Sök efter och klicka sedan på en nyligen genomförd sökning i listan i rutan Sök efter.

  Du kan använda jokertecken, till exempel asterisk (*) och frågetecken (?), i sökvillkoren:

  • Använd asterisk om du vill söka efter valfri teckensträng, till exempel s*d hittar "syd" och "startad".

  • Använd frågetecken om du vill söka efter ett enskilt tecken, till exempel s?t hittar "söt" och "sot".

   Tips: Du kan hitta asterisker, frågetecken och tecken som tilde (~) i data i ett kalkylblad genom att före dem med ett tilde-tecken i rutan Sök efter. Till exempel om du vill söka efter data som innehåller ”?”, skriver du ~? som dina sökvillkor.

 4. Klicka på Alternativ om du vill finjustera sökningen om det behövs:

  • Om du vill söka efter data i ett kalkylblad eller i en hel arbetsbok markerar du Blad eller Arbetsbok i rutan I.

  • Om du vill söka efter data i rader eller kolumner klickar du på Efter rader eller Efter kolumner i rutan Sök.

  • Om du vill söka efter data med specifika detaljer klickar du på Formler, Värden eller Kommentarer i rutan Leta i.

   Obs!: Formler, värden, anteckningar och kommentarer är bara tillgängliga på fliken Sök. endast formler är tillgänglig på fliken Ersätt.

  • Om du vill söka efter skiftlägeskänsliga data markerar du kryssrutan Matcha gemener/VERSALER.

  • Om du vill söka efter celler som innehåller enbart de tecken som du skriver i rutan Sök efter markerar du kryssrutan Matcha hela cellinnehållet.

 5. Om du vill söka efter text eller tal med särskild formatering klickar du på Format och gör sedan dina val i dialogrutan Sökformat.

  Tips: Om du vill söka efter celler som bara matchar ett visst format kan du ta bort villkoren i rutan Sök efter och sedan välja ett specifikt cellformat som ett exempel. Klicka på pilen bredvid Format, klicka på Välj format från cell och klicka sedan i cellen som har den formatering du vill söka efter.

 6. Gör något av följande:

  • Om du vill söka efter text eller tal klickar du på Sök alla eller Sök nästa.

   Tips: När du klickar på Sök alla, alla förekomster av de villkor som du söker efter visas och klicka på en viss förekomst i listan kommer aktivera en cell. Du kan sortera resultaten av Sök alla genom att klicka på en kolumnrubrik.

  • Om du vill ersätta text eller tal skriver du ersättningstecknen i rutan Ersätt med (eller låter den vara tom om vill byta ut tecknen mot ingenting) och klickar sedan på Sök eller Sök alla.

   Obs!: Om rutan Ersätt med inte är tillgänglig klickar du på fliken Ersätt.

   Om det behövs kan du avbryta en pågående sökning genom att trycka på ESC.

 7. Om du vill ersätta den markerade förekomsten eller alla förekomster av de hittade tecknen, klickar du på Ersätt eller Ersätt alla.

Tips

 • De formateringsalternativ som du definierar sparas i Microsoft Excel. Om du söker i kalkylbladet efter data igen och kan inte hitta tecken som du vet är det kan du behöva avmarkera formateringsalternativ från föregående sökning. Klicka på fliken Sök i dialogrutan Sök och Ersätt och klicka sedan på Alternativ om du vill visa formateringsalternativ. Klicka på pilen bredvid Format och klicka sedan på Rensa Sökformat.

 • Du kan också använda funktionerna Sök och hitta för att söka efter text och tal i ett kalkylblad.

Behöver du mer hjälp?

Du kan alltid fråga en expert i Excel Tech Community, få support i Answers-communityn eller föreslå en ny funktion eller förbättringar på Excel User Voice.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×