Söka efter dolda data och personlig information i presentationer

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Om du planerar att dela en elektronisk kopia av en Microsoft Office PowerPoint-presentation eller om du ska publicera en presentation på webben bör du granska presentationen och kontrollera att den inte innehåller dold eller personlig information som kan lagras i själva presentationen eller i presentationens dokumentegenskaper (metadata). Eftersom den här dolda informationen kan innehålla information om ditt företag eller om själva dokumentet som du inte vill att andra ska ta del av, kanske du vill ta bort den dolda informationen innan du delar presentationen med andra.

I den här artikeln lär du dig hur du kan använda funktionen Dokumentkontroll i Microsoft Office PowerPoint 2007 för att söka efter och ta bort dolda data och personlig information i dina presentationer.

Artikelinnehåll

Vilka typer av dold och personlig information lagras i presentationer?

Vilken information kan dokumentkontroll hitta och ta bort från presentationer?

Hur jag för att hitta och ta bort dold och personlig information i presentationer?

Vilken typ av dold och personlig information lagras i presentationer?

Flera typer av dold och personlig information kan sparas i en PowerPoint-presentation. Den här informationen kanske inte visas direkt i presentationen eller bildspelet i Office PowerPoint 2007, men andra kan eventuellt få tillgång till informationen.

Dold information kan exempelvis inkludera data som läggs till automatiskt i en presentation för att du ska kunna samarbeta med andra när du skapar presentationen. Informationen kan också omfatta data som du avsiktligt väljer att dölja.

PowerPoint-presentationer kan innehålla följande typer av dold och personlig information:

 • Kommentarer och pennanteckningar    Om du och andra har skapat presentationen tillsammans kan det hända att presentationen innehåller element som kommentarer eller pennanteckningar. Den här informationen kan exempelvis avslöja namnen på de personer som arbetat med presentationen, kommentarer från granskare och ändringar som gjorts i presentationen.

 • Dokumentegenskaper och personlig information    Dokumentegenskaper, så kallade metadata, innehåller information om presentationen, till exempel författare, ämne och titel. Dokumentegenskaper också innehålla information som hanteras automatiskt av Office-program, till exempel namnet på den person som senast sparade ett dokument och det datum då ett dokument skapades. Om du har använt specifika funktioner innehålla dokumentet också ytterligare typer av personlig identifierbar information (PII), till exempel e-posthuvuden, skicka för granskning information, Cirkulationslistor och filsökvägen för publicering av webbsidor.

 • Osynligt innehåll i bild    Presentationen kan innehålla objekt som inte visas eftersom de har formaterats som osynliga.

 • Innehåll utanför sidan    PowerPoint-presentationer kan innehålla objekt som inte visas direkt i presentationen eftersom de dragits bort från bilden till området utanför bilden. Den här typen av innehåll kan inkludera textrutor, ClipArt, bilder och tabeller.

 • Presentationsanteckningar    Anteckningsområdet i en PowerPoint-presentation kan innehålla text som du inte vill dela med andra, särskilt om anteckningarna endast är avsedda att användas av föredragshållaren.

 • Egenskaper för dokumentservern    Om presentationen har sparats på en dokumentserver, t.ex. på en webbplats för en dokumentarbetsyta eller i ett Microsoft Windows SharePoint Services-bibliotek, kan presentationen innehålla ytterligare dokumentegenskaper eller information om serverplatsen.

 • Anpassade XML-data    Presentationer kan innehålla anpassade XML-data som inte visas i själva dokumentet. Du kan använda funktionen Dokumentkontroll för att söka efter och ta bort den här typen av XML-data.

Överst på sidan

Vilken information kan jag söka efter och ta bort i mina presentationer med hjälp av funktionen Dokumentkontroll?

I Office PowerPoint 2007 visas flera olika kontroller för funktionen Dokumentkontroll som du kan använda för att söka efter och ta bort dold och personlig information som är specifik för PowerPoint-presentationer. Tabellen nedan innehåller en lista med de olika typer av dold och personlig information som du kan söka efter och ta bort i presentationer med hjälp av funktionen Dokumentkontroll.

Obs!: Om funktionen Dokumentkontroll har anpassats genom att fler kontrollmoduler lagts till kan du kanske söka efter fler typer av information i presentationerna.

Office PowerPoint 2007

Namn på kontroll

Söker efter och tar bort

Kommentarer och anteckningar

 • Kommentarer

 • Pennanteckningar

Dokumentegenskaper och personlig information

 • Dokumentegenskaper, inklusive information från flikarna Sammanfattning, Statistik och Anpassade i dialogrutan Dokumentegenskaper

 • E-posthuvuden

 • Cirkulationslistor

 • Information av typen "skicka för granskning"

 • Egenskaper för dokumentservern

 • Principinformation för dokumenthantering

 • Information om innehållstyp

 • Filsökväg för publicering av webbsidor

Osynligt innehåll i bild

 • Objekt som inte visas eftersom de formaterats som osynliga

  Obs!: Du kan inte identifiera objekt som täcks av andra objekt med den här kontrollen.

Innehåll utanför sidan

 • Innehåll eller objekt som inte visas direkt i presentationen eftersom de är placerade utanför själva bildområdet, t.ex.:

  • ClipArt

  • Textrutor

  • Bilder

  • Tabeller

   Obs!: Du kan inte använda Dokumentkontroll för att söka efter och ta bort objekt utanför bildområdet som har animeringseffekter.

Presentationsanteckningar

 • Text som har lagts till i anteckningsområdet för en presentation

Obs!: Dokumentkontrollen kan inte ta bort bilder som läggs till i anteckningsdelen av en presentation.

Anpassade XML-data

 • Anpassade XML-data som kan lagras i en presentation

Överst på sidan

Hur söker jag efter och tar bort dolda data och personlig information i mina presentationer?

Du kan använda Dokumentkontroll för att söka efter och ta bort dold och personlig information i PowerPoint-presentationer som skapats i Office PowerPoint 2007 och tidigare versioner. Du gör klokt i att använda Dokumentkontroll innan du delar en elektronisk kopia av en presentation med andra, t.ex. i en bifogad fil i ett e-postmeddelande, och innan du publicerar den på webben.

 1. Öppna den presentation som du vill söka efter dolda data eller personlig information i.

 2. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen , klicka på Spara som och Skriv ett namn i rutan filnamn och spara en kopia av den ursprungliga presentationen.

  Viktigt!: Du bör använda Dokumentkontroll på en kopia av originaldokumentet eftersom det inte alltid går att återställa den information som tas bort med Dokumentkontroll.

 3. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen i kopian av den ursprungliga presentationen, peka på förbereda och klicka sedan på Kontrollera dokument.

 4. Markera kryssrutorna för typerna av dolt innehåll som du vill kontrollera i dialogrutan Dokumentkontroll. Mer information om enskilda inspektörer finns vilken information kan dokumentkontroll söka efter och ta bort från presentationer?

 5. Klicka på Kontrollera.

 6. Granska resultatet av kontrollen i dialogrutan Dokumentkontroll.

 7. Klicka på Ta bort alla bredvid kontrollresultatet för de typer av dolt innehåll som du vill ta bort från dokumentet.

  Viktigt!: 

  • Om du tar bort dolt innehåll från presentationen kanske du inte kan återställa det genom att klicka på Ångra.

  • Om du vill ta bort dold och personlig information från presentationer som du sparar i formatet OpenDocument-presentation (.odp) måste du köra Dokumentkontroll varje gång du sparar presentationen i det här formatet.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×